Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 16 din 43

Smartcar - sisteme inteligente în industria automotive

Capitol 1 Introducere 1.1Motivaţie La nivel mondial există tendinţa de creştere a numărului de autovehicule aflate în exploatare cu implicaţie directă în creşterea numărului de accidente auto datorate unor factori sau cumuli de factori. La nivelul Uniunii Europene realizarea unor statistici privind accidentele... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Microsistemul cu Microprocesor 8085 EMAC Universal Trainer

L1. Microsistemul cu microprocesor 8085 EMAC Universal Trainer Obiective - Să înţeleagă structura internă şi funcţionarea microprocesorului 8085. - Să cunoască resursele hardware ale microsistemului; - Să înţeleagă modul de lucru al monitorului rezident în memoria ROM; - Să înveţe să utilizeze facilităţile de... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Braț robot industrial

Brat Robot Industrial Braţul robot industrial investigat în acest studiu de caz este descris de un model neliniar flexibil în conformitate cu figura 1. Acest model este idealizat în sensul că mişcările se presupun a fi in jurul unei axe care nu sunt afectate de gravitaţie. Pentru simplitate si modelare este... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview

Construcția și tehnologia aparatelor electrice

1. Scopul lucrari Intelegerea modului de producere a cuplajelor parazite capacitive si prezentarea metodelor de reducere a lor. 2. Chestiuni de studiat a) Dependenta eficientei de ecranare electrica: -de natura materialului din care e confectionat ecranul -de grosimea ecranului -de discontiunuitatile ecranului... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Proiect POO

I. TEMA PROIECTULUI I. 1. ENUNT Se considera un vector care contine numarul variabil de perechi de pantaloni (p[20]), care se pot produce intr-o fabrica de confectii, costurile fixe necesare producerii acestor produse (cf), costul de productie variabil pe unitatea de produs (cp) si pretul de vanzare pe piata a... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect Conducerea Proceselor Industriale

INTRODUCERE Sistemele de reglare automată (SRA) sunt întâlnite în toate ramurile economiei şi mai cu seamă în procesele tehnologice industriale, a căror complexitate actuală impune tratarea lor prin prisma teoriei sistemelor. Orice proces industrial poate fi privit ca un sistem, în care au loc o serie de procese... citește mai departe

82 pagini 10 puncte Extras Preview

Transmisia Datelor

Se consideră o linie bifilară de lungime 1,6 km având următorii parametrii: C0=0.0419 nF/Km; L0=0.2356 H/Km; R0=39.5112 Ω/Km; Se cere să se determine: 1. Modelul matematic al liniei (funcţia de transfer pentru tronsonul de linie considerat); 2. Impedanţa caracteristică în cazul neglijării pierderilor; 3.... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Sisteme cu Microprocesoare - Centru Meteorologic

I. Prezentare proiect In ziua de azi, conceptul unui centru meteorologic nu mai este folosit doar pentru prognoza meteo, ci exista numeroase aplicatii necesita un mediu cu parametrii controlati (fabricarea circuitelor integrate, in industria aerospatiala, industria farmaceutica, industria alimentara, medicina -... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Acționări electrice și automatizarea fluxurilor

Intersectiile caracteristicii cu axele de coordinate definesc 2 puncte semnificative in functionarea motoarelor elementare. Intersectia cu axa ordonatelor(M=0) reprezinta punctul de mers in gol ideal si se noteaza, de obicei cu Vo (ca in fugura anterioara). Intersectia cu axa absciselor (N=0) reprezinta fie pc de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Informaționale și Informatice

1.1 Informaţie, date, cunoştinţe. Sistemele informaţionale şi informatice din perspectiva teoriei informaţiei ca bază şi suport al proceselor de informare Sistemele informaţionale şi componentele lor automatizate – sistemele informatice, reprezintă noţiuni care sunt definite, în diferite moduri, de către... citește mai departe

108 pagini Gratis Extras Preview

Tubul Catodic

Există mai multe tipuri de tuburi catodice folosite pentru osciloscoape, clasificarea lor putând să se facă după diverse criterii. După numărul de fascicule de electroni independente (spoturi), se deo¬sebesc tuburi cu un singur fascicul, cu două sau mai multe fascicule. Modul în care se efectuează deplasarea... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Traductoare de Temperatură

Conducerea unui proces presupune informații cât mai corecte si cât mai complete asupra parametrilor marimilor fizice care caracterizează acel proces. În cazul unui proces neautomatizat, condus manual de un operator, mărimile fizice care nu sunt accesibile simțurilor umane sunt măsurate, după cum s-a văzut, cu... citește mai departe

7 pagini 8 puncte Extras Preview

Traductoare de Presiune

ARGUMENT În acesta lucrare voi aprofunda tema “Traductoare de presiune”. Scopul lucrării constă în cunoaşterea structurii şi principiul de funcţionare a traductoarelor de presiune. Noţiuni generale În scopul măsurării mărimilor fizice ce intervin într-un proces tehnolo¬gic este necesară de obicei convertirea... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Modalități de realizare a bateriilor de acumulatoare pentru Pmax=100kW

ARGUMENT I. ARGUMENT Elementele galvanice primare – pilele electrice – sunt cunoscute de multă vreme, dar proprietatea acestora de acumulare reversibilă a energiei electrice nu a putut fi folosită decât mult mai târziu. În prezent se fabrică acumulatoare cu electrozi din diferite metode, cu caracteristici destul... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sistem de reglare automată a temperaturii de ieșire unui schimbător de căldură

A. Tema de proiectare Sa se proiecteze un sistem de reglare automata a temperaturii de iesire unui schimbator de caldura cu amestec, in interiorul caruia se amesteca 2 debite, aflate la temperaturi diferite, ale aceluiasi fluid (apa). B. Date de proiectare NR. CR. NOTATIE MARIME UNITATE MASURA VALOARE... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Preview

MSF ACE

deri % Raspunsul unui integrator y(t) = b*udot(t) % la semnalul de intare u(t) definit prin u(t1)=u1, ...., u(tn)=un. % Intrari: vect_der=[t1 .... tn] % vecu_der=[u1 .... un] % b % Iesiri: vecy_der=[y1 y2 ... yn-1] vect_der=input('Vectorul momentelor de timp: '); vecu_der=input('Vectorul valorilor intrarii:... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Porturi Paralele ECP

Un port paralel are opt linii pentru trimiterea simultana a tuturor bitilor unui octet de date prin intermediul a opt fire. Interfata este rapida si de obicei rezervata pentru imprimare nu pentru comunicarea intre calculatoare. Singura prolblema a porturilor paralele este ca nu se pot extinde cablurile la orice... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Noțiuni de automatizare, cibernetizare și robotizare a proceselor tehnologice

NOŢIUNI DE AUTOMATIZAREA, CIBERNETIZAREA ŞI ROBOTIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE CUPRINS 1. Automatizarea proceselor tehnologice 2. Cibernetizarea proceselor tehnologice 3. Robotizarea proceselor industriale 1. Automatizarea proceselor tehnologice Realizarea unor produse de calitate presupune controlarea... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Modele Matematice

Model = „ reprezentare a aspectelor esenţiale ale unui element (sistem) fizic care prezintă cunoştinţele asupra elementului sub o formă utilizabilă”. Modelarea matematică a unui element fizic = reprezentarea elementului fizic studiat printr-un element abstract (set de atribute + set de relaţii matematice).... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras

Rețele de senzori

Utilizari Zi de zi se dezvolta numeroase aplicatii care au la baza retelele de senzori. In viitorul apropriat retelele de senzori vor ocupa un rol din ce in ce mai important in toate domeniile. Retelele de senzorii vor fi un element esential in industrie, agricultura, medicina si aplicatiile casnice. Deaceea... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Proiect client-server. rețele de calculatoare

Scopul lucrării Scopul acestei lucrări este insuşirea tehnicilor de programare în reţea utilizând socket-uri. 2. Consideraţii teoretice Calculatoarele conectate in reţea comunică între ele utilizând protocoalele TCP (Transport Control Protocol) şi UDP (User Datagram Protocol) conform diagramei: Figura 1.... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Ierarhizate de Conducere

Introducere Teoria sistemelor de conducere ierarhizate merge în trecut până în anii ’70. Deşi idei legate de folosirea structurilor ierarhizate în calcul şi conducere au fost publicare încă din anii 1960 şi 1970, bazele unei abordări sistematice a sistemelor ierarhizate au fost puse de Mesarovic, Macko şi... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Matlab

TEMA 2 6 FUNCTII IN MATLAB 1) Functia EXPAND(p)- conduce la scrierea expresiei p cu elementele ei constitutive.Aceasta functie calculeaza produse de polinoame,dar si desface produse trigonometrice,exponentiale sau logaritmice >> a=4 a = 4 >> b=6 b = 6 >> syms a , b b = 6 >> expand(sin(7*a)-cos(7*b)) ans... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Utilizarea algoritmilor genetici la rezolvarea problemei rutării vehiculelor

1. Algoritmi Genetici 1.1. Introducere În ultimii ani, metodele bazate pe algoritmi genetici s-au bucurat de succes în domeniul cercetărilor operaţionale şi al inteligenţei artificiale, unde sunt utilizate în rezolvarea problemelor de optimizare şi de învăţare. Aceste metode şi-au demonstrat eficacitatea şi în... citește mai departe

35 pagini 10 puncte Extras Preview

Proiect Licienta Reglare de nivel pentru un proces cu două rezervoare cuplate în cascadă utilizând sistemul numeric PLC-SLC 5/05

Capitolul 1 1. Introducere • Importanţa teoriei şi tehnicii reglării automate Reglarea automată ocupă un loc important în ansamblul metodelor şi mijloacelor de automatizare. Realizată prin intermediul sistemelor de reglare automată (SRA), care utilizează puternicul instrument al reacţiei negative, această metodă... citește mai departe

75 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview