Toate referatele din Biblioteca RegieLive - pagina 8 din 2017

Capacitatea de folosință a persoanelor fizice

1.Noțiune: Capacitatea de folosință este aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile, altfel spus se referă la aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drept, parte în diferite raporturi juridice. Capacitatea de folosință constituie o component a capacității juridice civile formând alături de... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Regimul juridic general al contravenției

1. Noțiuni introductive: Dreptul administrativ reprezintă ramura de drept public care reglementează raporturile din sfera administrației publice, raporturile acesteia cu celelalte autorități publice, cu particulari, cele care privesc organizarea și funcționarea ei, precum și cele de natură conflictuală dintre... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea de atragere a depozitelor de către băncile din Republica Moldova

INTRODUCERE Dezvoltarea piețelor financiare și diversificarea instrumentelor financiare au mărit posibilitățile de acces la fonduri pentru bănci; astfel, băncile au intrat și pe piețele de capital, la concurență cu entitățile de valori mobiliare, de asigurări, fonduri mutuale și fonduri de pensii. Băncile au... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Hiperinflația din Republica de la Weimar (1921-1924)

Introducere În acest proiect, voi prezenta o puternică inflație din Germania care a avut loc în perioada 1921-1924. Cunoscută sub numele de “Hiperinflația din Republica de la Weimar”, această perioadă a reprezentat un moment deosebit de dificil în istoria economică germană. Inflația din această perioada a avut... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Students perceptions of artificial intelligence in higher education

ABSTRACT Over the past decade, there has been significant progress in the field of artificial intelligence (AI), marking it as an emerging technology with potential significance in the realm of education. It is poised to assume a substantial role in both the processes of teaching and learning in the immediate... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Economia mediului

Introducere Gestionarea deșeurilor în România este printre cele mai importante și primordiale probleme ale societății, având în vedere îndeplinirea obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Aceste obligații sunt prevăzute de Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statutul bănuitului în procesul penal

INTRODUCERE Statutul bănuitului, în formula expusă actualmente în legea procesual - penală a Republicii Moldova, nu este suficient de explicit (art.63 CPP). Respectiv, în condițiile în care formula actuală nu este destul de clară, având o dependență de emiterea în mod obligatoriu a unui act procedural, care ,,de... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teorii ale cauzalității fenomenului infracțional de orientare biologică

INTRODUCERE Comiterea infracțiunii de către o persoană derivă din anumiți factori ce influențează direct apariția acesteia. Marea majoritate a doctrinelor criminologice s-au concentrat asupra cauzalității fenomenului infracțional. Cauzele producerii fenomenului infracțional fiind axate în teoriile și ideile mai... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Hristologia calcedoniană

Cu toate încercările ecumeniste de apropiere și cunoaștere între Biserici, problema fundamentală și totodată piatra de încercare pentru orice teolog rămâne persoana divino-umană a Dumnezeu-Omului și Mântuitorului Iisus Hristos. El este singurul împlinitor al religiei date de Însuși Dumnezeu și prin întrupare a unit... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Performanța non-financiară de la teorie la practică pe exemplul ELECTROARGEȘ SA

INTRODUCERE În ultimii ani, in literatura de specialitate, raportarea non-financiară a devenit un subiect de interes, extrem de dezbătut de către cercetători și practicieni. Raportarea non-financiară sau de sustenabilitate are menirea de a prezenta atât principalele informații referitoare la impactul și... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Electroforeză, descoperire și tehnici actuale

1. PRINCIPIUL ANALIZEI [1,2,5,13] Electroforeza reprezintă o metodă de analiză și separare bazată pe migrarea particulelor solide încărcate electric (ioni, macromolecule cum ar fi ADN-ul și proteinele, coloizi, și unele celule, precum bacterii sau eritrocite) dispersate într-un lichid sub acțiunea unui câmp... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Securitatea națională și securitatea internațională în contextul globalizării

Securitatea națională și securitatea internațională sunt două concepte interconectate care au devenit din ce în ce mai relevante în era globalizării. Într-o lume în care interacțiunile și interdependențele dintre state au crescut semnificativ, amenințările la adresa securității nu se limitează doar la nivel... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică

Atribuirea contractelor de achiziție publică reprezintă procesul prin care autoritățile publice selectează și contractează furnizorii de bunuri sau servicii pentru nevoile lor. Acest proces trebuie să fie transparent și să respecte principiile de concurență, egalitate de tratament și non-discriminare, pentru a... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Corporațiile transnaționale

Introducere privind corporațiile transnaționale - un element esențial al globalizării activității economice Definiție și caracteristici distinctive Corporațiile transnaționale reprezintă o realitate semnificativă în peisajul economic contemporan și sunt unul dintre principalii factori ai procesului de globalizare... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Cheltuielile angajate de procedura arbitrală

INTRODUCERE Cheltuielile angajate într-o procedură arbitrală pot reprezenta o parte semnificativă a costurilor totale implicate în rezolvarea unei dispute prin arbitraj. Procedura arbitrală implică adesea angajarea unor experți, consultanți juridici și arbitri, precum și plata taxelor de administrare și a altor... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Experiența rugăciunii, meditarea și lectura Scripturii în scrierile Sfântului Isaac Sirul

Introducere Între autorii siro-orientali Isaac din Ninive sau Isaac Sirul e cu siguranță cel mai cunoscut și cel mai prolific autor. Dacă nu pentru evenimentele amintite în paginile biografiei sale, care rămân mai degrabă enigmatice, ori pentru Biserica siro-orientală (,,nestoriană") căreia i-a aparținut, și care e... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Adunările cultice ale Martorilor lui Iehova

Introducere Martorii lui Iehova, fiind cunoscuți drept „studenții în Biblie”, sunt o grupare cu preocupări prozelite care își face cunoscută propria credință advento-milenistă. Numele grupării își trage originea din două texte biblice: „Voi sunteți martorii Mei - zice Domnul” (Isaia XLIII, 10) și „Eu sunt Cel Ce... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Activitatea misionară și personalitatea domnului Teodor Baconschi

Introducere Între autorii autohtoni de astăzi, domnul Teodor Baconschi este cu siguranță unul din cei mai prolifici și mai cunoscuți scriitori. Ca fiu al poetului Anatol E. Baconschy, domnul Teodor Anatol Baconschi, se naște la data de 14 februarie 1963 în București, locul în care încă din copilărie a încercat să... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Dogmatică - Sfântului Ioan Damaschin, esența învățăturilor Sfinților Părinți

Introducere Pentru perioada patristică, data morții Sfântului Ioan Damaschin (Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός) (+749) reprezintă ultimul reper, Sfântul Ioan fiind considerat ultimul Sfânt Părinte . Dogmatica saeste un monument al credinței și al gândirii Sfinților Părinți în materie de credință apostolică. Având în vedere... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Manualul isihasmului și al dreptei credințe, Tomosul aghioritic

Introducere Numele Sfântului Grigorie Palama este legat într-un mod indisolubil de mișcarea de reînviere spirituală, ale cărei rădăcini se regăsesc în Sfântul Munte, cunoscută sub numele de isihasm (liniște), respectiv întâlnirea cu Hristos, prin vederea slavei lui Dumnezeu, prin rugăciunea inimii. Sfântului... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Sfântul Antonie cel Mare, model de trăire monahală

I. Viața Sfântului Antonie cel Mare (251-356) Sfântul Atanasie cel Mare al Alexandriei este persoana providențială pentru biografia Sfântului Antonie. Într-o perioadă în care viața cuiva era scrisă doar dacă făcea parte din înalta societate, lucrarea Sfântului Atanasie Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Aditivi alimentari - Acidul malic

CAPITOLUL I - INTRODUCERE 1.1 Aspecte generale Conform Comisiei Codex Alimentarius FAO/OMS prin aditiv alimentar se înțelege „orice substanță care nu este consumată ca aliment în sine și nu este folosită ca ingredient constituent al unui aliment, care are sau nu valoare nutritivă și care se adaugă intenționat cu... citește mai departe

8 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aluminiu și bauxită

Introducere : Bauxita este o rocă compusă în principal din minerale de hidroxid de aluminiu. Este sursa primară de aluminiu din lume și se găsește de obicei în regiunile tropicale sau subtropicale. Bauxita este extrasă în mod obișnuit prin minerit în cară deschisă, care implică îndepărtarea solului vegetal pentru a... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Caracterul eclesiologic al Sfintelor Taine

Aspecte introductive Despre Sfintele Taine Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă neîncetat la sfințirea vieții noastre, la mântuire. Aceasta poate fi dobândită numai în Sfânta Sa Biserică, cunoscând și împlinind Cuvântul lui Dumnezeu și împărtășindu-ne cu Sfintele Taine ale Bisericii. După Mărturisirea Ortodoxă,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

O minte sănătoasă într-un corp sănătos la vârsta prescolară

Conștiința de sine a plecat de la conștiința mișcării. Inainte de a gândi logic ne-am mișcat instinctual. Mișcarea stă la originea tuturor fenomenelor; devenirea, viata, infinitul, însemnând mișcare. Educația fizică, ca o componentă a educației, ce face parte din diapazonul multiform al structurării personalității,... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview