Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 140 din 253

Situațiile financiare ale instituțiilor de credit

1. CADRUL LEGAL BNR impreuna cu Ministerul Finantelor a elaborat un set de reglementari specifice care prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Extras Preview

IFRS - 2 plăți pe bază de acțiuni

Introducere O modalitate de plata din ce în ce mai folosita de societati ( nu neapărat din România) este plata pe baza de actiuni. Tranzactia poate presupune fie transferul efectiv al intrumentelor de capital, fie decontarea în numerar în functie de valoarea unor instrumente de capital. Sesizând problemele diverse... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Regulile de Funcționare a Conturilor

Unităţile patrimoniale deţin mijloace economice cu ajutorul cărora organizează şi execută fie operaţiuni economice în sfera producţiei sau a prestărilor de servicii, fie în cazul instituţiilor, activităţi administrative, social-culturale etc. Aceste activităţi afectează dinamic patrimoniul agenţilor economici şi... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Programarea, lansarea și urmărirea producției

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE PRIVIND PROGRAMAREA,LANSAREA ŞI URMĂRIREA PRODUCŢIEI 1.1Programarea producţiei. Cuprins, funcţii şi obiective Programarea producţiei este un factor de prim ordin în managementul întreprinderii şi în mod special în gestiunea producţiei. Între planificarea activităţii întreprinderii... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Modele de Guvernanță Corporativă în România - Studiu de Caz Romtelecom

INTRODUCERE O definiţie simplă a guvernanţei corporative ar fi totalitatea sistemelor şi proceselor implementate pentru a conduce şi a controla o companie cu scopul de a-i creşte performanţa şi valoarea. Practic, se referă la eficienţa sistemelor de management, insistând pe rolul consiliului de conducere, pe... citește mai departe

20 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Impozitul pe Profit versus Impozitul Forfetar

I. Impozitul pe profit – Noţiuni teoretice fundamentale Contribuabilii obligaţi la plata impozitului pe profit: pentru profitul impozabil obţinut din orice sursă, atât din România cât şi din străinătate 1. persoanele juridice române împreună cu persoanele fizice rezidente, pentru veniturile realizate atât în... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Comportament Organizațional - Romtelecom

CAPITOLUL 1. Prezentarea generală a organizaţiei 1.1. Tradiţie şi repere istorice Prezentă de mai mult de 75 de ani pe piaţa românească, Romtelecom este astăzi una dintre cele mai bine cotate companii din România, depăşind perioada de dificultăţi financiare prin care a trecut în urmă cu câţiva ani, cu servicii şi... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Recunoasterea, Evaluarea și Controlul Activelor Circulante

Bibliografie 51 Cap. I. Tratamentul contabil al activelor circulante in spiritul standardelor internationale 1.1. Structuri privind activele circulante Activele circulante reprezinta ansamblul elementelor patrimoniale care luate individual, datorita destinatiei si naturii lor, nu au vocatia sa ramana durabil in... citește mai departe

52 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate Consolidată

CAPITOLUL 1 CONCEPTE FUNDAMENTALE PRIVIND CONSOLIDAREA CONTURILOR Constituind o prezenţă din ce în ce mai pregnantă în economia mondială contemporană, grupurile de societăţi au suscitat de-a lungul timpului interesul specialiştilor din domeniul economic care şi-au orientat preocupările în direcţia studierii... citește mai departe

108 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Audit Financiar

GHID AL PROCEDURILOR DE AUDIT Sectiunea A Lista de verificare pentru finalizarea activitatii Obiective primare Lucrarile de audit trebuie verificate. Trebuie sa se verifice daca lucrarile de audit au fost finalizate, avind in vedere activitatile desfasurate siverificarile. Intrebari ce trebuie avute in vedere... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza contabila este o activitate depusa de un personal autorizat de lege pentru constituirea realitatii unei operatii de natura economica si/sau financiara, pe baza... citește mai departe

43 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Orientarea și Planificarea Auditului

Posibilitatea audit de a exprima o opinie privind intocmirea situaţiilor financiare sub toate aspectele semnificative, conform cu un cadru general de raportare financiară, implică parcurgerea mai multor etape: 1. Acceptarea angajamentului de audit; 2. Orientarea şi planificarea auditului; 3. Aprecierea... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Rolul Auditului Intern și Managementul Riscului

In ultimii ani se recunoaste tot mai mult importanta implicarii guvernantei corporative in managementul riscului. Organizatiile se află sub presiunea identificării tuturor riscurilor cu care se confruntă organizatia; de la riscuri sociale, etice si de mediu, la cele financiare si operationale, precum si la modul in... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Instituții publice

1. Definire Instituţiile publice reprezintă acele unităţi economice instituţionalizate, a căror funcţie principală constă în redistribuirea veniturilor şi a avuţiei pe seama serviciilor prestate populaţiei, în cazurile în care întreprinderile, firmele nu oferă astfel de servicii pe piaţă sau le oferă în cantităţi... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras

Accounting Report

Chapter 1 The balance sheet 1.1. Theoretical considerations The balance sheet is a basic tool of financial accounting, which is reflected in the expression value, at a given moment (the end of the financial year) the existence of property items and the net result obtained by persons. By balance, is respecting the... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este Societatea Comercială „NAMAF” S.R.L, persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate... citește mai departe

110 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Lichidarea și dizolvarea societăților comerciale

Societatea comerciala, ca si tehnica principala de organizare a unei intreprinderi, careia ii confera posibilitatea de a accede la viata juridica, are vocatia durabilitatii. Societatile comerciale, in general, se dizolva prin: • −trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, in acest caz fiind necesara... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Preview

Mărfuri

ARGUMENT Mărfurile fac parte din grupa activelor circulante din categoria stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. Mărfurile sunt bunuri achiziţionate în vederea revânzării lor în aceiaşi stare, fără ca agentul economic să investească în modificarea lor. Mărfurile pot să fie chiar rezultatul procesului de... citește mai departe

17 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitatea mărfurilor

INTRODUCERE Mediul economic mondial traversează la ora actuală o etapa de profunde transformări în planul proceselor si fenomenelor economice reprezentative, sub impulsul evoluţiei tehnologiei prelucrării informaţiei, a diminuării şi modalităţii factorilor de producţie şi îndeosebi a capitalului financiar. Toate... citește mai departe

74 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Capitalurilor

1.1 Conţinutul şi structura capitalurilor Capitalul reprezintă o categorie economică sub formă de numerar, echivalente de numerar (titluri de valoare, investiţii financiare pe termen scurt uşor convertibile în numerar) sau bunuri destinate activităţii economice din care rezultă alte bunuri şi servicii în vederea... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă, tehnică de lucru, ştiinţă, mijloc de comunicare. Dacă aceasta este privită din punct de vedere a abilităţilor şi îndemânării profesionistului contabil de a reflecta realităţile... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Verificarea și Analiza Informațiilor Contabile Privind Costurile cu Distribuția Produselor la SC Euro Electronics SRL

INTRODUCERE În economia de piaţă, costul constituie un instrument economic extrem de util în fundamentarea şi adoptarea deciziilor privind alocarea resurselor, volumul şi structura producţiei, mărimea sau restrângerea ofertei de mărfuri, inovarea tehnologică etc. Atunci când efectele sau rezultatele variantelor de... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea operațiunilor financiar-contabile la SC AICBAC SA

SCURTA PREZENTARE A S.C.AICBAC S.A. SC AICBAC SA este o firma infiintata in data de 21 mai 1991 prin preluarea patrimoniului (fermele Itesti, Serbesti si Buhusi) fostului IAS Bacau conform Hotararii Judecatoresti nr. 518 din 1991. In anul 2001, in urma fuziunii cu S.C. COM-AGROTAM S.A. din data de 09 august... citește mai departe

34 pagini 10 puncte Extras Preview

Finanțarea datoriei - leasingul

Introducere Finantarile prin sistem leasing constituie în economie o adevarata gura de oxigen pentru agentii economici pentru care investitiile reprezintă o cerinta esentiala pentru dezvoltarea activitatii lor. Si cum 99% din activitatile din economie necesita investitii pentru a se dezvolta, finantarile în sistem... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Extras Preview

Metodologia implementării controlului intern

Introducere Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se vorbeşte de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau al lui Eduard I al Angliei. Auditul intern este o activitate independentă,... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview