Toate documentele din domeniul Biologie - pagina 19 din 41

Elemente de Genetica Populațiilor

LEGEA (PRINCIPIUL) HARDY-WEINBERG (AL ECHILIBRULUI ) În anul 1908, matematicianul englez G.H. Hardy şi medicul german W. Weinberg, studiind în mod independent frecvenţa genelor şi a genotipurilor într-o populaţie panmictică, au încercat să dea un răspuns la întrebarea ce se întâmplă cu frecvenţa acestora în... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Nutriția bacteriilor

TIPURILE TROFICE Microorganismele se caracterizează printr-o mare diversitate metabolică, multe dintre ele având capacitatea de a se dezvolta pe substraturi anorganice, utilizând căi inaccesibile plantelor şi animalelor. Există două criterii de bază, în funcţie de care microorganismele pot fi împărţite în mai... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras

Nutriția bacteriană

NECESITĂŢI NUTRITIVE Pentru creştere şi multiplicare microorganismele necesită prezenţa în mediul înconjurător a unor substanţe nutritive necesare sintezei constituenţilor celulari, activității enzimatice şi producerii de energie. Elementele biogene pot fi împărţite în două categorii: - bioelemente majore... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras

Rasele Umane și Trăsăturile lor Specifice Consecință a Adaptării la Condițiile de Mediu

RASELE UMANE ŞI TRĂSĂTURILE LOR SPECIFICE, CONSECINŢĂ A ADAPTĂRII LA CONDIŢIILE DE MEDIU Abstract: Most anthropologists believe that the origin of the formation of races was natural that the influence of the basic factor selective adaptation. Changes caused by environmental influences on human body have been... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Lipozomi - de la cap la coadă

Lipozomii sunt agregate artificial închise, care separă două medii apoase, unul interior şi altul în exterior. Sunt formaţi din lipide asociate în structură de bistrat, distribuite concentric în alternanţă cu compartimente apoase. Asemănarea structurală cu membranele biologice a condus la folosirea lor ca modele în... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras

Arborii Sufix și Aplicațiile Lor în Bioinformatică

Introducere Lucrarea de faţă tratează structura de date de tip arbore sufix şi aplicaţiile lor în bioinformatică.În primul capitol se dă o definiţie a ceea ce înseamnă bioinformatică, şi apoi sunt prezentate noţiuni generale în domeniu.Spre sfârşitul capitolului se realizează legătura între acest domeniu şi... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Bacteriile ca Sisteme Microbiologice de Tip Procariot

Componente extraparietale 1.Glicocalixul,capsula si stratul mucuos Glicocalixul-structura extraparietala situata la suprafata celulei procariote formata din diverse subst polimere(polizaharide) D.p.d.v chimic au fost descrise 2 categorii de polizaharide si anume: -homopolizaharide-macromolecule uniforme formate... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Rolul Acizilor Nucleici în Realizarea Diferitelor Caractere

1.Acizii nucleici şi rolul lor genetic Primele experienţe care urmăreau să descopere determinismul genetic al unor caractere la bacterii au fost efectuate de GRIFFITH (1928). Acesta a injectat la şoareci pneumococi vii nevirulenţi, împreună cu pneumococi virulenţi, dar care în prealabil au fost omorâţi prin... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Linkage și crossing-over - fenomene care influențează modul de transmitere al caracterelor

I. Transmiterea înlănţuită a tuturor genelor plasate pe un cromosom (linkage) Autenticitatea linkage-ului a fost confirmată şi prin retroîncrucişarea de tipul Test-cross (FT). Adică, un individ din F1 (un mascul) se încrucişează cu unul dublu mutant (o femelă). Se obţin două clase fenotipice şi anume: 50% indivizi... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Preview

Zootoxinologia Amfibienilor

Toate animalele veninoase se pot clasifica în două grupe mari : primar-veninoase şi secundar veninoase. La primar – veninoase se atribuie animalele ce produc secreţii veninoase âîn glande specializate sau având produsele metabolice toxice. De regulă, toxicitatea animalelor primar-veninoase este determinativul spciei... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Parameciul

Microorganismele sunt organisme vii, invizibile cu ochiul liber, dar vizibile la microscop. Acestea cuprind virusii si organismele unicelulare, cum ar fi : bacteriile, protozoarele, drojdiile si unele alge. Termenul nu are semnificatie taxonomica in biologie. Studiul microorganismelor face obiectul microbiologiei.... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras

Monitorizarea Macronevertebratelor Bentonice

CLASIFICAREA MACRONEVERTEBRATELOR DUPĂ DIFERITE CRITERII Organismele bentonice au fost clasificate după o serie întreagă de criterii. Luând drept criteriu lungimea organismelor ce vieţuiesc pe fundul apelor, acestea au fost împărţite în trei grupe: microbentonice (mai mici de 0,1 mm), mezo(meio)bentonice (între... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri privind alimentația specială

I. CONSUMUL ALIMENTAR RISCURI ŞI TENDINŢE ÎN ALIMENTAŢIE În ultimele 2 decade, atât datele din anchetele familiale, cât şi cele furnizate de FAO arată că în Europa, în contextul scăderii veniturilor medii reale, există, surprinzător, o stabilitate în consumul caloric, menţinută, probabil, prin consumul caloriilor... citește mai departe

87 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Bolile Monogenetice

Bolile monogenice Bolile monogenice pot fi definite ca boli produse de mutaţia unei singure gene. Mutaţia va determina un efect primar (o proteină anormală), care va determina un efect secundar la nivel celular sau tisular şi apoi un efect terţiar la nivelul unui sau mai multor organe şi în final al întregului... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Biodiversitatea

Biodiversitatea "Umanitatea şi-a construit iluzia că se poate descurca şi fără biodiversitate, văzută ca o stare periferică a lumii contemporane. Adevărul este că avem nevoie mai mult decât oricând de biodiversitate".Achim Steiner, Director executiv al Programului de Mediu al ONU 1. Definitie si importanta Este... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Genetica Bacteriană

E reprezetată de cromosom şi de plasmide. CROMOSOMUL: ADN CIRCULAR, dublu helicoidal, lungime 1,1 mm, bazele ca la om- A,T, G, C, are 2000 de gene ce codifică aproximativ 2000 de proteine, rar: ADN linear (Borrelia). Genotip- totalitatea genelor, fenotip- genele care se manifestă în diferite caractere.... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Rădăcină

Rădăcina Rădăcina este un organ vegetativ cu rol de fixare a plantei şi absorbţie a apei cu sărurile minerale, pe cale apoplastică şi simplastică. Rolul de absorbţie este influenţat atât de factori interni (specia, vârsta plantei, respiraţia, transpiraţia, fotosinteza şi secreţiile radiculare) şi externi... citește mai departe

7 pagini 3 puncte Extras Preview

Dinamica răspunsului imun

Functionalitatea sistemului imunitar se suprapune modelului general al arcului reflex:presupune un flux informational care cuprinde un excitant specific fata de un receptor,o cale aferenta,un organ central,o cale eferenta si efectorii raspunsului imun. Particularitatile generale ale raspunsului imun Elaborarea... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras

Evaluarea riscului de mediu a SC Antibiotice SA - Iași

Art.2 din Convenţia privind diversitatea biologică (Rio, 1992) definea biodiversitatea: « Varietatea organismelor vii de orice origine, inclusiv a ecosistemelor terestre, marine şi altor ecosisteme acvatice şi complexelor ecologice din care fac parte; aceasta cuprinde diversitatea din cadrul speciilor şi dintre... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras

Evoluția cineticii microorganismelor

Introducere Culturile microbiene sau componentele enzimatice ale acestora sunt elemente de baza in microbiologia aplicata si procesele tehnologice. Diversitatea comunitatii microbiologice ofera in aparenta, aspecte limitative ale informatiei metabolice despre productia si utilizarea produsilor sau despre conversia... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Economia de materiale și reducerea deșeurilor

Economiile industriale de astăzi au fost bazate pe consumuri mari de materiale si energie, iar dezvoltarea economică a natiunilor a fost deseori apreciată în functie de cantitatea de materii prime consumate. Un kilogram de otel poate fi folosit la o constructie care durează cîteva sute de ani sau la fabricarea unor... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Studiul variabilității (genetică) pe o populație de 200 indivizi - Porumb

DETERMINAREA LUNGIMII STIULETILOR SI A NUMARULUI SIRULUI DE BOABE LA POPULATIE DE ZEA MAYS - 200 INDIVIZI- LUNGIMEA STIULETILOR Nr. Crt Valoarea masurata Nr.Crt Valoarea masurata Nr.Crt Valoarea masurata Nr.Crt Valoarea masurata Nr.Crt Valoarea masurata 1 19.7 41 21.4 81 21.8 121 21.6 161 18.0 2 17.5 42... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Acțiunea Factorilor Externi Asupra Bacteriilor

Sunt două tipuri structurale de celule: celulele procariote sunt relativ simple în structură; eucatiotele în schimb sunt mai complexe în sensul în care conţin organite, care sunt compartimente pentru funcţii metabolice speciale. Aceste organite includ un nucleu adevărat, mitocondrii şi cloroplasma. În plus, biologii... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Laboratoare Ape

DETERMINAREA INDICATORILOR DE CALITATE PENTRU CARACTERIZAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ. CARACTERISTICI CHIMICE Conform legislaţiei naţionale şi internaţionale indicatorii chimici se impart în: - Indicatori generali: săruri dizolvate (cloruri, sulfaţi, azotiţi, fosfaţi), duritate (ioni de Ca2+, Mg2+, duritate totală),... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Analizatorul Vizual

1. Analizatorul vizual Analizatorul vizual se mai numeste si organul de simt al vazului,sau ochiul.Acesta transmite organismului cea mai mare parte a informatiilor preluate din mediul inconjurator. Analizatorul vizual atinge cel mai înalt grad de complexitate,si totodata de organizare,oferind creierului 90- 95% din... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview