Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 31 din 43

Fundamentele condiționării semnalelor pentru sistemele de achiziții de date pe bază de calculatoare

Acest referat prezinta fundamentele folosirii hardware-lui de conditionare a semnalului folosit cu sistemele DAQ pe baza de calculatoare. Sunt discutate mai intai cerintele conditionarii semnalului pentru cele mai folosite traductoare. Acest articol descrie de asemenea cateva functii generale de conditionare a... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Studiul și Verificarea unei Plăci de Achiziție de Date

1. GENERALITĂŢI Asocierea unei plăci de achiziţie de date cu un calculator îl transformă pe acesta din urmă într-un instrument de măsură puternic. În general, din considerente de preţ, plăcile de achiziţie sunt realizate după structura unui sistem de achiziţie multicanal cu multiplexarea semnalelor analogice la... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Automatizarea Proceselor de Mediu - Cursul 5

5. MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI 5.1. Proiectarea şi obiectivele sistemului de monitorizare Sistemul de monitorizare a calităţii apei este un subsistem al sistemului general de monitorizare a mediului. Pentru dezvoltarea unui astfel de sistem se realizează un studiu ale cărui elemente principale sunt: - stabilirea... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Modelul Matematic al Pendulului Invers

Pendulul invers este instabil în orice moment într-o singură direcţie, în afară de faptul când se aplică o forţă de reglare corespunzătoare. Aceasta se aplică la căruciorul de masă M. Pendul inversat este ataşat unui cărucior care este translatat de-a lungul axei OX cu ajutorul unui motor, astfel încât acesta să... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme cu Microprocesoare

L1. Microsistemul cu microprocesor 8085 EMAC Universal Trainer Obiective - Să cunoască resursele hardware ale microsistemului; - Să înţeleagă modul de lucru al monitorului rezident în memoria ROM; - Să înveţe să utilizeze facilităţile de operare locală ale microsistemului; - Să înveţe să folosească... citește mai departe

150 pagini Gratis Extras Preview

Sistem de reglare automată a temperaturii de ieșire a unui schimbător de căldură cu parametrii concentrați

Cap 1. Introducere Ipoteze simplificatoare: Pentru deducerea modelului matematic al schimbătorului de căldură (SC) se fac câteva ipoteze simplificatoare: 1. În întreg volumul V al schimbătorului de căldură temperatura este uniformă (pentru aceasta se foloseşte agitatorul). 2. Căldura degajată în exterior este... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras

Variatoare de Curent Alternativ

Variatoarele de c.a. permit modificarea valorii medii a tensiunilor de ieşire, frecvenţa tensiunilor de ieşire fiind aceeaşi cu a tensiunilor de intrare. Ele pot fi realizate cu ventile ionice, tiristoare, triacuri şi fototiristoare, deosebindu-se variatoare de c.a. monofazate si trifazate. VARIATOARE DE c.a.... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Intelligence - cercetare academică

Abstract Anul 2001 nu a reprezentat doar punctul de cotitură în adoptarea unor noi strategii de securitate naţională şi internaţională sau reformularea principalelor componente (tangibile sau netangibile) ale puterii ci şi schimbarea de atitudine faţă de intelligence şi serviciile de intelligence. Necesitatea... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Afaceri Electronice

1.1 Societatea informaţională şi noua economie Evoluţia spre Era Informaţională Date - Informaţii - Cunoştinţe 1.2. Caracteristicile noului tip de economie bazată pe cunoştinţe Economia bazată pe cunoştinţe Managementul cunoştinţelor „Managementul cunoaşterii furnizează elementele necesare în rezolvarea... citește mai departe

132 pagini Gratis Extras

Fiabilitate și diagnoză

NOTIUNI INTRODUCTIVE Sistemele hardware si software sunt create uzual pentru a îndeplini anumite sarcini, pentru a atinge anumite obiective de naturǎ tehnicǎ-tehnologicǎ, din domeniul cunoasterii etc. Este foarte important ca aceste sisteme sǎ functioneze adecvat, adicǎ întreruperile nedorite, necomandate sǎ fie... citește mai departe

117 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sistem de acționare pneumatic cu poziționer

Cerinţa proiectului: Să se proiecteze un sistem de poziţionare liniara cu motor pneumatic cu piston şi poziţioner pentru acţionarea organelor de reglare a debitului, de tip ventil, ţinând cont de urmatoarele date iniţiale: • Distanţa de poziţionare este L=15 cm; • Presiunea de alimentare este P0 = 10kg forţă/cm2... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Preview

Aplicații microprocesoare Z80

Introducere Scopul îndrumarului este de a prezenta studenţilor o structură minimală a unui microsistem realizat cu microprocesorul Z80. Microsistemul permite rularea programelor ciclu cu ciclu sau instrucţiune cu instrucţiune. În acest fel se poate urmări modul de execuţie a setului de instrucţiuni şi efectul... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Microprocesoare Z80

Prezentarea generală a structurii unui microcalculator Procesorul reprezintă realizarea cu cel mai mare impact asupra evoluţiei ulterioare a societăţilor industrializate. Uşurinţa implementarii diverselor aplicaţii, flexibilitatea privind conducerea proceselor, modularizarea aplicaţiilor, fiabilitatea ridicată, au... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Să se realizeze un program care verifică dacă un număr introdus de la tastatură este par sau impar

Start: read a ;se citeste numarul de la tastatura,si se memoreaza in acc si in a subtract par ;se executa scaderea parametrului par din acc.Rezultatul ->acc jmpz Par ;daca in acc avem zero, se face salt la eticheta Par jmpn Impar ;daca in acc avem un nr negativ, se face salt la eticheta Impar store a ;transfera... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Termometru Digital cu Microcontroler - AT Mega 128

Ne propunem să proiectăm un sistem de măsurare a temperaturii comandat de un microcontroler tip Atmega 128. Sistemul va comanda un agregat de răcire in cazul in care temperatura ambiantă este mai mare decât o temperatură presetată + 0.5 °C, sau un agregat de încălzire atunci când temperatura scade sub Tset – 0.5.... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Test auto

Include noi versiuni ale instrumentelor vizuale de dezvoltare, oferind dezvoltatorilor posibilitatea de a construi soluții bazate pe componente. Suita Visual Studio 6.0 cuprinde sistemul de dezvoltare Visual Basic® 6.0, sistemul de dezvoltare Visual C++ 6.0, sistemul de dezvoltare de baze de date Visual FoxPro® 6.0,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Sistem de reglare automată a temperaturii la un schimbător de căldură cu parametri concentrați

Tema de proiectare: Să se proiecteze un sistem de reglare automată a temperaturii produsului util la un schimbător de căldură cu parametri concentraţi. Datele de proiectare: 1. temperatura produsului util încălzit: e[oC] = 40; 2. temperatura agentului termic: a[oC] = 75; 3. debitul de agent termic nominal:... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Preview

Identificarea Sistemelor

1. deducerea functiei de transfer din raspunsul indicial prin metoda aproxim. succesive c) Aproximarea curbelor experimentale prin expresii de forma solutiilor unor ecuatii diferentiale liniare cu coeficienti constanti Daca dispunem de reprezentarea functiei indiciale experimentale y(t), care nu are componente... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Reglarea Automată a Nivelului de Lichid

ARGUMENT Prin automatizarea unor procese se urmăreşte eliminarea intervenţiei directe a omului în acestea, asigurându-se desfăşurarea lor în conformitate cu anumite cerinţe impuse, fără intervenţia operatorului. Automatizarea reprezintă acţiunea de concepere, de realizare de automate şi de echipare a sistemelor... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Piese Coaxiale

Argument Ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al productiei şi produselor constituie un obiectiv de importanţă majoră în cadrul politicii largi de integrare în Uniunea Europeană. Aceste lucru a dus la apariţia pe piaţă a unei game variate de produse care sunt din ce in ce mai performante şi mai competitive.... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Autocad

ARGUMENT Programul AUTO-CAD ( Computer Aided Design, proiectare asistata de calculator), ocupa un loc foarte important in plaja aplicaţiilor vectoriale. AutoCad este un program foarte utilizat pentru proiectarea si desenarea asistata de calculator. Fisierele folosite de AutoCad sunt de tip DWG si DXF (Drawing... citește mai departe

27 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Echipament de nervurat tablă

CAPITOLUL 1 : STADIUL ACTUAL AL ECHIPAMENTULUI DE NERVURAT TABLA 1.1.SOLUTII CONSTRUCTIVE A.FASONAREA PIESELOR DIN TABLA: Fasonarea este un procedeu de prelucrare mecanica prin matritare la rece a piselor din tabla.Prin acest procedeu se pot obtine piese finite din semifabricate plane si se finiseaza piesele... citește mai departe

69 pagini 7 puncte Extras Preview

Modelarea Ball & Beam Experiment

O minge este plasat pe o grindă, a se vedea figura de mai jos, în cazul în care este permis să se rostogoleasca cu 1 grad de libertate de-a lungul grindei. Un braţ de pârghie este anexat la grinda la un capăt şi o roata de andrenaj la celalat capat. Alpha este unghiul de inclinare a grindei si theta este unghiul de... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Aproximarea numerică a funcțiilor - factorizarea matricelor

TEMA A. FACTORIZAREA LR A MATRICELOR Prin factorizare LR se intelege ca o matrice patratica A de ordinal n, poate fi exprimata sub forma unui produs format din doua matrice patratice de acelasi ordin cu A, L si R, unde L este o matrice inferior triunghiulara iar R o matrice superior triunghiulara. A= L= -... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Semnale și Sisteme

1.1. Semnale Un fenomen fizic, variabil in timp, care poarta cu sine o informatie este un exemplu de semnal. Tipuri de semnale: biologice, acustice, chimice, optice, electronice,… 2 Modelul matematic Functia, avand ca variabila independenta timpul, x(t) =10*sin2π*103*t [V] Semnale in timp discret... citește mai departe

174 pagini Gratis Extras Preview