Drept Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 44924
Mărime: 131.45KB (arhivat)
Publicat de: Gregorian Giurgiu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Tamara Ungureanu
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Tema I – Raportul juridic civil
 2. Definiţie
 3. Caractere
 4. Izvoare
 5. Structura raportului juridic civil
 6. Subiectele raportului juridic civil
 7. Conţinutul raportului juridic civil
 8. Obiectul raportului juridic civil
 9. Tema a II-a – Actul juridic civil
 10. Noţiune
 11. Clasificarea actelor juridice civile
 12. Condiţiile actului juridic civil
 13. Condiţiile de formare şi de validitate ale actului juridic civil
 14. Capacitatea
 15. Consimţământul
 16. Condiţiile de eficacitate ale actului juridic civil. Modalităţile actului juridic
 17. Efectele actului juridic civil
 18. Nulitatea actului juridic civil
 19. Reprezentarea în actele juridice civile
 20. * Tema I din programa analitică va fi studiată la disciplina Teoria generală a dreptului.

Extras din curs

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

1. Definiţie

Raportul juridic civil este o relaţie socială patrimonială sau nepatrimonială reglementată de o normă juridică civilă.

2. Caractere

• Raportul juridic civil are un caracter social, în sensul că se stabileşte între oameni, persoane fizice sau persoane juridice.

• Raportul juridic civil are un caracter voliţional, în sensul că relaţia socială devine raport juridic civil prin edictarea normei juridice civile care o reglementează de către organul legiuitor, deci prin voinţa acestuia (voinţa de stat). Atunci când raportul juridic civil are ca izvor actul juridic civil, (actul juridic civil este manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic) intervine şi voinţa uneia sau ambelor părţi între care se stabileşte raportul juridic (adică, dacă acestea îşi manifestă voinţa, raportul juridic ia naştere, se modifică sau se stinge); prin urmare, în acest caz, raportul juridic civil are un dublu caracter voliţional.

• Raportul juridic civil se caracterizează prin aceea că părţile (subiectele) au o poziţie de egalitate juridică, în sensul că nici una dintre ele nu-şi poate impune voinţa faţă de cealaltă sau celelalte; fiecare parte (subiect) îşi manifestă voinţa (sau nu) în direcţia pe care i-o dictează propriul interes. Dacă nu se realizează acordul de voinţă al părţilor, raportul juridic civil nu ia fiinţă.

3. Izvoare

Raportul juridic civil are ca izvoare:

- faptul juridic (în sens restrâns) (Faptul juridic, în sens larg, reprezintă atât evenimentele, cât şi acţiunile omului săvârşite cu sau fără intenţia de a produce efecte juridice);

- actul juridic.

Faptul juridic (în sens restrâns) reprezintă evenimentul sau acţiunea omului săvârşită fără intenţia de a produce efecte juridice, dar care se produce totuşi în temeiul legii. Actul juridic reprezintă acţiunea omului săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice.

Faptul juridic (în sens restrâns) şi actul juridic reprezintă, în acelaşi timp, şi izvoare ale drepturilor subiective civile şi ale obligaţiilor civile, care formează conţinutul raportului juridic civil.

4. Structura raportului juridic civil

Raportul juridic civil, sub aspect structural, este alcătuit din următoarele trei elemente, care trebuie să existe cumulativ: subiectele (1), conţinutul (2) şi obiectul (3).

Subiectele (părţile) raportului juridic civil sunt persoanele fizice şi persoanele juridice, ca titulare de drepturi şi obligaţii civile (1).

Conţinutul raportului juridic civil este format din drepturile şi obligaţiile subiectelor (părţilor) (2).

Obiectul raportului juridic civil constă în conduita subiectelor, adică în acţiunile sau inacţiunile acestora (3).

(1) Subiectele raportului juridic civil

a) Noţiune

Prin noţiunea de subiect al raportului juridic civil se înţelege calitatea de a fi titular de drepturi şi obligaţii civile. Subiecte ale raportului juridic civil sunt persoanele fizice şi persoanele juridice.

Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi obligaţii civile.

Persoana juridică reprezintă colectivul de oameni, care odată cu îndeplinirea condiţiilor cerute de lege, este titular de drepturi şi obligaţii civile.

b) Individualizarea subiectelor raportului juridic civil

De regulă, raportul juridic civil se stabileşte între două persoane (fizice sau juridice), dintre care una este titulară de drepturi civile şi poartă denumirea de subiect activ, iar cealaltă îşi asumă obligaţii civile şi poartă denumirea de subiect pasiv.

In cazul în care raportul juridic civil are în conţinutul său un drept subiectiv civil relativ (Dreptul subiectiv civil relativ este acela în temeiul căruia titularul său – subiectul activ – poate pretinde subiectului pasiv o anumită conduită, adică să dea, să facă sau să nu facă ceva; el produce efecte numai între titularul său, ca subiect activ şi una sau mai multe persoane individualizate, ca subiect pasiv) adică un drept de creanţă, subiectul activ se numeşte creditor, subiectul pasiv se numeşte debitor, iar raportul juridic se numeşte obligaţional. Creditorul are un drept de creanţă (sau o creanţă), iar debitorul are obligaţia corelativă (datoria) de a da, a face sau a nu face ceva. (ceea ce pentru creditor este creanţă, pentru debitor este datorie). De exemplu, într-un contract de împrumut de folosinţă, creditorul este împrumutătorul, care are dreptul de a pretinde împrumutatului restituirea lucrului, şi debitor este împrumutatul, care are obligaţia corelativă de a restitui împrumutătorului lucrul.

În majoritatea raporturilor juridice civile, subiectele au o dublă calitate, atât de creditor, cât şi de debitor. Este cazul raporturilor care izvorăsc din contractele bilaterale, din care rezultă drepturi şi obligaţii reciproce pentru subiectele lor. De exemplu, într-un contract de vânzare-cumpărare, vânzătorul este creditorul preţului şi debitorul predării lucrului, iar cumpărătorul este creditorul predării lucrului şi debitorul preţului.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64
Drept Civil - Pagina 65
Drept Civil - Pagina 66
Drept Civil - Pagina 67
Drept Civil - Pagina 68
Drept Civil - Pagina 69
Drept Civil - Pagina 70
Drept Civil - Pagina 71
Drept Civil - Pagina 72
Drept Civil - Pagina 73
Drept Civil - Pagina 74
Drept Civil - Pagina 75
Drept Civil - Pagina 76
Drept Civil - Pagina 77
Drept Civil - Pagina 78
Drept Civil - Pagina 79
Drept Civil - Pagina 80
Drept Civil - Pagina 81
Drept Civil - Pagina 82
Drept Civil - Pagina 83
Drept Civil - Pagina 84
Drept Civil - Pagina 85
Drept Civil - Pagina 86
Drept Civil - Pagina 87
Drept Civil - Pagina 88
Drept Civil - Pagina 89
Drept Civil - Pagina 90
Drept Civil - Pagina 91
Drept Civil - Pagina 92
Drept Civil - Pagina 93
Drept Civil - Pagina 94
Drept Civil - Pagina 95
Drept Civil - Pagina 96
Drept Civil - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Medierea, Concilierea și Arbitrajul Studiu Comparativ

I. Consideraţii introductive Diversificarea relaţiilor sociale şi economice şi creşterea economică adaugă noi tipuri de conflicte. Există o...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Transmiterea Drepturilor de Creanță

1.1. Scurt istoric al instituţiei Studiul obligaţiilor civile prezintă o importanţa considerabilă, atât din punct de vedere teoretic, cât si din...

Curs Drept

Capitolul I CONSIDERAtII GENERALE ASUPRA DREPTULUI 1.1. Aspecte generale În limbajul juridic, notiunea „drept” este folositã în mai multe...

Executarea silită

Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile apartinand debitorului. Executarea silita asupra...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal 1. Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public,...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?