Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 47 din 114

Impactul PAC în România

Situatia României În procesul de tranzitie la economia de piata, agricultura româneasca a suferit transformari majore : restituirea proprietatii private asupra pamântului, liberalizarea preturilor factorilor de productie si a produselor agricole, spargerea monopolului statului în comertul cu produse agricole,... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Elaborarea programului de producție într-o exploatație agricolă

Capitolul 1 Functia de previziune a managementului Functia de previziune consta in ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se determina principalele obiective ale firmei si componentele sale, precum si resursele si mijloacele de baza necesare realizarii lor. Previziunea sau prevederea raspunde deci... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Raport Asconi SRL

1. PARTEA INTRODUCTIVĂ Republica Moldova este o țară mică, situată în partea de sud-est Europei. Ea se mărginește la vest cu România și la Nord, Est si Sud cu Ucraina. Amplasată în apropierea Mării Negre, acolo unde se zice că a apărut vinificația,Moldova împarte aceeași latitudine cu cîteva din cele mai bune... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Politici Agroalimentare

1. Caracteristicile agriculturii europene Agricultura și silvicultura acoperă vasta majoritate a teritoriului nostru și joacă un rol esențial în influențarea sănătății economiei rurale și a peisajului rural. Agricultura continuă să aibă o contribuție valoroasă la dezvoltarea economică durabilă a acestora.... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Raport de Evaluare a Unui Imobil și Terenul Aferent

Cap I – Introducere 1.1 Certificarea evaluatorului S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., înmatriculată la O.R.C sub nr. J16/102/2000 și având C.U.I. R 12779193, reprezentată prin ing. Toader Ludmila – administrator, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor, cu legitimaţia nr. 5838 şi ing. Claudiu... citește mai departe

29 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Eficiența investițiilor din cadrul SC Panificație Moldova SRL

1 – Aspecte generale ale firmei Societatea comercială PANIFICAȚIE MOLDOVA S.R.L s-a înființat în anul 1993, cu numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J22/2508/1993 și cu codul unic de identificare RO 4857649. Sediul social al firmei se află pe strada Păcurari, numărul 143, județul Iași. Societatea are ca... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

INTRODUCERE Producerea furajelor reprezintă o activitate economică esenţială în creşterea animalelor şi a constituit o preocupare a omului din cele mai vechi timpuri. Nivelul producţiei animaliere a fost şi este condiţionat de calitatea şi cantitatea furajelor. Drept sursă de furaje se foloseşte o gamă foarte... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Rase de bovine

Rasa Limousine Origine şi formare: Rasa provine din departamentul cu acelaşi nume din zona centrală a Franţei, din vechile populaţii blonde locale, care din anul 1850 au fost supuse unei selecţii severe. Registul genealogic a fost înfiinţat în anul 1886. Exterior, conformaţie: - Aspectul exterior general este... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiectarea unui elevator cu cupe cu capacitatea de 1000 kg pe oră

Descrierea operaţiei pe care o efectuează aparatul Transportul produselor solide în cadrul instalaţiilor din industria alimentară se realizează cu utilaje specifice a căror construcţie depinde de următorii factori: 1. natura şi felul produsului care se transportă; 2. lungimea traseului de transportat; 3.... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Turismul - factor de dezvoltare rurală în regiunea Delta Dunării

Cap.I. Potențialul turistic și agroturistic al zonei Delta Dunării 1.Așezare geografică Delta Dunării işi trage apele din masivul Pădurea Neagră, de sub varful Kandel din Germania, prin cele două paraie, Brigah, la 920 m şi Brege la 1000 m altitudine ce se unesc langă localitatea Donaueschingen- Dunarea are un... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Fundamentarea procesului de producție la exploatația agricolă SC Agrocomplex Lunca Pașcani SA

CAP. I PLANUL DE AFACERI 1.1 Elaborarea planului de afaceri 1.1.1. Culegerea informaţiilor Prezentul plan de afaceri este întocmit de firma S.C. AGROCOMPLEX LUNCA PAŞCANI S.A. în vederea obţinerii unui împrumut bancar în valoare de 90 000 de euro de la banca B.C.R. sucursala Paşcani, pentru: -2010 -... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea unei amenajări piscicole

Tema proiectului Să se proiecteze o amenajare ciprinicolă 2. Date necesare pentru proiect: • suprafaţa de creştere vara a-III-a: -40 ha • producţia unitara vara a-III-a : -30 tone • proporţia dintre specii : - crap 65 % - sânger 25% - novac 10% • greutatea/exemplar la 2+: - crap 1100 g/exemplar - sânger... citește mai departe

46 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Piața comună a vinului

Romania este o importanta tara europeana producatoare de vin, dispunand de un mare trecut istoric si de bogate traditii culturale, mare parte din ele nemijlocit legate de aceasta bautura, considerata, pe drept cuvant, o licoare divina. Astazi, tara parcurge o perioada de profunde schimbari, construindu-si un viitor... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Procese de Producere a Energiei din Surse Regenerabile

Parlamentul European propunea în anul 2008 Directiva Europeană cu privire la utilizarea energiei produse din SRE. Iată câteva linii directoare ale acesteia: – Noul document conştientizează necesitatea unei mai hotărâte implicari din partea statelor membre în procesul de promovare şi utilizare a SRE, stabilind in... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras

Porumb Siloz cu Boabe în lapte-ceară

1.Porumbul face parte din familia Gramineae, subfamilia Panicoidae, tribul Maydeae, specia Zea mays L. (n = 10 cromozomi). Din acelaşi trib, pe lângă genul Zea, fac parte 8 genuri ,din care importante pentru filogenia porumbului sunt doua Euchlena şi Tripsarum, ambele răspândite în America. În funcţie de structura... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Depozitare Fructe și Legume

PREGATIREA SPATIILOR DE PASTRARE Acest ansamblu de lucrari, contribuie in mare masura la aplicarea in conditii corespunzatoare a intregului flux tehnologic al pastrarii care sa conduca in final la pierderi minime, repartizate pe o perioada cat mai lunga. Spatiile de pastrare nepregatite ingreuneaza pe de o parte... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Modificări suferite de carnea de porc la refrigerare

Structura carnii Carnea provine din taierea animalelor si este constituită din musculatura scheletului animalelor cu porțiuni de țesut conjunctiv și adipos (gras). În cadrul acestui termen nu sunt incluse măruntaiele, părțile cornoase (copite, păr, pene), țesuturile cartilaginoase și osoase. Muschiul este format... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Identificarea Resurselor Agroturistice din Localitatea Vidra Județul Alba

I. IDENTIFICAREA RESURSELOR AGROTURISTICE DIN LOCALITATEA VIDRA, JUDEȚUL ALBA I.1. PREZENTAREA LOCALITĂȚII Suprafaţa comunei este de 60 km pătraţi repartizată astfel: arabil - 846 ha livezi și grădini - 15 ha fânețe - 1518ha pășuni - 1577 ha păduri - 1965 ha neproductiv - 119 ha Din punct de vedere... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Metodă de evidență a bolilor și dăunătorilor la plantele agricole

Înaintea lucrătorilor din complexul agroindustrial este pusă o sarcină de a îmbunătăţi semnificativ securitatea și eficacitatea metodelor și mijloacelor de lichidare a organismelor nocive. Prin urmare, combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor din culturi se bazează pe protecţia integrată, care este de o mare... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Testarea de Stat a Eficienței Biologice a Produsului Indar 5 EC

INTRODUCERE Pomicultura este una dintre ramurile prioritare ale agriculturii pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, strategică în economie, cu pondere considerabilă în export. Aceasta se datoreşte condiţiilor naturale favorabile, tradiţiei bogate a populaţiei, eficienţei economice superioare, existenţei a... citește mai departe

65 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Agrotehnica - Ca Știință

Tema 1: Agricultura – ramură a economiei naţionale. Agrotehnica – ca ştiinţă. 1.1 Obiectivele şi particularităţile agriculturii ca ramură a economiei naţionale. 1.2 Obiectivele şi particularităţile agrotehnicii ca ştiinţă. 1.3 Particularităţile fondului funciar al R. Moldova. 1.4 Noţiuni de biosferă, biocenoză,... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Materiale Textile Avansate - Agrotextile

CAP 1. AGROTEXTILE 1.1 Elemente generale In zilele noastre materialele textilele nu mai sunt limitate doar pentru imbracaminte, ca unic scop, datorita dezvoltarii rapide a structurii economice a societatii noastre. Materialele textile vin in ajutorul omenirii la fiecare pas. Acestea cresc calitatea vietii... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Principalele soiuri de portaltoi folosite în viticultură din R.S. România și particularitățile lor de cultură

1. Portaltoii din specia Vitis Riparia Specia Vitis riparia, originară din zona temperată rece a SUA, are un areal geografic foarte întins. Creşte pe lunci, pe terenuri aluvionare, fertile cu conţinut redus de calcar activ, care reprezintă de fapt un mediu bun pentru filoxeră. Astfel, această specie a căpătat... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Potențialul Agricol în Județul Timiș

Introducere Solurile din Zona Timişoara sunt preponderent soluri calitative pentru dezvoltarea agriculturii. În Timişoara, tipurile predominante de sol sunt: • cernoziomuri cambice - 38,39%; • lacovişti şi soluri gleice - 21,74; • soluri brune eumezobazice - 15,45%; • balti şi gropi de împrumut - 4,60%; •... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Surse de Gene Folosite în Ameliorarea Porumbului

Importanta culturi: Porumbul (Zea mays) este una din cele mai valoroase plante cultivate datorita productivitatii foarte ridicate si multiplelor intrebuintari a produselor sale in alimentatia oamenilor, in zootehnie si in industrie. Boabele (care contin in medie 10% proteine 7% substante extractive ne azotate, 4%... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Extras Preview