Cursurile din domeniul Agronomie - pagina 12 din 13

Fiziologie vegetală

Creşterea este procesul de mărire stabilă şi ireversibilă a volumului şi greutăţii celulelor, ţesuturilor şi organelor plantei, datorită sporirii continue a cantităţii de substanţă uscată, ca urmare a unor procese biosintetice, de transformare şi depunere a substanţelor organice proprii. Procesul de creştere începe... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Fiziologie vegetală 2

6.1. Sinteza, transformarea şi rolul substanţelor organice Produşii primari ai fotosintezei sunt integraţi într-o serie de transformări metabolice de asimilaţie şi dezasimilaţie. Prin asimilaţie plantele îşi sintetizează substanţe organice proprii care înmagazinează energie, iar prin dezasimilaţie degradează aceste... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Fiziologie Vegetală

1.1. DEFINIŢIA, OBIECTUL DE STUDIU ŞI IMPORTANŢA FIZIOLOGIEI VEGETALE Fiziologia vegetală este o ramură a ştiinţelor biologice care se ocupă cu studiul proceselor vitale din plante. Termenul de fiziologie îşi are originea în limba greacă, de la cuvintele physis = natură şi logos = ştiinţă. Viaţa plantelor... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Agrometeorologie

1.1.Meteorologia. Vremea si clima. Meteorologia poate fi considerata si o stiinta pura si una aplicativa la activitatile umane. Ca stiinta pura, meteorologia este o ramura a geofizicii si are ca obiect "Fizica atmosferei". Din punctul de vedere al Serviciilor meteorologice nationale grupate in Organizatia... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Porumbul Zea Mays

1. Importanţa furajeră Centrul de origine al porumbului este America Centrală (Mexic-Guatemala) şi America de Sud (Peru –Bolivia), de unde a fost adus în Europa la sfârşitul secolului al XV-lea de navigatorul Cristofor Columb. În ţara noastră porumbul se cultivă de la sfârşitul secolului al XVII-lea, în Muntenia... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Sociologie și Dezvoltare Rurală

CAPITOLUL 1 OBIECTUL SOCIOLOGIEI RURALE ŞI EVOLUŢIA GÂNDIRII SOCIOLOGICE DIN ROMÂNIA 1.1. Obiectul sociologiei 1.2. Funcţiile sociologiei 1.3. Gândirea sociologică din România 1.1. OBIECTUL SOCIOLOGIEI Sociologia face parte din grupa ştiinţelor sociale, care la rândul lor se împart în trei subgrupe: 1.... citește mai departe

130 pagini Gratis Extras Preview

Management în Agroturism

INTRODUCERE Practicarea agroturismului s-a extins din ce în ce mai mult în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în aproape tot continentul european. O vacanţă la ţară a intrat în obişnuinţa iubitorilor de aer curat, natură, spaţii pur ecologice. Căutarea mediului rural, pentru odihnă şi recreere este o... citește mai departe

127 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. NOŢIUNEA DE DREPT Termenul general de drept este considerat ca fiind o noţiune complexă ce poate fi definită din mai multe puncte de vedere1: a) ca normă sau ansamblu de norme de conduită, generale şi obligatorii, pe baza cărora se desfăşoară activitatea umană în... citește mai departe

130 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Finanțare și creditare în zootehnie

Capitolul I . FINANŢE PUBLICE – CONCEPT, CONŢINUT, FUNCŢII Finanţele publice constituie o componentă importantă a vieţii socialeconomice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii atât în proporţiile (dimensiunile) şi distribuirile Produsului Intern Brut (P.I.B.). Existenţa... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Ergonomie și protecția muncii

Pe masura apropierii de mileniul al III-lea, omul a reusit sa creeze brese tot mai adanci in cunoasterea macro si microcosmosului sau. Si totusi, dupa informatiile furnizate de Biroul International al Muncii, in fiecare tara exista un foarte mare numar de muncitori care nu se mai intorc in sanul familiilor lor,... citește mai departe

88 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Consultanță și Extensie

1. Concept, necesitate, conţinut 1.1. Conceptul de consultanţă Ca şi alte concepte care au apărut mai târziu în terminologia economică românească, noţiunea de consultanţă ca definiţie nu s-a cristalizat într-un concept care să întrunească unanimitatea. Există mai multe definiţii care se diferenţiază din punct... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Agromarketing

Obiective · în elegerea importan ei economice úi sociale a agromarketingului; · definirea conceptului úi a sistemului de agromarketing; · eviden ierea particularitã ilor agromarketingului; · cunoaúterea raporturilor dintre utilitã ile unui produs alimentar úi marketing; · abordarea macro úi micro a... citește mai departe

255 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Arhitectură peisagistică

ARHITECTURĂ TIPURILE DE SPAŢII VERZI Spaţiile verzi din interiorul localităţilor cuprind: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii verzi şi aliniamente stradale de arbori, plantaţii în jurul unordotări publice, plantaţiile din ansamblurile de locuinţe, amenajările peisa­gistice din incintele instituţiilor,... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras

Dezvoltare rurală - note de curs, sinteze

INTRODUCERE Procesul tranzitiei de la economia supercentralizata la economia de piata a generat, în agricultura si dezvoltarea rurala a României, multiple probleme de ordin economic si social. De aceea, este normal ca preocuparile privind identificarea unor solutii si metode de rezolvare a acestora sa mobilizeze... citește mai departe

124 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Procese și utilaje în industria biotehnologică

BIO-TEHNOLOGIE - Bio-tehnologie = tehnologie ``BIO`` BIO =viu (biologie, biochimie) - Tehnologie: ansamblu de cunostiinte si metode ce au la baza principii stintifice aplicate in practica - Tehnologia = stiinta aplicata BIOTEHNOLOGIE - definitii - Conventia ONU pentru diversitatea biologica : "Orice... citește mai departe

297 pagini Gratis Extras Preview

Ciprinicultură

Dintotdeauna omul a fost culegator, vânator si pescar. Supravietuirea speciei umane a fost conditionata în epoca primitiva de abilitatea de a-si asigura în permanenta hrana necesara. Pestele a fost si este o componenta importanta în alimentatia omului. Tehnica pescuitului a cunoscut progrese ,,pas cu pas de la... citește mai departe

200 pagini Gratis Extras Preview

Viticultura

1.1. DEFINITIA SI CONTINUTUL VITICULTURII Viticultura este o stiinta aplicativa care studiaza însusirile morfologice, biologice si masurile tehnologice de cultivare a vitei de vie, cu scopul de a stabili tehnologii moderne de cultura, care sa asigure productii mari si de calitate superioara. Termenul de... citește mai departe

71 pagini Gratis Extras Preview

Finanțarea politicii agricole comune

FINANTAREA POLITICII AGRICOLE COMUNE Dr.Nicolae Idu Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) înfiintat în 1962 pentru finantarea Politicii Agricole Comune consuma cca 43% din bugetul general al UE. Sectiunea Garantare finanteaza cheltuielile privind organizatiile pietei agricole, a masurilor de... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras

Legumicultură

Agricultura ecologica este o metoda de productie care tine cont de cunostintele traditionale ale taranilor si care integreaza progresele stiintifice în toate disciplinele agronomice, raspunzând preocuparilor sociale fi ale mediului înconjurator, fumizandu-se consumatorilor produse de calitate chiar si în tarile mai... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Clasa spodisoluri

CLASA SPODISOLURI (SPO) Aceasta clasa se caracterizeaza morfologic prin prezenta unui orizont spodic (Bhs, Bs) sau orizont criptospodic (Bcp). În aceasta clasa sunt cuprinse urmatoarele tipuri de soluri: prepodzol, podzol si criptopodzol. 1. PREPODZOLURILE Au fost cunoscute sub denumirea de soluri brune... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Clasa cernisoluri

CLASA CERNISOLURI (CER) În aceasta clasa sunt cuprinse soluri care au ca orizont diagnostic un orizont A molic (Am) sau A forestalic- numai la subtipuri cernoziomuri maronice si kastanoziomuri maronice- urmate de orizonturi intermediare AC, AR, Bv sau Bt. Orizonturile intermediare au o grosime minima de 10-15 cm si... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Fiziologia Plantelor

TRANSFORMAREA, CIRCULATIA SI DEPUNEREA SUBSTANTELOR ORGANICE ÎN PLANTE În urma procesului de fotosinteza În plantele verzi se acumuleaza o serie de substante care sunt transportate spre zonele de crestere pt. sporirea în greutate si volum a organelor vegetale. O parte din aceste substante organice se consuma în... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Fitotehnie - plante tuberculifere și rădăcinoase

PLANTE TUBERCULIFERE SI RÍDÍCINOASE 7.1. CARTOFUL 7.1.1. Importanta. Biologie. Ecologie 7.1.1.1. Importanta Cartoful prezinta o deosebita importanta în alimentatia oamenilor, în furajarea animalelor si pentru prelucrari industriale. În alimentatia oamenilor cartoful se foloseste în stare proaspata sau sub... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Fitotehnie - hameiul

CAPITOLUL 9 HAMEIUL 9.1. Importanta. Biologie. Ecologie 9.1.1. Importanta Hameiul din flora spontana a fost cunoscut si utilizat din antichitate la prepararea unor bauturi (conurile) si în alimentatie (lastarii tineri porniti din butuc). Primele culturi de hamei s-au initiat în centrul si vestul Europei, în... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview