Dreptul Mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 19513
Mărime: 357.53KB (arhivat)
Publicat de: Anemona Cornea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marchis Gabi

Extras din curs

1.1. Consideratii generale

Mediul reprezintă un element esential al existentei umane. De aceea, calitatea acestuia (în

ansamblu, dar si a fiecărui element component) constituie o problemă de interes major pentru

evolutia socială.

Schimbările determinate de situatiile previzibile ale ultimului deceniu al secolului XX au

afectat profund mediul de existentă a omului, pe omul însusi.

Multă vreme acesta nu si-a pus problema de a produce rational, fără a distruge1

Deteriorarea mediului de către om nu înseamnă doar distrugerea echilibrului ecologic, ci si

aparitia unei reactii adverse din partea mediului modificat asupra omului: noile conditii de mediu

sunt mai putin favorabile pentru viata omului2.

Cercetările întreprinse în ultimii ani evidentiază peste 50 de probleme ale mediului în

Europa, 12 dintre acestea fiind considerate a fi prioritare si de lungă durată.

Din această ultimă categorie fac parte: schimbările pe care le suferă clima, rarefierea si

diminuarea stratului de ozon din atmosferă, reducerea biodiversivitătii, emisiile acide, oxidantii

fotochimici si alte efecte ale ozonului din troposferă, managementul apelor dulci, degradarea

pădurilor, pericolele pentru zonele de coastă si managementul acestora, reducerea deseurilor si

ameliorarea managementului lor, stresul urban, riscurile chimice si accidentele majore3.

Schimbările înregistrate după prăbusirea sistemului totalitar est-european, în 1989, au

condus la unificarea politică a regiunii în cadrul Consiliului European (prin Tratatul de la

Maastricht), iar integrarea economică sub egida Uniunii Europene a atins progrese semnificative în

ultimii ani.

In numeroase documente internationale s-a subliniat necesitatea unei cooperãri regionalcontinentale,

fiind consideratã cea mai bunã formã de solutionare a problemelor generale ale

protectiei mediului.

Procesul de reglementare juridicã s-a derulat sub egida a douã institutii internationale:

Consiliul Europei (organizatie internationalã de tip clasic, care adoptã documente înscrise în cadrul

dreptului international) si CEE (UE) sub forma dreptului comunitar al mediului, care în prezent

cuprinde peste 200 de directive si regulamente.4

Actul Unic European (intrat în vigoare la 1 iulie 1987), printre alte obiective pe care le

înscrie în domeniul lãrgirii competentelor comunitare, a relansat si a ridicat la rangul de preocupãri

prioritare si pe cele de protectie a mediului.

Prin Titlul VII din Actul Unic European, intitulat „Mediul”, politica de mediu a devenit o

componentã a politicilor comunitare. Aceastã politicã are în vedere coordonarea actiunilor de

conservare, protejare si ameliorare a calitãtii mediului, de protectie a sãnãtãtii oamenilor, de

utilizare rationalã a resurselor naturale5.

Tratatul asupra Uniunii Europene a stabilit în mod formal conceptul dezvoltãrii durabile în

legislatia Uniunii Europene.

Programul de Actiune Pentru Protectia Mediului în Europa Centralã si de Est, document ale

cãrui principii au fost aprobate de Conferinta Ministerialã de la Lucerna (28-30 aprilie 1993) a fost

considerat „ca o bazã pentru actiunea guvernelor si administratiilor locale, a Comisiei Europene si a

organizatiilor internationale, institutiilor financiare si a investitorilor privati în regiune” (Paragraful

6 al Declaratiei Ministeriale, 30 aprilie 1993).

Acest program a fost punctul de pornire pentru un dialog concret, care s-a bazat pe o mai

bunã întelegere a modului în care pot fi atinse obiective realizabile, în conditiile în care problemele

grave ale mediului trebuie sã concureze cu multe alte cerinte sociale si economice urgente.

Pornind de la prevederile Programului, Guvernul României a adoptat, în iulie 1999,

„Strategia nationalã a dezvoltãrii durabile”, iar ca strategii sectoriale au fost aprobate de cãtre

autoritatea publicã centralã în domeniul protectiei mediului „Strategia dezvoltãrii durabile a

silviculturii românesti în perioada 2000-2020”, „Strategia protectiei mediului în România în

perioada 2000-2020”, „Strategia nationalã privind schimbãrile climatice” s.a.

Strategia protectiei mediului are un caracter dinamic, ea actualizându-se tinând seama de

fiecare etapã parcursã

6.

Principiile strategiei protectiei mediului sunt:

- conservarea si îmbunãtãtirea conditiilor de sãnãtate a oamenilor;

- dezvoltarea durabilã;

- evitarea poluãrii prin mãsuri preventive;

- conservarea biodiversivitãtii;

- cine polueazã plãteste;

- stimularea activitãtilor de redresare a mediului.

Strategia protectiei mediului se aplicã si se actualizeazã prin Programul National de Actiune

pentru protectia Mediului.

Preview document

Dreptul Mediului - Pagina 1
Dreptul Mediului - Pagina 2
Dreptul Mediului - Pagina 3
Dreptul Mediului - Pagina 4
Dreptul Mediului - Pagina 5
Dreptul Mediului - Pagina 6
Dreptul Mediului - Pagina 7
Dreptul Mediului - Pagina 8
Dreptul Mediului - Pagina 9
Dreptul Mediului - Pagina 10
Dreptul Mediului - Pagina 11
Dreptul Mediului - Pagina 12
Dreptul Mediului - Pagina 13
Dreptul Mediului - Pagina 14
Dreptul Mediului - Pagina 15
Dreptul Mediului - Pagina 16
Dreptul Mediului - Pagina 17
Dreptul Mediului - Pagina 18
Dreptul Mediului - Pagina 19
Dreptul Mediului - Pagina 20
Dreptul Mediului - Pagina 21
Dreptul Mediului - Pagina 22
Dreptul Mediului - Pagina 23
Dreptul Mediului - Pagina 24
Dreptul Mediului - Pagina 25
Dreptul Mediului - Pagina 26
Dreptul Mediului - Pagina 27
Dreptul Mediului - Pagina 28
Dreptul Mediului - Pagina 29
Dreptul Mediului - Pagina 30
Dreptul Mediului - Pagina 31
Dreptul Mediului - Pagina 32
Dreptul Mediului - Pagina 33
Dreptul Mediului - Pagina 34
Dreptul Mediului - Pagina 35
Dreptul Mediului - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Mediului
    • CAPITOLUL I.pdf
    • CAPITOLUL II.pdf
    • CAPITOLUL III.pdf

Alții au mai descărcat și

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Dreptul Mediului

Încă de la începutul existenţei sale, din nevoia de a-şi asigura supravieţuirea, omul a încercat să domine natura, să o modeleze astfel încât să...

Dreptul Comunitar al Mediului

Protecţia mediului constituie un element esenţial al dezvoltării durabile economice şi o condiţie a stabilităţii politice şi sociale pentru termen...

Dreptul Mediului

Conferinţele mondiale în domeniul protecţiei mediului a. Conferinţa mondială de la Stocholm: A avut loc între 5 şi 16 iunie 1972 şi au participat...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I COMUNITĂŢILE EUROPENE. EVOLUŢIE ISTORICĂ Secţiunea I - Generalităţi. Premise Studiul dreptului comunitar al afacerilor nu poate fi...

Dreptul Mediului

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu înconjurător şi noţiunea de resurse naturale. Noţiunea de mediu înconjurător este una din noţiunile...

Dreptul Mediului

1. Noţiuni introductive Poluarea şi protecţia mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme cu care se confruntă umanitatea la...

Politici Publice Europene

Modulul 1: Conceptul de politici publice Politici publice europene 3 Conceptul de politici publice Obiective specifice: înţelegerea conceptului...

Te-ar putea interesa și

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Probleme Fundamentale ale Ocrotirii Mediului în Epoca Contemporană

Introducere Noţiunea de mediu înconjurător este una dintre noţiunile fundamentale care stau la baza ecologiei (din grecescul aeikos=loc de trai,...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiile Dreptului Mediului

1. DREPTUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - NOŢIUNI GENERALE 1.1. Noţiunea de mediu Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Ai nevoie de altceva?