Toate documentele din domeniul Chimie Generală - pagina 43 din 58

Managementul și ingineria sistemelor de producție - proiectarea tehnologică a părții umede a unei mașini de hârtie

ETAPA I. LANSAREA ÎN FABRICAŢIE În cadrul acestei etape s-au rezolvat următoarele probleme: 1. Prezentarea produsului Hartia este un materil compozit format dinn materii prime fibroase. Materiile prime fibroase pot fi:celuloza foioase,rasinoase pasta mecanica sau maculatura Procesul de optinere a hartiei este... citește mai departe

47 pagini 9 puncte Extras Preview

Determinarea Viscozității Fluidelor

Vîscozitatea reprezintă proprietatea fluidelor de a opune rezistenţă la curgere, ca rezultat al interacţiunii mecanice, ca rezultat al interacţiunii dintre particulele lor constituente. Vîscozitatea dinamică, η, reprezintă raportul dintre tensiunea tangenţială şi gradientul de viteză: (1) unde: τ - tensiunea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Analiza Fotocolorimetrice

1. INTRODUCERE Analizele chimice clasice, desi deosebit de importante, prezinta o serie de neajunsuri, care, de multe ori, le fac inaplicabile pentru urmarirea desfasurarii unor procese tehnologice. Dintre acestea mentionam timpul relative mare necesar efectuarii unei analize chimice, dificultatile legate de... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Glicerina

Glicerina (formula chimică CH2OHCHOHCH2OH) este cel mai simplu alcool triatomic cu masa molară 92,09. Glicerina este un alcool, prezentandu-se ca un lichid limpede, incolor si siropos, cu gust dulceag. Glicerina se evaporă şi îngheaţă greu, de exemplu soluţia de 80% îngheaţă la -20,3°C. Sub formă de esteri ai... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Extras

Îndulcitori Naturali

1. INTRODUCERE Substanţele de îndulcire sunt materii prime de bazã în majoritatea produselor de panificaţie, îndeplinind o serie de funcţiuni în cadrul acestora. În afarã de rolul de îndulcire al produsului în care se adaugã, majoritatea substanţelor de îndulcire mai au unul sau mai multe din urmãtoarele roluri:... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Dimensionarea unui schimbător de căldură

Cap.I. DATE DE PROIECTARE Să se dimensioneze un schimbător de căldură de tip fascicul în manta cu ţevi netede pentru încălzirea ţiţeiului unui flux fierbinte de motorină grea. I.1. Cerinţe 1. Sarcina termică a schimbătorului 2. Calculul coeficienţilor parţial şi global de transfer de căldură ( prin metodele... citește mai departe

52 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Chimia Mediului

Chimia mediului. Definiţia mediului si a ecologiei • în dicţionarul enciclopedic romin; “totalitatea factorilor exteriori organismului uman, ca atmosfera,, relieful, şi celelalte fiinţe vii”. • in “Larousse” mediu este “ansamblu de elemente naturale şi artificiale unde se desfăşoară viaţa” • Nu trebuie... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Metodă de caracterizare a polimerilor - analiza termică

Analiza termică reprezintă o sumă de metode de investigare la care proprietăţi fizice sau chimice ale unei substanţe, ale unui amestec de substanţe sau/şi a unor produse de reacţie sau amestecuri de produse de reacţie sînt măsurate ca o funcţie de temperatură sau de timp. Pentru a realize tehnic aceste determinări... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Catalizatori Auto

CATALIZATOR: Catalizator (convertizor catalitic) - componenta a sistemului de evacuare a gazelor rezultate ca urmare a arderii combustibilului care “trateaza” gazele de esapament inainte ca acestea sa fie evacuate. Functionarea in conditii normale a unui convertor catalitic conduce la o transformare a gazelor de... citește mai departe

12 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Determinarea PH-lui Fluidelor Biologice Naturale și Sintetice

1. INTRODUCERE Notiunea de pH a fost introdusa de Sorensen in anul 1909 si se refera la produsul concentratieie ionilor de hidrogen. pH-ul este un parametru extrem de important în biochimiei si biotehnologie, intru cit toate reacţiile celulelor vii au loc în medii de electroliţi iar concentraţia ionilor de hidrogen... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea constantei de hidroliză prin măsurători de conductivitate a biofluidelor

1.INTRODUCERE Hidroliza este una dintre cele mai utilizate reacţii în tehnologiile de procesare a compuşilor naturali: hidroliza bazică a grăsimilor şi obţinerea săpunului, hidroliza celulozei, hidroliza proteinelor etc. Toate reacţiile de hidroliză sunt reacţii de echilibru astfel încât pentru deplasarea acestuia... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Proiectul Tehnologic al unei Instalații de Fracționare Multicomponent

Proiectul tehnologic al unei instalaţii de fracţionare multicomponent Date de intrare: Alimentare*): -compoziţie : -component: : - ,fr.mol.: 0.1, 0.2, 0.15, 0.3, 0.1, 0.15; *) Alimentarea primei coloane se va considera la punct de fierbere. Condiţii de operare: -temperatura din vasele de reflux: I: 40 0C:... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Dimensionarea serpentinei unui cuptor de piroliză

1. Introducere Toată cantitatea de etenă necesară industrei petrochimice se obţine prin piroliză. Orientativ etena contribuie cu cca. 2/3 la tonajul monomerilor de bază ai produselor polimerice, iar produsele polimerice, la rândul lor, constituie cca. 70% din produsele de bază ale petrochimiei. Piroliza se găseşte... citește mai departe

35 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Reprezentanți Cetoacizi

1. Introducere În plante se găsesc o serie de acizi α-cetonici, mono şi dicarboxilici, dintre care unii de mare importanţă fiziologică.Numai în cazuri rare au fost semnalaţi în stare liberă alţi acizi cetonici în plante. Acizii α-cetonici sunt substanţe lichide sau cristaline, solubile sau greu solubile în apă,... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Acizi Biliari

Acizi biliari sunt substanţe înrudite din punct de vedere chimic cu steroli, având acelaşi schelet tetraciclic. Se găsesc în bilă, din care se pot extrage prin diferite metode. Bila hepatică este un lichid de culoare galben-oranj, iar bila veziculara este un lichid brun închis sau brun-verzui; greutatea specifică... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Geochimia Metalelor Grele

INTRODUCERE Termenul de metale grele se refera la orice element chimic metalic, care are o densitate relativ mare si este toxic sau otrăvitor in concentraţii scăzute. Exemple de metale grele includ mercur (Hg), cadmiu (Cd), arseniul (As), crom (Cr), taliului (TL), şi plumb (Pb). Proprietatea metalelor grele de a... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Uscarea

Materialele naturale şi produsele fabricate conţin proporţii variabile de umiditate, provenite din contactul cu apa lichidă sau vaporii din atmosferă. Uscarea este operaţia prin care apa din materialele solide sau lichide este îndepărtată cu ajutorul aerului, care are rolul dublu de a aduce căldura necesară... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Chimia Mediului

CAPITOLUL 1 Noţiuni introductive 1.1 Obiectul chimiei Chimia este o ştiinţă fundamentală a naturii, este ştiinţa transformărilor calitative şi cantitative ale materiei. Se ocupă cu studiul substanţelor atât la nivel microscopic cât şi macroscopic. Chimia ca ştiinţă experimentală foloseşte metode ştiinţifice de... citește mai departe

149 pagini Gratis Extras

Chimie-Fizica

Chimie 2 fizică 2. Cinetică Capitolul I. Cinetică chimică. Notiuni introductive I. 1. Viteză de reactie, constantă de viteză: definitii; ordin de reactie, mecanism, ecuatie cinetică Cinetica chimică se ocupă cu studiul evolutiilor în timp a reactiilor chimice, elucidarea mecanismelor de reactie si analiza... citește mai departe

127 pagini Gratis Extras

Fenomenul Cernobîl

Orasul Cernobil este situate in partea nord-centrala a Ucrainei. La aproximativ de acest oras se ala situate o centrala atomo-electrica, probabil cea mai cunoscuta, datorita dezastrului produs pe data de 26 aprilie 1986, cel mai mare dezastru de acest gen care s-a produs vreodata. Un experiment supravegheat gresit... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Reactorul Nuclear

Reactorul nuclear este o instalaţie în care este iniţiată o reacţie nucleară în lanţ, controlată şi susţinută la o rată staţionară (în opoziţie cu o bombă nucleară, în care reacţia în lanţ apare într-o fracţiune de secundă şi este complet necontrolată). Reactoarele nucleare sunt folosite pentru numeroase scopuri.... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras

Chimie-Fizica

Personalul Servicilor Consulare1. CONSIDERAŢII TEORETICE La trecerea unui curent electric impus din exterior printr-o celulă de electroliză, se constată că are loc o descompunere continuă a electrolitului numită electroliză. Sarcinile electrice sunt transportate în conductori metalici de către electroni iar în... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Distilarea Azeotropică

Aspecte teoretice Amestecurile azeotropice omogene sunt amestecuri care la temperatura de fierbere au compoziţia vaporilor egală cu cea a lichidului din care provin. Pentru aceste amestecuri cu abateri mari de la idealitate diagramele de fază prezintă modificări esenţiale faţă de cele ideale. Există amestecuri... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Operații hidrodinamice - obținerea oxidului de crom verde

Descrierea procesului tehnologic În recipientul de preparare a soluţiei de Na2Cr2O7 se introduce iniţial apa şi apoi sub agitare se introduce Na2Cr2O7 cristalizat cu o moleculă de apă, soluţia se încălzeşte pînă la 400C cu abur viu. Se recirculă soluţia cu ajutorul unei pompe pentru a asigura o dizolvare rapidă.... citește mai departe

48 pagini 7 puncte Extras Preview

Apa - miracolul existenței

Stare naturala: - in stare lichida -in stare solida -in stare gazoasa Apa urmeaza un circuit in natura. Caldura soarelui determina evaporarea apei de suprafata. Vaporii rezultati se ridica in atmosfera. Daca in atmosfera saturata cu vapori de apa apare o scadere a temperaturii, parte din vaporii condensati... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview