Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 124 din 253

Curs contabilitate aprofundată

1. CONTABILITATEA FUZIUNII SI DIVIZARII 1. Eliminarea activelor considerate nonvalori - cheltuielile de constituire % = 201 2801 6583 - cheltuielile de dezvoltare % = 203 2803 6583 - cheltuielile inregistrate in avans 6588 = 471 2. Anularea provizioanelor si ajustarilor pentru deprecierea/pierderea de... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr.737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerelui Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei. DMSSF Botoşani este instituţie publică cu... citește mai departe

72 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Eșantionarea și alte proceduri de testare selective - ISA 530

CAPITOLUL 2 .EŞANTIONAREA IN AUDITUL INFORMATIC ŞI ALTE PROCEDURI DE TESTARE SELECTIVA 2.1. Scurta prezentare a STANDARDULUI INTERNATIONAL DE AUDIT 530 “Eşantionul de audit şi alte proceduri de testare selectiva” Standardele de audit ale Curţii de Conturi a României definesc principiile de bază şi stabilesc un... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Bazele contabilității

Capitolul I a) Obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii (art. 1) revine: regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice, unităţi cooperatiste, asociaţii şi alte persoane juridice, precum şi persoane fizice care au calitatea de comerciant. b) Contabilitatea este principalul instrument... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Caracteristicile Bugetelor Locale

Veniturile publice, provenind în principal din impozite şi taxe, şi-ar putea genera mari inechităţi în repartiţia sarcinilor fiscale asupra membrilor societăţii, dacă nu s-ar baza pe un program financiar, adică bugetul public, care să aibă în vedere raportul dintre nevoile sociale şi puterea de contribuţie a... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Studiu asupra sistemului contabil românesc

I. SCURT ISTORIC AL CONTABILITATII DIN ROMANIA Istoria literaturii contabile din Romania are ca punct de plecare anul 1837, moment in care in cadrul unei lucrari destinate in principal descrierii practicii comerciale, sunt prezentate primele informatii in legatura cu ceea ce reprezinta contabilitatea in partida... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Societatea de consultanță economico-financiară - SC Expertcont SRL

PLAN DE AFACERI DATE DE IDENTIFICARE Numele firmei: S.C. ContExpert S.R.L. Inmatricularea la Oficiul Registrului Comertului, cu nr. J40/2096 din 2000, cod fiscal R 354279 Forma juridica de infiintare: S.R.L. Principalul obiect de activitate: prestare servicii Serviciile prestate efectiv: consultanta economico-... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Politicile contabile - mijloc de creștere artificială a activității

Conceptul de contabilitate creativa este utilizat de regula pentru a descrie procesul prin care profesionistii contabili isi folosesc cunostintele in scopul manipularii imaginii in conturile anuale. Notiunea de contabilitate creativa a fost invocata pentru prima data in literatura in anul 1973 de catre cercetatorul... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Efectul statutului corporativ privind taxele de audit extern

Introducere: Auditul extern – presupune existenta auditorului extern, ca profesionist independent calificat, care sa examineze si sa certifice sinceritatea documentelor financiar – contabile – fiscale. Auditorul extern : - actioneaza in perfecta independenta, in vederea certificarii sinceritatii documentelor... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Accizele

Cadrul general fiscal si contabil privind accizele din Romania A. Cadrul general Accizele reprezinta taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru produse provenite atat din import, cat si din productia interna. Enumerarea prezentata de Codul Fiscal are in vedere urmatoarele categorii: bere,... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Specificitatea normalizării contabilității franceze

INTRODUCERE Contabilitatea a fost influenţată în dezvoltarea sa de foarte mulţi factori, şi de aceea există multe cauze prin care se explică de ce ţările şi-au dezvoltat diferite sisteme de contabilitate. Explorând diversele căi prin care o societate se poate organiza, se pot evidenţia modurile în care aceste... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate

1. Bazele organizar ii contabilitatii. Organizarea contabilitatii patrimoniale constituie o obligatie stabilita prin lege pentru toate persoanele juridice, precum si pentru persoanele fizice care au fost autorizate sa desfasoare activitati pe cont propriu si au calitatea de comerciant. Regulamentul privind... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Evidența sintetică și analitică a impozitelor pe venit în Republica Moldova

Evidenţa sintetică si analitică a impozitelor pe venit. Un loc important în cadrul decontărilor cu bugetul îl ocupă impozitul pe veniturile persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, modul de determinare şi evidenţă a lui se reglementează de S.N.C. 12”Contabilitatea impozitului pe venit”, titlul II... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate primară

1/17 La 01.01.N se constituie o societate comercială pe acțiuni cu un capital de 25.000 lei din aport în numerar. Prin actul constitutiv se specifică faptul ca 1/5 din valoarea capitalului să fie vărsat la bancă odată cu subscierea. La 30.06.N se varsă 3/5, iar la sfârșitul exercițiului restul din capital.... citește mai departe

86 pagini Gratis Extras Preview

Calculația costurilor - studiu de caz Milkom SA

1. Prezentarea companiei Milkcom S.R.L “Satisfacem cerinţele şi aşteptările clienţilor prin calitate.” Compania de Producție Milkcom S.R.L este un producător de brânzeturi situat în zona Carpaților de curbură, respectiv în zona Întorsura Buzăului, zonă predominant montană cu pajiști întinse, unde se mai practică... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview

Lucrare practică la contabilitate - SC Gutai SRL

1. PREZENTAREA UNITATII PATRIMONIALE, CADRUL LEGISLATIV, PARTICULARITATILE ACTIVITATII SI ALE STRUCTURII ORGANIZATORICE INCLUSIV ORGANIGRAMA SC “GUTÂI” SRL s-a înfiintat ca societate comercială, în conformitate cu prevederile art.32 raportat la art.13 din Legea nr.31/1998 republicată in 2005. Societatea... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Extras Preview

Impozitul pe Veniturile Persoanelor Fizice

Rezumat Venitul anual global realizat de persoanele fizice şi supus impozitării este format din salarii, veniturile nete realizate din activităţi independente, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi veniturile de aceeaşi natură realizate în străinătate. Venitul brut din salarii reprezintă suma... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Istoria Contabilității

Contabilitatea este o ştiinţă şi un important domeniu al practicii sociale. Ca ştiinţă, contabilitatea a evoluat şi s-a impus tot mai mult în practică prin funcţiile sale, inspirând încredere în acţiunile viitoare. O caracterizare sintetică şi deosebit de expresivă cu privire la valenţele funcţionale... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Obiectul contabilității

Potrivit Legii contabilitatii, contabilitatea se defineste ca fiind “activitatea specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute in activitatea persoanelor juridice si fizice, trebuie sa se asigure... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Diagnosticul Financiar-Contabil la SC Zorexim SRL

1. Cunoasterea generala a intreprinderii 1.1. Date generale Societatea comercială S.C. ZOREXIM S.R.L. Negreşti a luat fiinţa in anul 1994, cu sediul în strada Gării, numărul 2, imatriculată la Oficiul Registrul Comerţului al Judeţului Vaslui cu numărul J37/227/94 şi codul fiscal RO5561500, care la început avea un... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”. (Goethe). Contabilitatea s-a născut din necesităţile practice ale activităţii economice şi s-a dezvoltat o dată cu aceasta.În acest context, contabilitatea poate fi... citește mai departe

168 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Proceduri de Colectare a Probelor și Obiective

Proceduri de colectare a probelor (metode) Grad siguranta Tip procedure Inalt - Inspectia activelor corporale si a altor active - Reefectuarea - Recalcularea Mediu - revizuirea sau verificarea - inspectia sau verificarea inregistrarilor si a documentelor - confirmarea - procedure analitice Scazut -... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Probe de Audit

ISA 500 PROBE DE AUDIT PROBELE DE AUDIT Concepte cheie - Probele de audit - Natura probelor de audit - Gradul de adecvare a probelor de audit - Relevanta - Credibilitatea - Suficienta probelor de audit - Materialitatea - Riscul de denaturare - Marimea si caracteristicile populatiei - Omogenitatea... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Raportul de Audit Extern

Concept de audit În mod tradiţional, auditul a fost utilizat ca tehnică de verificare a onestităţii administratorilor. În anul 1878 s- a decis în Marea Britanie că principalul responsabil cu depistarea fraudelor şi erorilor era auditorul În 1917 Institutul American al Contabililor- emitând un ghid profesional au... citește mai departe

41 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate

CAPITOLUL I I. CREDITUL BANCAR ŞI TREZORERIA ÎNTREPRINDERII 1.1. Definirea şi structura trezoreriei unităţii patrimoniale. ,,Trezoreria reprezintă activitatea în cadrul căreia se cuprind tranzacţiile şi evenimentele prin care se gestionează instrumentele financiare pe termen scurt ( titlurile de plasament,... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview