Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 122 din 253

Analiza Cost-Volum-Profit

Analiza CVP este una dintre cele mai puternice instrumente pe care managerii le folosesc. Aceasta analiza îi ajută să înteleagă relatia dintre cost, volum și profit concentrându-se pe interactiunea dintre următoarele 5 elemente: 1) Pretul produselor; 2) Volumul sau nivelul de activitate; 3)Costul variabil;... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Plan de Afaceri al SC Mobiline SRL

I.Sinteza planului de afaceri SC Mobiline SRL are ca principala activitate fabricarea de mobilier la comanda din lemn de cea mai buna calitate care sa satisfaca orice solicitare si exigenta, servicii de proiectare, executie, transport si montaj, a fost infiintata in anul 2008 si are sediul in Brasov, strada Lunga,... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Subiecte Contabilitate

1. Care este rolul contabilitătii? Contabilitatea financiară are ca scop principal, determinarea periodică, de regulă la închiderea exerciţiului financiar a situaţiei patrimoniului şi al rezultatului exerciţiului. 2. Care sunt funtiile contabilitatii financiare? - functia de inregistrare a tranzactiilor... citește mai departe

18 pagini 4 puncte Extras Preview

Bazele contabilității

Obiective Printre elementele esentiale ce contribuie la formarea unui viitor economist se numără si continutul, structura si modul de predare al primului curs de contabilitate. Aceasta, cu atât mai mult cu cât tranzitia spre un mediu social nou, spre economia de piată, ridică probleme noi si în fata... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Preview

Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri

Conţinutul, structura şi formatul Contului de profit si pierdere – studiu comparativ IAS/IFRS-DCE-RCR I. Introducere Contul de profit şi pierdere reprezintă o situaţie financiară întocmită de o companie în diferite momente ale anului sau la începutul şi sfârşitul exerciţiului financiar. Contul de profit şi... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Extras Preview

Practică tehnologică la BC Banca de Economii SA

Cap. I Iniţiere în activitatea băncii comerciale 1.1 Structura organelor de conducere a băncii Organele de conducere ale Băncii sunt: - Adunarea Generala a Acţionarilor Băncii; - Consiliul Băncii; - Preşedintele Băncii; - Comisia de cenzori. Adunarea generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Statutul societății comerciale Solid Construct SRL

CAPITOLUL I STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE SOLID CONSTRUCT S.R.L. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE Societatea are ca asociat unic pe doamna Ionescu Maria domiciliata in Bucuresti, Str. Vlaicu Voda Nr. 13, Sector 3 posesoare a B.I. seria RT Nr. 457302/1981 eliberat de Circa 11... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Extras Preview

Impunerea Veniturilor din Salarii Studiu de Caz Otelinox SA

CAPITOLUL I - Caracterizarea generală a impozitelor 1.1. Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod... citește mai departe

120 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL

CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE Regulamentul privind aplicarea Legii Contabilităţii defineşte stocurile ca fiind „ansamblul de bunuri şi servicii care intervin în cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vândute... citește mai departe

110 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul Aprovizionării

1.Managementul aprovizionării. Concept, conţinut şi trăsături Managementul aprovizionării este o componentă a funcţiunii comerciale a întreprinderii şi asigură echilibrul între necesităţi şi disponibilul de resurse materiale ce poate fi asigurat de o unitate economică. În domeniul aprovizionării materiale,... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Baze de date relaționale - proiectare și implementare

INTRODUCERE Tema proiectului Proiectul tratează aspecte teoretice ale proiectării bazelor de date relaţionale şi transpune aceste aspecte în practică prin crearea unei aplicaţii web utilizând limbajele PHP, CSS, HTML pentru a realiza scripturi şi coduri HTML vizibile printr-un browser. Pentru proiectarea bazei de... citește mai departe

64 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind activitatea turistică

Ca ramura de activitate, turismul reprezinta un domeniu complex ce reuneste un ansamblu de servicii si bunuri, proprii mai multor sectoare, asigurand legatura intre prestatori si turisti prin vanzarea serviciilor solicitate de acestia. Activitatea unitatilor de turism este una foarte diversificata, constand in... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Impozitul pe dividende în dreptul fiscal român și internațional

Sursele legislative Sursele legislative care stabilesc regimul juridic şi fiscal al dividendelor în dreptul fiscal român pot fi clasificate în două categorii: 1. Surse legislative care fac parte din dreptul fiscal intern: – Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; – Legea nr. 571/2003 privind Codul... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Evaluarea Fondului Comercial Pozitiv și a Intereselor Minoritare în Viziunea IFRS

În ultimii ani, IASB a acordat o atenţie deosebită tratamentului contabil al fondului comercial pozitiv şi intereselor minoritare, dar şi evaluării şi prezentării acestora în situaţiile financiare. Astfel, în ianuarie 2008 au fost publicate standardele revizuite IFRS. Grupări de întreprinderi3 şi IAS 27 Situaţii... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Dizolvarea și lichidarea voluntară a societății fără numire de lichidator

În contextul introducerii impozitului forfetar şi al crizei economice, în sprijinul agentului Economic s-a introdus procedura dizolvării şi lichidării voluntare fără numire de lichidator Art. 227, alin. (1), lit. b) și d) din Legea nr. 31/1990, actualizată la data de 17 aprilie 2009, descrie procedura dizolvării şi... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor și a Datoriilor în Valuta

Diferentele de curs valutar la decontarea creantelor si a datoriilor în valuta 1. Generalităţi Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine, potrivit reglementărilor legale, atât în moneda naţională, cât şi în valută. Operaţiunile efectuate în valută se înregistrează în momentul efectuării lor, în... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Calculul, contabilitatea și reglementarea impozitelor și finanțelor la SC Cooler SRL

Argument Informatia si in deosebi, informatia economica este astazi prezenta in toate domeniile de activitate, fiind un element indinspensabil al progresului.Conducerea, in general si conducerea activitatii economice in special numai este considerate numai o arta in care intuitia joaca un rol insemnat in luarea... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Probleme de bază - contabilitate

1.1. Definiţia contabilităţii financiare Contabilitatea reprezintă un sistem informaţional care măsoară, stochează, prelucrează şi transmite informaţii despre o entitate identificabilă. Forma organizatorică şi de funcţionare a întreprinderii se diferenţiază în raport de cultura contabilă adoptată. În acest sens,... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Aspecte Teoretice și Practice privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

Introducere Procesul de integrare industrial-financiară în economia mondială a început odată cu crearea primelor monopoluri la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea şi apoi, în evoluţia sa au trecut câteva perioade ca urmare a modificării aspectului calitativ şi cantitativ al integrării.... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Cursuri economia întreprinderii

Analiza rezultatelor şi performanţelor întreprinderii Rezultatele şi performanţele economice ale unei întreprinderi se apreciază cu ajutorul unui sistem de indicatori format din: - indicatori de rezultate: CA , Qex , VA, Mjc. - indicatori de rentabilitate: RBE (rezultatul brut al exploatării), RE (rezultatul... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Metoda de Calculație pe Faze

Obiectivele de evidenţă în cadrul acestei metode sunt fazele, etapele de producţie, caracterizate prin aceeaşi manieră de formare a cheltuielilor şi de obţinere a producţiei, precum şi grupele de produse obţinute şi articolele de calculaţie identificate. Principalele caracteristici ale metodei de calculaţie a... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Aspecte Privind Contabilitatea Stocurilor

1.Obiective Obiectivele Standardului IAS 2 respectiv O.M.F.P.nr 3055/2009 este acela de a descrie tratamentul contabil privind stocurile. Acestea dau indicatii în ceea ce priveşte normele de bază cu privire la modul de determinare a costului, tehnicile de măsurare a costurilor,valoarea realizabilă netă si... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Cadrul conceptual privind întocmirea situațiilor financiare

Reglementarile romanesti precizeaza faptul ca “documentele pficiale de prezentare a situatiei economic-financiare sunt situatiile financiare anuale, caretrebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financicare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata”. Denumirea de... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Argument Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea,... citește mai departe

68 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Evaziunea Fiscală Internațională

CAPITOLUL I. Paradisurile fiscale 1.1. Noţiuni de bază Pentru a ne permite să ne facem înţeleşi pe parcursul acestui capitol vom defini pe scurt o serie de termeni specifici materiei evaziunii fiscale internaţionale. Alternate director (administrator secund) Fiecare societate are un număr de prevederi... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview