Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 85 din 114

Modernizare fermă agrozootehnică

PREZENTAREA PROIECTULUI Ferma beneficiază de facilitati de crestere deosebite. In ultima perioada, atat datorita conjuncturii nefavorabile din industrie cat si datorita managementului defectuos aceasta ferma a fost inchisa de la productie. In schimb activele sale sunt destul de bine conservate. Agmaprod doreste... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Orezul

1.0 Introducere Orezul ocupă pe glob locul doi ca suprafaţă cultivată (după grâu) locul doi la producţia medie (după porumb) şi locul trei (după grâu şi porumb) la producţia totală de cereale a lumii. In ceea ce priveste importanţa orezului din punct de vedere alimentar, boabele de orez au o valoare alimentara... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Compoziția Solului

Tema 1: Compoziţia solului 1.1 Mineralogia Mineralele argiloase. Cuprind o serie de silieaţi. secundari rezultaţi prin alterarea silicaţilor primari. Se numesc minerale argiloase deoarece sunt componentele principale ale argilei. După structura internă, mineralele argiloase-se împart în: minerale cu foiţe... citește mai departe

44 pagini 8 puncte Extras Preview

Poluarea

Poluarea presupune impurificarea compozitiei aerului, apelor si solului cu diferite substante chimice, praf si fum si reprezinta rezultatul oricarei modificari a mediului ambiant, care determina un dezechilibru ecologic natural. Poluantii se formeaza in urma activitatilor industriale. Industria arde carburantii... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Proiect tehnologic păsări

MEMORIU JUSTIFICATIV 1.1. Oportunitatea înfiinţării exploatației Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a cerinţelor omului în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi. Carnea de pasăre şi-a căştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de... citește mai departe

51 pagini 7 puncte Extras Preview

Elaborarea proiectului tehnologic - creșterea ovinelor

pe care o conduc este amplasată la periferia municipiului Paşcani (jud. Iaşi),în N-E ţării, mai exact la 4 Km. de oraş, în Lunca-Paşcani, pe valea râului Şiret. Ferma are un sector de creştere a ovinelor de rasă Ţurcană. Municipiul Paşcani are o piaţă atractivă, cu 150.000 consumatori, cu o mare capacitate de... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Stabiliera tehnologiilor de producție într-o unitate de creștere intensivă cu capacitate de 8878 capete suine

Societatea umană, şi în perioada actuală parcurge o etapă deosebit de complexă, caracterizată printr-o “explozie” demografică şi prin ridicarea continuă a nivelului de trai. În acest context, alimentaţa umană capătă noi valenţe, impunându-se de urgenţă: - sporirea cantitativă şi calitativă a produselor alimentare;... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Strategie carne bovine

- Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a populaţiei din zona rurală şi în special din zona montană şi deluroasă (podiş); - Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le valorifică, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei... citește mai departe

51 pagini 7 puncte Extras

Stabilirea funcțiilor ecologice, economice și sociale din unitatea de producție I, Ocolul Silvic Iacobeni

1. Stabilirea funcţiilor ecologice, economice şi sociale din Unitatea de Gestiune –Ocolul Silvic Iacobeni,U.P. 1. 1.1. Zonarea funcţională a arboretelor Tabelul 1. Repartiţia suprafeţei unităţii de gestiune studiată pe grupe funcţionale Grupa funcţională Suprafaţa ha % 1 355.0 62.1 2 216.9 37.9 Total 571.9... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Pomicultură

INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA POMICULTURII Valorificarea eficientă a condiţiilor ecologice, tehnologice şi social-economice de care dispune fiecare unitate sau zonă, constituie unul din principalele obiective ale ştiinţei şi practicii agricole, pomiculturii revenindu-i, în acest sens, un important loc în crearea... citește mai departe

113 pagini Gratis Extras

Arhitectura peisajului

♦CAPITOLUL I♦ 1.1. EVOLUŢIA ARHITECTURII PEISAJELOR Enumerarea celor mai vestite grădini şi parcuri cunoscute din antichitate şi pâna în prezent ar necesita o listă considerabilă, iar descrierea şi analiza lor ar comporta un adevărat tratat. În paginile rezervate acestui atât de important capitol al arhitecturii... citește mai departe

79 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Factorii ce influențează calitatea fructelor de măr

Calitatea produselor se concepe în faza de cercetare-proiectare, se realizează în procesul de producţie şi se manifestă în procesul de consum, ceea ce determină evidenţierea a două noţiuni: calitatea producţiei şi calitatea produselor, care însă sunt inseparabile. Calitatea unui produs este determinată de ansamblul... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Extras Preview

Evoluția creșterii porcilor la îngrășat

INTRODUCERE Integrarea în Uniunea Europeană a impus adaptarea producţiei cărnii de porc la cerinţele pieţii comunitare care solicită o calitate superioară realizată în condiţii de eficienţă. O eficienţă crescută impune obţinerea unor performanţe ridicate care pot fi sintetizate astfel : pentru porcinele la... citește mai departe

92 pagini 10 puncte Extras Preview

Protologie și pratotehnică - Județul Vaslui

INTRODUCERE Pajiştea reprezintă suprafaţa de teren acoperită cu vegetaţie ierboasă, alcătuită în cea mai mare parte din plante perene, ce aparţin diferitelor familii botanice, a căror producţie este utilizată în alimentaţia animalelor, prin paşunat sau cosit. Congresul Internaţional al pajiştilor, defineşte... citește mai departe

40 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologii de cultivare - iarbă de Sudan, porumb, sfeclă furajeră, lucernă

Dezvoltarea unei agriculturi moderne ,durabile presupune ca sectorul de creşterea animalelor să ocupe un rol important prin produsele ce se obţin.Desigur pentru aceasta este obligatoriu ca asigurarea necesarului de furaje să se realizeze la parametri optimi în concordanţă cu cerinţele de calitate şi cantitate ale... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Extras Preview

Pedologie

CAPITOLUL I PEDOLOGIA, OBIECT DE STUDIU ŞI IMPORTANŢĂ 1.1. Obiectul de studiu al Pedologiei Pedologia (de la cuvintele greceşti “pedon - sol” şi “logos” – vorbire raţională) este ştiinţa care se ocupă cu studiul solului ca resursă şi corp natural situat la suprafaţa scoarţei terestre. Studiul Pedologiei... citește mai departe

132 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Tenologia Abatorizării și Preparatelor din Carne

Întreprinderile de industrializare a cărnii sunt unităţi destinate tăierii şi prelucrării animalelor în vederea obţinerii atât a cărnii şi a grăsimilor ca produs principal, a preparatelor, conservelor şi semiconservelor, cât şi a altor produse secundare alimentare, tehnice şi furajere. După capacitate şi profil... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Utilizarea Metodologiei Blup la Porcine

În ultimii ani pe plan mondial s-a înregistrat o rată anuală de creştere a efectivelor de porci de 1,9%, a numărului de porci sacrificaţi de 2,5% şi a cantităţii de carne de 3%, ajungându-se la peste 950 milioane de porci şi circa 80 milioane tone carne. În România, în condiţiile trecerii la economia de piaţă,... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview

Tehnologia creșterii animalelor

Lucrari obisnuite = pansaj, inhamare, muls Lucrari special = marcarea, cantarirea, masurarea animalelor, examinarea exteriorului Prin abordare se intelege modul in care omul se apropie si ia contact cu animalele respective. Prin contentie se intelege modul in care trebuie facuta imobilizarea partiala sau totala a... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Recalificarea Forței de Muncă în Microregiunea Valea Jiului

CAPITOLUL I PREZENTAREA MICROREGIUNII VALEA JIULUI 1.1. Delimitarea teritoriului Aşezată de-a lungul lanţului munţilor Carpaţi, Valea Jiului este poarta spre Parcul Naţional Retezat şi a altor destinaţii carpatice, fiind înconjurată de munţii din grupa Parâng şi grupa Retezat. Cel mai important râu care străbate... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Extras Preview

Cultura Grâului

CAPITOLUL I Originea şi importanţa culturii grâului 1.1. Originea culturii grâului Cercetările arheologice privind stabilirea primilor strămoşi ai plantelor cultivate şi ai animalelor domestice se fac cu ajutorul carbonului radioactiv (14C). Există dovezi că grâul a fost folosit în alimentaţia omului în... citește mai departe

66 pagini 8 puncte Extras Preview

Calcularea Normei de Samanta, Calculul Dozei de Ingrasmant

Cantitatea de samanta ( Linum ussitatissimum L. ) MMB=5,1-7,5 g Densitatea nr. de b.g la ha=800-1000 b.g/m2 Su= = =84,39 P=97% G=87% C= = =56,87 kg/ha Calculul dozei de ingrasamint pentru inul pentru ulei Cultura situindu-se pe un cernoziom tipic avem urmatoarele rezerve in sol: Aprovizionarea cu azot este... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

SC Frații Roșca SRL - cultură grâu și rapiță

CAP.I. CADRUL NATURAL LA S.C. FRATII ROSCA S.R.L. (PUNCT DE LUCRU BRANCOVENI, PUNCT DE LUCRU SOPARLITA) 1. Introducere 1.1 Asezare geografica Terenul studiat se afla in zona comunelor Brincoveni si Pirscoveni, comune ce se afla in dreapta Oltului, intre Slatina si Caracal. 1.2 Conditii de clima si relief Din... citește mai departe

45 pagini 8 puncte Extras Preview

Înființarea unei plantații de viță de vie pentru struguri de vin

Pentru intretinerea unei plantatii de 100 de ha vita de vie pentru struguri de vin pe un teren cu panta 20% in zona Dealul Mare avem nevoie de: • 5 ha drumuri • 3 ha poteci de intoarcere a utilajelor agricole • 5 ha constructii anexe Pe restul de 87 ha care le avem pentru vita de vie avem plantate urmatoarele... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Influența Mamitelor asupra Calității Laptelui la Bovine

INTRODUCERE Creşterea demografică extraordinară şi procesul de antropizare a Terrei din ultimul secol au determinat schimbări profunde în viaţa animalelor, care se caracterizează printr-o concentrare în ferme de tip industrial a animalelor domestice, prin restrângerea biodiversităţii în mediile naturale şi trecerea... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Extras Preview