Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 59 din 253

Utilizarea Aplicațiilor Intranet în Activitatea unei Firme

1. ASPECTE GENERALE Conceptul de intranet a apărut şi s-a dezvoltat odată cu apariţia şi mai ales, dezvoltarea Internet-ului. Internetul este o reţea internaţională de reţele de calculatoare care cunoaşte o amploarea deosebită datorită unor standarde care fac ca informaţia să poată circula între calculatoarele... citește mai departe

91 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate anglo-saxonă

INTRODUCERE Pentru a investi in afara, intreprinzatorii trebuie sa aiba la dispozitie informatii privind situatia si performanta financiara a intreprinderilor din alte tari. Aceste informatii trebuie sa fie similare celor pe care le au la dispozitie in propria tara – trebuie sa fie relevante, corecte si unitare.... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Control Financiar

CAPITOLUL 1. BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI FINANCIAR Obiective: 1. Precizarea înţelesurilor noţiunii de control şi descrierea modelului general al unei acţiuni de control. 2. Descrierea rolului controlului intern în conducerea activităţilor economico-sociale. 3. Descrierea rolului controlului exercitat de... citește mai departe

97 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de către o persoană ce îndeplineşte funcţia de expert contabil. Ea reprezintă controlul registrelor, conturilor şi actelor justificative ale unei societăţi.Scopul... citește mai departe

25 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Fuziunea prin absorbție a societăților comerciale

1. INTRODUCERE Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi comerciale hotărăsc separate: transmiterea elementelor reprezentând active, datorii şi capitaluri proprii, la una dintre societăţi sau înfiintarea unei noi societăţi comerciale în scopul unirii activităţilor. Fuziunea are ca efect... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Monografia Firmei SC Berser SA

Societatea comerciala se numeste SC.Berser S.A. Forma juridica: S.A si se desfasoara conform legislatiei in vigoare. Forma de propietate: Privata Sediul social: Adresa: Str. Drumul Binelui nr.6, sect.4, Bucuresti. Asezare: Str. Drumul Binelui nr.6, sect.4,Bucuresti Cartierul Berceni Mijloace de transport:... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Prezența Firmelor Multinaționale în România în Ultimii 20 Ani

REZUMAT Una dintre cele mai mari forţe de presiune cu care se confruntă evoluţia ţărilor şi a uniunilor de comerţ internaţional este reprezentată de puterea şi influenţa firmelor multinaţionale (FMN) ca parte a răspunsului acestora la globalizare. Combinarea creşterii investiţiilor străine directe, schimbărilor... citește mai departe

84 pagini 10 puncte Extras Preview

Analiza și Diagnostic Fianaciar

Capitolul I Analiza dinamicii si structurii patrimoniului Bilantul financiar Scopul bilantului este acela de a inventaria averea si angajamentele inteprinderii si de a le ordona pe termene de lichiditate, respectiv exigibilitate,pornind de la informatiile prezentate in bilantul contabil si in notele explicative.... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Gestiunea Resurselor Umane

“Exita lucruri minunate pe lume,dar nici unul nu-i mai minunat decat omul” -SOFOCLE- 1. Functiunea de personal intr-o noua abordare a managementului resurselor umane In conceptia managementului resurselor umane, functiunea de personal a intreprinderii se dezvolta de la forma ei traditionala, avand noi... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Operațiuni contabile - stocuri

Rezumat Preocuparea pentru studiul contabilităţii stocurilor a fost generată de importanţa pe care trebuie să o acorde fiecare agent economic acestei resurse strategice. Considerăm că stocurile reprezintă unul dintre elementele “cheie” pentru procesul de exploatare, mai ales în cazul entităţilor cu profil... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

IAS 1 - prezentarea situațiilor financiare

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 1 IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare stabileşte cerinţele generale pentru prezentarea rapoartelor financiare anuale, prevede modele pentru structura lor, şi stabileşte cerinţele minime pentru conţinutul şi prezentarea lor. Entităţile nu sunt obligate să... citește mai departe

22 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Contabilitate de Gestiune

Evidenţierea metodelor de evaluare a stocurilor la ieşirea din gestiunea entităţii economice (CMP cu cele două variante- după fiecare intrare şi la sfârşitul perioadei, FIFO, LIFO, preţul standard, exemplificând avantajele şi dezavantajele fiecărei metode pe exemplul luat în studiu, realizând de altfel şi o analiză... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza Fluxurilor de Trezorerie

Toate operatiile realizate de intreprindere se regasesc, imediat sau la termen, sub forma fluxurilor de trezorerie, intalnite si sub denumirile de fluxuri de lichiditati, de disponibilitati nete sau de numerar. Fluxurile de trezorerie desemneaza ansamblul intrarilor si iesirilor de lichiditati si echivalente de... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Dosar de practică SC Comat SA

I. DESCRIEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. COMAT BACAU S.A. Cadru organizatoric al contabilitatii de gestiune Scurt istoric Cresterea complexitatii economice romanesti, dezvoltarea de noi centre industriale si aparitia de noi ramuri industriale, a impus in perioada de inainte de Revolutie organizarea unei... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea instituțiilor publice

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 1.1. Definiţie şi clasificarea instituţiilor publice 1.2 Ordonatorii de credite 1.3. Funcţia financiar-contabilă la nivelul instituţiilor publice 1.4. Documente, registre şi forme de contabilitate 1.5. Principii şi politici contabile. Tratamente... citește mai departe

680 pagini Gratis Extras

Prezentarea generală a SC Grup Atyc SRL

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GRUP ATYC S.R.L. 1.1 Prezentarea generală a S.C.”GRUP ATYC ” S.R.L. S.C.”GRUP ATYC” S.R.L. îşi are sediul central în oraşul Targoviste, înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului cu numărul J15/140/27.03.2002, destinată transportului transportului terestru de calatori in trafic intern... citește mai departe

86 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Venituri și Cheltuieli - Contabilitate

1. Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) dividendele primite de la o persoană juridică română. Sunt, de asemenea, neimpozabile, după data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele primite de la o persoană juridică străină, din statele Comunităţii Europene, dacă... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate

1. Principiul continuităţii activităţii Trebuie să se prezume că entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza acestui principiu. Acesta presupune că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Regrupări de întreprinderi pe piața românească. grupuri naționale. brand-uri românești de succes

CAP I : REGRUPĂRI DE ÎNTREPRINDERI PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ Regruparea intreprinderilor este necesara pentru a asigura o buna gestiune a pietelor si posibilitatea impunerii pretului,pentru a avea un control total al ciclului de productie,de la materia prima la produsul finit sau pentru diversificarea... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Bilanțul

1. Bilanţul este tabelul contabil care reflecta in expresie baneasca starea la un moment da a utilitatilor si resurselor patrimoniului oferind utilizatorilor o imagine fidela a situatiei financiare si a economica a intreprinderii. 2. Caracteristicile bilanţului sunt: 2 Bilantul contabil este un document redactat... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma eforturilor sale de a minimiza costul fiscal al unei afaceri. Consider ca sintagma a rămas valabilă, însă cu o justificare. În condiţiile aplicării standardelor... citește mai departe

131 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Elaborarea situațiilor financiare anuale

GRUPA I – Categoria I - Elaborarea situatiilor financiare anuale 1.(27.) O societate achizitioneaza de la furnizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2%, remiza 3%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Daca adaosul comercial practicat este de 20%, care va fi pretul de vanzare si formulele... citește mai departe

35 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea financiară

1.Notiunea si componenta capitalului propriu Capitalul propriu-reprezinta marimea ramasa in activele # dupa scaderea datoriilor. In component capitalului propriu sun incluse: 1.capitalul statutar-aporturile proprietarilor la patrimonial # 2.capitalul suplimentar- 1.diferente dintre valoarea nominal a actiunilor... citește mai departe

48 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitatea Impozitelor

1.Notiuni generale privind impozitul pe venit. Subiectii impunerii, cotele impozitului pe venit. Modul de calculare a sumei IVde achitat sau de recuperat se determină conform prevederilor CF nr. 1163 – XIII din 24 aprilie 1997 şi Legii pu punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF nr. 1164-XIII din 24 aprilie... citește mai departe

56 pagini 4 puncte Extras Preview

Leasingul - Operațiune Modernă de Finanțare a Activității Economice

INTRODUCERE Progresul tehnic, în principal, dar şi dezvoltarea rapidă a comerţului şi deci a raportului dintre cerere şi ofertă, a determinat regândirea procedeelor de finanţare a agenţilor economici şi nu numai. A devenit necesară gasirea unor soluţii care să permită accesul rapid la surse de finanţare. Astfel,... citește mai departe

84 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview