Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 107 din 114

Management exploatație agricolă

Societatea agricola BOGDAN S.R.L s-a constituit de catre proprietarii de terenuri in anul 1995. Ea exista ca persoana juridical romana si functioneaza potrivit prevederilor legii 36/1991 privind societatile agricole. In statutul societatii Agrirom obiectul de activitate consta in prestarea de servicii mecanizate si... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Extras Preview

Reformele Agrare în România

Istoria poporului nostru atestă cu puterea de convingere a faptelor ca agricultura a reprezentat pe parcursul a lungi perioade istorice ocupaţia de bază a locuitorilor meleagurilor noastre şi de asemenea că ţăranul român a avut un rol important în dezvoltarea economico-socială şi politică a ţării; ţărănimea a avut... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Execuția Lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare pe Pământuri Contractile

1. GENERALITĂŢI Pământurile argiloase, capabile de umflări şi contracţii mari, sunt întâlnite sub denumirea de argile contractile, expansive sau active. Aceste pământuri ocupă suprafeţe mari în multe ţări, în special, în zonele cu climat arid. În România, pământurile argiloase active (contractile, expansive) ocupă... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Resurselor Umane la Nivelul Județului Vrancea

INTRODUCERE La inceputurile dezvoltarii managementului stiintific, locul central era ocupat de factorul material. Din fericire, astăzi se acorda o mare importanta factorului uman deoarece omul nu este o fiinţa solitara, care traieste izolat, ci o fiinta sociala, trasaturile si functiile sale nu pot fi considerate... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Resurselor Umane la Nivelul Județului Giurgiu

INTRODUCERE Managerul resurselor umane a fost cunoscut ca funcţia de personal, administrare personal sau gestiunea personalului. Prin resursa umana se intelege o persoana sau un grup de personae care au capacităţi de munca fizica si intelectuala, care pot fi folosite in procesul muncii intr-un sistem economico -... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Ameliorații Silvice

Date generale 1. Denumirea obiectivului de investiţii: ameliorarea şi valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor de gradate din perimetrul de ameliorare Zăgrade. 2. Faza de proiectare: studiu de fezabilitate (SF). 3. Codul proiectului: 5172. 4. Titular de investiţie: Ministerul Agriculturii,... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Porumbul Zea Mays

1. Importanţa furajeră Centrul de origine al porumbului este America Centrală (Mexic-Guatemala) şi America de Sud (Peru –Bolivia), de unde a fost adus în Europa la sfârşitul secolului al XV-lea de navigatorul Cristofor Columb. În ţara noastră porumbul se cultivă de la sfârşitul secolului al XVII-lea, în Muntenia... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Laptele de consum - cercetări privind procesul tehnologic și eficiență economică a produselor de origine animală

Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere este domeniul ştiinţific care se ocupă cu cercetarea particularităţilor biologice şi productive ale animalelor domestice, păsărilor, albinelor şi peştilor cu scopul folosirii eficiente a acestora pentru obţinerea produselor animaliere, elaborează... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Extras Preview

Strategia de Dezvoltare a Sectorului Agroalimentar în Perioada Anilor 2006-2015

Este bine cunoscut faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei naţionale, în ansamblu, nici ţăranilor împroprietăriţi, în particular. Cât n-ar fi de tristă această constatare, de la un timp încoace ea a devenit o realitate dură. Astăzi sectorul agrar... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul Factorilor Naturali în Dezvoltarea și Practicarea Agroturismului

INTRODUCERE AGROTURISUL –ACTIVITATEA SUFLETULUI SI A RELAXARI- Am ales aceasta tema deoarece pot spune ca agroturismul , pentru mine , este o activitate foarte placuta. Pe langa aceasta multumire sufleteasca putem avea si avantaje ecomonice (castigarea unei sume de bani) , putem spune ca imbinam utilul cu... citește mai departe

41 pagini 6 puncte Extras Preview

Reforma agricolă din 1991

La sfarsitul anului 1989, suprafata agricola a Romaniei a fost de 14759ha, dincare: arabil 9458.3 ha, pasuni 3256.9 ha, fanete 1449.9ha, vii si pepiniere viticole 277.5 mii ha, livezi si pepiniere pomicole 318mii ha. Partea covarsitoare a terenului agricol se afla in proprietate si era exploatata de ferme de stat si... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Cultura Grâului

Capitolul I INTRODUCERE 1.1 Importanţa grâului Grâul este una dintre cele mai importante cereale şi planta care ocupă pe glob cele mai mari suprafeţe. El se bucură de o deosebită atenţie datorită: - conţinutului ridicat al boabelor în hidraţi de carbon şi substanţe proteice corespunzător cerinţelor organismului... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Utilizarea produselor de soia în industria alimentară

Introducere Datorită proprietăţilor lor funcţionale unice, produsele pe bază de soia au devenit ingrediente foarte atractive pentru a fi utilizate în majoritatea sistemelor alimentare. Utilizarea proteinei din soia ca materie primă, supliment sau analog s-a extins la majoritatea produselor alimentare. Una din... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras

Sociologie și Dezvoltare Rurală

CAPITOLUL 1 OBIECTUL SOCIOLOGIEI RURALE ŞI EVOLUŢIA GÂNDIRII SOCIOLOGICE DIN ROMÂNIA 1.1. Obiectul sociologiei 1.2. Funcţiile sociologiei 1.3. Gândirea sociologică din România 1.1. OBIECTUL SOCIOLOGIEI Sociologia face parte din grupa ştiinţelor sociale, care la rândul lor se împart în trei subgrupe: 1.... citește mai departe

130 pagini Gratis Extras Preview

Management în Agroturism

INTRODUCERE Practicarea agroturismului s-a extins din ce în ce mai mult în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în aproape tot continentul european. O vacanţă la ţară a intrat în obişnuinţa iubitorilor de aer curat, natură, spaţii pur ecologice. Căutarea mediului rural, pentru odihnă şi recreere este o... citește mai departe

127 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. NOŢIUNEA DE DREPT Termenul general de drept este considerat ca fiind o noţiune complexă ce poate fi definită din mai multe puncte de vedere1: a) ca normă sau ansamblu de norme de conduită, generale şi obligatorii, pe baza cărora se desfăşoară activitatea umană în... citește mai departe

130 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Finanțare și creditare în zootehnie

Capitolul I . FINANŢE PUBLICE – CONCEPT, CONŢINUT, FUNCŢII Finanţele publice constituie o componentă importantă a vieţii socialeconomice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii atât în proporţiile (dimensiunile) şi distribuirile Produsului Intern Brut (P.I.B.). Existenţa... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Ergonomie și protecția muncii

Pe masura apropierii de mileniul al III-lea, omul a reusit sa creeze brese tot mai adanci in cunoasterea macro si microcosmosului sau. Si totusi, dupa informatiile furnizate de Biroul International al Muncii, in fiecare tara exista un foarte mare numar de muncitori care nu se mai intorc in sanul familiilor lor,... citește mai departe

88 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Consultanță și Extensie

1. Concept, necesitate, conţinut 1.1. Conceptul de consultanţă Ca şi alte concepte care au apărut mai târziu în terminologia economică românească, noţiunea de consultanţă ca definiţie nu s-a cristalizat într-un concept care să întrunească unanimitatea. Există mai multe definiţii care se diferenţiază din punct... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Agromarketing

Obiective · în elegerea importan ei economice úi sociale a agromarketingului; · definirea conceptului úi a sistemului de agromarketing; · eviden ierea particularitã ilor agromarketingului; · cunoaúterea raporturilor dintre utilitã ile unui produs alimentar úi marketing; · abordarea macro úi micro a... citește mai departe

255 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Utilizarea Hormonilor de Creștere

1. INTRODUCERE Acţiunea conştientă a omului de influenţare a naturii s-a înscris, de-a lungul timpului, ca o coordonată a existenţei, a deverii sale. Agricultura, ca sector de bază a activităţii umane, este chemată să răspundă cerinţelor crescânde de produse, atât sub raportul cantităţii, al calităţii , cât şi al... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Producerea Semințelor de Plante Legumicole

CAP.1. PRODUCEREA SEMINŢELOR DE PLANTE LEGUMICOLE Asigurarea pentru producţie a cantităţilor necesare de material biolo¬gic din soiurile şi hibrizii valoroşi care să-şi menţină caracterele iniţiale, presupune aplicarea permanentă a unor măsuri desfăşurate pe baze ştiinţi¬fice, în funcţie de particularităţile... citește mai departe

30 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Plante Medicinale și Aromatice

Importanţă Din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, meşteşugul vindecării suferinţelor umane nu s-a putut despărţi de plantele medicinale. Până în urmă cu un veac, aproape toate “leacurile” folosite de om erau de origine vegetală. Treptat, “sita ştiinţei” a separat ce este folositor şi ce nu din cunoştinţele... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Aranjamente Florale Occidentale Clasice

Picturile, covoarele şi tapiseriile din Evul Mediu reflectă imaginea flo¬rilor în epocă. în afara folosirii lor ca modele în alcătuirea motivelor ornamentale, florile continuau să fie prezente cu precădere în viaţa religioasă. De-abia în perioada Renaşterii ele au început să se folosească mai mult şi nu doar pentru... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Trandafirul

Trandafirul este un arbust erect, urcator sau tiritor, cu inaltime variabila cuprinsa intre 0,3-5m (in functie de spacie si soi). Are tulpina acoperita cu ghimpi , frunzele lucioase sau mate iat florile sint solitare sau grupate in inflorescence. Ele sint f variate ca marime, forma, culoare,numar de petale (25-45)... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview