Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 9 din 49

Crearea pieței unice europene și directivele privind asigurările non-viață

Crearea pieţei unice europene şi directivele europene privind asigurările non-viaţă I) Piaţa unică europeană Uniunea Europeană reprezintă spaţiul în care exista aproximativ 500 de milioane de indivizi ce au libertatea de a trăi, lucra, studia, de a face cumparaturile si de a călători oriunde in cele 27 de ţări... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Piața Mondială a Asigurărilor

1.Introducere in piata asigurarilor 1.1Conceptul, structura, caracteristicile, operatorii şi parametrii pieţei asigurărilor Piaţa asigurărilor poate fi definită drept cadrul organizatoric şi metodologic în care se realizează operaţiuni de asigurare în baza unor contracte între asigurător şi asigurat. La acest... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de vânzare

“Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ‘asigurare’ pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna... Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci asigurarea... citește mai departe

148 pagini 9 puncte Extras

Bazele Contabilitatiii

CURSURI 12 şi 13 5.3. Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente activităţii de finanţare Societăţile pot apela la următoarele modalităţi de finanţare: - finanţarea internă – care este obţinută de la investitori, atât de la cei actuali, potenţiali, cât şi de la cei existenţi (acţionari). Acest tip de... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Pensiile Private

1. Privire generală asupra sistemului de pensii private din România În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii,... citește mai departe

45 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea de Incendiu

Capitolul 1 Caracterizare generală 1.1 Contractul de asigurare Contractul de asigurare reprezintă un act juridic încheiat între asigurator și asigurat . În baza contractului de asigurare reglementat de prezentele condiții de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului, iar asiguratorul... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de Asigurări și Reasigurări în România

Tehnici de asigurări şi reasigurări în România 1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor în România Primele forme de asigurare se întâlnesc încă înainte de secolul al XIX-lea, respectiv un fel de întrajutorare reciprocă a membrilor aceleiaşi comune la decesul vitelor denumită în limbajul vremii Hopşa. Astfel, în... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Riscul, prima de asigurare și despăgubirea ca elemente tehnice în asigurări

CAPITOLUL I RISCUL ÎN ASIGURĂRI 1.1 Noţiuni generale Societatea contemporană este confruntată permanent cu o extraordinară diversitate de riscuri: riscuri naturale, riscuri profesionale, riscuri ce afectează sănătatea, riscuri ce deteriorează mediul înconjurător, toate acestea având un impact negativ asupra... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Crearea Pieței Unice Europene și Directivele Europene Privind Asigurările non-viață

1. Ce este piaţa unică? Piaţa unică europeană reprezintă o facilitate care permite atât cetăţenilor cât şi activităţilor de afaceri libera circulaţie în interiorul graniţelor Uniunii Europene. Astfel macanismul cuprinde libera circulaţie a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului, dezvoltarea comerţului electronic,... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurările de Viață de Tip Unit Linked

Capitolul I Piaţa asigurărilor de viaţă, inclusiv Unit Linked în perioada 2005-2009 1.1. Asigurarea de viaţă Istoria ne arată că asigurările au apărut cu multă vreme în urmă, în momentul în care cei care transportau mărfuri cu vasele distribuiau încărcătură pe mai multe vase, pentru a limita eventualele pierderi... citește mai departe

64 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnici de Vânzare în Asigurări

Ce este asigurarea? Asigurarea este definită ca fiind operația financiară ce decurge dintr-un contract de asigurare sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar putea suferi în... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Elementele Tehnice ale Asigurariii

Introducere Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalgamatic, cu titlu oneros si cu executare succesiva, prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de bani numita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii Misiuni și Obiective ale Managementului Asigurărilor

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ÎN ASIGURĂRI Cunoasterea particularităţilor manageriale si a factorilor de influenţă a managementului în asigurări, conferă echipei manageriale posibilitatea de a răspunde cerinţelor si obiectivelor, manageriale, finalizate prin construirea la timp si în cuantumul prevăzut a fondului de... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări facultative ale locuințelor persoanelor fizice

CAPITOLUL 1 ASIGURĂRI FACULTATIVE PRIVIND LOCUINȚELE PERSOANELOR FIZICE Asigurările au apărut din nevoia de apărare a oamenilor și a averilor strânse de-a lungul vieții acestora. În decursul vieții, persoanele agonisesc o serie de bunuri, valori toate strânse cu sacrificii și efort dar care într-o clipă pot... citește mai departe

48 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Posibilități de investiție la nivelul companiilor de asigurări (ING Asigurări de Viață - BCR asigurări de viață)

INTRODUCERE Am abordat ca temă a acestei lucrări „posibilităţile de investiţie la nivelul companiilor de asigurări” deoarece asigurarea de viaţă unit-linked diferă de asigurările de viaţă clasice, în special în ce priveşte mecanismul de fructificare, dar şi prin o nouă metodă de distribuire a beneficiilor şi prin... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de asigurare. principii care stau la baza contractului și interesul asigurabil

Introducere În condiţiile unei socetaţi a riscului, a unui viitor nesigur, atat persoanele fizice şi juridice, cât şi entităţile economice vor tinde să se protejeze impotriva riscurilor cauzatoare de pierderi, care pot afecta: bunurile materiale, integritatea corporală, cât şi viaţa. Astfel, s-a facut apel la... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Preview

Finanțarea în Domeniul Ocupării Forței de Muncă Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse în Cadrul Uniunii Europene

INTRODUCERE Găsirea unui loc de muncă reprezintă o problemă în special pentru lucrătorii în vârstă, tineri, persoane cu dizabilităţi şi minorităţi etnice. Femeile sunt preponderente în domenii mai prost remunerate şi mai nesigure. Uniunea Europeană depune eforturi pentru a crea mai multe locuri de muncă, în... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea și Reasigurarea

1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. Forţele naturii, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi activitatea omului sunt principalele cauze generatoare de pagube în economie. Putem grupa aceste cauze generatoare de pagube în două... citește mai departe

74 pagini 3 puncte Extras Preview

Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare încheierea și rezilierea contractului

1. Contractul de asigurare – generalităţi Contractul de asigurare este actul prin care o persoană fizică sau juridică, în calitate de asigurat, se obligă să plătească o primă societăţii de asigurare, iar aceasta din urmă, în calitate de asigurător,are obligaţia de a-şi asuma riscul producerii unui eveniment şi să... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea Clădirilor a Altor Construcții și a Conținutului Lor pe Baza Poliței de Incendiu

1. Contractul de asigurare (Prezentare generală) Asigurările de bunuri constituie acea ramură a asigurărilor care are drept caracteristică de bază faptul că asigurătorul își asumă obligația de a plăti asiguratului sau beneficiarului contractului o despăgubire, în cazul producerii riscului asigurat care a determinat... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Locul Asigurărilor de Bunuri pe Piața Europeană a Asigurărilor

Introducere Piața de asigurare reprezintă un cadru în care se desfășoara operațiuni de asigurare numai pe baze contractuale. Pe piață se întâlnește cererea de asigurare, venind din partea persoanelor fizice și juridice care doresc să încheie diferite tipuri de asigurări, ce vin din partea persoanelor juridice și... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de Asigurare

1.Definitia si elementele contractului de asigurare. Contractul de asigurare este acel contract prin care asiguratul se obliga sa plateasca o prima societatilor de asigurare, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment. Astfel la producerea riscului societatea se oblige sa plateasca... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurările ca Intermediar Financiar

1.Asigurările ca intermediar financiar Asigurările reprezintă relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze contractuale obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri pure între asiguraţi şi asiguratori şi prin care se constituie şi se utilizează, pe baze mutuale, fonduri băneşti... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Forme și Fonduri de Protecție a Oamenilor Împotriva Calamităților și Accidentelor

INTRODUCERE Viata oamenilor a fost mereu amenintata de cele mai neasteptate fenomene pe care le manifesta natura. Oricat de multa grija am incerca sa acordam evitarii problemelor pentru a ne proteja viata si bunurile personale riscul este mereu prezent in viata noastra si ne cauzeaza pierderi financiare si... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Reasigurarea

Reasigurarea reprezintă un acord de voinţă între o persoană juridică numită reasigurat (companie cedentă) şi o altă firmă numită reasigurător prin care plătind o parte din prima de asigurare numită primă de reasigurare, compania cedentă obţine protecţia reasigurătorului şi este despăgubită în cazul... citește mai departe

57 pagini 6 puncte Extras