Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 121 din 253

Finanțarea Instituțiilor Publice

Introducere Lucrarea tratează teoretic şi practic ,,Finanţarea instituţiilor publice" cu referire la Universitatea Babeş-Bolyai, care in viziunea noastră reprezintă un subiect interesant deoarece si facultatea la care suntem studenţi aparţine de această universitate. Principalul obiectiv al lucrării noastre este... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Macroeconomie

1. Care sunt domeniile de studio ale macroeconomiei? 2. Definiti rezultatele macroeconomiei! Se exprimă prin indicatori de rezultate, calculaţi în unităţi naturale sau monetare, care arată nivelul, structura, evoluţia si factorii de influenţă a acestora. Indicatorii macroeconomici pot fi analizaţi în mărimi... citește mai departe

13 pagini 3 puncte Extras Preview

Analiza Stocurilor

INTRODUCERE Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale, de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare (aprovizionare, producţie, desfacere), pentru a asigura desfăşurarea continuă şi ritmică a activelor de exploatare. Caracterului continuu al producţiei (sau al desfacerilor),... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Funcțiunile principalelor conturi

Clasa 1. „Conturi de capitaluri” 101 – Capital social – este un cont de pasiv cu ajutorul caruia se tine evidenta capitalului social In debitul contului 101 se inregistreaza: - capitalul social retras de actionari sau de asociati - pierderile realizate in exercitiile financiare precedente si dupa incjiderea... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Analiza economico-financiară pe baza contului de profit și pierdere la SNTGN Transgaz SA Mediaș

Argument Tema aleasă, „Analiza economico-financiară pe baza contului de profit şi pierdere” are ca scop atingerea standardelor curriculare solicitate de specializarea pe care am făcut-o în timpul liceului contribuind astfel la o bună formare profesională în domeniu. Tema aleasă este structurată în capitole... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza multinaționalelor pe fondul crizei financiare

Introducere Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este reprezentată de puterea şi influenţa firmelor multinaţionale (FMN) ca parte a răspunsului acestora la globalizare. Provocarea pentru evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de calculație - SC Fiberspace România SRL

MODULDECONSTITUIRE SI FUNCTIONARE A ENTITATII ECONOMICE; ETAPELE CONSTITUIRII, MODUL DE FUNCTIONARE SI DIZOLVARE/LICHIDARE In prezent societatea isi desfasoara activitatea de productie, vinzare si prestari servicii in Bucuresti , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutive al... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras Preview

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. În consecinta , statul procedeaza la repartitia sarcinilor publice între membrii societati, instrumentul financiar si juridic fiind obligatia... citește mai departe

82 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Guvernanță corporatistă

1. CE ESTE GUVERNANŢA? 1. Nu există o definiţie unanim acceptată 2. AM REŢINUT DEFINIŢIA: “ESTE SISTEMUL PRIN CARE FIRMELE SUNT CONDUSE ŞI CONTROLATE PENTRU A SUSŢINE ŞI DEZVOLTA VALOAREA ŞI REPUTAŢIA CORPORAŢIEI ÎN INTERESUL MANDATARILOR. FIIND UN SISTEM PRESUPUNE EXISTENŢAUNOR RELAŢII ÎNTRE ELEMENTELE... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras

Audit intern și guvernanța corporației

1. Argument • Într-o lume în mişcare, în dinamică complexă şi complicată se simte nevoia unor centre de control şi reglare, capabile să diminueze, să reducă proliferarea crizelor şi scandalurilor financiare. • Cauzele, motivele structurale ale tulburărilor se cer a fi cunoscute, controlate, influenţate pornind de... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Chestionar Audit Intern

În contextul unui mediu concurenţial din ce în ce mai dinamic, organizaţia se confruntă cu probleme tot mai complexe, iar managerul în vederea soluţionării acestor noi probleme, îşi pune întrebarea „Cum trebuie să acţioneze pentru a-şi atinge obiectivele? Se conturează, astfel, tot mai distinct rolul şi însemnătatea... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Audit Intern

Audit intern – o funcţie care aduce plus-valoare. Autor Eugen Nicolăescu A. Noţiuni generale B. Funcţia de audit 1. Istoricul 2. Domeniul de aplicare 3. Categorii de audit - Confuzii - Legături - complementaritate 1. De regularitate 2. De eficacitate 3. De management 4. De strategie - Conformitate Aplicarea... citește mai departe

73 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Evaluarea întreprinderii Antibiotice Iași

CAPITOLUL I. GENERALITATI 1. Prezentarea societatii S.C.Antibiotice S.A. Compania Antibiotice este cel mai important producator roman de medicamente generice. Misiunea Antibiotice este de a transforma tratamentele valoroase intr-un mijloc mai accesibil de imbunatatire a calitatii vietii oamenilor. Portofoliul de... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Taxa pe valoarea adăugată

Principii generale Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilităţii. Din punct de vedere economic valoarea adăugată este un indicator care permite măsurarea valorii nou create de întreprindere în urma activităţii sale. Din punct de vedere contabil valoarea adăugată... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Preview

Analiza Indicatorilor Echilibrului Financiar la SC PRODCONTAB SA

INTRODUCERE In scopul cunoasterii fenomenelor, al depistarii legaturilor cauzale apare necesara analiza - o metoda de cercetare bazata pe descompunerea unui intreg (fie el obiect, fenome, proces) in elementele, laturile sau trasaturile sale componente, precum si stabilirea factorilor si a cauzelor care l-au... citește mai departe

37 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea Contabilității Manageriale în Sistemul Contabil din România

În contextul actual, dat de exigenţele integrării României în Uniunea Europeană, contabilitatea managerială a devenit o necesitate pentru pilotajul eficient al unei organizaţii care doreşte să se menţină competitivă. Contabilitatea managerială ( numită şi de gestiune sau analitică ) poate fi definită ca un ansamblu... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Tratamente și analize contabile privind trezoreria societății

1. Introducere Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evoluţii istorice, care a condus mai intâi, la identificarea noţiunii de “monedă publică”. După “Dictionnaire fiduciare financier” de Erik de la Villeguérin şi colaboratorii (Paris, 1991), trezoreria înseamnă “toate mijloacele de care dispune... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Metoda ABC

Managementul economic are nevoie de o mai buna cunoastere a mecanismelor de formare a performantei. Este evident ca acest lucru nu se poate face din exterior, ci rezulta prin corelarea eforturilor personalului operational si de conducere. Din aceasta perspectiva, nivelurile de analiza la care se impun sunt procesele... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Metodologia Auditului Financiar

3.1 Obiective şi responsabilităţi 3.1.1 Obiectivele auditului financiar Auditorul are, în cadrul auditului financiar, ca obiectiv principal de a exprima o opinie motivată asupra regularităţii, sincerităţi şi a imaginii fidele a conturilor anuale care îi sunt supuse atenţiei sale. Cine sunt cei interesaţi de... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

ACAPITOLUL 1. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A. 1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A. Acţionari şi asociaţi Societatea comercială COMELF S.A. a fost înfiinţată în baza Hotărârii de Guvern nr.1213/20.11.1990 şi a Statutului, respectiv în condiţiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor... citește mai departe

94 pagini 10 puncte Extras Preview

Metoda de calculație direct costing

Caracteristicile calculaţiei direct – costing Eforturile specialiştilor în vederea găsirii unui sistem de calculaţie care să asigure: • pe de-o parte determinarea operativă a costului unitar de producţie • iar pe de altă parte posibilitatea determinării cu uşurinţă a unor indicatori absolut necesari fundamentării... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

IAS 19

Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a descrie contabilizarea şi prezentarea informaţiilor referitoare la beneficiile angajaţilor. Standardul cere unei întreprinderi să recunoască: (a) o datorie, atunci când un angajat a prestat servicii în schimbul beneficiilor ce urmează a fi plătite în viitor; şi... citește mai departe

9 pagini 3 puncte Extras Preview

Ghid de Utilizare a Programului Trendix - Modulul Mijloace Fixe

6. MIJLOACE FIXE 6.1. Configurarea modulului Mijloace Fixe (Fig. 1) se face prin opţiunile următoare: - luna contabilă (se alege doar prima dată, ulterior schimbarea lunii urmând să se facă prin apăsarea butonului Trecere la luna următoare/Revenire la luna anterioară) - caseta Mijloc Fix Amortizat în luna... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Declarația Internațională privind Practica de Audit 1006

INTRODUCERE Scopul acestei Declaraţii este acela de a furniza asistenţă practică auditorilor şi de a promova o bună practică în aplicarea Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) la auditul situaţiilor financiare ale băncilor. Declaraţia nu se intenţionează a fi, totuşi, o listă exhaustivă a procedurilor şi... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Cadrul general privind veniturile din activități curente

Norma IAS 18 tratează problema contabilizării veniturilor, adică a veniturilor degajate de activităţile ordinare ale întreprinderii. În conformitate cu definiţiile financiare, veniturile reprezintă creşteri de avantaje economice, intervenite în cursul exerciţiului, care au provocat o majorare a capitalurilor proprii... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview