Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 101 din 114

Gloria Jean's - cafea cu aromă incredibilă

Evolutia pe care a cunoscut-o Gloria Jean's in Romania reflecta perfect sensibilitatea conceptelor implementate cu titlul de pionierat. Va castiga oare acest brand pariul cu piata romaneasca? Gloria Jean's opereaza in Romania din 2005, in baza unui contract de master franciza detinut de compania Gourmet Products... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras

Efectele poluării asupra județului Iași

Iaşi este un judeţ în Moldova, cu reşedinţa în oraşul Iaşi (populaţie 320,888). Iaşi îşi trage numele de la vechiul trib al iazigilor. Judeţul se află situat pe o câmpie între râurile Siret şi râul Prut. De asemenea, râul Jijia traversează judeţul, iar oraşul Iaşi se află pe malurile unui afluent al său, Bahluiul.... citește mai departe

9 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism

CAPITOLUL I. ANALIZA ECONOMICA- concept, tipologie, particularitATi, metode Si importantA 1.1.Concept privind analiza economica Cunoaşterea profundă a fenomenelor, desprinderea legăturilor cauzale ale acestora ca scop de sine stător face necesară utilizarea analizei economice. Analiza economică reprezintă o... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Proiectului

1.1 CE ESTE UN PROIECT? Indiferent de slujbă, îndeplinim o mulţime de sarcini în fiecare zi: pregătim un memoriu, conducem o reuniune, imaginăm o companie de vânzări, ne mutăm într-un birou nou. Sau poate ziua de lucru este mai mult aşa: să usurăm accesul la sistemul informaţional, să dezvoltăm o temă de cercetare... citește mai departe

125 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Dezvoltarea rurală și regională a județului Sălaj

Capitolul 1 Caracteristici generale ale judetului Scurt istoric Judeţul Sălaj este situat în partea de nord-vest a României şi are o suprafaţă de 3864,4 kmp, reprezentând 1,6% din teritoriul României. Se învecinează la nord cu judeţele Satu-Mare şi Maramureş, la vest şi sud-vest cu judeţul Bihor iar la sud-est cu... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Audit Financiar - Caiet de Seminar

Capitolul 1 PLANIFICAREA AUDITULUI INTERN 1.1. Conceptul de planificare al auditului Activitatea de audit intern este o activitate planificată, proces care se realizează pe baza analizei riscurilor asociate activităţilor şi este menită să adauge valoare entităţii auditate. Auditorul trebuie să planifice auditul... citește mai departe

233 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Audit Financiar

Capitolul 1 REGLEMENTAREA ŞI COORDONAREA AUDITULUI INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Cadrul legislativ 1.1.1. Contextul general Prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern1 şi Ordonanţa Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern2 a fost reglementat auditul... citește mai departe

126 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Oenologie

Personalul şi studenţii care efectuează lucrări practice în laboratoarele de oenologie (vinificaţie) trebuie să cunoască şi să respecte normele de protecţia muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă. Astfel:  Protecţia personală se asigură cu ajutorul halatului, a cărui purtare este obligatorie;  Punerea... citește mai departe

117 pagini Gratis Extras Preview

Consultanță Agricolă

CAP. I STRUCTURA ORGANIZATORICA A SERVICIILOR DE CONSULTANTA AGRICOLA LA NIVELUL JUDETULUI VASLUI 1.1. Structura organizatorica a Oficiului judeţean de consultanta agricolă Vaslui Oficiile judeţene de consultanţă agricolă (OJCA) reprezintă unităţi bugetare cu personalitate juridică, subordonate ANCA, alături de... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Agricultura biologică - îngrășămintele verzi - lupinul

INTRODUCERE ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ În mod simplu, agricultura biologică este un sistem agricol menit să furnizeze consumatorului alimente proaspete, gustoase şi autentice şi care în acelaşi timp respectă ciclul natural de viaţă al sistemelor. Solul este probabil una din cele mai importante - şi totuşi neglijate... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Agroturism - 2

PRINCIPALELE PREVEDERI ALE LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA TURISMUL RURAL Protecţia turiştilor Găzduirea turiştilor la pensiunea turistică rurală sau pensiunea agroturistică se face atât prin rezervarea de locuri printr-o agenţie de turism sau alt agent economic, cât şi direct, prin relaţia turist-prestator... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras

Importanța creșterii animalelor domestice

„ De fapt omul nu se comportă niciodată ca un animal. Comparaţia cu animalele trebuie făcută cu prudenţă. În orice caz, deosebirea nu constă în aceea că omul nu are nimic în comun cu animalul, omul are în plus ceva esenţial, care modifică radical comportamentul său, este vorba de intelectul său, de gândirea sa, de... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Extras Preview

Contaminarea Produselor Vegetale cu Ergotoxine

CLASIFICAREA SUBSTANŢELOR TOXICE Încercările de a realiza o clasificare a substanţelor toxice care să satis¬facă din toate punctele de vedere nu au dat rezultat până în prezent. Din¬tre criteriile mai importante pe baza cărora s-au realizat unele clasificări se pot aminti : efectele produse în organism ; natura... citește mai departe

20 pagini 5 puncte Extras Preview

Legislație în industria alimentară

1.NORMA JURIDICA Definitii: Notiune 1: este o regula sociala de conduita generala siobligatorie elaborate, recunoscuta sau acceptata de catre stat si impusa, daca este cazul, prin forta coercitiva a acestuia. Notiune 2: este o relatie sociala reglementata de puterea legislativa a unui stat Trasaturi... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Grâul

1. Importanţa economică şi furajeră Grâul este considerat cultura agricolă cu cea mai mare suprafaţă cultivată pe plan mondial, aceasta fiind de peste 220 milioane hectare. În ţara noastră suprafaţa cultivată cu grâu este de cca. 25% din suprafaţa arabilă şi 40% din suprafaţa semănată cu cereale. Importanţa ce se... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Scorțișoara

2. PREZENTARE GENERALĂ 2.1. Planşă color Frunze SCORŢIŞOARĂ Floare Scoarţă 2.2. Denumirea latină şi alte denumiri ale scorţişoarei: Cinnamomum aromaticum Nees (sin. C. cassia) C.zeilanicum, Garc şi Bl (sin. C. verum) (fam. Lauraceae) Germană: Zimmen 2.3. Răspândirea geografică a scorţişoarei: Arborele de... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Înghețată

1.Introducere Îngheţata este un sistem coloidal polidispers şi complex, ale cărei caracteristici sunt date de lapte şi produsele derivate, precum şi de celelalte ingrediente adăugate. Din punct de vedere tehnologic, îngheţata poate fi definită ca un produs congelat, obţinut prin congelarea în condiţii speciale a... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de combatere a buruienilor în cultura plantelor de câmp

Cap.1. Argument Buruienile sunt definite in cultura de specialitate ca fiind plante străine intr-o cultura agricolă, care produc pagube, cosumand apa şi substantele nutritive din sol şi care duc la scaderea recoltei. Pagubele produse de buruieni sunt următoarele: creşterea costurilor de producţie, reducerea... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Agroturism

TURISM Originea termenului latină: turnare – a se întoarce turnus – mişcare circulară (călătorie cu întoarcere la punctul de rezidenţă) franceză: – tourisme rusă: – turizem engleză: – tourism italiană : – tourismo germană: – tourismus - TURISM Originea termenului Marea Britanie – începutul secolului XIX... citește mai departe

249 pagini Gratis Extras

Nutriție

Curs 1 Modul de alimentaţie al omului influenţat de antropogenezã reflectã noile descoperiri care au dus la îmbunãtãţirea şi diversificarea hranei în raport cu modul de folosire a resurdelor alimentare . Aceste transformãri au fost facilitate de cunoaşterea şi înţelegerea relaţiei dintre om şi aliment. Formele de... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

TPPV

. CURS 2 - Recepţia calitativă şi cantitativă a cerealelor - Depozitarea cerealelor - Caracterizarea făinii de grâu - Depozitarea făinurilor S24. 1.1.4. Recepţia calitativă şi cantitativă a cerealelor - Aprovizionarea morii cu cereale se face de obicei cu vagoane CFR, autocamioane special amenajate şi prin... citește mai departe

87 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectura peisajului - rezervații și parcuri

Parcuri naţionale Parcul Naţional Domogled — Valea Cernei Parcul naţional propus al Văii Cernei are o suprafaţă totală de peste 60 000 ha şi cuprinde ambii versanţi ai rîului Cerna, a cărui vale se întinde pe un culoar tectonic lung de peste 5 km, străbătînd Munţii Godeanu şi Munţii Mehedinţi, la o amplitudine... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Extras Preview

Avantajele și Dezavantajele Micropropagării în Vitro

AVANTAJELE MULTIPLICĂRII VEGETATIVE „IN VITRO" În principal, avantajele micropropagării ,,in vitro" constau în următoarele : 1. Tehnicile de multiplicare „in vitro" permit înmulţirea rapidă, cu o rata de neimaginat faţă de metodele tradiţionale, în ritm extrem de accelerat, a speciilor vegetale. Astfel, pe această... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Modelul eșalonării optime

Proiectul unui sistem agricol este un complex de activitati cu anumite durate. Din punct de vedere al esalonarii in timp, activitatile proiectului se impart in simultane sau consecutive. Scopul esalonarii optime a activitatilor proiectului agricol este minimizarea timpului total de executie a proiectului. Pentru... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Modelul rației furajere optime

Furajerele pentru animale domestice se clasifica in urmatoarele grupe principale: 1). Fibroase (masa verde, fanuri, furaje murate) 2). Grosiere (paie, vreji, coceni) 3). Concentrate (graunte d ecereale, boabe de leguminoase, seminte de oleaginoase) 4). Suculente (radacinoase, tuberculi, fructe) 5). Reziduuri... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview