Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 70 din 253

Accounting and the Business Environment

Course I Accounting and the Business Environment Planning, recording, analyzing, and interpreting financial information is called accounting. A planned process for providing financial information that will be useful to management is called an accounting system. Organized summaries of a business’s financial... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate pentru Afaceri

Bilant initial Societatea comerciala cu raspundere limitata “Arcarlen “ are ca obiect principal de activitate vanzarea de produse finite constand in bijuterii si accesorii. SC Arcarlen SRL are 2 asociati si 3 angajati, fiecare asociat contribuind la finantarea intreprinderii cu 93850 RON. Societatea procura... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează obiectivele, conceptele, metodele, regulile şi procedurile privind producţia şi utilizarea informaţiei contabile. Efortul de normalizare dar şi produsul acesteia se... citește mai departe

86 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate financiară

1. Un agent economic prezintă în anul fiscal 2010, conform datelor din bilanț, următoarele situații: - capitaluri proprii la începutul anului 20000 lei - capitaluri proprii la sfârșitul anului 21000 lei - capital împrumutat la începutul anului 15000 lei - capital împrumutat la sfârșitul anului 30000 lei Din... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Auditul Calității

În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu. Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Normalizare

Dupa ce am citit pe ”gandul de suflet” al domnului profesor Horomnea, adresat studentilor dumnealui, printre care din fericire ma numar si eu, trebuie sa recunosc ca am fost impresionata profund dar a si facut ca sarcina mea, de a scrie un referat la Normalizare, sa fie extrem de dificila, dar asa cum una dintre... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

SC Click Advertising SRL - operații contabile

Introducere In general informatia este o forma de cunoastere a realitatii prin care se aduc stiri cu privire la felul, iar expresiile concrete ale informatiilor poarta denimirea de “date” si consta din:cifre,formule, caracteristicile si marimea obiectelor,fenomenelor si proceselor ce formeaza mediul inconjurator... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii si analiza performantelor financiare pornind de la ceea ce reflecta conturile si sintezele contabile,fapt pentru care International Accounting Standard au... citește mai departe

98 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Împrumuturilor din Emisiuni de Obligațiuni

Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1. O entitate contractează un împrumut extern garantat de bănci prin emisiunea unui pachet de 2.000 de obligaţiuni, care se vând la valoarea nominală de 4 euro/bucată, la cursul de 4,1 lei/euro (la care are loc şi încasarea împrumutului). Conform... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Organisme Implicate în Procesul de Normalizare și Convergență Contabilă

1. Ce este IASB? Când şi de ce a apărut acest organism? Care sunt principalele etape în evoluţia sa şi care sunt factorii care au influenţat transformările? Care este structura sa actuala? Care este diferenţa IASB/IASC? Comparabilitatea situaţiilor financiare întocmite şi prezentate de diferite întreprinderi... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme contabile comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea organizaţiilor de scara mare, în special a căilor ferate, legislaţia aplicabilă companiilor, rata crescută a insolventei, introducerea impozitului pe venit. Aceşti factori au dus... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Calculația costurilor la SC Vel Pitar SA

1. Introducere: SC Vel Pitar SA este considerat un lider pe piaţa românească în ceea ce priveşte producţia, comercializarea şi distribuţia de produse de morărit şi panificaţie. Mai nou grupul VelPitar reprezintă un jucător deosebit de important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane,... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza Costurilor la SC Boromir SRL

Introducere Contabilitatea de gestiune si calculația costurilor Costul este expresia unui raport intre forma baneasca a cheltuielilor pe care le efectueaza o intreprindere pentru obtinerea si desfacerea productiei sale intr-o anumita perioada de timp si cantitatea de bunuri, lucrari si servicii care formeaza... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Bazele contabilității

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA - COMPONENTA A SISTEMULUI INFORMATIONAL ECONOMIC 1.1 SISTEMUL UNITATILOR PATRIMONIALE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZA CONTABILITATEA Conform Legii contabilitatii, obligatia de a organiza si conduce contabilitatea proprie revine regiilor autonome, societatilor comerciale, organizatiilor... citește mai departe

66 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Expert în Contabilitate

Titlul cărţii: Artificial Intelligence and Soft Computing: Behavioral and Cognitive Modeling of the Human Brain Autor: Konar, Amit; Ed. CRC Press LLC, 2000 N.W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida 33431 ISBN: 0-8493-1385-6 The book, to the best of the author’s knowledge, is theo firet text of its kind that... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate managerială - plan de afaceri la restaurantul SC Miorița SRL

Date de identificare Explicaţii Denumirea firmei SC Mioriţa SRL Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului Cod fiscal / cod unic de înregistrare: 9 Forma juridică de constituire Societate cu Răspundere Limitată Adresa, telefon, fax Bucureşti, Str. Şepcari nr. 9, zona Lipscani Tel./fax.... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Extras Preview

Practică - SC Robert Com SRL

Societatea comercială “ROBERT COM” este o societate cu răspundere limitată, având capital privat subscris si varsat in valoare de 200 RON. Aceasta a fost înfiinţată în anul 1994 si are ca obiect principal de activitate: Comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate – cod CAEN 4773. La... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Capitalul Social

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect voi prezenta in detaliu noţiunea de capital social pentru a dobândi o mai buna intelegere a notiunii. Capitalul social este un concept sociologic folosit în economia politică, management, teoria organizaţiilor, ştiinţe politice, sănătate publică şi în toate ştiinţele sociale.... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Întocmirea Situațiilor Financiare Anuale

Importanţa, rolul şi funcţiile situaţiilor financiare Obiectivul principal al contabilităţii este furnizarea de informaţii care să asigure o imagine fidelă asupra poziţiei financiare, performanţelor financiare şi modificărilor poziţiei financiare ale entităţii, în scopul utilizării acestei informaţii de către... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Extras Preview

Politici Contabile Privind Taxa pe Valoarea Adăugată

Introducere Impozitul este o categorie financiara, cu caracter istoric, a cărui apariție este legată de existența statului și a banilor. De la apariția lor, impozitele au fost concepute și aplicate diferit, în funcție de dezvoltarea economico-socială și de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat.... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Efecte statice ale integrării economice

Taxele vamale si efectul acestora În cadrul unei uniuni vamale, taxele vamale sunt înlăturate în comerţul reciproc, iar faţă de terţi, se stabileşte o politică comercială comună Semnificaţia: un comerţ liberalizat poate contribui la dezvoltarea economică Teoria comerţului internaţional, aşa cum a fost dezvoltată... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Monografie contabilă

Societatea comerciala ALFA S.A. prezinta urmatoarea situatie la 1 ianuarie 200N (um): ACTIVE SUME CAPITALURI PROPRII SI DATORII SUME Cladiri 1300000 Capital social 1750000 Amortizarea cladirilor (390000) Rezerve 400000 Mijloace de transport 850000 Subventii pentru investintii 50000 Amortizarea mijloacelor de... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Fiscalitate

REDUCERI 1. Pe data de 02.06.N furnizorul A livreaza clientului B marfuri la pret de vanzare 10 000 lei , TVA 24%, cost de inregistrare in contabilitatea lui A 8 000 lei. La receptie , pe data de 02.06.N, clientul B constata ca marfurile nu indeplinesc conditiile prevazute in contract, nu inregistreaza achizitia,... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate de gestiune - studiu de caz realizat pe societatea comercială 3RDistribution SRL

I. Introducere Contabilitatea de gestiune are ca obiect cunoaşterea detaliată a proceselor de alocare a resurselor în interiorul societăţii pe centre de responsabilitate şi pe produse, metode de transformare a resurselor consumate în rezultate, elaborarea previziunilor având la bază consumurile trecute putându-se... citește mai departe

16 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de Caz - Place to Go

Etica studiaza modul si motivatia pentru care oamenii actioneaza de o anumita maniera, o decizie etica bazandu-se pe cunostintele si experientele acumulate. Un cod de conduita etica profesionala este destinat in principal incurajarii unui comportament profesional ideal, insa un cod de etica profesionala nu poate... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras