Toate documentele din domeniul Biologie - pagina 24 din 41

Studii de bioremediere a unor situri contaminate cu țiței

Extracţia şi transportul ţiţeiului afectează mediul înconjurător atât prin derularea proceselor tehnologice propriu-zise, cât şi prin unele accidente nedorite, de tipul deversări din rezervoare, spargeri de conducte subterane sau supraterane. Fenomenul poluării mediului inconjurator cu fluidele produse din sonde... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras

Bioremedierea cu ajutorul microorganismelor a unor situri contaminate cu țiței

INTRODUCERE Pornind de la activităţile degradative ale microorganismelor au fost elaborate numeroase tehnologii de depoluare, care sunt cuprinse generic în termenul de bioremediere ( Alexander, 1994) O definiţie a bioremedierii dată de Henis, 1994, consideră că orice compus chimic a cărei acumulare în natură devine... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras

Resurse netradiționale de energie

Introducere De ce anume acum a aparut intrebarea: ce asteapta omenirea – foamea energetica sau belsugul energetic? De pe paginile ziarelor si jurnalelor nu dispar articolele despre criza energetica. De la petrol izbucnesc razboaie, infloresc si saracesc state, se schimba guverne. Comunicarile despre lansarea noilor... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Bacteriile

Bacteriile sunt organisme unicelulare cu o mărime de 0,2-5 um . Sunt fiinţe procariote cu aspect diferenţiat, care în cea mai mare parte se reproduc asexuat, prin diviziune celulară. Sunt răspândite în mii de specii şi în număr colosal de indivizi, pe tot pământul, în apă, în sol, în aerul atmosferic, pe organisme... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Extras Preview

Urechea

Organele de simt sunt folosite pentru a recepta stimuli externi produsi asupra corpului. Acestia pot fi luminosi chimici, termici, auditivi. Organele de simt se clasifica dupa natura excitantului pe care il recepteaza si il transmit la creier. Organul de simt care capteaza, recepteaza si transmite creierului... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Statistică în Ecologie

Introducere. Generalităţi Statistica matematică este una din ramurile moderne ale matematicii care se ocupă cu gruparea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la anumite fenomene, precum şi cu unele previziuni privind producerea lor viitoare. Utilizarea statisticii matematice este foarte importantă în... citește mai departe

71 pagini Gratis Extras Preview

Homeostazie

90-120 mg concentraţia de glucoză în sânge; AGL – cizi graşi liberi Termenul de homeostazie a fost introdus de către giziologul american Walter Cannon 1929 şi reprezintă capacitateaunui organism de a-şi menţine compoziţia mediului intern atunci când factori de mediu variază foarte mult. Noţinea de MEDIU INTERN a... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Etologie

Curs 1 Orientarea etologică în cercetarea comportamentului animal Etologia (gr. ethos – caracter, deprindere, obicei; logos – vorbire, discurs, ştiinţă) se defineşte ca ştiinţă a comportamentului, a obiceiurilor şi deprinderilor animalelor. Termenul a fost creat se pare în secolul XVII pentru a desemna... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Sănătatea populației - obiectiv durabil

SANATATEA POPULATIEI- OBIECTIV AL DEZVOLTARII DURABILE Promovarea si ocrotirea sanatatii sunt elemente fundamentale in atingerea unei calitati acceptabile a vietii in prezent, dar si pentru generatiile viitoare in contextul unei dezvoltari durabile. S-a demonstrat ca sanatatea si bunastarea comunitatilor umane sunt... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Deshidratarea Nămolului

INTRODUCERE Apa joacă un rol primordial în activitatea social –economică a unei ţări. Apa serveşte nu doar pentru a asigura funcţionarea normală a organismului ci pentru dezvoltare aglomerîrilor umane şi asiguarea producerii bunurilor de cunsum destinate satisfacerii nevoilor biologice ale omului. Consumul de apă... citește mai departe

37 pagini 7 puncte Extras Preview

Sistemul Respirator

Din punct de vedere anatomic nasul aparţine de partea externă a căilor respiratorii. Orificiul nărilor se continua cu două cavităţi nazale (cavum nasi), acestea fiind despărţite de septumul nazal (septum nasi). Aceste cavităţi sunt la rândul lor împărţite în trei, prin Concha nasalis superior, la animale Concha... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras

Chimie generală

Chimia este ştiinţa fundamentală a naturii, care se află la baza proceselor ce susţin viaţa, controlează evenimentele din lumea înconjurătoare şi este vitală pentru cele mai multe activităţi. În ultimele decenii, se constată o evoluţie rapidă în cunoaşterea chimică, prin numărul mare de substanţe descoperite în... citește mai departe

76 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Embriologie vegetală

EMBRIOLOGIE VEGETALĂ Lucrare practică nr.1 (timp alocat 4 ore; la final se completează fişa de lucru individuală) Morfologia şi structura florii (generalităţi; studii de caz: conuri de Pinus sp., ciaţiul de Euphorbia sp.) Lucrare practică nr.2 (timp alocat 4 ore; la final se completează fişa de lucru individuală)... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras

Fiziologie animală

MODELUL ANIMAL ÎN EMBRIOLOGIE Noţiunea de model animal • modelul este un standard, în cazul dezvoltării embrionare, studiul dezvoltării celorlalte organisme înrudite se face prin comparaţie cu modelul. • în embriologia animală există un număr de animale care sunt considerate modele de studiu: • Cenorhaptites... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Fiziologie animală

EMBRIOLOGIE ANIMALĂ Dezvoltarea unui nou individ este în legătură cu parcurgerea unor etape din dezvoltarea acestuia etapa preembrionară (gametogeneza), embrionartă (segmentarea, blastularea şi gastrularea) şi postembrionară (organogeneza). CAP. I GAMETOGENEZA • diferenţierea celulelor numite gameţi (mascul... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sistematica fanerogamelor

Introducere Taxonomia este ştiinţa care se situează între filogenie şi sistematică. Filogenia este ştiinţa care studiază transformările reale, descoperind cursul acestor transformări şi legăturile de înrudire dintre plante în evoluţia istorică (Zimmerman 1959), iar sistematica este ştiinţa care studiază... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Biologie Celulară

Unitatea de invatare 1 Permeabilitatea membranară In general, biomembranelor (si, inclusiv, plasmalemei) li se atribuie trei functii principale: 1. rol de frontiera fizica si de bariera cu permeabilitate selectiva; 2. rol de matrice pentru sistemele enzimatice complexe, care controleaza o serie de functii... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Biologie Celulară

Lucrarea de laborator 1 Separarea componentelor celulare Noţiunea de component celular are o semnificaţie largă, ea desemnând atât structurile celulare organizate, cu semnificaţie funcţională (organite celulare), substanţele de rezervă şi depozit ale celulei (incluziuni celulare), cât şi macromoleculele,... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Microbiologie

1. AMENAJAREA ŞI DOTAREA UNUI LABORATOR DE MICROBIOLOGIE 1.1. Organizarea laboratorului 1.1.1. Încăperile Indiferent de profilul specializării laboratorului de microbiologie, acesta trebuie să cuprindă: • sala de lucru; • camera de primire a materialelor; • camera de preparare a mediilor de cultură; • camera... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Transfer al Genelor

Transferul direct: Transformarea mediată de PEG Electroporarea Transferul ADN via un purtător: Bombardamentul cu microparticule Transferul ADN via un vector: Agrobacterium, virusuri Succesul aplicării metodei depinde de: regenerarea plantelor din protoplaşti; sisteme eficiente de selecţie a celulelor... citește mai departe

98 pagini Gratis Extras

Fertilizare în Vitro

Longitudinal section of ovules cultured in vitro. (a) Inflorescence segment culture. Note the prominent egg cell (arrow) with one synergid and polar nucleus. All other cells of the embryo sac degenerated (b) Parthenogenetic 3-celled proembryo (arrow). Note the first periclinal division of the egg, resulting in an... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras

Poluarea mediului înconjurător

Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, poluarea aerului (atmosferică). Aceste elemente de bază vieţii omeneşti se pare că sunt şi cele mai afectate de acţiunile iresponsabile ale fiinţei omeneşti. Solul, ca şi aerul şi apa este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Degradarea Aerobă a Compușilor Organici Poluanți - Hidrocarburi

Introducere Produsele pe bază de hidrocarburi sunt o sursă importantă de energie pentru industrie şi pentru viaţa de zi cu zi. Petrolul este o materie primă pentru multe produse chimice, cum ar fi materialele plastice, vopsele şi cosmetice. Transportul petrolului pe glob este frecvent şi cantităţile de petrol... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Bacilii Gram Negativi Implicați în Declanșarea Infecțiilor Nozocomiale

Familia Enterobacteriaceae cuprinde cel puţin 27 de genuri şi 127 de specii, la care se mai adaugă 8 grupuri enterice. Fiind controversată, taxonomia familiei Enterobacteriaceae este supusă unor schimbări permanente. Sunt bacili gram-negativi de dimensiuni medii (0,3-1 x 1-6 ), cu capetele rotunjite, cu dispoziţie... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Fiziologie vegetală generală - lucrări practice

În organizarea structurală a celulei vii sunt prezente aşa numitele sisteme de dispersie, la nivelul cărora au loc diferite fenomene fizice precum tensiunea superficială, adsorbţia, imbibiţia, difuziunea, osmoza, deosebit de importante pentru buna desfăşurare a proceselor fiziologice: metabolism, creştere,... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview