Toate referatele din Biblioteca RegieLive - pagina 2 din 2019

Patru exemple de proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile care au fost implementate cu succes într-un stat membru al Uniunii Europene

1. Introducere Fondurile Europene Structurale și de Investiții (fondurile ESI) sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din fondurile ESI este destinat, în principal, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Gen Y vs. Gen Z as bank market segments - a comparison

I. Introduction The horizon of banking has been suffering many alterations in the recent years, all due to technological advancements, and other social, economic and even political factors such as the appearance of the COVID-19 pandemic, changing demographics and geopolitical tension. Overall, these factors have... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Comentariu autoportret și biografie de Lucian Blaga

Expresionismul este un curent artistic modernist, apărut ca un apel de salvare al valențelor sufletești raportate la etern. Desigur, în literatura română expresionismul nu a generat plenar structurile estetice originale. Autenticitatea culturii noastre și-a spus cuvântul prin ecourile vii ale operelor celor mai... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Analiza companiei Î M Becor SRL - Managementul și mediul ce o influențează

Introducere Termenul de management este în prezent utilizat atât în cadrul organizațiilor, cât și în discuțiile cotidiene pentru a descrie procesul complex de planificare, organizare, coordonare și control al resurselor, cu scopul de a atinge obiectivele stabilite de o întreprindere. Această lucrare se va concentra... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza diferitelor forme de promovare a vânzărilor BOMBA

Introducere Într-o piață comercială marcată de concurență intensă și schimbări rapide în preferințele consumatorilor, analiza detaliată a strategiilor de promovare adoptate de o prezență de referință în Moldova, precum compania "BOMBA", devine esențială. Cu un portofoliu diversificat ce acoperă segmente precum... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția PIB-ului în Republica Moldova în anii 2019-2021

INTRODUCERE Produsul Intern Brut (PIB) reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse într-o anumită perioadă de timp, de obicei un an, într-o anumită țară. Actualitatea temei: În cazul Republicii Moldova, PIB-ul este una dintre cele mai importante măsuri ale performanței economice. Scopul acestui... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul utilizatorului de card

Introducere Drepturile utilizatorilor de carduri reprezintă un element esențial în contextul evoluției semnificative a tranzacțiilor financiare electronice și a plăților cu cardul în societatea contemporană. Aceste drepturi și responsabilități constituie pilonii de bază pentru asigurarea protecției și siguranței... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Criza financiară din 2007-2008 - cauze, implicții monetare

ÎNCEPUTUL CRIZEI FINANCIARE DIN 2007-2008 În anul 2008, pentru prima dată după anii 1930, economia mondială a experimentat o criză financiară sistemică: pe 18 septembrie, sistemul financiar internațional a fost pe punctul de a intra în colaps iar piața creditului nu a mai funcționat în următoarele patru săptămâni.... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Preview

Recenzie - Rusia, o ecuație complicată, de Armand Goșu

Armand Goșu, doctor în istoria Rusiei (teză susținută la Moscova, în 1998), predă la Universitatea din București (din 2004) istoria politică a Rusiei și a URSS, istoria diplomatică a Imperiului Rus și a URSS și evoluțiile politico-diplomatice din fostul spațiu sovietic. A fost director de programe la Institutul... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Stalinism - Gulag

Acest eseu urmărește să explice una dintre etapele dictaturii comuniste și anume stalinismul de la originile sale intelectuale, etapele istorice ale dictaturii comuniste, precum și conceptul de gulag. Primul paragraf se axează pe ideile lui Karl Marx care au fost niște idei generoase. Acesta era un om din clasa de... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Exchange Traded Funds - Alternativă de investiții

Introducere Scopul acestei lucrări este de a furniza informații detaliate și ușor de înțeles despre fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri), acoperind aspecte precum definirea lor, funcționarea, caracteristicile, avantajele și dezavantajele investițiilor în ETF-uri. De asemenea, lucrarea se concentrează asupra... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dobânda, expansiunea creditelor și ciclul de afaceri

Subcapitolul 1: Problemele Economiei de Piață În acest subcapitol, autorul a vorbit despre provocările întâmpinate în economia de piață, unde schimburile se desfășoară prin intermediul banilor. Un aspect crucial este conceptul de "dobândă originară," care devine evident în dobânzile percepute pentru împrumuturile... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Rolul inteligenței artificiale în profesia contabilă și de audit în contextul planurilor de redresare și reziliență

Rezumat Scop - Scopul acestei lucrări este de a contura principalele idei din literatura de specialitate în ceea ce privește conceptul de inteligență artificială, factorii determinanți, precum și modul de manifestare al acestui concept în profesia contabilă și de audit. Metodologie - Pentru atingerea obiectivelor... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul consumatorilor

1. Scurta introducere Concurența este considerată neloială atunci când activitatea comerciantului se realizează prin folosirea de procedee nelegale, contrare uzanțelor comerciale . Procedeele care caracterizează concurența neloială sunt numeroase. Acestea, fie acte, fie fapte contrare legii și uzanțelor cinstite,... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Țara Vrancei - martor prin tradiție al prezenței Apostolului Andrei pe meleagurile dacilor

Persoană istorică și, totodată, mitologică, Apostolul Andrei a rămas în memoria poporului român, mai întâi, ca cel care a creștinat zona Scytiei Minor, iar apoi ca un continuator al vechi credințe a dacilor sau, mai bine zis, ca unul ce a racordat la creștinism religia acestora. În zona de Curbură a Carpaților,... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Viața Sfântului Aurelius Augustin

Prefață Inspirat de Dumnezeu, Creatorul și Stăpânitorul a toate, și neuitând de intenția mea cu care, prin harul Mântuitorului, am hotărât să slujesc prin credință atotputernicei și dumnezeieștii Treimi, atât mai înainte în viața laicilor, cât și acum în slujirea episcopilor, dorind cu tot talentul și elocvența ce... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Legătura apei cu religia

Pornind de la definiția simplă, apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Ea este o substanță absolut indispensabilă vieții, indiferent de forma acesteia, deoarece, prin harul Sfântului Duh ea este folosită și consumată sub un alt... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Divorțul prin acord pe cale notarială

1. Considerații generale Desfacerea căsătoriei divorțul este singura modalitate de disoluție a căsătoriei valabil încheiate. Cu excepția a două state, Filipine și Vatican Vatican1, care interzic divorțul, toate celelalte state ale lumii recunosc această formă de disoluție a căsătoriei 2 În societatea... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Patronatul

- Patronatele Dacă forma de organizare prin care se asociază salariații, pentru a-și promova interesele profesionale, economice și sociale este sindicatul, pentru angajatori, este vorba despre patronate. Rolul acestora în societate, modul de constituire și funcționare a organizațiilor patronale sunt reglementate... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statutul Consilierului Juridic

STATUTUL PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC 1. Definiție. Aspecte introductive Consilierul juridic este acea persoană fizică, cu studii juridice superioare și având cetățenia română sau a unui stat membru al Uniunii Europene (sau al Spațiului Economic European) care asigură apărarea drepturilor și intereselor... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică a magistratului

Introducere Magistrații, fie ei judecători sau procurori, au obligația să asigure supremația legii și să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea acestora în fața legii. Este imperativ ca, prin întreaga lor activitate, să ofere un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Avocatul Poporului

Motivarea alegerii temei Am ales să abordez această temă deoarece consider că este extrem de important să evidențiez existența unei instituție relativ recent înființată în țara noastră, această instituție neputând funcționa pe timpul regimului comunist unde majoritatea drepturile și libertățile cetățenești erau... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturile și obligațiile avocaților și notarilor publici

Deontologia cadrelor militare se referă la un set de principii etice și reguli de conduită care guvernează comportamentul membrilor forțelor armate. Aceste reguli au scopul de a asigura integritatea, onoarea și respectarea drepturilor omului în cadrul activităților militare. Iată câteva aspecte cheie ale... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statutul Polițistului

Introducere Statutul polițistului se referă la ansamblul normelor și regulilor care guvernează activitatea și comportamentul polițiștilor în exercitarea funcțiilor lor. Aceste norme sunt concepute pentru a asigura integritatea, responsabilitatea și eficacitatea poliției în îndeplinirea misiunilor lor de menținere a... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Curtea Constituțională a Turciei

Dispoziții generale Curtea Constituțională a Turciei se află în Ankara, capitala țării. Este localizată în cartierul Çankaya, la adresa Atatürk Bulvarı nr. 36. Aceasta este o clădire impresionantă și reprezentativă pentru importanța și rolul Curții Constituționale în sistemul juridic al Turciei. Este un organ... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview