Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 8 din 49

Inițiativa O platformă europeană de combatere a sărăciei

CADRUL GENERAL “Europa 2020” reprezintă strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii zece ani. Practic, într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Modificarea Pietii Muncii

Toate tratatele incheiate pana acum la nivel european la Maastricht(1992), Amsterdam(1997) si Lisabona(2007) prevad masuri pentru ameliorarea conditiilor de munca, egalitatea de sanse la angajare intre femei si barbat, libera circulatie si eliminarea inegalitatilor de sanse intre muncitorii care doresc sa profeseze... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Grilă licență asigurări - reasigurări

1. Compensarea prejudiciilor prin sistemul asigurărilor presupune: a) efort individual b) efort colectiv c) efort al instituțiilor publice Varianta corectă: b 2. Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în: a) Marsilia b) Genova c) Londra Varianta corectă: b 3. În funcție de contextul... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Reglementarea Activității Asigurătorilor și Intermediarilor din Asigurări

Capitolul 1 : Activitatea asigurătorilor 1.1. Asigurarea Asigurările s-au dezvoltat din nevoia de protecţie a omului si a bunurilor sale , împotriva manifestărilor distructive ale naturii , accidentelor si bolilor, din nevoia de asigurare a traiului în cazul pierderii sau reducerii capacitaţii de munca în urma... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Grawe Carat Asigurari SA - IM Companie de Asigurări

INTRODUCERE Actualitatea temei. Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Garantarea stabilității financiare a asigurărilor prin prismă reasigurărilor

INTRODUCERE „Cei ce ştiu nu spun; Cei ce spun nu ştiu.” Lao Tzi Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Un mijloc eficient de protejare a bunurilor şi a... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Conceptul de Asigurare și Funcțiile Asigurărilor

1.Conceptul de asigurare Asigurările au apărut din nevoia de protecţie a oamenilor şi a averilor agonisite de-a lungul vieţii acestora. Pe parcursul vieţii oamenii acumulează tot feluri de bunuri, care într-un moment pot disparea datorită unor evenimente naturale(cutremur,furtună,inundaţie) sau create de... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Performanța bugetară în România versus țările din Uniunea Europeană în perioada 2008-2014

INTRODUCERE Performanţa bugetară reprezintă capacitatea unei administraţii sau instituţii publice de a-şi procura resursele într-o manieră economică şi de a utiliza aceste resurse într-o manieră eficace în scopul obţinerii rezultatului dorit. Studiile în domeniu subliniază faptul că adoptarea unui sistem coerent... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Măsuri de ieșire din criză și politica privind asigurările sociale

Introducere Economia globală a intrat în anul 2008 în cea mai mare criză economică după marea recesiune din anul 1930, care a afectat atât ţările dezvoltate, cât şi ţările emergente, demonstrând gradul de interdependenţă a economiilor lumii. În rapoartele sale, înainte de iulie 2007, FMI sublinia necesitatea... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Șomajul și asigurări de șomaj

Introducere în asigurări sociale Asigurările sociale sunt norme de protecție a angajaților și muncitorilor în cazul în care își pierd capacitatea de muncă, total sau parțial, pierderea capacității de pensionare sau pierderea unor membrii din familie. Odată cu apariția și dezvoltarea forței de producție și a... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perfecționarea Sistemului de Asigurări Auto în Republica Moldova

Introducere Dezvoltarea societăţii nu este concepută fără producerea continuă de bunuri, care se află sub influenţa unor factori şi fenomene cu efecte negative. Cunoaşterea împrejuărilor în care se pot produce diverse fenomene ce perturba desfăşurarea normal a activităţii economice permite omului să ia măsuri... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect de practică Carpatica Asigurări

Cap 1. Organizarea şi funcţionarea Conform statutului, SC CARPATICA ASIG SA este o societate pe acţiuni, cu capital român, cu personalitate juridică, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 32/1053 1996, care desfăşoară activităţi în dmeniul asigurărilor şi reasigurărilor de bunuri şi persoane, alte... citește mai departe

41 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurararea mărfurilor în transporturile cargo

Cap.1. Asigurarea mărfurilor în transporturile maritime ( caracterizare generală) 1.1. Asigurarea maritimă Cu toate că nu există o obligație legală pentru a asigurara nava sau marfa, mărimea capitalului implicat și enormele pierderi financiare care pot urma unui accident maritim, fac din neasigurarea riscurilor un... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conceptul și funcțiile asigurărilor

Un aspect esential in viata si evolutia omului, inca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija fata de viitor. Asigurarea exprima in principal o protectie financiara pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. Acordul de vointa este primul principiu de baza care permite... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Pensiile Private

1.Introducere Conform OECD, un plan de pensii este un contract legal, care intră în vigoare la retragerea din activitate, conform vârstei prevăzute de reglementările legale. Sistemul privat de pensii este administrat de alte instituţii decât guvernul. El poate fi administrat direct de un angajator privat, în... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Societățile de Asigurări

Societățile de asigurări Indiferent de forma de proprietate societățile de asigurare, își desfășoară activitatea potrivit legii, urmărind realizarea de profit. Aceste societăți sunt obligate să se încadreze în prevederile legale referitoare la: mărimea capitalului social minim subscris și vărsat, mărimea... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Intermediarii pe piața asigurărilor

CAPITOLUL І. NOTIUNI TEORETICE In prezent, distributia produselor de asigurare a devenit foarte specializata, deoarece exista tendinta de a se renunta la distributia individuala, in favoarea unui sistem prin care intermediarii sunt grupati si asistati de un personal specializat. Pentru a putea supravietui pe piata,... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Forme și Fonduri de Protecție a Oamenilor Împotriva Calamităților Naturii și Accidentelor

Introducere Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, deşi face posibilă creşterea rapidă a producţiei, poate provoca accidente ce pot avaria sau distruge parţial sau totalmente mijloacele de producţie şi bunurile de consum, poate afecta capacitatea de muncă şi chiar viaţa oamenilor (de exemplu:folosirea energiei atomice... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Particularități ale asigurărilor de bunuri prin prisma elementelor tehnice

CAPITOLUL I Caracteristici ale asigurǎrilor de bunuri Asigurarile de bunuri constituie acea ramurǎ a asigurǎrilor care are drept caracteristicǎ de bazǎ faptul cǎ asigurǎtorul îşi asumǎ obligaţia de a plǎti asiguratului sau beneficiarului contractului o despagubire , în cazul producerii riscului asigurat care a... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de asigurare - principii ce stau la baza contractului și interesul asigurabil

I.Consideraţii generale privind contractul de asigurare Contractul de asigurare reprezintă un act juridic prin care asiguratul se obligă să plătească societăţii de asigurare o primă, aceasta din urmă obligându-se să-şi asume riscul producerii unui anumit eveniment şi să plătească beneficiarului (care poate fi... citește mai departe

5 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul cheltuielilor publice asupra asigurărilor sociale

Cap 1. Cheltuielile publice pentru asigurarile sociale (pensii) – catacterizare generala In primul rand, cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice si anume accea a repartizarii resurselor financiare publice pe diverse destinatii. Utilizarea propriu-zisa a... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reforma Sistemului de Protecție a Șomerilor în România și Impactul Acesteia

CAPITOLUL 1 CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC PRIVIND PROTECŢIA ŞOMERILOR ÎN ROMÂNIA Reforma sistemului de asigurări sociale reprezintă un program de măsuri legislative economice, sociale şi financiare, prin care asigurările sociale se pun de acord cu cerinţele şi posibilităţile de protecţie socială a salariaţilor,... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

UNICEF - organizația care protejează copiii și mamele din întreaga lume

Cuvânt înainte UNICEF este o organizaţie creată pentru a veni în ajutorul copiilor din întreaga lume. Din momentul în care a fost înfiinţată în anul 1946 şi până în zilele noastre, foarte multe vieţi au fost salvate, iar condiţiile de trai au fost îmbunătăţite vizibil. Din păcate cu toate eforturile depuse de... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea clădirilor, a altor construcții și a conținutului lor pe baza poliței de incendiu

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A CONTRACTULUI DE ASIGURARE O ramură a asigurărilor în care asigurătorul îşi asumă obligaţia de a plăti către asigurat, o despăgubire în caz de producere a riscului asigurat în contract şi care a determinat un prejudiciu asupra bunului asigurat, o reprezintă asigurările de bunuri.... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Banca Transilvania

Scurt istoric: Banca Transilvania este o societate bancara romaneasca cu capital mixt roman si strain, integral privat. A fost fondata la sfarsitul anului 1993 din initiativa unor oameni de afaceri romani si straini iar activitatea bancii a inceput sa se deruleze din luna februarie 1994, dupa obtinerea autorizatiei... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras