Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 133 din 253

Evoluția sistemului bănesc al leului - 1867-1947

Sistemul monetar internaţional se bazează pe reguli care provin în mod direct din practicile comerciale impuse de către state.Aceste reguli trebuie să definească : - Un regim de schimb constând în principii care asigură convertibilitatea între monede; - Aprovizionarea cu bani lichizi în cantitate suficientă pentru... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Extras Preview

Audit societatea națională de transport feroviar de călători

PREZENTAREA SOCIETĂŢII Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – „CFR Călători” SA, denumită în continuare CFR Călători SA, cu sediul în Municipiul Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, înfiinţată prin HG nr. 584/1998, modificată şi completată în mod corespunzător conform reglementărilor... citește mai departe

53 pagini 8 puncte Extras Preview

Sisteme Expert de Gestiune Seminar 1

Exsys Corvid este destinat pentru a vă ajuta să descrieţi etapele logice într-un proces de luare a unei decizii într-un mod care permite transmiterea cunoştiinţelor către alţii ca şi cum aceştia ar dialoga cu un expert uman. Practic acest lucru este similar modului în care cineva ar explica altei persoane cum să... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Expert de Gestiune

Capitolul 1 INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ 1.1. Concepte şi definiţii ale inteligenţei artificiale Tehnologiile inteligenţei artificiale au început să fie utilizate într-o varietate de domenii pentru a îmbunătăţii suportul de decizii furnizat managerilor din multe companii. Decizii - Alegerea unei directii de actiune... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Teoria și practica situațiilor financiare

1.1 Informaţia contabilă în condiţiile globalizării economice Globalizarea desemnează astfel o intensificare a relaţiilor economice, politice, sociale şi culturale peste graniţele naţionale. Importanţa elaborării raportărilor financiare în epoca globalizării este egală atât pentru cei care le întocmesc, cât şi... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Obiectul și Metoda Contabilității

Apariţia ştiinţei contabilităţii este datată în anul 1494, dată la care a apărut prima lucrare cu conţinut contabil ce aparţine călugărului franciscan şi matematician Luca Paciolo cu titlul "Suma de aritmetica, geometria proporţioni et proporţionalita ", lucrare ce conţine un capitol privind "Dubla înregistrare".... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Poliția Primăriei Municipiului Bacău

Poliţia Primăriei Bacău I. Capitolul I – Cadrul organizatoric al Poliţiei Primăriei Bacău I.1 Noţiuni generale Poliţia Primăriei Municipiului Bacău funcţionează ca structură administrativă de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Bacău şi sub conducerea Primarului. Reprezintă... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Extras Preview

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit. Principala problemă apărută în procesul de conta¬bilizare al impozitelor pe profit o constituie felul în care să se contabilizeze consecinţele fiscale curente şi viitoare ale:... citește mai departe

30 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de evaluare a stocurilor și diagnosticul financiar-contabil privind poziția financiară și performanța întreprinderii

PARTEA I METODE DE EVALUARE A STOCURILOR 1. EVALUAREA LA COST DE ACHIZIŢIE a. Exemplu de determinare a costului de achiziţie pentru bunuri aprovizionate. S.C. APLA S.A. achiziţionează încălţăminte din import pentru care sunt necesare lucrări de ambalare şi etichetare ; a) Preţ de cumpărare facturat de... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Extras Preview

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare normalizatorilor în procesul de elaborare a normelor contabile şi profesioniştilor contabili în procesul de întocmire şi certificare a situaţiilor financiare. Reglementările... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații Excel

Folositi programul de calcula tabelar MS Excel pentru asistare in vederea gestionarii unei petreceri (chef). Folositi programul de calcula tabelar MS Excel pentru gestionarea depozitelor bancare. Date de intrare: - D - valoarea depozitului - R - rata anuala a dobanzii (%) - raportata la D - N - numarul de ani... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras

Baze de Date

Cap.I Baze de date - noiuni generale I.1 Modelarea Prin modelare se întelege reprezentarea unui obiect, fenomen sau proces din lumea reala într-un anumit sistem (matematic, fizic, grafic, informatic, etc.). Un model este creat pentru a permite studiul obiectului, fenomenului sau procesului respectiv, într-un... citește mai departe

110 pagini Gratis Extras Preview

Crearea unei Baze de Date Microsoft Acces

In Access, nu se pot deschide simultan mai multe baze de date. Pentru a crea o baza de date se alegec Blank Database Introducem numele bazei (evidenta si gestiunea resurselor umane) de date si apasam Create. Fisierul primeste extensia mdb Apare fereastra Database in care, in partea din stanga sunt disponibile... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Analiza performanțelor financiare la nivelul administrației publice locale - studiu de caz - Primăria Băbeni

1. Categorii de indicatori de performanta financiara la nivelul unitatilor administrativ teritoriale Indicatorii financiari si bugetari constituie instrumente ale procesului complex al analizei financiare - element esential în managementul financiar al administratiei publice locale. Analiza financiara reprezinta... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Extras Preview

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic, cu scopul de a furniza partilor interesate datele necesare sau de a procura justitiei informatiile pentru a se pronunta in... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de audit, auditorul trebuie sa determine modul specific de abordare a auditului pentru fiecare client si sa documenteze acest lucru, adica sa intocmeasca documentele dosarului... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Fiscalitate

Conceptele de baza fundamentale pentru ca situatiile financiare sa-si atinga obiectivul sunt : contabilitatea de angajamente presupune recunoasterea unui venit sau a unei cheltuieli pe masura ce se produce si se realizeaza un angajament fara ca venitul sa fie incasat sau acea cheltuiala recunoscuta sa fie platita.... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate publică

CAPITOLUL 5: Active curente (circulante) Definiţie Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci cand: -este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; -este reprezentat de creante aferente... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Auditul Financiar Contabil privind Cheltuielile

Etapa 1 : Prezentarea cadrului legislativ-normativ privind cheltuielile. • Legea 82/1991 privind Contabilitatea Agentilor Economici; • OMFP 1752/2005 si OMFP 2374/2007 privind Contabilitatea Agentilor Economici conform directivei a 4 a europene; • Legea 571/2003 privind Codul Fiscal; • Normele de aplicare a... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Întreprinderea Simulată

INTRODUCERE Necesitatea pregătirii practice a viitorilor absolvenţi în condiţii identice cu cele de la viitoarele locuri de muncă, cu costuri minime, a impus înfiinţarea, în ţările din Uniunea Europeană, a unor întreprinderi simulate, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi identice cu cele din firmele reale,... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Diagnosticul Strategic Intern al SC Ior SA

I. PREZENTAREA FIRMEI A. DATE DE IDENTIFICARE: 1. Denumirea firmei: SC „IOR”SA 2. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: J40/2827/1991 3. Codul fiscal / cod unic de înregistrare: 340312 4. Forma juridică de constituire: societate pe acţiuni 5. Adresa, telefon, fax: Str. Bucovina nr.4, sector 3,... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul Financiar Contabil Privind Stocurile

ETAPA 1. PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV – NORMATIV PRIVIND STOCURILE Principalele acte normativ – legislative sunt: - OMFP 1752/2005 - Ordinul 3055/2009 - Legea 82/1991 - Codul Fiscal - Codul de procedură fiscală - Normele de aplicare a codului fiscal - IAS 2 – Stocurile - H.G. 831/2004 ETAPA 2.... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview

Metoda Globală de Calculație a Costurilor

Metoda de calculaţie este calea de urmat prin utilizarea unor procedee specifice de calculaţie în scopul realizării obiectivului primordial al contabilităţii de gestiune, respectiv determinarea costului pe unitate de produs. Metoda de calculaţie a costurilor nu se poate reduce doar la calcule matematice, ci trebuie... citește mai departe

6 pagini 8 puncte Extras Preview

Fiscalitate

Impozitele ca ştiinţă şi obiect de studiu Actualmente, economiştii recunosc statutul de ştiinţă al impozitelor. În urma studiilor şi cercetărilor efectuate de-a lungul anilor de numeroşi specialişti în materie, în diverse ţări ale lumii, a sporit volumul cunoştinţelor referitoare la impozite, s-au făcut... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

IAS 18 și 36

citește mai departe

5 pagini Gratis Cuprins Preview