Toate documentele din domeniul Calculatoare - pagina 50 din 132

Bazele programării

Introducere Organizarea datelor - Proces complex care presupune identificarea, clasificarea si descrierea proprietatilor acestora, gruparea lor in colectii, reprezentarea pe purtatori tehnici definirea si realizarea procedurilor de prelucrare, etc Abordarea teoretica Informatia in general: semne care... citește mai departe

55 pagini Gratis Cuprins Extras

Gestiunea Bazei de Date a unei Librării

Introducere Aplicaţia realizează gestiunea activităţii unei librării: - Înregistrează într-o bază de date cărţile care se găsesc în librărie; - Permite adăugarea de noi înregistrări; - Permite modificarea editurii cărţilor; - Permite ştergerea unei înregistrări; - Afişarea cărţilor aparţinând unei anumite... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Regula trapezului

Problema propusă: (Lansarea unei rachete) O rachetă decolează pe vertical şi elimină combustibil cu o viteză de 2000 m/s cu un consum de combustibil de 2100 kg/s. Iniţial masa rachetei este de 140,000 kg. Dacă racheta porneşte de la sec., cum putem calcula distanţa parcursă de rachetă în perioada de la până la... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Regula Simpson

1. Regula lui Simpson de ordinal 3 Aceasta regula de aproximare a integralelor imbunatateste precizia regulii trapezului. In timp ce regula trapezului se baza pe integrarea polinoamwelor de ordinul 1 regula lui Simpson considera integrantul ca fiind aproximat printr-un polinom de ordinal 2. Metoda 1: Fie... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Efecte Speciale pe Imagini Color

1. Introducere 1.1 Contextul temei Aplicarea de filtre care sa creeze efecte speciale asupra imaginilor color, avand ca si reprezenatare a informatiei de 24 biti per pixel. 1.2 Problemele de rezolvat Realizarea de efecte speciale inseamna gasirea parametrilor unor filtre a caror rezultat sa reprezinte crearea... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

Laborator 1 Obiective 1. Crearea unei baze de date. 2. Prezentarea mediului de lucru Access 2007. 3. Crearea unui tabel. Aplicatia 1. Sa se creeze o baza de date cu numele PrimaBD care sa contina un tabel cu numele Studenti. Aceasta va avea structura ID, nume, prenume, an, serie, grupa, data nasterii, adresa,... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Modele de proiectare pt rețele

Reţele Tradiţionale tip “CAMPUS” Termenul “Reţele Campus” provine de la tipul de reţele dezvoltate în campusuri universitare. Azi termenul are o semnificaţie mai largă şi include şi “campusuri” corporative Istoric, Reţelele Campus constau dintr-un singur LAN la care noi utiliz se adaugă prin conectarea în reţea.... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras

Aplicații - calculul paralel în domeniul analizei datelor în timp real-financial, stock-market

A. Algoritm paralel pentru un sistem de decizie in timp real in domeniul pietei financiare 1. Prezentare Modelele de calcul paralel a sistemelor de decizie in timp real in domeniul pietei financiare necesita resurse vaste de calcul, care nu pot fi realizate pe calculatoarele seriale de astazi. Aceste probleme... citește mai departe

43 pagini 8 puncte Extras Preview

Programarea în Visual Basic for Application

Cap.I Elementele de baza ale limbajului de programare VBA - Visual Basic for Application I.1. Notiuni generale despre VBA I.1.1. Uti l izarea l imbajului de programare VBA Basic este unul din cele mai vechi limbaje de programare. El a fost creat în ideea de a se realiza un limbaj de programare necesar unui... citește mai departe

127 pagini Gratis Extras Preview

Raport de practică

I Caracteristica obiectului-bazei practicii. 1.1 Caracteristica tehnico-economică sumară a obiectului practicii. ”Manejul de atletică uşoară” din Republica Moldova este întreprindere de stat în baza proprietăţii de stat care funcţionează pe principii de autogestiune şi autofinisare, care se supune Ministerului... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Crearea bazelor de date - SQL Server

O bază de date SQL Server este compusă din trei tipuri de fişiere: un fişier cu extensia mdf zero sau mai multe fişiere cu extensia ndf şi unul cu extensia ldf În fişierul cu extensia mdf sunt stocate obiectele bazei de date precum tabelele, indexii, vederile etc. împreună cu definiţiile lor, fişierele cu extensia... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Algebră liniară și geometrie analitică diferențială

P1.1 In se dau vectorii: , , . a. Să se determine dimensiunea subspaţiului generat de aceşti trei vectori; b. Să se determine varietatea liniară generată de cei trei vectori; c. Este vectorul un element al acestei varietăţi liniare? Rezolvare. a. Dimensiunea spaţiului generat de cei trei vectori este egală cu... citește mai departe

40 pagini 5 puncte Extras Preview

Bază de Date

Deosebim trei structuri fundamentale de baze de date. Două din ele, cea ierarhică şi ceea din tip reţea presupun un efort considerabil pentru proiectarea şi construirea bazelor de date, datorită faptului ca în definiţia acestora sunt încorporate toate legăturile dintre date. În afară de complexitatea proiectării,... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Controlul Temperaturii cu PIC 16F627

TEMA PROIECTULUI Tema proiectului este mentinerea temperaturii într-o încăpere la 45°C prin programarea unui microcontroler PIC16F627 ce trebuie să comande o rezistentă de 1500W si un ventilator care trebuie să functioneze 5 secunde si 3 secunde să fie oprit. SCHEMA BLOC MICROCONTROLER Acest microcontroler are... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Componentele unui calculator

Partea I 1. INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, oamenii au numarat, socotit si masurat lucrurile, le-au trecut pe raboj si au comunicat altor oameni despre aceste lucruri. „Lucrurile” acestea puteau fi numarul de oi dintr-o turma, greutatea unui copil, marimea unui câmp, timpul scurs de la ultima seceta sau... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistem Informatic cu Baze de Date Privind Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

1. Definirea problemei Acest sistem informatic işi propune informatizarea gestiunii privind stocurile de produse finite, prin eliminarea elementelor repetitive pe care le presupune munca manuala precum si o mai bună evidenţă în ceea ce priveşte stocul actual. 2. Analiza mecanismului economic De la bun inceput... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Inginerie Software

Fazele dezvoltării unui produs software 1 Ce este ingineria programării? 2. Fazele ingineriei programării 2.1. Faza de analiză 2.2. Faza de proiectare 2.3. Faza de implementare 2.4. Faza de testare 2 Concluzii 1. Ce este ingineria programării? Ştiinţa calculatoarelor este un domeniu relativ nou.... citește mai departe

132 pagini Gratis Extras Preview

Sistem de evidență a sângelui și donatorilor

INTRODUCERE Problema donării sângelui şi a componentelor sale, este o problemă esenţială pentru ocrotirea sănătăţii în general. De soluţionarea corectă a acestei probleme, depinde calitatea acordării serviciilor medicale în timp de pace sau situaţii excepţionale. Conform datelor statistice, ale Ministerului... citește mai departe

84 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect Microsoft Access

Microsoft Access – gestiunea produselor la un depozit alimentar 1. Obiectivul aplicaţiei Se urmareste gestiunea produselor la un depozit alimentar, se evidentiaza intrarile de produse prin achizitie de la furnizor pe baza de factura fiscala sau aviz de insotire a marfii, iesirile de produse vandute clientilor pe... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiect la arhitectura sistemelor de calcul

1. Tema proiectlui Să se proiecteze unitatea de comandă pentru un microprocesor capabil să execute următorul set de instrucţiuni: - FETCH (aducerea din memorie a instructiunii/operandului) - PUSH R (depunerea în stivă a registrului general R) - POP R (extragerea din stivă a registrullui R ) - CMP RM (compară... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Programarea Calculatoarelor

1. Scopul lucrării Însuşirea cunoştinţelor de bază privind realizarea unui program de calculator 2. Consideraţii teoretice 2.1. Programarea şi rezolvarea problemelor Matematica lucrează cu secvenţe logice de paşi pentru rezolvarea problemelor şi demonstrarea teoremelor. Atunci când ordonăm un proces, îl... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Acordarea și urmărirea creditelor pe termen scurt și lung pentru persoane fizice

Originile CEC Bank se regăsesc în eforturile elitelor politice şi economice din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de a pune ordine în finanţele publice ale tânărului stat roman, rezultat în urma Unirii din 1859. CEC Bank este continuatoarea activităţilor iniţiate de prima institutie de credit public din... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza multidimensională a datelor

I.Descrierea datelor Analiza datelor are ca obiectiv principal extragerea informatiei relevante , semnificative care este continuta in informatia primara, in date.Aceasta informatie este utilizata in continuare in interpretare, testatare, estimare, predictie fenomenelor economico-sociale sau financiare. Datele... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de reglare automată

1. Studiul elementului de intarziere de ordinul 1 1.1 Deducerea analitica a raspunsului indicial prin rezolvarea ecuatiei diferentiale Elementul de intarziere de ordinul 1 este descris de o ecuatie diferentiala de forma: (1.1) cu conditiile initiale:y(0)=0 (1.2) Pentru a evidentia cei doi parametrii specifici se... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Codul bunelor maniere în afaceri și aplicații în activitatea de secretariat - lucru cu baze de date

PARTEA I CODUL BUNELOR MANIERE IN AFACERI SI APLICATII IN ACTIVITATEA DE SECRETARIAT Capitolul 1 Conceptul de secretariat Istoric, tendinte de dezvoltare Termenul de „secretariat acopera o mare varietate de activitati. Desemneaza in principal o meserie exercitata de profesionisti, ale caror functii si... citește mai departe

59 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview