Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 43 din 49

Asigurarea Clădirilor

Societăţile de asigurări abordează în mod diferit problema asigurării clădirilor. Astfel unele societăţi emit condiţii particulare, unice privind asigurarea bunurilor împotriva incendiilor, indiferent dacă aceastea se referă la bunuri cu destinaţie civilă (clădiri de locuit, anexe gospodăreşti) sau alte bunuri cu... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul de Pensii Privat

Pensiile constituie cea mai importanta prestatie de asigurari sociale acordata in cadrul sistemului public. Orice tip de pensie se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia. Cererea de pensionare, impreuna cu actele care... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Asigurărilor pe Plan Internațional

Motto: „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul „asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că sunt sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna... Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Controlul în Asigurări

Introducere Asigurările comerciale au un conţinut complex. Ele ni se relevă ca: sistem de relaţii băneşti dintre purtătorii de risc şi asigurători, activitatea prestatoare de servicii integrată în sectorul terţiar, intermediar pe piaţa financiară al fluxurilor băneşti dintre deţinătorii de bani, investitori, în... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurările de Viață

CAPITOLUL I ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ 1.1. Apariţia şi evoluţia asigurărilor de viaţă Asigurarea de viaţă este o formă de protecţie financiară a dependenţilor sau a altor persoane desemnate în cazul decesului asiguratului. Din punctul de vedere al societăţii de asigurări, asigurarea de viaţă reprezintă o modalitate... citește mai departe

68 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Societatea națională de asigurări - Moldasig

Primele de asigurare – mijloacele băneşti care au devenit prime de asigurare pentru asigurător. Asigurarea despăgubirilor – mijloacele băneşti pe care asigurătorul le-a achitat asiguratului în caz de situaţii asigurate neprevăzute. Nivelul de achitare arată câte procente ocupă achitarea sumei totale adunate în... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Funcționarea societăților de asigurări

Potrivit legislatiei, in Romania activitatea de asigurare poate fi exercitata numai de: - Persoane juridice romane, constituite ca societati pe actiuni si/sau societati mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit procedurii reglementate la art.12 din Legea nr.403; - Sucursale a unor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurări de Deces

CAP.1. INTRODUCERE Asigurările de viaţă (persoane) au ca obiect garantarea plăţii unei sume de bani de către asigurător, în cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizică, a asiguratului şi anume: vătămarea corporală, îmbolnăvirea, decesul sau supravieţuirea acestuia. Chiar şi persoanele tinere se pot... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Note de curs - asigurări și reasigurări

1. Obiectul de studiu, metodele, structura şi scopul cursului. 2. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. 3. Forme de protecţie a oamenilor şi bunurilor împotriva acţiunii forţelor distructive ale naturii şi a accidentelor. 4... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Asigurările de credit comercial

Procesul de extindere a asigurarilor de credit comercial a cunoscut trei etape principale. În prima etapă, asigurătorii de credit comercial încheiau asigurări doar pentru solicitanţii rezidenţi. În ce-a de a doua etapă asigurătorii de credite asigurau companiile străine care exportau către cumpărători rezidenţi în... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Primele la asigurările de persoane

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile principale utilizate au următoarele semnificaţii: activitate de asigurare - activitate desfăşurată în Rominia sau în afara teritoriului ei, care constă, în principal, din: acordarea, intermedierea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare,... citește mai departe

45 pagini 8 puncte Extras Preview

Piața asigurărilor în țara noastră și piața europeană a asigurărilor

. 1. Piata asigurarilor din Romania 1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia asigurarilor in Romania Inceputurile asigurarilor isi au originea in cele mai vechi timpuri;ele se pierd in negura vremurilor, oamenii de stiinta neavand posibilitatea sa stabileasca decat cu aproximatie perioadele istorice ale... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea Riscurilor Financiare

ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE Asigurarile financiare (financial insurances) reprezinta o forma relative noua de asigurare aparuta ca o consecinta a procesului de ingustare a distinctiei dintre institutiile financiare si cele de asigurari. Este un concept nou prin care asiguratul elimina riscurile de pierderi... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurări - aspecte conceptuale

Una dintre cele mai vechi categorii ale relaţiilor publice de producţie ce şi-a avut punctul de plecare încă din antichitate este asigurarea. Istoria a orânduit în aşa mod lucrurile încât, o dată cu apariţia proprietăţii, a apărut necesitatea unei modalităţi de protecţie împotriva pierderilor, daunelor cauzate de... citește mai departe

25 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurări

Inca din cele mai vechi timpuri, a existat o multitudine de pericole care au amenintat viata si integritatea corporala a oamenilor, au distrus – total sau partial – bunurile produse si agonisite de catre acestia, le-au provocat daune de neimaginat. O serie de riscuri au existat “de cand lumea” si ne referim aici la... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Extras Preview

Piața asigurărilor în România

Cap I-Istoric al asigurarilor in Romania Desfasurata de aproximativ 120 de ani pe teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de asigurare a fost subimpartita de catre specialisti in trei etape,distincte ca mod de manifestare,cu diverse proprietati si modalitati de gestionare a afacerilor.Momente definitorii:... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Modalitățile de încetare a contractului de asigurare

În orice sferă a activităţii umane există riscul survenirii unor întîmplări imprevizibile, în urma cărora pot fi aduse prejudicii vieţii, sănătăţii sau patri¬moniului persoanelor. Acest fapt determină necesitatea luării unor măsuri de precauţie şi de compensare a pierderilor cauzate de diferite calamităţi naturale,... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Drepturile și Obligațiile Asiguratorului prin Contractul de Asigurare

Încă din cele mai vechi timpuri se cunoaşte ca oamenii au fost preocupaţi de securitatea personala si a bunurilor pe care le posedau. Existenta omului pe pământ avea ca scop principal decoltarea si cotinuare prin noi generaţii, tot mai puternice si mai înţelepte. Supus pericolul principal la care erau supuse... citește mai departe

38 pagini 6 puncte Extras Preview

Dinamica și impactul asigurărilor asupra economiei

Cap 1. Noţiuni introductive 1.1 Conceptul de asigurare Asigurările constituie relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri pure obligatorii sau contractuale, între asiguraţi şi asigurători şi prin care se constituie şi se utilizează, pe... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări de răspundere civilă - căi de perfecționare

1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor. Existenta si dezvoltarea societatii omenesti, viata oamenilor in general, nu sunt de conceput fara munca, fara producerea continua a bunurilor materiale si spirituale. In acest fel intre oameni si natura are loc o relatie, o legatura permanenta , se constituie anuimite... citește mai departe

102 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurarea de răspundere civilă față de terți

1.Caracteristici ale asigurarii de raspundere fata de terti 1.1 Conceptul de asigurare de raspundere fata de terti Asigurarea de raspundere fata de terti este o categorie de asigurari foarte importanta si extrem de reprezentativa pentru intregul domeniu al asigurarilor. Piata asigurarii de raspundere este supusa... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări și Reasigurări

1. OBIECTIVELE CURSULUI Cursul oferă bazele teoretice referitoare la cunoaşterea necesităţii apariţiei activităţii de asigurare, la sensul unor noţiuni şi dobândirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte: asigurarea, asigurătorul, asiguratul, contractul de asigurare, beneficiarul, contractantul asigurării, riscul... citește mai departe

50 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări

1.1. Caracteristicile pietei asigurarilor Evolutia pitei asigurarilor si a reasigurarilor din Romania a urmat cursul contradictoriu al economieie in ansamblul ei. In aceste conditii , piata este acoperita doar in mica masura . se poate observa discrepanta intre cererea potentiala mare si cererea efectiva redusa ,... citește mai departe

26 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN ASIGURĂRI 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi integritatea corporală şi bunurile omului Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori speciali şi... citește mai departe

105 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Ardaf - Asigurări

Atribute juridice - înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj sub nr. J12/4169/1992 - (re)autorizată conform Legii nr. 32/2000, prin Decizia C.S.A. nr. 3/23.10.2001 - din 8 iunie 1995, este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Marci, având protejat numele şi elementul figurativ... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview