Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 19 din 43

Codificatoare

Argument Electronica digitala este un domeniu de studiu si aplicatii cu o foarte pronuntata dinamica. Aceasta pronuntata dinamica este determinata de faptul ca, pina in prezent, electronica digitala este cel mai eficient suport utilizat in procesarea si transmiterea informatiei. Cele doua componente ale domeniului,... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Reprezentarea Numerelor

Lucrarea 1. Reprezentarea numerelor 1. Sisteme de numere poziţionale Sistemele de numere poziţionale sunt sistemele în care numerele sunt reprezentate printr-un şir de cifre, unde fiecărei poziţii din şir îi este asociată o pondere. Valoarea numărului este dată de suma cifrelor înmulţite cu ponderea aferentă.... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Programarea aplicațiilor de timp real

Laborator 1 Facilitati C Obiectiv: recapitulare elemente de C Mod de lucru: Programele vor fi realizate in C 1. Se citesc de la tastatura 10 valori intregi si memoreaza intr-un tablou unidimensional. Se rearanjeaza octetii acestui tablou considerand o ordonare descrescatoare in raport cu bit D1. de exemplu: `... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Comunicații în Sisteme de Conducere

Comunicaţii în sisteme de conducere Introducere Una dintre principalele căi de creştere a productivităţii muncii în întreprinderile moderne vizează creşterea eficienţei proceselor tehnologice. Pentru a obţine aceasta sunt necesare informaţii şi date adecvate de la nivelul proceselor. Maşinile şi dispozitivele... citește mai departe

340 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare Limbajul de Programare HTML

Laboratorul 1 Limbajul HTML - Introducere Limbajul HTML este un limbaj ce permite descrierea paginilor web. - HTML = Hyper Text Markup Language - HTML nu este un limbaj de programare, ci un limbaj de descriere - Un limbaj de descriere reprezinta un set de etichete de descriere - HTML utilizează etichete de... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras Preview

Curs - Limbajul HTML

Limbajul HTML este un limbaj ce permite descrierea paginilor web. - HTML = Hyper Text Markup Language - HTML nu este un limbaj de programare, ci un limbaj de descriere - Un limbaj de descriere = un set de etichete de descriere - HTML utilizează etichete de descriere pentru a defini pagini web - Documentele... citește mai departe

120 pagini Gratis Extras Preview

Studiu comparativ al regulatoarelor PID și cu structură variabilă

Introducere Reglarea automată ocupă un loc important în ansamblul metodelor şi mijloacelor de automatizare. Reglarea nivelului de lichid intr-un vas poate fi efectuată prin modificarea debitului de admisie Qad sau prin modificarea debitului de evacuare Qev din vas. In figura este ilustrată prima variantă, debitul... citește mai departe

62 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiectarea unui Sistem Numeric de Conducere pentru Instalațiile de Preîncălzire a Aerului - Aplicație pentru Furnalul 5 Sidex Galați

Descrierea instalatiei tehnologice Pentru încălzirea permanentă a aerului insuflat, un furnal este deservit de 3-4 preîncălzitoare de aer. În timp ce unul sau două preîncălzitoare încălzite în prealabil sunt supuse insuflării aerului spre furnal, celelalte preîncălzitoare se pot afla în stadiul de înăalzire a... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Fițuici TSAS

1. 2. Definiţii sisteme dinamice. Clasificări Definiţia 1. 2. 1. (sistem liniar neted). Cvartetul matricial (A, B, C, D) care satisface ecuaţiile , (1. 2. 1) unde continuă pe porţiuni, , se numeşte sistem liniar neted şi invariant. Pentru , sistemul capătă şi atributul de multivariabil intrare-ieşire (MIMO).... citește mai departe

14 pagini 3 puncte Extras Preview

Proiect SAMP

Scopul aceste lucrari este de a analiza performantele procesorului de pe computerul personal.Pentru analiza performantele procesorului am folosit un benchmark numit SiSoftware Sandra Life. SiSoft Sandra este un utilitar de diagnostic pentru componentele hardware si software.Cu ajutorul acestui program se pot obtine... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Arhitectura calculatoarelor

8.1. Caracteristicile sistemelor de memorie Cele mai importante caracteristici sunt următoarele: - Amplasarea. Sistemele de calcul dispun de memorii interne si externe. Memoria internă este considerată de cele mai multe ori ca memorie principală. Există însă si alte forme de memorie internă. UCP necesită o... citește mai departe

168 pagini Gratis Extras Preview

Structura și arhitectura calculatoarelor

Introducere in CPUsim CPUsim este un mediu care permite simularea functionarii unei entitati central de prelucrare a calculatorului numeric. Acest program are urmatoarele facilitati: -permite definirea unui CPU propriu utilzatorului; -permite definirea unui limbaj de asamblare si a unui limbaj masina al... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor

Partea I-a CONDUCEREA PROCESELOR DUPA MARIMEA DE IESIRE 1. Structuri de baza si metode de proiectare 1.1. Structuri de reglare si metode de proiectare Realizarea unui “produs” de calitate impune "conducerea procesului" in care se elaborează produsul respectiv (în particular proces tehnic, proces tehnologic şi... citește mai departe

243 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme

CAPITOLUL 1 Sisteme în reprezentare structurală Acest capitol introductiv este consacrat obţinerii modelului structural, numit şi pe stare, sau intern al unui proces. Pe baza acestui model se furnizează cadrul definitoriu şi clasificator al sistemelor dinamice, liniare şi neliniare, variante şi invariante, netede... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Noțiuni introductive și prezentare Labview

.Noțiuni introductive și componentele generale. În general, termenul de "Instrument Virtual" se foloseşte cu referire la un instrument de măsură sau de automatizare simulat printr-un program şi se realizează pe baza unui software, un program de simulare şi a unui element hardware, compus din module de prelucrare a... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Redresoare comandate

ARGUMENT Redresoarele comandate - sunt redresoarele care furnizează o tensiune de valoare medie Ud, reglabilă ca nivel; aceste redresoare sunt construite cu dispozitive semiconductoare comandate (tiristoare sau tiristoare si diode, tranzistoare); În numeroase aplicaţii apare nevoia reglajului nivelului tensiunii... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Oscilatoare Sinusoidale

ARGUMENT Aceste generatoare sinusoidale formează o clasă largă de aparate, datorită proprietăţilor remarcabile pe care le are semnalul sinusoidal în tratarea circuitelor electronice în regim variabil. Multe firme producătoare de aparataj electronic întrebuinţează denumiri cu caracter general ca: oscilator pentru... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Automatizări

Laborator 1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE SISTEMELE AUTOMATE Automatizarea reprezintă introducerea în istorie a mijloacelor de automatizare, adică a mijloacelor care pot conduce procese fără intervenţia omului. Automatica este ştiinţa care se ocupă cu studiul sistemelor care conduc procesul tehnologic fără intervenţia... citește mai departe

89 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Epurare Ape Uzate

1.DATE GENERALE Obiectivul prezentei oferte îl constituie realizarea unei staţii de epurare pentru localitatea ..................................., având în vedere faptul că, problemele legate de protecţia mediului sunt din ce în ce mai acute. Staţia de epurare este calculata pentru debitul de Quzimax = 370 mc/zi... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

MPLS - Multiprotocol Label Switching

Introducere În ultimele decenii, caracterizate printr-o explozie informaţională fără precedent în istoria omenirii, o importanţă deosebită au dobândit-o capacitatea şi resursele de comunicaţii de care dispun proiectanţii şi utilizatorii sistemelor informatice, în cadrul cărora un loc important îl ocupă calculatorul... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Extras Preview

Mașină Electrică de Curent Continuu cu Excitație Independentă

1. Schema principială a instalaţiei tehnologice. Instalaţia tehnologică ce urmează a fi automatizată este o maşină electrică de curent continuu cu excitaţie independentă funcţionând în regim de motor. Prin introducerea instalaţiei de reglare urmărim menţinerea vitezei unghiulare constante la axa rotorului în urma... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Inteligență artificială

Laborator 1 Scopul: Insusirea ideilor fundamentale despre inteligenta artificiala, insusirea ideilor fundamentale despre programarea logica, deosebirea intre programarea logica si programarea clasica. 1. Inteligenta artificiala Inteligenta Artificiala poate fi definita ca simularea inteligentei umane procesata... citește mai departe

88 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria Sistemelor de Programe

Ingineria Sistemelor de Programe Curs 1 – 2009 • Criza software-ului, inginerie software • Despre complexitatea software-ului - exemplu • Actori implicati • Obiective • Etapele dezvoltarii sistemelor de programe: analiza, proiectare, implementare, testare • Dupa dezvoltare: Intretinere, managementul... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras Preview

Reglarea Debitului și a Temperaturii unui Material Granular

Identificarea buclei de reglare a debitului Se pleacă de la analiza elementelor componente a acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării. Bucla cuprinde: a – transportorul melcat (TM); b – transportorul cu cupe (TC); c – doza gravimetrică (DG) cu adaptor. a) referitor la transportorul melcat:... citește mai departe

64 pagini 8 puncte Extras Preview

Comunicații de date în sisteme distribuite

1. Denumirea lucrarii: Analiza unor circuite de conversie RS232-RS485 2. Obiectivele lucrarii a. Recapitularea si clarificarea unor concepte de baza in privinta comunicatiilor de date pe linii seriale b. Prezentarea schemelor de principiu ale modulelor c. Identificarea principalelor subsisteme si recunoasterea... citește mai departe

109 pagini Gratis Extras Preview