Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 15 din 49

Asigurări maritime

ASIGURAREA MARITIMĂ Cu toate că nu exista o obligaţie legală pentru a asigura nava sau marfa, mărimea capitalului implicat şi enormele pierderi financiare care pot urma după un accident maritim, fac ca neasigurarea riscurilor să fie un lucru imprudent. Brokerul pregăteşte un document cunoscut sub numele de slip... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Istoria asigurărilor din România

“Istoria domeniului asigurărilor cu o tradiţie deja seculară în România se dovedeşte utilă atât ca demers ştiiţific în sine, cât şi ca necesar punct de plecare pentru proiectarea în viitor a dezvoltării acestui sector esenţial pentru orice economie modernă. Istoria se dovedeşte, odată în plus, cum spuneau latinii... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Etica în asigurări

Cap. 1 Abordari generale ale eticii 1.1 Principii ale codului de etica La prima vedere, este uşor de înţeles că „etica în asigurari” este un domeniu care urmăreşte să clarifice problemele de natură morală ce se ridică în mod curent în activitatea agenţilor. Observăm cu uşurinţă că „etica în asigurari” este o... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Societățile de Asigurare

Definiţie:(gen.) - este mǎsura care se ia în vederea prevenirii, înlăturării, reparării unor consecinţe negative ce se vor putea produce datorită unor evenimente dăunătoare, numite în acest caz riscuri asigurate; 2. (asig.) - este metoda de constituire la dispoziţia unei instituţii specializate, de obicei societate... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurarea Auto Casco

CAPITOLUL I CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPACTUL ASIGURĂRILOR ASUPRA VIEŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE 1.1. Conceptul de asigurare Asigurarea ca mijloc de protecţie Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au fost preocupaţi de prevenirea şi evitarea unor evenimente nedorite care pot genera pagube substanţiale, unele... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza companiei de asigurări Asstera Group

INTRODUCERE Actualitatea temei.Asigurările reprezintă un sector peren al economiei naţionale al cărei influenţă se simte atît in protecţia in faţa riscurilor cît şi ca furnizor de fonduri pentru pieţele financiare. Asigurarea este definită ca fiind operaţia financiară ce decurge dintr-un contract de asigurare sau... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția pieței asigurărilor de bunuri din România

1. Noţiunea de asigurare: definire, caracteristici Încă din cele mai vechi timpuri, un aspect important în viaţa şi evoluţia omului l-a reprezentat grija faţă de viitor. Asigurarea este o forma de protecţie bazată pe un contract, prin care o persoană fizică sau juridică care se va numi asigurat, cedează anumite... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Împrumutul Obligatar

Împrumutul obligatar Este un contract de credit între o masă de creditori şi un singur destinatar. Este accesibil marilor societăţi comerciale sau statului. 1. Împrumutul obligatar privat Condiţii de emitere/lansare a împrumutului - cel puţin 2 ani de existenţă, - 2 bilanţuri legal aprobate, - să ofere... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Tipuri de asigurări și protecție socială

Pensiile constituie principala formă de ocrotire a cetăţenilor prin asigurările sociale. Pensiile sunt drepturi băneşti lunare care se acordă persoanelor care îşi încetează activitatea datorită atingerii unei anumite limite de vârstă, invalidităţii, copiilor urmaşi până la o anumită vârstă şi soţului supravieţuitor... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Atribuțiile Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale

I. In domeniul organizatoric: - elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a CNPAS, stabileste structura organizatorica a caselor teritoriale de pensii si emite regulamentul-cadru de organizare si functionare a acestora; - propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale norme metodologice... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Risc și incertitudine și raporturile între risc și individ

Risc si incertitudine in activitatea umana Cresterea complexitatii relatiilor structurale, stimulatoare si perturbatoare ale intregului sistem economico-social, la care se adauga dezvoltarea stiintei si tehnologiei, a creat mutatii importante in modul de abordare a aspectelor teoretice si practice ale notiunilor de... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurarea de Transport Auto în Condițiile Economiei de Piață

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE Maşina este, pentru mulţi dintre noi, mai mult decât o simplă modalitate de deplasare, ea reprezintă diferenţa dintre a ajunge la timp la serviciu şi a întârzia (din cauza transportului în comun care niciodată nu vine la timp), diferenţa dintre a putea vizita diferite locaţii... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Sisteme de activități de vânzare - negociere și tehnici de vânzare

1. Introducere - sistem si metode de vanzare a asigurarilor In practica se folosesc diferite sisteme de vanzari: - sistemele de vanzari in asigurari se refera la ansamblul elementelor (metode, procese, instrumente) cu ajutorul carora produsele companiilor de asigurari ajung la client prin intermediul canalelor de... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Pensiile Avocaților

“Avocatura nu este o meserie, mai mult decat atat, probabil ca nici nu este o profesie. În realitate, avocatura este un mod de viata” Andrei Eusebiu Săvescu Profesia de avocat este considerată în literatura de specialitate ca fiind fără îndoială profesia , judiciară cea mai veche, cu rădăcinile în îndepărtata... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Riscul în asigurări

În literatura de specialitate sunt prezentate puncte de vedere diferite în legătură cuconceptul de asigurare. Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economico-sociale, unproces obiectiv necesar al dezvoltării economice şi sociale izvorat din acţiunea legilor economice obiective care constă în crearea în comun,... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Impactul Impozitării Proporționale cu o Cotă Unică a Veniturile Persoanlor Fizice și Juridice

Capitolul I Noţiuni generale Apariţia si evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces complex şi de durată, început odata cu destrămarea comunei primitive, apariţia statului şi a proprietăţii private, scindarea societaţii in clase sociale, dezoltarea forţelor de producţie si a relaţiilor marfă-bani.... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Extras Preview

Asigurări obligatorii - destinație și tipuri

INTRODUCERE Viața oamenilor a fost și este amenințată de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comportă natura și activitatea complexă pe care acestia o dezvoltă. Indiferent chît de multă griă acordăm evitării problemelor sau protecției familiei și a bunurilor personale, riscul există în viața noastră aduchînd... citește mai departe

53 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul asigurărilor de viață în crearea fondurilor pensiilor private

CAPITOLUL 1 ASIGURARI DE VIATA 1.1 Notiunea de asigurare de viata Asigurarea de viaţă este o formă de protecţie financiară a dependenţilor sau a altor persoane desemnate în cazul decesului asiguratului. Din punctul de vedere al societăţii de asigurări, asigurarea de viaţă reprezintă o modalitate de transfer al... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția Asigurărilor în Canada

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii este marcată de efortul şi strădania oamenilor pentru propria lor propăşire şi pentru propria lor apărare în faţa unor evenimente care le pot periclita existenţa şi devenirea. Viaţa oamenilor nu este întotdeauna senină. Indiferent câtă grijă se acordă evitării problemelor sau... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurările în Republica Moldova

Introducere Activitatea de asigurare a apărut din nevoia firească de protecţie a omului împotriva calamităţilor naturii, împotriva consecinţelor accidentelor, din nevoia unor mijloace de existenţă în condiţiile pierderii sau limitării capacităţii de muncă în urma bolilor sau bătrâneţii. Dezvoltarea societăţii a... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea Sistemelor Informaționale

Acest tip de asigurare acoperră costurile prejudiciile aduse reţelelelor informatice prin intermediul actelor criminale .Reprezintă un nou tip de servicii de asigurare disponibile la un număr de societăţi de asigurare limitat. În Republica Moldova acest tip de asigurare nu este prezent dar este practicat în state... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Asigurările de Viață Tradiționale

Capitolul I. Generalităţi despre asigurările de viaţă tradiţionale 1.1 Introducere Asigurarea de viaţă reprezintă o modalitate de protecţie financiară, garantare şi păstrare a nivelului de trai al unei familii. Ea este o parte integrantă a planului financiar al familiei, alături de alte planuri de investiţii.Prin... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări Agricole

Cap 1. Asigurări agricole: concept şi evoluţie Având în vedere că iniţial, activitatea de bază era comerţul iar agricultura nu reprezenta un mijloc de îmbogăţire, nu exista necesitatea practicării unor asigurări agricole. De asemenea, persoanele care făceau parte din clasa socială superioară nu erau foarte afectate... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Parteneriatul public privat în domeniul asigurărilor sociale

1.Notiuni introductive despre parteneriatul public-privat Din punct de vedere legal, o relatie de parteneriat se defineste ca o întelegere legalã în care partenerii definesc împreunã scopul general al parteneriatului. Un parteneriat poate sa aibã un scop mai larg, mai general, sau mai limitat si specific.1 În prima... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Asigurarea de Răspundere Civilă pentru Prejudicii Produse prin Accidente de Autovehicule - Carte Verde

CAP.1. FUNDAMENTE TEORETICE DESPRE ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE – CARTEA VERDE 1.1. Caracterizarea generală a asigurărilor de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule Asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele sau... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview