Cursurile din domeniul Agronomie - pagina 11 din 13

Piața serviciilor

PIAŢA SERVICIILOR Conceptul şi caracteristicile pieţei serviciilor Piaţa reprezintă un sistem de relaţii vânzare – cumpărare de bunuri şi servicii între părţi contractante, care pe de o parte sunt unite prin legături de afaceri, iar pe de altă parte se află în raporturi de forţă. Piaţa serviciilor analizată ca... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Economia Serviciilor Turistice

Conţinutul, caracteristicile şi sfera de cuprindere a serviciilor Conceptul de serviciu. Definiţia noţiunii de serviciu este considerată o problemă de mare dificultate datorată următoarelor motive : relativa noutate a domeniului, atenţia redusă acordată domeniului de către teoria economică până nu de mult,... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras

Protecția Mediului în Agroecosistemele Pomicole

CAPITOLUL 1 CONCEPT, IMPORTANŢĂ ŞI STRATEGIE ÎN PROTECŢIA MEDIULUI ÎN HORTICULTURĂ 1.1. Istoric, importanţă În prezent, protecţia mediului ambiant, conservarea ecosistemelor naturale, refacerea celor degradate, constituie probleme importante cu care se confruntă omenirea. Criza ecologică apărută este... citește mai departe

53 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metodologia PCM 2

2.1. ANALIZA FACTORILOR INTERESAŢI  Ce reprezinta factorii interesati (stakeholders)? Orice persoane, grupuri de persoane, institutii sau firme care pot avea o relatie cu proiectul/programul. De ce? Ei pot – direct sau indirect, pozitiv sau negativ – afecta sau pot fi afectati de proces si de produsele finale... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras

Metodologia PCM

adoptat de catre CE pentru definirea procesului de pregătire, finanţare şi implementare a proiectelor reprezintă un set de instrumente pentru elaborarea managementul proiectului, Pe baza metodei de Analiză a Cadrului Logic (ACL) o distincţie clară între obiective şi mijloacele de realizare a acestora,... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras

Curs 2 Politici Agricole Comune

Pilonii Tratatului UE (Tratatul de la Maastricht) PRIMUL PILON Dimensiunea comunitară Cetăţenia europeană Libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalului Politici comunitare (în care sunt incluse Politica Agricolă Comună, Politica regională etc) Uniunea economică şi monetară AL DOILEA... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras

Curs 1 Politici Agricole Comune

Procesul de integrare europeană 1. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) Obiective: Libera circulaţie a produselor şi accesul liber la sursele de producţie; Supravegherea permanentă a pieţei prin instaurarea cotelor de producţie în scopul evitării eventualelor disfuncţionalităţi; Respectarea... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Comenzi AutoCad

MEASURE Comanda MEASURE este similara comenzii DIVIDE, cu exceptia faptului ca, in loc sa fie cerut numarul de segmente in care sa fie impartita entitatea aleasa, se cere lungimea segmentului ce masoara entitatea. Sintaxa: MEASURE Select object to measure: (punct) <Segment length>/Block: Daca alegeti o... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Anatomie, Histologie, Embriologie

Capitolul 1 DEFINIŢIA ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI DE ANATOMIE, HISTOLOGIE, EMBRIOLOGIE 1.1. Definiţia disciplinei de Anatomie, histologie, embriologie Anatomia este o ramură a ştiinţelor biologice care studiază forma şi structura organismelor vii (în cazul nostru, păsările şi animalele domestice). Termenul de... citește mai departe

111 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Elemente teoretice privind investiţiile 1.1. Conceptul de investiţii Noţiunea de investiţii, deşi se utilizează de multă vreme în literatura de specialitate, nu are însă o definiţie clară şi omogenă. În limba română, termenul de investiţii provine din limba franceză – investissement – care la rîndul lui a... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism

CAPITOLUL I. ANALIZA ECONOMICA- concept, tipologie, particularitATi, metode Si importantA 1.1.Concept privind analiza economica Cunoaşterea profundă a fenomenelor, desprinderea legăturilor cauzale ale acestora ca scop de sine stător face necesară utilizarea analizei economice. Analiza economică reprezintă o... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Proiectului

1.1 CE ESTE UN PROIECT? Indiferent de slujbă, îndeplinim o mulţime de sarcini în fiecare zi: pregătim un memoriu, conducem o reuniune, imaginăm o companie de vânzări, ne mutăm într-un birou nou. Sau poate ziua de lucru este mai mult aşa: să usurăm accesul la sistemul informaţional, să dezvoltăm o temă de cercetare... citește mai departe

125 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Agroturism - 2

PRINCIPALELE PREVEDERI ALE LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA TURISMUL RURAL Protecţia turiştilor Găzduirea turiştilor la pensiunea turistică rurală sau pensiunea agroturistică se face atât prin rezervarea de locuri printr-o agenţie de turism sau alt agent economic, cât şi direct, prin relaţia turist-prestator... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras

Legislație în industria alimentară

1.NORMA JURIDICA Definitii: Notiune 1: este o regula sociala de conduita generala siobligatorie elaborate, recunoscuta sau acceptata de catre stat si impusa, daca este cazul, prin forta coercitiva a acestuia. Notiune 2: este o relatie sociala reglementata de puterea legislativa a unui stat Trasaturi... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Agroturism

TURISM Originea termenului latină: turnare – a se întoarce turnus – mişcare circulară (călătorie cu întoarcere la punctul de rezidenţă) franceză: – tourisme rusă: – turizem engleză: – tourism italiană : – tourismo germană: – tourismus - TURISM Originea termenului Marea Britanie – începutul secolului XIX... citește mai departe

249 pagini Gratis Extras

Fizică și Agrometeorologie

CAPITOLUL MĂSURĂTORI ŞI UNITĂŢI 2.1. Constituirea unui sistem. Un sistem de unităti este un ansamblu de unităti legate prin formule. Teoretic, alegerea unitătilor se poate face în mod arbitrar, dar mărimile care intervin în diferite domenii ale ştiintelor fizice nu sunt independente. Se ajunge atunci la un sistem... citește mai departe

131 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Economie Agrară

Capitolul 1 Economia agrară – parte componentă a sistemului ştiinţelor economice 1.1. Obiectul de studiu “Economia agrară” face parte din familia ştiinţelor economice şi are ca obiect, studiul formelor particulare şi concrete ale legilor care guvernează fenomenele şi mecanismele economice din agricultură,... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras Preview

Ameliorarea Plantelor

1.1. AMELIORAREA GRÂULUI Grâul este un aliment de bază care este principala sursă de hrana pentru aproximativ 40% din populaţie. Datorită adaptabilităţii largi, arealul de cultură a grâului se întinde de la 600 latitudine nordică până la 450 latitudine sudică. În privinţa altitudinii, grâul poate fi întâlnit până... citește mai departe

140 pagini Gratis Extras Preview

Solurile importante din România

I-a clasificare sistematica – Gh. Munteanu Murgoci • 1911 – pe conceptii genetico-geografice • 1966 – Comisia Speciala de Nomenclatura si Clasificatie – Societatea Nationala Romana pt. Stiinta Solului: • 1969 – “Clasificarea morfologica a solurilor Romaniei” – criterii climatice devin proprietati ale solului... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul de Productie în Cresterea Animalelor

Sistemul de productie în cresterea animalelor: definire, tipuri de sisteme, componente Cresterea animalelor constituie, alaturi de cultivarea plantelor, a doua componen ta a activitatii din agricultura. Rolul sau este important, iar nivelul de dezvoltare atins este o trasatura a unei agriculturi moderne, apta sa... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Viticultură

DEFINIŢIA ŞI IMPORTANŢA VITICULTURII DEFINIŢIA VITICULTURII Termenul de viticultură ca denumire derivă etimologic din două cuvinte latineşti, adaptate specificului limbii noastre, şi anume: vitis (viţă de vie) şi cultura, ae (îngrijire, cultivare). Viticultura, ca domeniu ştiinţific, s-a consolidat pe baza... citește mai departe

63 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Unități agricole

1. Unitatea agricola - concept, proprietate si exploatare, exploatatie agricola si întreprindere În agricultura noastra, în urma reconstituirii si a constituirii proprietatii private asupra pamântului, s-au creat diverse forme de entitati în care se desfasoara activitati de obtinere a produselor agricole si... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Entomologie C4

Păduchele verde al trandafirului – Macrosiphum rosae ordinul Homoptera, familia Aphididae Biologie şi ecologie. Este o specie polivoltină, dioecică, migratoare. Are ca plantă gazdă primară trandafirul, iar ca plantă gazdă secundară, specii din genurile: Dypsacus, Scabiosa, Valeriana etc.Iernează în stadiul de ou de... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras

Entomologie C3

Coropişniţa – Gryllotalpa gryllotalpa ordinul Orthoptera, familia Gryllotalpidae Biologie şi ecologie. Iernează în primul an ca larvă, iar în al doilea an ca adult, în sol şi are o generaţie la doi ani. Primăvara larvele se ridică în stratul superficial al solului hrănindu-se cu părţile subterane ale plantelor.... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras

Fiziologie vegetală 2

Rezistenţa plantelor la condiţiile de mediu nefavorabile (stress) reprezintă totalitatea însuşirilor organelor vegetale de a supravieţui acţiunii dăunătoare a mediului înconjurător, în condiţiile desfăşurării normale a proceselor vitale. Condiţiile de mediu nefavorabile pot fi oferite de factori ecologici naturali,... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview