Cursurile din domeniul Calculatoare - pagina 5 din 29

BPAC

1. Activitatea de proiectare. Enumerarea principalelor etape şi faze. Diagrama procesului de proiectare. În prezent între firmele sau companiile ale căror ţintă comună este piaţa, concurenţa este tot mai acerbă, iar timpul este un factor esenţial pentru ca un produs să fie lansat pe piaţă la termenul stabilit.... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

1. Noţiuni generale privind bazele de date - bază de date este - colecţie de date, structurate şi corelate logic între ele, memorate pe un suport de memorie. Pe lângă datele propriu-zise, baza de date memorează şi relaţiile logice care există între acestea, dar şi descrierea formală a structurii lor. Baza de date... citește mai departe

52 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

LEX - Lexical Analyzer

LEX (lexical analyzer) este un analizor lexical. In mod normal el este folosit impreuna cu YACC pentru a crea un compilator, dar poate fi folosit si separat. LEX citeste un fisier cu extensia .L. Acest fisier il transforma intr-un fisier cu cod C, fisier care are numele fisierului initial si extensia .C. Exista mai... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Limbaje Formale și Compilatoare

Pentru a modela hardware-ul unui calculator (a simula functionarea lui) se introduce notiunea de automat. Automatul primeste niste date de intrare, este caracterizat printr-un set de decizii care conduc la datele de iesire. Poate dispune sau nu de un spatiu temporar de stocare. Limbajul formal reprezinta o... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Expresii regulate și gramatici regulate

In acest capitol vom arata faptul ca un limbaj regulat (acceptat de un automat finit) poate fi descris prin expresii regulate. O expresie regulata se descrie prin string-uri formate cu simboluri din , folosind paranteze () pentru grupare, precum si operatorii +,  si *. Operatorul + este folosit pentru reuniune,... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Gramatici libere de context

Definitia 1: O gramatica G = (V, , S, R) se numeste gramatica independenta de context daca toate regulile sale sunt de forma: A  x, unde A  V si x  (V)*. Definitia 2: Un limbaj generat de o gramatica independenta de context se numeste limbaj independent de context. Observatii: 1. Orice limbaj regulat este... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice

Obiective curs - Crearea, analiza şi implementarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor din matematica continuă - Analiza complexităţii, analiza şi propagarea erorilor, condiţionarea problemelor şi stabilitatea numerică a algoritmilor problemelor numerice - Prezentarea metodelor numerice clasice şi a celor... citește mai departe

162 pagini Gratis Extras Preview

Programarea Calculatoarelor

1. Un tur de orizont în limbajul C. 1.1. Structura unui program C foarte simplu Calculatorul a pătruns definitiv în viaţa noastră. Previziunile lui Alvin Tofler din „Şocul viitorului” au fost cu mult depăşite. Calculatorul se utilizează aproape peste tot: - în comunicaţii: comunicaţia prin poştă electronică... citește mai departe

157 pagini Gratis Extras Preview

Programare orientată pe obiecte

Cap. 1 Paradigme de programare şi metode de proiectare a programelor Noţiunea de paradigmă se bazează pe un cuvânt ce provine din limbile latină şi greacă şi care reprezintă un exemplu sau un model. Sensul uzual al noţiunii este dat de istoricul Thomas Kuhn în cartea sa “The Structure of Scientific Revolutions”:... citește mai departe

174 pagini Gratis Extras Preview

Algoritmi și Structuri de Date

ALGORITMI. METODE DE DESCRIERE A ALGORITMILOR 1.1 Scurt istoric În secolul al IX-lea d.Hr., un matematician persan, Abu Abdullah Muhammed bin Musa al-Khwarizmi a scris o lucrare despre efectuarea calculelor numerice într-o manieră algebrică, “Liber algorithmi”, unde “algorithm” provine de la al-Khwarizmi ceea ce... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Relaxed Balanced Red - Black Trees

Abstract. Relaxed balancing means that, in a dictionary stored as a balanced tree, the necessary rebalancing after updates may be delayed. This is in contrast to strict balancing meaning that rebalancing is performed immediately after the update. Relaxed balancing is important for efficiency in highly dynamic... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Avansate de Baze de Date

Ne vom referi la urmatoarele categorii de baze de date: - Baze de date relationale - Baze de date active, - Baze de date deductive - Baze de date orientate obiect - Baze de date real time - Baze de date multimedia - Baze de date spatio-temporale - Baze de date Fuzzy - Baze de date distribuite - Baze de... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Utilizarea computerului și organizarea fișierelor

Mouse-ul BUTONUL STÂNGA. - Un singur click pe butonul stânga selectează un obiect. - Dacă selectăm un obiect şi ţinem butonul stânga apăsat, putem trage acel obiect unde dorim - funcţia „drap and drop”. - Dublu click pe butonul stânga deschide o aplicaţie/fişier. BUTONUL DREAPTA. - Un singur click pe... citește mai departe

200 pagini Gratis Extras

Curs Excel

Formule, functii si baze de date. . Reprezentãri grafice. . Instrumente de analizã statisticã - Analysis ToolPak. . Rezolvarea problemelor de optimizare - Goal Seek, Solver 0. Notiuni introductive MS Excel Un fisier din Excel este format din foi de calcul numite Sheet-uri; fiecare fisier are initial 3 foi de... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Informatice de Asistare a Deciziei

Mediu decizional - Decizii Decizia rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei directii de actiune si a angajarii in aceasta, fapt care implica, de obicei, alocarea unor resurse. apartine unei persoane sau unui grup de persoane care dispun de autoritatea necesara si care raspund pentru folosirea... citește mai departe

277 pagini Gratis Extras

Tehnologii Informatice în Mediul Decizional

In managementul finantarii proiectelor europene, tehnologiile informatice asista procesul decisional in doua situatii: 1• managementul proiectului 2• modelarea sistemului real pentru care se construieste proiectul Fie ca este vorba de organizatia care dezvolta proiectul, fie ca este vorba de organizatia in care... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Prezentare Generală a MathCad-ului

I. INTRODUCERE I.1. Prezentare generală a MathCad-ului Produsul software sau sistemul de programare MathCad este un instrument destinat proiectării asistate de calculator. Programele de tip CAD (Computer Aided Design) sunt astăzi un instrument aproape comun pentru cele mai diverse cercetări aplicative de toate... citește mai departe

63 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) este un ansamblu de programe ce permit utilizatorilor sa interactioneze cu o baza de date, in vederea crearii, actualizarii si interogarii acesteia[1]. Privit dintr-o alta... citește mai departe

102 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Realizarea Pieselor

Fabricarea obiectelor tridimensionale este un domeniu de studiu cu radacini adanci in istorie. In decursul timpului au fost dezvoltate mai multe tipuri de tehnologii care sa permita creerea de obiecte solide cu diverse forme. Exista mai multe clasificari ale tehnologiilor de obtinere a pieselor si ansamblurilor de... citește mai departe

66 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri MATLAB

I. MATLAB – NOTIUNI DE BAZA I.1 Introducere MATLAB este un mediu de programare bazat pe operatii asupra tablourilor (vectori si matrici), de unde si numele (« MATrix LABoratory »). Elementul de bazã în programare este matricea, fapt ce face din MATLAB un puternic mijloc de calcul numeric si de reprezentare... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Protecția și securitatea sistemelor informaționale

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR este procesul de instalare a echipamentelor şi softului în vederea finalizării sistemului şi dării lui în funcţiune. Această etapă se derulează în cadrul firmei, influenţează operaţiunile economice ale acesteia Necesitatea unei planificări riguroase Activităţile etapei de... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras

Baze de Date

1. Definiţi noţiunea de: - Tuplu Set ordonat de valori care descriu anumite caracteristici ale datelor la un anumit moment în timp. Exemplu: Termenii neformali - rând, articol, înregistrare. - Atribut Evidenţiază o anumită caracteristică a datelor. Exemplu: Termenii neformali – coloană, câmp. - Domeniu Setul... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Java Script

10.1. Conceptul de eveniment şi gestionar de evenimente Un eveniment este o acţiune care se produce în raport cu un element (fereastră, document, buton, etc.) el poate fi detectat şi prelucrat de către un script care va declanşa o acţiune. Script-ul este executat dacă evenimentul se produce pe obiectul căruia îi... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologii Informaționale Computerizate - Microsoft Word Essentials

Spaţiul de lucru Microsoft Word Microsoft Word - modul de lucru Microsoft Word, similar celorlalte aplicatii din Microsoft Office, poate fi utilizat: – cu ajutorul mouse-ului; – cu comenzile din meniuri; – cu ajutorul barelor de unelte si a tastelor directe (shortcuts). Cele trei moduri nu sunt exclusive si... citește mai departe

209 pagini Gratis Extras Preview

Curs informatică

Un calculator personal este alcătuit din două categorii de componente: hardware şi software. Hardware-ul reprezintă ansamblul elementelor fizice, palpabile, care compun un calculator personal, şi anume: dispozitivele de intrare, calculatorul şi dispozitivele de ieşire. Software-ul se referă la un întreg set de... citește mai departe

158 pagini Gratis Extras