Drept Procesual Civil

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 24991
Mărime: 87.07KB (arhivat)
Publicat de: Nicolae Iordache
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Noţiune

Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul procesului civil, se urmăreşte protecţia drepturilor subiective civile sau a situaţiilor juridice ocrotite de lege.

!

Este necesar a nu se confunda cererea de chemare în judecată cu acţiunea civilă, întrucât cererea de chemare în judecată reprezintă doar una din formele de manifestare a acţiunii civile, cea prin care se pune în mişcare acţiunea civilă, însă, acţiunea civilă există anterior cererii, chiar şi atunci când titularul dreptului subiectiv civil nu sesizează instanţa.

Conditiile de exercitare ale actiunii civile

Pentru a fi parte in proces se impun a fi indeplinite urmatoarele conditii, care sunt şi condiţii de exercitare ale acţiunii civile:

1.afirmarea unui drept sau a unei situatii juridice pentru a carei realizare poate fi folosita calea justitiei.

2.existenta unui interes

3.calitatea procesuala

4.capacitatea procesuala

1. Afirmarea unui drept

Acesată condiţie presupune existenţa unui drept subiectiv civil ce se cere a fi protejat sau a unui interes legitim care trebuie ocrotit.

Dreptul subiectiv civil afirmat, pentru a se bucura de protecţie juridică, trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

a. – să fie recunoscut şi ocrotit de lege;

b. – să fie exercitat în limitele sale externe ( care pot fi de ordin material sau juridic) şi în limitele sale interne (adică numai potrivit scopului economic şi social pentru care a fost stabilit sau creat de lege).

c. – să fie exercitat cu bună credinţă

d. – să fie actual – adică să nu fie supus unui termen sau unei condiţii suspensive.

În legătură cu această ultimă condiţie, a actualităţii dreptului, se impun anumite precizări:

- dreptul trebuie să fie actual doar în ipotezele în care se solicită instanţei realizarea dreptului, nu şi atunci când se cere a se constata existenţa dreptului în starea în care se găseşte.

- dacă la momentul declanşării acţiunii civile, dreptul subiectiv pretins de reclamant nu este actual, cererea va fi respinsă ca prematură;

- dacă dreptul subiectiv civil a devenit actual la momentul în care instanţa urmează a se pronunţa asupra excepţiei de prematuritate a cererii, atunci cererea va trebui cercetată pe fond.

!

Excepţii de la cerinţa actualităţii dreptului (art.110 C.proc.civ.):

- cererea pentru predarea unui imobil, la împlinirea termenului de locaţiune, poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen(alin.1);

- se poate solicita, înainte de termen, executarea la termen a unei obligaţii alimentare sau altei prestaţiuni periodice (alin.2)

- preşedintele instanţei poate încuvinţa, în general, înainte de împlinirea termenului orice cereri pentru executarea la termen a unei obligaţii, dar numai când socoteşte că cererile sunt îndreptăţite pentru întâmpinarea unei pagube însemnate (alin.3).

2. Interesul

Noţiune

Interesul reprezintă folosul practic urmărit de cel care a pus în mişcare acţiunea civilă.

Interesul poate fi:

- material (când se urmăreşte obţinerea unui folos de ordin patrimonial, de ex.: revendicarea unui bun, plata unei datorii);

- moral (când se urmăreşte un scop nepatrimonial, de ex: punerea sub interdicţie).

Condiţiile interesului:

- să fie legitim – să nu vină în contradicţie cu legea;

- să fie personal şi direct– în folosul practic, să-l vizeze pe cel ce recurge la forma procedurală şi nu pe altcineva; şi în cazul în care acţionează alte persoane sau organe în locul titularului, folosul se resfânge asupra lor;

- să fie născut şi actual – să existe la momentul la care se exercită acţiunea, în sensul că, dacă cel care actionează s-ar abţine, s-ar expune unui prejudiciu.

Sancţiunea lipsei interesului:

Lipsa interesului sau a uneia dinte condiţiile acestuia se invocă pe calea excepţiei, care dacă va fi admisă, va conduce la respingerea acţiunii ca lipsită de interes.

Excepţia lipsei de interes este o excepţie:

- de fond (vizează lipsuri referitoare la exerciţiul dreptului la acţiune)

- peremptorie/dirimantă (duce la respingerea sau stingerea procesului)

- absolută (priveşte încălcarea unor norme cu caracter imperativ).

!

Respingerea acţiunii pentru lipsa de interes nu poate fi invocată cu autoritatea de lucru judecat într-o altă acţiune promovată într-un moment în care interesul s-a născut şi îndeplineşte şi celelalte cerinţe.

3. Capacitatea procesuala

Noţiune

In dreptul civil, capacitatea civila este definita ca fiind acea parte a capacitatii juridice a persoanei care consta in aptitudinea de a avea si de a-si exercita drepturile civile si de a avea si a-si asuma obligatii civile, prin incheierea de acte juridice si ea cuprinde in structura sa doua elemente: capacitatea de folosinta si capacitate de exercitiu.

Preview document

Drept Procesual Civil - Pagina 1
Drept Procesual Civil - Pagina 2
Drept Procesual Civil - Pagina 3
Drept Procesual Civil - Pagina 4
Drept Procesual Civil - Pagina 5
Drept Procesual Civil - Pagina 6
Drept Procesual Civil - Pagina 7
Drept Procesual Civil - Pagina 8
Drept Procesual Civil - Pagina 9
Drept Procesual Civil - Pagina 10
Drept Procesual Civil - Pagina 11
Drept Procesual Civil - Pagina 12
Drept Procesual Civil - Pagina 13
Drept Procesual Civil - Pagina 14
Drept Procesual Civil - Pagina 15
Drept Procesual Civil - Pagina 16
Drept Procesual Civil - Pagina 17
Drept Procesual Civil - Pagina 18
Drept Procesual Civil - Pagina 19
Drept Procesual Civil - Pagina 20
Drept Procesual Civil - Pagina 21
Drept Procesual Civil - Pagina 22
Drept Procesual Civil - Pagina 23
Drept Procesual Civil - Pagina 24
Drept Procesual Civil - Pagina 25
Drept Procesual Civil - Pagina 26
Drept Procesual Civil - Pagina 27
Drept Procesual Civil - Pagina 28
Drept Procesual Civil - Pagina 29
Drept Procesual Civil - Pagina 30
Drept Procesual Civil - Pagina 31
Drept Procesual Civil - Pagina 32
Drept Procesual Civil - Pagina 33
Drept Procesual Civil - Pagina 34
Drept Procesual Civil - Pagina 35
Drept Procesual Civil - Pagina 36
Drept Procesual Civil - Pagina 37
Drept Procesual Civil - Pagina 38
Drept Procesual Civil - Pagina 39
Drept Procesual Civil - Pagina 40
Drept Procesual Civil - Pagina 41
Drept Procesual Civil - Pagina 42
Drept Procesual Civil - Pagina 43
Drept Procesual Civil - Pagina 44
Drept Procesual Civil - Pagina 45
Drept Procesual Civil - Pagina 46
Drept Procesual Civil - Pagina 47
Drept Procesual Civil - Pagina 48
Drept Procesual Civil - Pagina 49
Drept Procesual Civil - Pagina 50
Drept Procesual Civil - Pagina 51
Drept Procesual Civil - Pagina 52
Drept Procesual Civil - Pagina 53
Drept Procesual Civil - Pagina 54
Drept Procesual Civil - Pagina 55
Drept Procesual Civil - Pagina 56
Drept Procesual Civil - Pagina 57
Drept Procesual Civil - Pagina 58
Drept Procesual Civil - Pagina 59
Drept Procesual Civil - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Drept Procesual Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Căile de atac în procesul civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce...

Participarea Terților la Procesul Civil

În forma sa cea mai simplă, procesul civil are loc între reclamant şi pârât (cele două părţi în procesul civil), hotărârea judecătorească ce se...

Posesia ca Temei al Dobândirii Dreptului de Proprietate

Introducere Posesia – “poate fi definită ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care constă în stăpânirea materială sau...

Posesia

1. Notiune Cuvantul “posesie” deriva din verbul latin “possidere” a carui origine etimologica se considera a fi cuvintele “por” si “sedere”,...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

Precizări prealabile Procedura contencioasă este guvernată de o serie de principii generale, ce cu unele nuantări, işi gasesc aplicare şi în faza...

Notiunea, obiectul reglementarii, sistemul și izvoarele dreptului procesual civil

Introducere Conform art.1 al CPC, ,, Legislația procedural civilă ale Republicii Moldova reglementează raporturile sociale referitoare la...

Principiile Fundamentale ale Dreptului Procesual Civil

1. Noţiunea şi importanţa principiilor dreptului procesual civil. Cuvântul "principiu" este de origine latină, şi în traducere înseamnă "bază",...

Drept Procesual Civil

: Dreptul procesual civil este ansamblu de norme juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Drept Procesual Civil

Notiuni introductive in studiul dreptului procesual civil Dreptul procesual civil este acea ramură de drept care include totalitatea normelor...

Ai nevoie de altceva?