Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 72 din 253

Organizarea și conducerea unei grădinițe

CAPITOLUL I: Organizarea si conducerea Gradinitei cu program normal nr 2 “Scufita Rosie” Vatra Dornei 1.1 Prezentare generala. Gradinita cu program normal nr 2 „ Scufita Rosie” Vatra Dornei este situat pe strada Unirii, nr 11 in orasul Vatra Dornei. Gradinita nr 4 „Casuta povestilor” Vatra Dornei este o... citește mai departe

30 pagini 9 puncte Extras Preview

Metoda pe faze - studiu de caz SC Șantierul Naval Damen Galați SA

CAPITOLUL I – PREZENTARE METODĂ UTILIZATĂ 1.1. Metoda pe faze în cazul producției unicat Metoda pe faze se aplică în cazul întreprinderilor cu producţie de masă sau de serie mare, unde procesul tehnologic are un caracter relativ omogen, nomenclatura produselor este stabilă şi se obţin prin prelucrarea în faze... citește mai departe

95 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Misiune de Audit Intern

Societatea care solicita angajarea unei firme de audit intern poarta denumirea de: S.C. LUAR COM S.R.L. Suceava Sediul acestei societati se afla la adresa: str. Calea Unirii, nr. 21 A. Obiectul de activitate: transport intern si international de marfa. Societatea dispune de 3 camioane, dotate si pregatite... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Monografie contabilă

ORGANIGRAMA COMPANIEI DIRECTOR GENERAL DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE DEPARTAMENTUL VANZARI CONTABIL INSPECTOR RESURSE UMANE DIRECTOR VANZARI 2 Forma societatii: este societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile si... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Teoria și practica situațiilor financiare

Societatea PANFIX este societate cu raspundere limitata si are ca obiect principal de activitate comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi,tutun. Societatea prezinta la sfarsitul lunii decembrie 2009 urmatoarea situatie in conturi: ACTIV PASIV 1012 0... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea sistemului de contabilbitate pe documente evidențe și registre

Cap.I. Prezentarea societatii I.1. Infiintare, denumire, capital Societatea DIGITAL VISION SRL s-a constituit la data de 30 ianuarie 2001in baza legii 31/1990. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J21/11/2001. Codul unic de inregistrare (CUI) primit dupa depunerea cererii de inmatriculare la... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Fluxuri de Trezorerie

CAPITOLUL I INTRODUCERE Trezoreria întreprinderii priveşte în mod practic activităţile desfăşurate de toţi agenţii economici, sub acest aspect aceasta formează un domeniu de analiză şi dezbatere pentru specialiştii şi practicienii domeniului. Locul şi rolul trezoreriei se remarcă în viaţa economica a unei... citește mai departe

81 pagini Gratis Extras Preview

Exercițiul Financiar pentru Instituțiile Publice este Anul Bugetar

INTRODUCERE După ce Legea bugetului a stabilit volumul şi structura resurselor publice care trebuiesc mobilizate, o componentă majoră a procesului formării lor este aceea a mijloacelor şi metodelor care să asigure colectarea, dar mai ales gestionarea eficientă a acestora. În acest context, un rol important îl au... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Diferențe Naționale și Armonizări Contabile

INTRODUCERE Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial sunt determinate de noua configuraţie a relaţiilor economice internaţionale aflate într-un proces de globalizare generală sub impulsul circulaţiei internaţionale a capitalului. Procesul de integrare a relaţiilor economice... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asocierea în Participatiune

Asocierea in participatie este definita la art. 251 din Codul Comercial ca fiind operatiunea financiara ce are loc "atunci cind un comerciant sau o societate comerciala acorda uneia sau mai multor persoane ori societati o participatie in beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni, sau chiar asupra... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Raport de expertiză contabilă judiciară

CAPITOLUL I - INTRODUCERE Subsemnata xxxx,expert contabil ,domiciliata in localitatea Deva, str. M.Kogalniceanu ,Bl. D7,Sc.4,ap.48 ,jud.Hunedoara ;posesor al carnetului de expert contabil nr.XXXX, inscris in TABLOUL CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI A CONTABIBILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA (C.E.C.C.A.R.), in partea I,... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Organizarea contabilității în partidă simplă la PFA

Introducere Mi-am ales ca tema « Organizarea contabilităţii în partidă simplă la P.F.A. », fiind cea mai apropiată în domeniul în care eu lucrez, am un P.F.A, cu domeniul de activitate vânzarea produselor alimentare şi nealimentare şi m-am hotarât să-mi aprofundez cunoştinţele în acest domeniu. Lucrarea mea este... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând lucrare de licenţă am considerat că mă va ajuta să-mi aprofundez cunoştinţele. Calculaţia costurilor orientată spre control şi decizie este una dintre componentele de... citește mai departe

54 pagini 13 puncte Cuprins Extras

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel european si diferentele dintre costurile legate de angajare, mult mai mici in tarile care au aderat la UE in 2004. Muncitorii irlandezi platesc cel mai mic impozit pe... citește mai departe

62 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu privind decontarea și înregistrarea în contabilitate a impozitelor directe la constructorul SCM Craiova

- Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute de lege (respectiv, investitorii din zonele defavorizate care beneficiază de scutirea impozitului pe profit aferent investiţiilor noi pe perioada existenţei zonei defavorizate). - Impozitul minim pentru... citește mai departe

85 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Obiectul de Studiu al Contabilității

1. Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii Prin definirea obiectului de studiu al unei discipline se încearcă a se determina sfera preocupărilor sale şi al locului pe care îl ocupă în procesul cunoaşterii umane. Ca disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are propriul său obiect de cercetare,... citește mai departe

140 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate Baze

Locul, rolul si functiile contabilitătii. Patrimoniul PATRIMONIUL reprezintă totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economică care apartin unei persoane fizice sau juridice precum si bunurile la care se referă. Elementele patrimoniului sunt: a) subiectul patrimoniului – care constituie persoana... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Practică în cadrul entității SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul Comerţului este J29/1337/2003. S-a declarat de la început ca societate comercială plătitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare 15667399 din data de 13.08.2003. În... citește mai departe

34 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Salariilor

„Mizeria, dezgustul faţă de o muncă ingrată şi disperarea de a nu reuşi, nici cu multă muncă, să-ţi faci o soartă plăcută aduc descurajarea, trândăvirea, lenea şi desfrâul. La ce îmi va folosi să mă spetesc muncind, de vreme ce tot sărăntoc voi rămâne, îşi spune omul care nu are nici o proprietate, copleşit de... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

POC - Cadrul Conceptual

Cuvinte cheie: rolul contabilitatii, normele contabile, realitate economico-financiara, practicile contabile, utilizatori, sistem de standarde consistente, IAS, cadru conceptual, IFRS. 1.Introducere Reflectarea fidela a realitatii economico-financiare si a consecintelor sale sociale, umane, institutionale, sunt... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Recenzie Primii pași în afaceri, de Gary Jones

Lucrarea poartă numele de „Primii paşi în afaceri” neconstituind o încercare de a ne specializa brusc în domeniu, ci reprezintă un ghid accesibil şi structurat pentru un număr mare de oameni care intenţionează în fiecare an să pună bazele unei mici afaceri economice sau să devină întreprinzători pe cont propriu .... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras

Contabilitate publică - Spitalul de Copii Fălticeni

Spitalul de Copii Fălticeni, este unitate sanitară cu personalitate juridică, înfiinţat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 1132/1992 în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava şi asigură asistenţă medicală completă de specialitate , curativă şi de recuperare a bolnavilor din... citește mai departe

45 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza pe bază de bilanț și cont de profit și pierdere

IA) Bilant contabil Indicatori: 1. Indicatori de lichiditate Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente (val.~2) Lichiditatea imediată(sau testul acid) = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente 2. Indicatori de risc Grad de îndatorare = (Capital imprumutat/Capital propriu)*100 sau Grad de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Fișele posturilor - structura salariaților

O Fisa a postului este o prezentare explicita a tuturor caracteristicilor postului. Pot fi repartizati pe postul respective unul sau mai multi indivizi. Evaluarea postului este o analiza a Fisei postului in scopul determinarii valorii acestuia. Structura salariilor este constituita din gama de salarii care se pot... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate de Gestiune

Obiective: - identificarea cheltuielilor indirecte clasificate funcţional - tratamentul contabil al cheltuielilor indirecte - absorbţia în costuri Cuprins: 1. Introducere 2. Repartizarea primară 3. Repartizarea secundară 4. Absorbţia cheltuielilor indirecte în costuri 5. Imputarea raţională a cheltuielilor... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview