Toate documentele din domeniul Construcții - pagina 34 din 39

Topografie

TOPOGRAFIE - Ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porţiuni a scoarţei Pământului, cu determinarea poziţiei elementelor scoarţei terestre pe suprafeţe mici (considerate plane), precum şi cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafeţelor măsurate, în scopul întocmirii de hărţi... citește mai departe

128 pagini Gratis Extras Preview

Curgerea cu Nivel Liber cu Suspensii Solide

1. CONSIDERENTE TEORETICE 1.1 Teoremele analizei dimensionale 1.1.1 Prima teoremă a analizei dimensionale A reduce o relaţie fizică (între mărimi fizice) la o relaţie matematică însemnă a o folosi ca o relaţie între numere abstracte. Condiţia în care o relaţie fizică se reduce la o relaţie între numere este... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Tehnici de Modelare Fizică

1. OBIECTUL TEMEI Obiectul temei reprezintă modelarea fizică a fenomenului de convecţie forţată în interiorul conductelor circulare. Se va modela un schimbător de căldură cu circulaţia agenţilor termici, primar şi secundar în contracurent. Agentul termic primar are temperatura la intrarea în schimbătorul de... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Construcții civile

O parte însemnată a activităţii pe care o desfăşoară societatea, pentru transformarea naturii şi asigurarea condiţiilor de existenţă, are ca scop realizarea de construcţii. Din cele mai vechi timpuri oamenii au fost nevoiţi să execute adăposturi şi treptat numeroase alte tipuri de construcţii, din ce în ce mai... citește mai departe

278 pagini Gratis Extras

Hidraulică

1.Rezistenţele hidraulice ale reţelelor 1.1. În fiecare reţea, ca şi în porţiunile ei separate, o parte din energia (presiunea) totală pentru a învinge forţele rezistenţelor hidraulice, este pentru ea pierdută definitiv deoarece datorită vâscozităţii moleculare şi turbulente a fluidului în mişcare, lucrul mecanic... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Geotehnică

1.Tema proiectului Să se verifice terenul de fundare aflat sub fundaţia izolată a unui stâlp de beton armat cu dimensiunile de 30 x 40 cm a unei construcţii industriale încadrate în clasa a II-a de importanţă. Încărcarile de calcul transmise la nivelul fundaţiei sunt: a) Gruparea fundamentală: b) Gruparea... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Construcții

1.3 Coordonarea modulară şi toleranţele Coordonarea dimensională în construcţii reprezintă metoda de stabilire a dimensiunilor şi poziţiilor reciproce ale elementelor şi subansamblurilor, astfel încât acestea să se integreze în construcţie ca un tot unitar şi să permită înlocuirea lor cu altele. Coordonarea... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Materiale de Instalații

MATERIALE DE INSTALAŢII 1. PROPRIETAŢILE GENERALE ALE MATERIALELOR Proprietăţi fizice Proprietăţi mecanice 2. LIANŢI MINERALI Lianţi nehidraulici Lianţi hidraulici 3. BETOANE CU LIANŢI MINERALI Proprietăţi. Clasificare. Influenţa componenţilor asupra proprietăţilor Influenţa temperaturilor asupra... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Bazele fizico-chimice ale Studiului Materialelor de Construcții

1. Structura substanţelor ca determinantă a proprietăţilor fizico-chimice şi mecanice 2. Noţiuni de termodinamică chimică, cinetică şi echilibru reacţiilor chimice 3. Stările de agregare ale substanţelor 4. Sisteme disperse de substanţe MATERIALE DE INSTALAŢII 1. PROPRIETAŢILE GENERALE ALE MATERIALELOR... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras

Rețele electrice

1.Dimensionarea posturilor de transformare Proiectarea unei reţele de distribuţie Reţea electrică - ansamblu de linie electrică şi transformatoare. Consumator – ansamblu de mai multe receptoare. Post de transformare – transformator ce face legătura între medie şi joasă tensiune alimentând consumatorii. Staţie... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Instalații de automatizare

Reprezinta ansamblul de aparatura destinata sa conduca si sa regleze parametrii functionali ai unui sistem complex de producere a caldurii sau de climatizare. Se compune in principiu din: - regulatoare - elemente de camp (senzori) - elemente de executie - accesorii 1. Regulatoare Sunt sisteme electronice,... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Polimeri

1. Generalităţi Materialele din polimeri sunt materiale în alcătuirea cărora intră polimerii şi diferite adaosuri cu un rol bine determinat. Polimerii sunt substanţe moleculare, pot fi de natură: anorganică, organică sau mixtă. În industria materialelor de construcţii se folosesc polimeri organici şi micşti,... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Metale

1 Caracteristici structurale ale metalelor 1.1 Structura metalelor Metalele sunt solide policristaline cu microstructură grăunţoasă; microcristalele sunt formate din reţele spaţiale de ioni pozitivi şi un nor de electroni, care oscilează printre planurile reticulare. Majoritatea metalelor principale au reţele... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Măsurări în Instalații

Lucrarea 1 TRATAREA STATISTICĂ A ERORILOR DE MĂSURARE. APLICAŢIE PENTRU MĂSURAREA REPETATĂ A REZISTENŢEI ELECTRICE CU AJUTORUL OHMMETRULUI 1. Aspecte teoretice În măsurările repetate apar erori [1,2,3,4]. Clasificarea cea mai utilizată este cea după structura statistică. După acest criteriu, erorile sunt:... citește mai departe

109 pagini Gratis Extras Preview

Materiale de construcții - lemnul

Lemnul este un material format, predominant, din substanţe de naturã organicã (vegetalã), având ca origine arborii. Compoziţia chimicã elementarã a lemnului este alcãtuitã, în principal, din carbon (50%), oxigen (42), hidrogen (6%) şi azot (1%), care formeazã aproximatiiv 99% din combinaţiile chimice constitutive,... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Tuneluri și Metropolitane

TEMA NR.1 n=8(43) Să se dimensioneze un tunel rutier care urmează a fi executat pe o şosea în aliniament pentru a îmbunătăţi condiţiile locale de circulaţie,ce strabate un strat de marnă compactă cu urmatoarele caracteristici: -coeficient de duritate al rocilor dupa Protodiakonov: frez=2,5+0.1*n=3.3 -unghi de... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de arhitectură și sistematizare

Piese scrise a) Tema proiectului – Locuinta si anexe aferente b) Memoriu tehnic justificativ: I. Capitolul I – Date Generale Caracteristicile amplasamentului : • Imoblilul va fi construit in judetul Botosani, municipiul Botosani, Str. Petru Rares nr. 7 • Terenul are o panta intre 3º si 9º, sub forma... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Alimentare cu apă a localității Borșa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul Maramureş. 1.2. DATE DE BAZĂ • Localitatea este reprezentată în palnul de situaţie anexat; • Sursa pentru alimentare cu apă va fi asigurată printr-o captare subterană cu... citește mai departe

157 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologie An IV

COMPOZITIA BETONULUI - GENERALITATI Betonul este un material compozit obtinut din amestecuri artificiale, omogenizate, care dupa intarire are un aspect de conglomerate cu rezistente mecanice si fizico-chimice.Betonul este unul din materialele cele mai des utilizate in domeniul constructiilor. Este cunoscut din... citește mai departe

94 pagini Gratis Extras Preview

Caiet materiale de construcții

1. PROPRIETAŢILE GENERALE ALE MATERIALELOR Proprietăţi fizice Proprietăţi mecanice 2. LIANŢI MINERALI Lianţi nehidraulici Lianţi hidraulici 3. BETOANE CU LIANŢI MINERALI Proprietăţi. Clasificare. Influenţa componenţilor asupra proprietăţilor Influenţa temperaturilor asupra proprietăţilor Betoane uşoare 4.... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Drumuri

Introducere. Activitatea de transport Viaţa oamenilor nu mai poate fi concepută decât dinamic în spaţiu şi timp, necesitatea mişcării pentru asigurarea existenţei constituind o componentă esenţială a societăţii organizate. Aceasta, în evoluţia ei, a avut nevoie în permanenţă de căi de comunicaţie, ca mijlocitor... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Raport de Evaluare

Capitolul 1 GENERALITATI 1. Prezentarea evaluatorului Prezentul raport de evaluare a fost realizat de către Popescu Mariana, autorizat nr. 432692, membru al A.N.E.V.A.R. Datele de identificare ale evaluatorului: - adresă: B-dul Mamaia, nr. 284, bl. A12, sc. C, ap. 12, Constanta - telefon: 0724/459823. 2.... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Beton Prefabricat

1 Introducere 1.1 Definitia betonului precomprimat Betonul precomprimat este un beton cu eforturi initiale de compresiune. Motivul introducerii eforturilor initiale de compresiune este rezistenta slaba la întindere betonului. Din aceasta cauza elementele de beton armat sunt fisurate sub actiunea solicitarilor... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Îndrumător proiect Fundații

Digul de pământ se foloseşte pentru protejarea unui anumit amplasament împotriva inundaţiilor şi se adoptă în cazurile în care în vecinătate se găseşte un pământ coeziv cu permeabilitate suficient de redusă pentru a nu mai fi necesare alte elemente de etanşare (nucleu, mască). Ţinând seama şi de condiţiile de punere... citește mai departe

71 pagini Gratis Extras Preview

Rezistența termică a unei clădiri

1. Introducere 1 2. Date initiale 2 3. Calculul termic al peretelui exterior 4 3.1. Rezistenta termica specifica globala 4 3.2. Cîmpul de temperatură 7 3.3. Verificarea pericolului de conducere a vaporilor in colt 8 3.4. Regimul de umiditate in interiorul peretelui 9 3.5. Stabilitatea termica a peretelui 10... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview