Drept Penal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 242 în total
Cuvinte : 81683
Mărime: 1.71MB (arhivat)
Publicat de: Eva Busuioc
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Ivan, Mariana Ghena
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

Extras din curs

Unitatea de învăţare nr. 1 INTRODUCERE Cuprinsul unităţii: 1.1 Partea specială a dreptului penal...............................................5 1.2 Partea specială a ştiinţei dreptului penal....................................6 1.3. Sistemul părţii speciale a dreptului penal..................................7 Principalele obiective ale unitţii de învăţare nr. 1 sunt: După studiul unităţii de învăţare nr. 1 vei fi capabil: ● să defineşti: - noţiunea de parte specială a dreptului penal, - noţiunea de parte specială a ştiinţei dreptului penal, - noţiunea de sistem al părţii speciale a dreptului penal. 1.1 Partea specială a dreptului penal 1.1.1 Noţiune şi caracterizare

Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept, este alcătuit din

două părţi: partea generală ; partea specială1.

Partea generală a dreptului penal cuprinde normele penale

generale, adică normele care reglementează în general lupta împotriva infracţionalităţii prin intermediul mijloacelor de drept penal. Partea specială a dreptului penal cuprinde normele penale speciale, adică normele care, spre deosebire de cele generale, nu prevăd reguli aplicabile tuturor faptelor de pericol social, ci reglementează lupta împotriva infracţionalităţii chiar prin stabilirea acestor fapte, precum şi a sancţiunilor ce se aplică celor ce le săvârşesc. Ţinând seama de cele arătate, putem defini partea specială a dreptului penal ca fiind acea parte a dreptului penal care cuprinde ansamblul normelor penale în care sunt stabilite faptele de pericol

1. . R. Merle, A. Vitu, Traité de droit criminel, Tome I, septiéme édition, Éditions Cujas, Paris, 1997, p.212; G. Stefani, G. Lavaseur, Droit pénal général et procédure pénale, Paris, Dalloz, 1964, Tome I, p.36-37; V. Dongoroz, Drept penal, Tratat, Bucureşti, 1939, p.32-33; I. Oancea, Drept penal, Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p.21; O. A. Stoica, Drept penal, Partea specială, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p.9-10; C. Bulai, Curs de drept penal, Partea specială, vol. I, Bucureşti, 1975, p.4; O. Loghin, A. Filipaş, Drept penal român, Partea specială, Casa de Editură şi Presă ,,Şansa” S.R.L., Bucureşti, p.7 şi urm. ____________________________________________________________

6

Introducere social ce constituie infracţiuni, precum şi sancţiunile ce se aplică celor ce le

săvârşesc1. Aceste norme se găsesc, în primul rând, în partea specială a Codului penal. 1.2 Partea specială a ştiinţei dreptului penal 1.2.1 Noţiune şi caracterizare Dreptul penal, ca ramură de drept, nu trebuie confundat cu ştiinţa dreptului penal; dacă dreptul penal ca ramură de drept este alcătuit dintr-o totalitate de norme juridice, ştiinţa dreptului penal reprezintă un ansamblu

de cunoştinţe despre dreptul penal ca ramură de drept2. Această ştiinţă conţine idei şi concepţii cu privire la dreptul penal, mai exact, cu privire la

faptele considerate infracţiuni şi la pedepse3. Ca ştiinţă juridică independentă, ştiinţa dreptului penal are un obiect propriu de cercetare, care este dreptul penal ca ramură de drept. Spre deosebire de aceasta, dreptul penal ca ramură de drept are ca obiect relaţiile de apărare socială. Corespunzător împărţirii dreptului penal într-o parte generală şi o parte specială, ştiinţa dreptului penal cuprinde şi ea o parte generală şi una specială. Dacă partea generală a ştiinţei dreptului penal studiază partea generală a dreptului penal ca ramură de drept, partea specială a acestei ştiinţe are ca obiect de studiu partea specială a dreptului penal ca ramură de drept. Partea specială a ştiinţei dreptului penal trebuie să înarmeze pe cei ce aplică normele penale speciale cu cunoştinţele necesare şi trebuie să le

formeze aptitudinea de a face o corectă încadrare juridică a faptelor4,

aceasta asigurând legalitatea în realizarea sarcinilor justiţiei penale5.

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9
Drept Penal - Pagina 10
Drept Penal - Pagina 11
Drept Penal - Pagina 12
Drept Penal - Pagina 13
Drept Penal - Pagina 14
Drept Penal - Pagina 15
Drept Penal - Pagina 16
Drept Penal - Pagina 17
Drept Penal - Pagina 18
Drept Penal - Pagina 19
Drept Penal - Pagina 20
Drept Penal - Pagina 21
Drept Penal - Pagina 22
Drept Penal - Pagina 23
Drept Penal - Pagina 24
Drept Penal - Pagina 25
Drept Penal - Pagina 26
Drept Penal - Pagina 27
Drept Penal - Pagina 28
Drept Penal - Pagina 29
Drept Penal - Pagina 30
Drept Penal - Pagina 31
Drept Penal - Pagina 32
Drept Penal - Pagina 33
Drept Penal - Pagina 34
Drept Penal - Pagina 35
Drept Penal - Pagina 36
Drept Penal - Pagina 37
Drept Penal - Pagina 38
Drept Penal - Pagina 39
Drept Penal - Pagina 40
Drept Penal - Pagina 41
Drept Penal - Pagina 42
Drept Penal - Pagina 43
Drept Penal - Pagina 44
Drept Penal - Pagina 45
Drept Penal - Pagina 46
Drept Penal - Pagina 47
Drept Penal - Pagina 48
Drept Penal - Pagina 49
Drept Penal - Pagina 50
Drept Penal - Pagina 51
Drept Penal - Pagina 52
Drept Penal - Pagina 53
Drept Penal - Pagina 54
Drept Penal - Pagina 55
Drept Penal - Pagina 56
Drept Penal - Pagina 57
Drept Penal - Pagina 58
Drept Penal - Pagina 59
Drept Penal - Pagina 60
Drept Penal - Pagina 61
Drept Penal - Pagina 62
Drept Penal - Pagina 63
Drept Penal - Pagina 64
Drept Penal - Pagina 65
Drept Penal - Pagina 66
Drept Penal - Pagina 67
Drept Penal - Pagina 68
Drept Penal - Pagina 69
Drept Penal - Pagina 70
Drept Penal - Pagina 71
Drept Penal - Pagina 72
Drept Penal - Pagina 73
Drept Penal - Pagina 74
Drept Penal - Pagina 75
Drept Penal - Pagina 76
Drept Penal - Pagina 77
Drept Penal - Pagina 78
Drept Penal - Pagina 79
Drept Penal - Pagina 80
Drept Penal - Pagina 81
Drept Penal - Pagina 82
Drept Penal - Pagina 83
Drept Penal - Pagina 84
Drept Penal - Pagina 85
Drept Penal - Pagina 86
Drept Penal - Pagina 87
Drept Penal - Pagina 88
Drept Penal - Pagina 89
Drept Penal - Pagina 90
Drept Penal - Pagina 91
Drept Penal - Pagina 92
Drept Penal - Pagina 93
Drept Penal - Pagina 94
Drept Penal - Pagina 95
Drept Penal - Pagina 96
Drept Penal - Pagina 97
Drept Penal - Pagina 98
Drept Penal - Pagina 99
Drept Penal - Pagina 100
Drept Penal - Pagina 101
Drept Penal - Pagina 102
Drept Penal - Pagina 103
Drept Penal - Pagina 104
Drept Penal - Pagina 105
Drept Penal - Pagina 106
Drept Penal - Pagina 107
Drept Penal - Pagina 108
Drept Penal - Pagina 109
Drept Penal - Pagina 110
Drept Penal - Pagina 111
Drept Penal - Pagina 112
Drept Penal - Pagina 113
Drept Penal - Pagina 114
Drept Penal - Pagina 115
Drept Penal - Pagina 116
Drept Penal - Pagina 117
Drept Penal - Pagina 118
Drept Penal - Pagina 119
Drept Penal - Pagina 120
Drept Penal - Pagina 121
Drept Penal - Pagina 122
Drept Penal - Pagina 123
Drept Penal - Pagina 124
Drept Penal - Pagina 125
Drept Penal - Pagina 126
Drept Penal - Pagina 127
Drept Penal - Pagina 128
Drept Penal - Pagina 129
Drept Penal - Pagina 130
Drept Penal - Pagina 131
Drept Penal - Pagina 132
Drept Penal - Pagina 133
Drept Penal - Pagina 134
Drept Penal - Pagina 135
Drept Penal - Pagina 136
Drept Penal - Pagina 137
Drept Penal - Pagina 138
Drept Penal - Pagina 139
Drept Penal - Pagina 140
Drept Penal - Pagina 141
Drept Penal - Pagina 142
Drept Penal - Pagina 143
Drept Penal - Pagina 144
Drept Penal - Pagina 145
Drept Penal - Pagina 146
Drept Penal - Pagina 147
Drept Penal - Pagina 148
Drept Penal - Pagina 149
Drept Penal - Pagina 150
Drept Penal - Pagina 151
Drept Penal - Pagina 152
Drept Penal - Pagina 153
Drept Penal - Pagina 154
Drept Penal - Pagina 155
Drept Penal - Pagina 156
Drept Penal - Pagina 157
Drept Penal - Pagina 158
Drept Penal - Pagina 159
Drept Penal - Pagina 160
Drept Penal - Pagina 161
Drept Penal - Pagina 162
Drept Penal - Pagina 163
Drept Penal - Pagina 164
Drept Penal - Pagina 165
Drept Penal - Pagina 166
Drept Penal - Pagina 167
Drept Penal - Pagina 168
Drept Penal - Pagina 169
Drept Penal - Pagina 170
Drept Penal - Pagina 171
Drept Penal - Pagina 172
Drept Penal - Pagina 173
Drept Penal - Pagina 174
Drept Penal - Pagina 175
Drept Penal - Pagina 176
Drept Penal - Pagina 177
Drept Penal - Pagina 178
Drept Penal - Pagina 179
Drept Penal - Pagina 180
Drept Penal - Pagina 181
Drept Penal - Pagina 182
Drept Penal - Pagina 183
Drept Penal - Pagina 184
Drept Penal - Pagina 185
Drept Penal - Pagina 186
Drept Penal - Pagina 187
Drept Penal - Pagina 188
Drept Penal - Pagina 189
Drept Penal - Pagina 190
Drept Penal - Pagina 191
Drept Penal - Pagina 192
Drept Penal - Pagina 193
Drept Penal - Pagina 194
Drept Penal - Pagina 195
Drept Penal - Pagina 196
Drept Penal - Pagina 197
Drept Penal - Pagina 198
Drept Penal - Pagina 199
Drept Penal - Pagina 200
Drept Penal - Pagina 201
Drept Penal - Pagina 202
Drept Penal - Pagina 203
Drept Penal - Pagina 204
Drept Penal - Pagina 205
Drept Penal - Pagina 206
Drept Penal - Pagina 207
Drept Penal - Pagina 208
Drept Penal - Pagina 209
Drept Penal - Pagina 210
Drept Penal - Pagina 211
Drept Penal - Pagina 212
Drept Penal - Pagina 213
Drept Penal - Pagina 214
Drept Penal - Pagina 215
Drept Penal - Pagina 216
Drept Penal - Pagina 217
Drept Penal - Pagina 218
Drept Penal - Pagina 219
Drept Penal - Pagina 220
Drept Penal - Pagina 221
Drept Penal - Pagina 222
Drept Penal - Pagina 223
Drept Penal - Pagina 224
Drept Penal - Pagina 225
Drept Penal - Pagina 226
Drept Penal - Pagina 227
Drept Penal - Pagina 228
Drept Penal - Pagina 229
Drept Penal - Pagina 230
Drept Penal - Pagina 231
Drept Penal - Pagina 232
Drept Penal - Pagina 233
Drept Penal - Pagina 234
Drept Penal - Pagina 235
Drept Penal - Pagina 236
Drept Penal - Pagina 237
Drept Penal - Pagina 238
Drept Penal - Pagina 239
Drept Penal - Pagina 240
Drept Penal - Pagina 241
Drept Penal - Pagina 242

Conținut arhivă zip

  • Dr.penal.p.speciala1.Ivan.pdf
  • DREPT.PROCESUAL.PENAL.SEM1-Ghena.pdf

Alții au mai descărcat și

Infracțiunile comise prin violență

Introducere Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care...

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Sisteme Societare. Uniunile de Persoane Juridice, Concernele, Grupurile Financiar-Industriale

7.1. Dispozitii generale Concentrarea capitalului si expansiunea activitatii de intreprinzator pe teritoriul intregului stat si chiar peste hotare...

Sisteme Administrative Europene

Capitolul I. Consideraţii introductive § 1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de...

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Psihologie Juridică

Cursul 1 CULTURA SI DREPTUL 1.1 NORMELE SOCIALE SI NORMA JURIDICA. 1.2 VALORILE. Sociologia acorda o importanta aparte normelor , adica...

Precizări preliminare. poziția procesuală a părților

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Puterea de Lucru de Judecat

Prezentare Una dintre cele mai importante exceptii de procedura este aceea a puterii lucrului judecat^1 . Elementele lucrului judecat sunt acelea...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia...

Ai nevoie de altceva?