Contabilitatea publică și comunicare contabilă

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 44967
Mărime: 740.39KB (arhivat)
Publicat de: Sever Vasilescu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAP. 1 NATURA ŞI SCOPUL CONTABILITĂŢII - o sinteză a cunoştinţelor de bazele contabilităţii - 4
 2. 1.1 Definiţia contabilităţii 4
 3. 1.2 Obiectul contabilităţii şi sfera sa de acţiune (domeniul de aplicare) 9
 4. 1.3 Metoda contabilităţii 15
 5. 1.4 Obiectivul fundamental al contabilităţii 43
 6. CAP. 2 INSTITUŢIA PUBLICĂ CA ENTITATE CONTABILĂ 47
 7. 2.1 Instituţia publică – concept, tipologie 47
 8. 2.2 Resursele financiare publice 48
 9. 2.3 Clasificaţia bugetară – cadru unic de prezentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 48
 10. 2.4 Ordonatorii de credite bugetare – rol şi responsabilităţi 49
 11. 2.5 Obiectul şi organizarea contabilităţii publice 50
 12. CAP. 3 OBŢINEREA INFORMAŢIEI ÎN CONTABILITATEA CURENTĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE 53
 13. 3.1 Contabilitatea finanţării bugetare a instituţiilor publice 53
 14. 3.2 Contabilitatea capitalurilor 56
 15. 3.3. Contabilitatea datoriilor pe termen lung (necurente) 63
 16. 3.4 Contabilitatea activelor fixe 69
 17. 3.5 Contabilitatea stocurilor 84
 18. 3.6 Contabilitatea creanţelor şi datoriilor curente 93
 19. 3.7 Contabilitatea trezoreriei 109
 20. 3.8 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor 118
 21. CAP. 4 DOCUMENTELE CONTABILE DE SINTEZĂ ŞI DE RAPORTARE FINANCIARĂ 121
 22. 4.1 Prevederi generale 121
 23. 4.2 Componenţa situaţiilor financiare 121
 24. 4.3 Întocmirea situaţiilor financiare 126
 25. 4.4 Depunerea, analiza şi aprobarea situaţiilor financiare 138

Extras din curs

CAP. 1 NATURA ŞI SCOPUL CONTABILITĂŢII

- o sinteză a cunoştinţelor de bazele contabilităţii -

1.1 Definiţia contabilităţii

Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În legătură cu aceste bunuri, persoana respectivă are drepturi şi obligaţii, aceasta întrucât orice valoare economică are o dublă natură: ca utilitate indicând destinaţia sa şi ca resursă indicând provenienţa, respectiv relaţiile juridice în cadrul cărora s-a obţinut.

Totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoarea economică aparţinând unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile la care se referă, constituie patrimoniul. Patrimoniul, în această accepţie, se constată, are o dublă natură: economică şi juridică.

Ştiinţa care studiază modificările ce au loc, în timp, în patrimoniul unei persoane juridice (organizaţii), adică mişcările de valori, explicând cauzele şi consecinţele lor este contabilitatea. Pentru cuantificarea şi evidenţa acestor modificări se foloseşte o anumită tehnică contabilă, intervenind deci contabilitatea ca activitate practică. Aşadar, în cadrul procesului general al cunoaşterii, contabilitatea s-a afirmat şi se manifestă în dublă ipostază: ca activitate practică şi ca disciplină ştiinţifică.

1.1.1 Contabilitatea ca activitate practică

Nevoia omului de a cuantifica şi memora obiectele şi faptele observate în mediul său existenţial a dus la ceea ce se cheamă evidenţă. În acest sens, încă înaintea descoperirii numerelor, ei au făcut diferite însemnări folosind pentru aceasta mijloace precum: pietricele (calculus, în latină) asociind fiecărui obiect sau fapt câte o pietricică, crestături pe beţe sau pajuri, funii înnodate, însemnări pe table cerate, foi de papirus, etc. Apăruse aşadar o evidenţă, dar într-o formă rudimentară şi având un caracter sporadic. Cu timpul, pe măsura progresului obţinut de societatea omenească în domeniul economic şi în cel al cunoaşterii, evidenţa a cunoscut şi ea un proces de dezvoltare, căpătând un caracter tot mai organizat. Dintre momentele mai semnificative în această evoluţie menţionăm descoperirea numerelor, trecerea de la numărat la socotit, descoperirea scrierii, inventarea hârtiei şi a tiparului.

Odată cu perfecţionarea sa, evidenţa economică a cunoscut şi un proces de diferenţiere, în funcţie de obiectul şi metodele utilizate. Se delimitează astfel în cazul evidenţei economice, cele trei forme ale acesteia: evidenţa tehnic-operativă, evidenţa statistică şi evidenţa contabilă sau contabilitatea ca practică socială.

În definirea contabilităţii, în ipostaza acesteia de activitate practică, în literatura de specialitate se întâlnesc mai multe soluţii. Dennis Patz grupează aceste soluţii în paradigme:

• paradigma instrumentului de măsurare;

• paradigma instrumentului de informare;

• paradigma instrumentului de intermediere socială.

A. Paradigma instrumentului de măsurare

Potrivit acestei paradigme contabilitatea este văzută ca o activitate de măsurare cu scopul de a reflecta realitatea economică a întreprinderii.

În cadrul acestei paradigme contabilitatea este definită fie ca o artă a înregistrărilor, fie ca o tehnică de gestiune.

a) Contabilitatea ca artă

Cei ce definesc contabilitatea ca artă (a înregistrărilor contabile) au în vedere sensul de activitate umană care necesită pricepere şi îndemânare, măiestrie, şi nu pe acel, cel mai utilizat, de activitate umană care produce valori estetice şi care utilizează mijloace de exprimare cu caracter sensibil. Având în vedere confuziile pe care le-ar putea provoca, definirea contabilităţii ca o artă nu se justifică.

Era de înţeles considerarea contabilităţii ca artă, la un moment dat, pe parcursul evoluţiei sale, atunci când în această îndeletnicire, în absenţa unor reguli şi principii bine statuate, contabilul, „maestrul” se baza pe cunoştinţele empirice pentru care avea priceperea, măiestria de a le aplica. În acest sens Luca Paciolo, în 1514, vorbeşte despre partida dublă în termenii „dell’arte della scriitura venezziana”.

b) Contabilitatea ca tehnică

Prin tehnică se înţelege, în general, un ansamblu de procedee îmbinate cu o anumită măiestrie personală şi aplicate în executarea unei operaţiuni sau lucrări sau în practicarea unei profesiuni. Contabilitatea definită ca o tehnică este redusă numai la înregistrările contabile (ceea ce nu e cazul). Ea este văzută ca o tehnică de măsurare (exprimare cifrică, în special în etalon valoric) a realităţii economice.

B. Paradigma instrumentului de informare

Potrivit acestei paradigme, contabilitatea este o activitate de informare, scopul său fiind satisfacerea nevoilor informaţionale ale diferitelor categorii de utilizatori.

În cadrul acestei paradigme, contabilitatea este definită în principal ca un sistem informaţional.

a) Contabilitatea ca sistem informaţional

Sistemul informaţional este una dintre cele trei componente ale unei entităţi, văzută ca un sistem cibernetic, stând practic alături de celelalte două, sistemul decizional şi cel de execuţie, şi mai mult decât atât, constituind puntea lor de legătură.

Definit drept „un ansamblu de elemente (resurse materiale şi umane) care permite culegerea, prelucrarea, stocarea şi comunicarea informaţiilor” (I. Ionaşcu, 1997) , aplicabilitatea sa în luarea deciziilor depinde de calitatea componentelor sale, componente ce se prezintă astfel :

• resurse informaţionale, ce iau forma informaţiilor generate, obţinute, disponibile şi refolosibile, de la nivelul fiecărei funcţii a întreprinderii;

• fluxuri şi circuite informaţionale, ce definesc cantitatea de informaţii vehiculate între emiţătorii acestora şi receptori, pe o direcţie (drum) bine stabilită;

• proceduri şi mijloace de tratare a informaţiei, astfel încât aceasta să corespundă nevoilor de informare ale utilizatorilor. Acestea se concretizează în metode, tehnici şi mijloace de culegere, înregistrare, transmitere şi prelucrare, operaţiile componente, suporturile materiale ale informaţiilor, de a căror număr, structură şi calitate depinde obţinerea unor rezultate finale în timp real.

Preview document

Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 1
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 2
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 3
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 4
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 5
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 6
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 7
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 8
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 9
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 10
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 11
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 12
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 13
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 14
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 15
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 16
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 17
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 18
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 19
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 20
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 21
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 22
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 23
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 24
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 25
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 26
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 27
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 28
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 29
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 30
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 31
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 32
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 33
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 34
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 35
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 36
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 37
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 38
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 39
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 40
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 41
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 42
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 43
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 44
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 45
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 46
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 47
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 48
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 49
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 50
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 51
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 52
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 53
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 54
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 55
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 56
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 57
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 58
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 59
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 60
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 61
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 62
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 63
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 64
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 65
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 66
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 67
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 68
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 69
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 70
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 71
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 72
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 73
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 74
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 75
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 76
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 77
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 78
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 79
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 80
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 81
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 82
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 83
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 84
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 85
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 86
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 87
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 88
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 89
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 90
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 91
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 92
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 93
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 94
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 95
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 96
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 97
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 98
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 99
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 100
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 101
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 102
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 103
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 104
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 105
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 106
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 107
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 108
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 109
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 110
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 111
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 112
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 113
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 114
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 115
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 116
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 117
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 118
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 119
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 120
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 121
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 122
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 123
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 124
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 125
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 126
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 127
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 128
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 129
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 130
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 131
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 132
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 133
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 134
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 135
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 136
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 137
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 138
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 139
Contabilitatea publică și comunicare contabilă - Pagina 140

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Publica si Comunicare Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Monografie contabilă - Spitalul de Copii Botoșani

1.Denumirea entitatii publice si activitatile pe care le desfasoara Entitatea publica studiata se numeste „Spitalul de Copii Botosani”, unitate cu...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Te-ar putea interesa și

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor

INTRODUCERE Evoluția continuă a mediului de afaceri, nevoia de informație de calitate și la momentul oportun, dorința de a lua decizii în timp...

Studiul Impactului Publicității

Cuvânt înainte Funcţia publicitară se înscrie, înainte de toate într-o reflecţie generală despre spaţiul publicitar. Această lucrare îşi propune...

Ai nevoie de altceva?