Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 61 din 253

Abordări teoretice privind informația contabilă

Je me suis rapproché dans le présent document l'idée que l'information est le fondement d'une société future. La grande richesse se mesure à la quantité et la qualité de l'information detenue. Information dans le sens général, est une histoire, une nouveauté, un message vient dans tous les domaines de la... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Informatică de Gestiune

INTRODUCERE Datele, în forma lor elementară, le regăsim în diferitele evidenţe, înregistrări, liste din activitatea unei firme (de exemplu, listele de cheltuieli). Pentru ca ele să poată fi utilizate în mod eficient în activitatea economică trebuie organizate şi prelucrate. Programul Microsoft Excel oferă mai... citește mai departe

84 pagini Gratis Extras Preview

Retragerea Acționarilor din Asociere și Drepturile Lor

CAPITOLUL I Concept Retragerea unui asociat sau actionar din societatea comerciala este un act de vointa a acestuia, un act juridic unilateral care modifica actele constitutive ale societatii comerciale. Actele constitutive fiind acte multilaterale, principiul irevocabilitatii actului juridic civil împiedica în... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz privind multinaționalele

Compania multinațională este unitatea economică ce produce bunuri sau servicii pentru a genera profit iar activitatea sa depășește granița unei singure țări. Deseori guvernele naţionale cât şi internaţionale sunt concurente în lupta atragerii acestor entităţi multinaţionale. Studiul realizat pe trei multinaţionale... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Extras Preview

Bazele contabilității

1.Se constituie o societate comerciala pe actiuni cu un capital social de 600.000 lei, divizat in 600 actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/actiune. Actionarii depun un aport mixt, respectiv aport in natura, sub forma unui teren in valoare de 300.000 lei si un aport in numerar pentru diferenta, depus in cont... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Bazele contabilității

1. Ce semnificaţie are suma de 3.000euro care reprezintă soldul final debitor al contului Clienţi: a) că firma mai are de plătit clienţilor la sfârsit de lună 3.000euro b) că firma mai are de primit de la clienţi la sfârsit de lună 3.000euro c) că firma a plătit clienţilor la sfârsitul lunii 3.000euro d) că... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Sisteme Contabile Comparate Privind Leasingul

INTRODUCERE Originile termenului de "leasing" se regasesc la mijlocul secolului XX cand s-au realizat primele operatiuni de acest fel. Leasingul ca tehnica de afaceri economice, a aparut pentru prima oara in Statele Unite ale Americii, dintr-o nevoie stringenta de a solutiona problema imprumutului de utilaje... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Impozitul pe Profit

Impozitul – este o prelevare obligatorie şi gratuită efectuată de către stat asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale colectivităţii şi platită în bani. El constituie o sursa a finanţării cheltuielilor de interes general al statului şi al administraţiei locale, fiind un instrument al politicii... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea Activelor Necorporale

Contabilitatea activelor necorporale (IAS 38) Acest Standard se ocupă de tratamentul contabil aplicabil imobilizărilor necorporale. În conformitate cu acest Standard, o entitate trebuie să recunoască o imobilizare necorporală dacă şi numai dacă sunt îndeplinite criteriile specificate. Standardul mai specifică cum... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Suport de curs - bazele contabilității bugetare

1.1 Definiţia contabilităţii Orice persoană fizică sau juridică în viaţa /activitatea sa se foloseşte de anumite bunuri (valori ) economice. În legătură cu aceste bunuri, persoana respectivă are drepturi şi obligaţii, aceasta întrucât orice valoare economică are o dublă natură: ca utilitate indicând destinaţia sa... citește mai departe

333 pagini Gratis Extras Preview

Activele și Pasive

Activele imobilizate sunt constituite din bunuri şi valori de investiţii cu perioada de utilizare sau lichidare mai mare de un an, ce participă la desfăşurarea mai multor circuite economice (un circuit economic în prezentare sintetică înseamnă bani-marfă-bani, adică procesul de aprovizionare, de producţie şi... citește mai departe

9 pagini 8 puncte Extras Preview

Situația Fluxurilor de Trezorerie

CAPITOLUL I Tabloul fluxurilor de trezorerie 1.1. Un semnal clar al deschiderii normelor contabile spre economia de piaţǎ Se remarcǎ deschiderea normalizatorilor români care coincid, spunem noi, cu o necesitate practicǎ, resimţitǎ de mulţi dintre participanţii la noua economie de piatǎ pentru o mai corectǎ,... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evoluția Auditului Financiar în România

INTRODUCERE Încă din antichitate, s-a ajuns la ideea că o bună gestionare a patrimoniului se poate realiza doar prin respectarea unor proceduri şi reguli de control financiar, aspecte care au stat la baza descoperirii contabilităţii ca ştiinţă, ele fiind respectate chiar după mii de ani. Un exemplu concludent în... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Preview

Amortizarea Liniară

- constă în atribuirea, fiecărui an, a unei cote de amortizare constantă. În acest caz amortizarea anuală se determină: fie , fie Vi x Na, dar Na = 100/T. Aceasta rezultă din: Na = x 100 = x 100 = x x 100 = x 100 = , în care: Vi - Valoare contabilǎ (iniţialǎ); T - Durata normală de funcţionare; Na - Norma de... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Analiza flexibilității firmei SC Aqua System SRL Buzău

Introducere Abordări conceptuale Într-o manieră generală, echilibrul exprimă ideea de armonie între diferitele elemente ale unui sistem, ceea ce în domeniul financiar-contabil se traduce prin armonizarea resurselor cu nevoile Noţiunea de echilibru în teoria economică are semnificaţii multiple. Într-o formulă... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Caracteristica generală a ONC

Tema 1: Caracteristica generala a ONC 1. Noţiuni generale privind ONC în RM şi evoluţia acestora. 2. Cadrul legal al organizaţiilor neguvernamentale 3. Clasificarea organizaţiilor neguvernamentale 4. Organizarea sistemului contabil în ONC 5. Politica de contabilitate a ONC 1. Noţiuni generale privind ONC în RM... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Forma și Conținutul Contractului de Agenție

Contractul de agenție este o varietate a contractului de mandat comercial prin care o persoană fizică sau juridică, numită agent comercial permanent, este împuternicită în mod statornic, să negocieze și să încheie afaceri pentru o altă persoană fizică sau juridică, denumită comitent ori numai să negocieze afaceri... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară

Stocurile sunt active circulante: sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii; în curs de producţie în vederea vânzării; deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăsurării normale a activităţii; Stocurile şi... citește mai departe

267 pagini Gratis Cuprins Extras

Practică în contabilitate - SC Bibliopolis Petrodava Sedcom SA

I. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII : SC BIBLIOPOLIS PETRODAVA SEDCOM SA PIATRA NEAMT 1. Date Generale Firma: SC BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA PIATRA NEAMT Sediul social: PIATRA NEAMT, AL.VIFORULUI NR. 14 Activitate principală: Comerţ cu amănuntul al cărţilor ,în magazine specializate Cod unic de înregistrare:... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Extras Preview

Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA

INTRODUCERE Am încercat în această lucrare abordarea de la teoretic la aplicaţii a unui subiect interesant în această perioadă de criză şi anume „Provizioane şi ajustări” Lucrarea este stucturata în trei capitole delimitate astfel: Capitolul I conţine prezentarea concepltuală a provizioanelor şi ajustărilor cu... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Extras Preview

Audit și Control Bancar

Anul 1999 a debutat sub auspicii deosebit de nefavorabile sectorului bancar romanesc, marcat de influenta unui mediu economic neprielnic, generator de dificultati suplimentare pentru agentii economici si, implicit, pentru bancile finantatoare. Anii de tranzitie la economia de piata au condus la acumularea unor... citește mai departe

51 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare, înregistrare, clasificare şi prezentare a informaţiei contabile, elaborată în vederea rezolvării unei probleme repetitive, rezultată dintr-o alegere colectivă raţională, în... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte privind contabilitatea stocurilor în viziunea IAS 2 și a reglementărilor naționale

Introducere În această lucrare vom prezenta un studiu comparativ între prevederile Standardului International de Contabilitate IAS 2 “Stocuri” şi reglementările naţionale prevăzute în OMFP 3055 din 2009, referitoare la această categorie de active, având drept obiectiv determinarea asemănărilor şi deosebirilor cu... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de calculație a costurilor

Caracteristici generale pentru metode de calculatie a costurilor Obiectul contabilităţii de gestiune îl constituie determinarea costurilor prestabilite, înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de producţie, executarea de lucrări, prestări servicii, determinarea costului efectiv, stabilirea abaterilor... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Prezentarea generală a firmei SC Andreco Prodcom SRL

SC ” ANDRECO PRODCOM “SRL este o persoana jurdica romana fiind inregistrata in Registrul Comertului nr. J04/1137/09.07.2001, codul fiscal nr. 950531.Sediul societatii este in localitatea Iasi, str. Condorilor nr.9. S.C. “ANDRECO PRODCOM “S.R.L., este persoană juridică română, are forma juridică de societate... citește mai departe

35 pagini 7 puncte Extras Preview