Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 21 din 49

Reforma sistemului de sănătate ale Statelor Unite ale Americii

Sistemul de sanatate ale Statelor Unite ale Americii se bazeaza foarte mult pe private si non-profit de asigurari de sanatate , care este principala sursa de acoperire pentru majoritatea americanilor. In conformitate cu SUA –Census Bureau , aproximativ 80 % din americani au asigurari de sanatate ; aproxinativ 60%... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Evaluatorii de risc, actuarii, fraudă și inspecția de risc

EVALUATORII DE RISC : Evaluatorii de dauna sunt specialisti impartiali in daune, care investigheaza daunele din partea asiguratului/ broker-ului sau companiilor de asigurare. Ei investigheaza cauzele daunelor, confirma daca sunt acoperite de polita de asigurare si decid daca dauna este valida. ACTUARII : Profesia... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Piața asigurărilor în Japonia, SUA, Europa

Piaţa internaţională a asigurărilor Raportându-ne la nivel internaţional, piaţa asigurărilor se caracterizează printr-un grad ridicat de eterogenitate, ca urmare a diversităţii evenimentelor cauzatoare de pagube şi a activităţilor pe care le poate afecta. Ca urmare a acestui fapt, practic, nu se poate delimita o... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Teste grilă

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1. Asigurarile, după forma juridică de realizare se clasifică în: A. Asigurări de viaţă B. Asigurări obligatorii C. Asigurări de persoane D. Asigurări facultative E. Asigurări de bunuri F. Asigurări de răspundere civilă G. Asigurări maritime d) B, D 2. Beneficiul asigurarii... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurări în Comerțul Internațional

ASIGURAREA RISCURILOR IN COMERTUL INTERNATIONAL Derularea contractelor internationale se afla sub incidenta a numeroase riscuri, iar cel care poate fi afectat de producerea acestora trebuie sa ia masuri de protectie. Daca riscurile contractuale pot fi acoperite prin clauze adecvate sau prin solicitarea de garantii,... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Piața Asigurărilor în România

CAPITOLUL I ISTORIC AL ASIGURARILOR 1.1 Aparitia ideii de asigurare Putem spune, într-un fel, că asigurarea a apărut odată cu apariţia societăţii umane. Avem cunoştinţă de două tipuri de economii care au caracterizat societatea de-a lungul timpului: economiile de schimb (realizate cu elemente corespunzătoare:... citește mai departe

53 pagini 7 puncte Extras Preview

Protecția socială în comunitatea europeană

1. Introducere Existenţa unui sistem de protecţie socială eficient, rezultă din acţiunile sociale ale tuturor factorilor implicaţi (întreprinzători, statul, salariaţi, fundaţii, biserica, sindicatele etc.), în vederea asigurării unui venit minim celor aflaţi în dificultate şi/sau prestarea unor servicii de natură... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurarea complexă a locuinței

Asigurarea complexa a locuintei “Asigurarea complexa a locuintei” este un produs de asigurare preent la trei sociatati de asigurare diferite si anume: ARDAF, ASIBAN si OMNIASIG. Asigurarea se incheie pe baza unui contract de asigurare intre asigurãtor, respectiv societatea de asigurari si contractant, persoana... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurarea unei Culturi de Grâu de Toamnă

CONDIŢII DE ASIGURARE – DISPOZIŢII GENERALE Prin încheierea contractului de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă de asigurare asigurătorului, iar acesta se obligă ca, în urma producerii evenimentului asigurat, în baza cererii de asigurare şi a declaraţiei de asigurare semnate de asigurat, precum şi... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Extras Preview

Asigurări de Răspundere Civilă

CAP. 1 . NECESITATEA, CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A ASIGURĂRILOR 1.1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor Originea ideii de asigurare ar putea fi închipuită încă de la începuturile civilizaţiei umane şi aceasta deoarece încă de atunci oamenii s-au arătat preocupaţi de prevenirea... citește mai departe

78 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de Caz privind Asigurarea de Bunuri în Cazul unei Firme de Profil

1. GENERALITĂŢI PRIVIND ASIGURĂRILE DE BUNURI 1.1. EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR DE BUNURI IN ROMÂNIA În România importanţa asigurărilor de bunuri este în continuă creştere, în condiţiile în care resursele bugetare ale statului nu vor mai putea face faţă eventualelor catastrofe ce se vor putea produce. Implicarea statului... citește mai departe

58 pagini 9 puncte Extras Preview

Studiu privind asigurarea facultativă de avarii și furt a autovehiculelor la o societate de profil

la o societate de profil CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURÃRILE 1.1. NECESITATEA SOCIAL – ECONOMICÃ A ASIGURÃRILOR Fiinta umanã, pe parcursul vietii sale, urmãreste satisfacerea anumitor nevoi, nevoi pe care psihologul Abraham Maslow, care a elaborat o teorie a motivatiilor umane, considerã cã sunt în... citește mai departe

63 pagini 10 puncte Extras Preview

Aspecte privind asigurările de bunuri în România a persoanelor fizice

CapITOLUL 1 NOţIUNI TEORETICE DESPRE ASIGURăRI Conceptul de asigurare In contextul economiei de piata, asigurarile constituie un segment al serviciilor, avand multiple valente. Rolul fundamental al acestora este cel de protejare a bunurilor si a persoanelor impotriva diferitelor riscuri. Omul a fost intotdeauna... citește mai departe

80 pagini 8 puncte Extras Preview

Necesitatea și rolul asigurărilor

Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale Necesitatea oragnizarii ocrotirii cetatenilor, sub diferite forme a aparut odata cu dezvoltarea factorilor de productie in mod deosebit instituirea si dezvoltarea asigurarilor sociale au fost determinate de crearea si dezoltarea industriei, cand s-au... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Surse de Constituire a Fondurilor de Asigurări Sociale

Conceptul de asigurări sociale O trăsătură caracteristică și străveche a omului este aceea de a economisi o parte din resursele sale materiale în scopul de a depași anumite evenimente calificate drept riscuri sociale, cum ar fi: boala, maternitatea, invaliditatea, accidentele de muncă, boala profesională, șomajul,... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Teorii Economice privind Gestiunea Riscurilor

INTRODUCERE Actualitatea temei : Riscul este inceritudinea,probabilitatea de aparitie a unor pierderi. Acesta este fenomenul,evenimentul,sau un grup de fenomene care,odata produse,datorita efectelor sale,obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului sau beneficiarului asigurarii,despagubirea sau suma asigurata.... citește mai departe

48 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Tendințe în evoluția sistemelor de ocrotire a sănătății în țările din UE

Cap 1. Piaţa asigurărilor pe plan internaţional 1.1. Importanţa asigurărilor de sănătate Indiferent de cât de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, riscurile la care oamenii sunt supuşi vor exista întotdeauna, iar în ceea ce priveşte... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Efectele și Riscurile Reasigurării

Efectele şi riscurile reasigurării Reasigurarea reprezintă modalitatea prin care societăţile de asigurare se protejează pentru riscurile pe care le-au subscris prin contractele de asigurare directă. Ea nu face altceva decât să contribuie la dispersia riscului, acesta fiind unul dintre principiile esenţiale pe care... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Comparație între sistemele de protecție socială din Spania și România

Introducere Asigurările sociale sunt partea componentă a sistemului de securitate socială care are drept obiectiv principal compensarea prin beneficii în bani sau în servicii a imposibilităţii obţinerii veniturilor salariale pentru o perioadă de timp (limitată sau nelimitată). Beneficiile de asigurări sociale... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Extras Preview

Asigurarea Culturilor Agricole

Asigurarea exprimă în principal o protecţie financiară pentru pierderile suferite de persoanele fizice sau juridice datorită unor diverse riscuri. Acordul de voinţă este primul principiu de bază care permite realizarea unui contract între asigurat şi asigurător, prin care asiguratul beneficiază de protecţie pentru... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Asigurări de Bunuri

Asigurări de bunuri Introducere Unele forme de asigurare au aparut inca din antichitate, dar adevaratele asigurari s-au dezvoltat la a doua jumatate a secolului XX cand procesul de asigurare a fost perceput ca un proces de management al riscului. Asigurarea exprima in principal o protecţie financiara pentru... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Top 10 - asigurări generale

New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor... fara asigurari, n-ar exista zgaraie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta sa lucreze la o asemenea inaltime, riscand sa faca un plonjon mortal si sa-si lase familia in mizerie; fara asigurari, nici un capitalist nu ar investi milioane pentru a... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Efectele Contractului de Asigurare

Relatiile sociale dintre oameni se realizează pe baza unor întelegeri verbale sau scrise, pe baza contractelor. Art. 942 din Codul civil român defineste contractul în felul următor: ”acordul între doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânsii un raport juridic”. Contractul de asigurare... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Protecția socială în Uniunea Europeană

Cap. 1. Concepul de Protectie sociala Protectia sociala reprezinta lucrul cel mai important pentru persoanele care nu sunt apte de munca, fie din cauza bolii, handicapului, esecului in incercarea de a gasi un loc de munca, varstei inaintate sau necesitatii de a ingriji un copil mic sau alti membri ai familiei. De... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Dezvoltarea Asigurărilor în România în Perioada Postcomunistă

Dezvoltarea asigurărilor în România în perioada postcomunistă După anul 1990, au apărut importante schimbări legislative care au condus la înlăturarea monopolului statului, prin apariţia multor societăţi de asigurare şi la stabilirea climatului concurenţial pe piaţa asigurărilor din România, favorizată şi de... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview