Toate referatele din Biblioteca RegieLive - pagina 6 din 2019

Țările de Jos - Olanda

- 1. Introducere. Prezentare generală. Țările de Jos (în neerlandeză Nederland), informal Olanda , este o țară situată în Europa de Vest cu teritorii în Caraibe. Este cea mai mare dintre cele patru țări constituente ale Regatului Țărilor de Jos, capitala tarii fiind la Amsterdam. Țara este membră fondatoare a... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Transformarea termodinamică adiabatică

INTRODUCERE În termodinamică, un proces adiabatic (în greacă: adiîbatos, „impasibil”) este un tip de proces termodinamic care are loc fără a transfera căldură sau masă între sistemul termodinamic și mediul său. Spre deosebire de un proces izotermic (Figura 1), un proces adiabatic transferă energie în împrejurimi... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Transfer termic în construcții

Clădirile verzi reprezintă o soluție inovatoare și sustenabilă în urbanism, contribuind la reducerea impactului negativ asupra mediului. Aceste structuri integrează elemente precum acoperișuri vegetale, perete verde, și sisteme eficiente de gestionare a energiei pentru a crea spații mai ecologice și prietenoase cu... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

ChatGPT

1.Introducere În ultimii ani, inteligența artificială a cunoscut progrese remarcabile, iar un aspect crucial în această evoluție este reprezentat de dezvoltarea sistemelor de limbaj. Un exemplu notabil în această direcție este ChatGPT(Generative Pre-trained Transformer), un model bazat pe arhitectura Transformer,... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Managementul unităților de învățământ care școlarizează elevi cu Cerințe Educaționale Speciale

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Realitatea școlară din zilele noastre arată că atât în țara noastră cât și în țările europene din ce în ce mai mulți copii au probleme mari în adaptarea la rigorile programului școlar și la cerințile programei școlare.O parte dintre aceștia sunt predispuși abandonului școlar. Managementul... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Metodele statistice Bootstrap

INTRODUCERE Bradley Efron este un statistician american care a dezvoltat metoda Bootstrap în anii '70. Efron a fost inspirat să dezvolte Bootstrap atunci când a lucrat la un studiu care analiza mortalitatea copiilor din cinci țări africane și a constatat că este dificil să se estimeze erorile de eșantionare pentru... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezentarea elementului specific controlului intern managerial Evaluare și audit și a standardelor aferente

INTRODUCERE În cadrul peisajului managerial complex al entităților organizaționale contemporane, eficacitatea și transparența sunt imperative pentru atingerea obiectivelor și menținerea integrității instituționale. Controlul intern managerial, ca pilon fundamental al guvernanței organizaționale, reprezintă un set... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Steve Jobs și stilul său inovator de leadership

1. Introducere Steve Jobs a fost o figură iconică în lumea afacerilor, un antreprenor care a fondat Apple în garajul părinților săi în 1976, a fost înlăturat în 1985, și a revenit în 1997 pentru a salva compania de la faliment. La momentul morții sale în octombrie 2011, Apple devenise cea mai valoroasă companie din... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Buddleja davidii

Introducere Buddleja davidii, nume comun Liliacul de vara, este un arbust ornamental care se poate dezvolta sub forma de tufa bogata, lastareste abundent, sau sub forma de arbust solitar, daca este curatat permanent de lastari. Se poate inalta pana la 4-5 metri, iar diametrul tufei poate atinge chiar si 4 metri.... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Vitaminele liposolubile și hidrosolubile

Vitaminele sunt substanțe cu structură complexă (compuși organici) care: nu pot fi sintetizate de către organism, însă a căror prezență în corpul uman este absolut obligatorie pentru îndeplinirea unor funcții esențiale ale acestuia; spre deosebire de proteine, lipide sau glucide - nu reprezintă surse de calorii;... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Plagiatul

La origine cuvântul „plagiat“ vine din latinescul „plagarius “ al cărui sens inițial era de răpitor, seducător‘ sau tâlhar. Acest cuvânt ulterior se regăsește și în limba engleză sub forma „plagiary”, cu înțelesul de persoană care ia în mod abuziv cuvintele sau ideile altuia . Nu există o definiție standard a... citește mai departe

3 pagini 4 puncte Extras Preview

Prototipare rapidă

1. Ce este prototiparea rapidă? Prototiparea rapidă (Rapid Prototiping - RP) este fabricarea rapidă a unei părți, a unui model sau a unui ansamblu fizic, folosind un proiect CAD (asistat de computer 3D). Crearea piesei, modelului sau ansamblului este de obicei finalizată folosind fabricarea aditivată sau mai des... citește mai departe

12 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Milton Friedman - Libertatea Economică și Impactul asupra Politicii

I. Introducere Milton Friedman, economistul celebru și promotorul fervent al economiei de piață liberă, a fost o figură iconică în lumea economiei și politicii publice din secolul al XX-lea. Cu o carieră remarcabilă și o influență durabilă, Friedman a marcat istoria gândirii economice și a modelat politica... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Inflația în statele Uniunii Europene post-pandemie

1. Introducere Inflația este o creștere generalizată a nivelului prețurilor pentru bunuri și servicii într-o economie, ceea ce duce la pierderea puterii de cumpărare a banilor. În termeni simpli, inflația reprezintă creșterea prețurilor, ceea ce face ca aceeași sumă de bani să poată cumpăra mai puține bunuri și... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Accidents caused by the compass malfunction

History The first liquid compasses specifically made for aircraft were introduced in 1909 but, although practical, were very rudimentary. It was only until the 1930s when liquid compasses made for aircraft became practical, with the compass only requiring four seconds to settle compared to over 30 seconds of... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Abandonul de familie

Neglijarea este definită în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (art. 94, alin. 2) ca omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea creșterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Comunicare interpersonală

Introducere Comunicarea interpersonală, ca formă distinctă și complexă de interacțiune umană, este un pilon esențial în construirea relațiilor personale, profesionale și sociale. În timp ce această abilitate fundamentală stă la baza conexiunilor umane, devine evident că există provocări semnificative care pot... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Organizarea și etica profesiilor juridice

A) Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, prin Institutul Național al Magistraturii. Soluții din practica judiciară; B) Independența, imparțialitatea și integritatea - valori deontologice... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Aplicare legi în spațiu și timp

Aplicare legi in spatiu si timp Aplicarea legii penale în spațiu constă în activitatea de traducere în viață a prescripțiilor sancționatoare ale legii penale în raport cu locul comiterii diferitelor infracțiuni (în țară sau în străinătate) de către cetățeni români sau străini ori de persoane fără cetățenie. Pentru... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Percepția copilului instituționalizat cu privire la fenomenul abuzului

Introducere Am ales ca temă abuzul asupra copiilor, întrucât consider că este o problemă serioasă în zilele noastre și este crucial să se acorde atenție acestei chestiuni pentru a proteja drepturile și siguranța copiilor. Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, pe care România a adoptat-o în 1989,... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Tipuri de comunicare în sistemul unei organizații

Comunicarea -Noțiuni generale Este dificil de a da o definiție pentru un lucru atât de simplu despre care toți „știm” atât de multe lucruri. Sunt foarte multe definiții date de experții în domeniu, dar nici una nu este unanim acceptată. Câteva exemple: „Comunicarea este procesul prin care o parte (numită... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Percepția modernă a textului folcloric

1. Nota de prezentare Acest opțional se adresează elevilor din clasele a VI-a și a VII-a, desfășurându-se pe o perioadă de doi ani, câte o oră pe săptămână și își propune cunoașterea și valorificarea creațiilor folclorice românești într-un sistem organizat de învățare. Folclorul reprezintă totalitatea tradițiilor,... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Motivația intrisecă și extrinsecă în contextul școlar

I. Introducere: - În sens larg, motivația reprezintă „ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui individ.” (Sillamy, 1996) - În sens restrâns prin motivație „înțelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conștientizate sau neconștientizate,simple... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica de clemență

Libera concurență este un element-cheie al unei economii de piață deschise. Aceasta stimulează performanțele economice și oferă consumatorilor o paletă mai largă de produse și servicii de mai bună calitate la prețuri mai competitive. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței este menită să asigure că nu... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Corupție și politică în România contemporană

Corupția este un aspect mondial care se identifică la toate nivelurile societății și în toate domeniile de activitate. Aceasta are un caracter relativ din punct de vedere social, ceea ce într-o societate poate constitui act de corupție, în alta poate fi acceptat și permis. Din acest considerent, actele de corupție... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview