Toate documentele din domeniul Burse - pagina 8 din 14

Tranzacțiile Futures

Formarea pietelor futures Pietele futures au evoluat din pietele fizice eficiente, ca raspuns la necesitatile persistente si la cerintele economice ale agentilor de piata si, in cele mai multe cazuri, au devenit mai eficiente decat pietele fizice ce le-au oferit baza de dezvoltare. Aceasta evolutie se datoreaza,... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview

Obligațiunile

Obligaţiunile sunt hârtii de valoare cu venit în general fix, emise de societăţi comerciale pe acţiuni sau de către colectivităţi publice (stat, organisme suprastatale, inteprinderi de stat, municipii, judete) în serii mari toate având absolute aceeaşi formă, fiecare titlu reprezentând o parte a datoriei totale a... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Piața de capital

Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piata pe care se tranzactioneaza in mod liber valori mobiliare (actiuni, obligatiuni), piata ce are drept rol principal... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Bursa de Valori București

INTODUCERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate, unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de active financiare, necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri şi... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

The Concept and Classification of Stock Exchange Transactions

Generally speaking, transaction can be defined as a convention between two or more parts, through which certain rights are passed, or a commercial exchange is made. Stock exchange transactions are seen as contracts of purchase of titles and of other financial assets, concluded on the secondary capital market, with... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Conceptul și Clasificarea Tranzacțiilor Bursiere

8.1 Definirea, structura tranzacţiilor bursiere. La modul general, tranzacţia este definita ca o convenţie intre doua sau mai multe părţi, prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial. Prin tranzacţii bursiere înţelegem contractele de vânzare-cumpărare de titluri şi alte active financiare,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Tipologia ordinelor de bursă BVB

Bursa este, în principal, o piaţã virtualã unde se schimbã pachete standard la niveluri de preţ prestabilite. Standardizarea pachetelor de acţiuni şi prestabilirea preţului au fost introduse pentru a uşura transferurile, astfel cã Bursa este aproape o piaţã idealã. La Bursa de Valori Bucureşti, tranzacţiile la... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras

Casa Română de Compensații

Prezentare generala Alaturi de Bursa Monetar  Financiara si de Marfuri Sibiu, Casa Romana de Compensatie SA Sibiu (CRC) este una din institutiile centrale ale pietei futures si de optiuni, de o importanta egala cu aceasta. Daca Bursa organizeaza si reglementeaza piata, CRC se ocupa cu gestionarea riscului... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Extras

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod liber cererea si oferta de active financiare. Orice economie modernă, competitivă si capabilă să se adapteze la cerinţele actuale ale globalizării nu poate fi concepută fără... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Exigențele în materie de raportare financiară ale bursei de la Londra

London Stock Exchange (LSE) este cea mai importantă bursă din Europa în ceea ce priveşte capitalizarea companiilor listate. London Stock Exchange este una din cele mai vechi burse din lume, datând încă din anul 1773. Aceasta se declară a fi cea mai internaţională deoarece vine în permanent în întâmpinarea clienţilor... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Portofoliu BVB

PETROM S.A. Societatea PETROM S.A., cu sediul în București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 239, Județul București, înregistrată la Registrul Comerțului cu codul J40/8302/1997 are ca domeniu de activitate extracția petrolului brut, Cod CAEN (Rev.2): 0610, Cod fiscal / CUI: 1590082. Societatea este listată la BVB,... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Analiza SSIF Broker SA

1. Prezentare generala SIVM BROKER SA (prima denumire a societăţii comerciale SSIF BROKER SA) a fost infiinţată ca societate pe acţiuni in data de 26 Octombrie 1994. Capitalul iniţial al SSIF BROKER SA a fost de 58.500.000 ROL. SSIF Broker SA este membru fondator al Bursei de Valori Bucureşti, acţionar la... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Bursa de mărfuri, o piață specială

Bursa de marfuri, o piata speciala Aparitia burselor a fost rezultatul unor necesitati economice, acestea indeplinind si astazi functiile pentru satisfacerea carora au luat fiinta. Bursele de marfuri clasice sunt piete organizate care asigura concentrarea cererii si ofertei pentru anumite categorii de produse si... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Bursa

Capitolul I BURSA – PREZENTARE GENERALA 1.1. Ce este bursa? 1.1.1. Conceptul de bursă În limbajul comun cuvântul bursă este utilizat în două înţelesuri diferite. Unul, precis delimitat, se referă la alocaţia bănească oferită de către stat, instituţii sau firme pentru elevi, studenţi, cerecetători, etc. (bursă... citește mai departe

87 pagini 7 puncte Extras Preview

Lucrări practice - piețe de capital

Lucrarea I Tranzacţii la Bursa de Valori Bucureşti I.1. Raportul de tranzacţionare a Bursei de Valori din Bucureşti din 20 Martie 2002 conţine pentru acţiunea ArtRom Slatina (ART) următoarele date: Simbol Sector piaţă VN PER Inchi- dere Vari- aţie Deschi- dere Max Min Preţ Mediu Nr. Acţiuni Val. Tranzacţie... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Locul și rolul pieței de capital

1. Structura pieţiei financiare Piaţa financiară, mai mult sau mai puţin dezvoltată, exista in orice economie de piata şi reprezintă locul unde se întâlneşte oferta cu cererea de fonduri financiare. Circuitul activelor financiare se desfăşoară între ofertanţii de fonduri şi beneficiarii acestora, tranzacţiile având... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Extras Preview

Contractele Futures

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă a Republicii Moldova a impus introducerea unor inovaţii, printre care şi Bursa de Valori a Moldovei, care a fost creată cînd economia ţării era într-un moment de declin şi se înregistrau mari dezechilibre la nivel micro şi... citește mai departe

78 pagini 12 puncte Extras Preview

Bursa de Mărfuri

INTRODUCERE Piaţa bursieră este rezultatul unui proces evolutiv îndelungat, produsul dezvoltării economiei de schimb, al pieţei. Aceasta şi-a afirmat virtuţile în condiţiile atingerii unui anumit grad al funcţionalităţii economiei de piaţă, a comerţului organizat. De-a lungul secolelor, bursele şi-au demonstrat... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Bursa de Valori București

1.Aspecte generale privind piata de capital Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea si oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piata pe care se tranzactioneaza in mod liber valori mobiliare, piata ce are drept... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Organizarea și Conducerea BVB

Administrarea B.V.B. este incredintata Consiliului Bursei. Membrii Consiliului Bursei sunt alesi/revocati de Adunarea Generala a actionarilor B.V.B. si isi desfasoara activitatea in conditiile Actului constitutiv, Legii 31/1990, Legii 297/2004 si reglementarilor C.N.V.M. Consiliul Bursei poate hotari infiintarea... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Devisenmarkt

I. Der Devisenmarkt Der Devisenmarkt ist ein globaler Markt auf dem Währungen (bzw. auf Währungen lautende kurzfristige Forderungen, so genannte Devisen) gehandelt werden. Angebot und Nachfrage von ausländischen Währungen treffen hier aufeinander. Der Devisenmarkt ist der größte Finanzmarkt der Welt, auf dem... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Instrumente Financiare Derivate

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor oferite de acestea sunt factori care expun instituţiile financiare la noi riscuri şi provocări, necesitând inovarea continuă a modelelor, tehnicilor şi instrumentelor de... citește mai departe

106 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Teorii asupra Cursurilor Valutare

Teorii asupra cursurilor valutare I. Introducere Problema cursurilor valutare are o importanţă deosebită pentru teoria şi practica relaţiilor monetare internaţionale, cursurile influenţând puternic raporturile economice, sociale şi politice dintre state. Conferinţa monetară internaţională de la Bretton Woods din... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Monetară

1. Piaţa monetară şi componentele sale: participanţi Putem defini piaţa monetară ca o piaţă a capitalurilor pe termen scurt şi foarte scurt, existenţa ei datorându-se faptului că unele bănci înregistrează un surplus de încasări iar altele un surplus de plăţi. Principala funcţie a pieţei monetare este deci aceea de... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview