Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 51 din 114

Practică tehnologia creșterii animalelor - studiul producției de carne la bovine

INTRODUCERE Bovinele au o importanţă social-economică, sanitară, biologică şi ecologică de prim ordin în economia multor state. Ele furnizează un volum mare de produse animaliere, de certă importanţă pentru consumul populaţiei şi pentru industria prelucrătoare. Astfel, bovinele furnizează 96% din cantitatea totală... citește mai departe

25 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea lucrărilor de îngrijire în unitatea de producție VI Turda

Capitolul 1 DATE CU CARACTER GENERAL 1.1 Necesitatea proiectarii lucrarilor silvotehnice Proiectul de lucrari silvotehnice are drept scop stabilirea cadrului adecvat pentru executarea lucrarilor de ingrijire si conducere indicate pentru fiecare arboret si ansamblu de arborete din cuprinsul unei unitati de... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Cerințe privind asigurarea calității

CERINTE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Definiţia calităţii În conformitate cu ISO (Organizaţia Internaţională pentru Standardizare) „calitatea este definită ca un ansamblu de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs, respectiv serviciu, care îi conferă acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate şi... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras

Studiu comparativ între România și Ungaria

I. Scurta prezentare a tarilor Ungaria Ungaria este o republica din sud-estul Europei Centrale. Este vecină cu Austria, Slovacia , Ucraina , Romania , Serbia , Croatia şi Slovenia Populaţia maghiară din Ungaria de azi reprezintă 89 - 95%, limba ei este maghiară din familia ugro-finică, alte minorităţi : rromi,... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme Durabile în Producția Animală

1. INTRODUCERE Energia solară este cea mai importantă sursă de energie a Pământului. Aproape fiecare formă de energie pe care oamenii o folosesc astăzi, provine din transformarea şi înmagazinarea energiei solare. După evenimentele de pe piaţa energetică mondială, în special cea a resurselor minerale, a devenit clar... citește mai departe

46 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Dispozitive Experimentale Aplicate în Silvicultură

8. DISPOZITIVE EXPERIMENTALE APLICATE ÎN SILVICULTURĂ 8.1. Consideraţii generale Oricare ar fi tipul de element genetic care se compară: provenienţă, descendenţă, clonă, varietate, este absolut necesar să se instaleze dispozitive experimentale în teren (statistical designs) stabilite în mod riguros pe baze ale... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Analiza pieței și a potențialului intern - Cotnari SA

CAPITOLUL I – BAZA DE INFORMAŢII 1.1 Prezentarea socetăţii S.C. COTNARI S.A. Una din bijuteriile preţioase ale podgoriilor româneşti este cea de la Cotnari atestată documentar de mai bine de 500 ani, unde vinul era produs încă din timpuri străvechi. Podgoria Cotnari face parte din Regiunea viticolă a Podişului... citește mai departe

38 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Rezolvarea problemelor și identificarea lor din spațiul rural - Județul Arad, Oraș Pecica

INTRODUCERE Creşterea atractivităţii oraşului Pecica pentru locuitori şi atragerea de noi activităţi economice conduce la atragerea de forţă de muncă calificată care să îşi dorească să rămână în Pecica, menţinerea populaţiei actuale în oraş oricine preferând să lucreze în localitatea de domiciliu dacă aceasta... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Geologie

Geologia ( geo-pământ; logos – vorbire) este ştiinţa care studiază învelişul de piatră al pământului, în special scoarţa solidă a acestuia. Obiectul de studiu îl reprezintă cunoaşterea structurii şi compoziţiei globului pământesc, precum şi modul de formare al mineralelor şi rocilor care îl alcătuiesc. Geologia... citește mai departe

159 pagini Gratis Extras

Studiul productivității muncii și căile creșterii ei la SC Cicos SRL Dorohoi

INTRODUCERE În toate ţările lumii agricultura a constituit dintotdeauna o componentă esenţială a producţiei materiale. Progresul tuturor ţărilor a fost şi este strâns legat de realizările din agricultură. Cele mai dezvoltate ţări din punct de vedere economic sunt ţările care au reuşit să-şi dezvolte agricultura şi... citește mai departe

84 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul resurselor umane și creșterea economică la SC Agrocomplex SA Bârlad

CAPITOLUL I. ÎMBUNǍTǍŢIREA RESURSELOR DE MUNCǍ, OBIECTIV ESENŢIAL AL CREŞTERII ECONOMICE Privitǎ ca un ansamblu funcţional, care asigurǎ în cadrul procesului de muncǎ reuniunea pǎmântului, a uneltelor de muncǎ şi a forţei de muncǎ în scopul obţinerii unei categorii specifice de bunuri, exploataţia poate fi... citește mai departe

102 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Protecția consumatorului

1. Principalele drepturi ale consumatorilor : a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; b) de a fi informaţi complet, corect şi precis... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Fertilizarea și Amendarea Culturii de Gerbera jamesonii-gerbera

Fertilizarea și amendarea culturii de Gerbera jamesonii-gerbera Introducere Gerbera jamesonii este o specie de plantă care face parte din familia florii-soarelui (Asteraceae). Denumirea plantei provine de la naturalistul german Traugott Gerber. În sălbăticie există aproximativ 30 de specii, prezente in America de... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de creștere și exploatare a pasărilor în Târgu Frumos

Cresterea pasarilor se ocupa in primul rand cu cresterea si exploatarea raselor de gaini,curci,bibilici,gaste si rate. Cresterea pasarilor necesita cunostinte variate,din urmatoarele considerate:numarul mare de speciicu particularitati biologice de crestere si de intretinere foarte diferite unele de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Rezervație Forestieră Pădurea Comana

O rezervatie unica in Europa, care include zeci de specii de plante si animale protejate de legile internationale, este considerata a doua delta a Romaniei.La cativa zeci de kilometri de Capitala, se afla cea mai mare arie protejata din Campia Romana. Este vorba despre Parcul Natural Comana, care se intinde pe... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

PAC și Veniturile Agricultorilor

PAC şi veniturile agricultorilor Obiectivul de protecție a veniturilor agricultorilor a contribuit fundamental la întărirea Politicii Agricole Comune. Instrumentul inițial de bază a fost Organizarea Comună de Piață. Pe măsura liberalizării schimburilor, creșterea și menținerea veniturilor agricultorilor necesită... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Marketing

L E C Ţ I A 1 CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE MARKETINGULUI AGROALIMENTAR 1.1 Importanţa marketingului agroalimentar; 1.2. Conceptul şi sistemul de marketing agroalimentar 1.3. Particularităţile producţiei agroalimentare care au generat apariţia marketingului agroalimentar 1.4. Funcţiile marketingului agroalimentar 1.1... citește mai departe

204 pagini Gratis Extras Preview

Organizarea Comuna de Piață a Vinului

Organizarea comuna a pieței vinivinicole conține norme privind potențialul producției de vin,mecanismele pieței,organizarea producatorilor și organismele sectoriale ,practicile și tratamentele oenologice, descrierea, denumirea ,prezentare și protejarea produselor , vinurilor cu denumire controlata și schimburile cu... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Factori care Influențează Oxidarea Aldehidică

Factori care influenţează oxidarea aldehidică a lipidelor - Compoziţia grăsimilor AG sat/nesat, cis/trans, AGL/TAG - Prezenţa ionilor metalici (prooxidanţi) - Activitatea apei: auto oxidarea este minimă ptr aw 0,1-0.3 şi maximă ptr aw 0,55-0.85 - Temperatura - Suprafaţa de contact - Concentraţia oxigenului... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Râncezirea Aldehidică a Lipidelor

Este un proces prin care se formează masiv hidroperoxizi (ROOH) şi care are la bază mecanismul radicalic general corespunzător celor trei etape caracteristice: Iniţiere 1) R-H + Iniţiator (lumină sau metal) R - + H • Propagare 2) R - + O2 ROO • 3) ROO - + RH ROOH + R • Întrerupere 4) R - + R - R – R 5)... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Extras Preview

Dezvoltare rurală

Diagnoza comunei Mogoșești-Siret s-a făcut pe baza unor criterii, subcriterii respectiv indicatori după cum urmează: 1.Criteriul fizico-geografic cuprinde subcriteriile: 1.1 Forme de relief 1.1.1. Principalele forme de relief Teritoriul comunei Mogoșesti-Siret este situat in partea de sud a Podișului Sucevei,... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Prezentarea unui ONG de Mediu - Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont

Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont Descriere O.N.G. Clubul de Ecologie si Turism Montan Albamont (C.E.T.M. Albamont) se defineste ca o organizatie cu activitati concrete, neguvernamentala de mediu, legal constituita, nonprofit, fara caracter politic. Scopul organizaţiei este acela de a promova... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Metodă în consultanță agricolă

1.1. Scurt istoric al consultantei Consultanţa, ca activitate umană a existat din antichitate cu toate ca exemplificările sunt rare, situaţie determinată de lipsa unor dovezi scrise şi de discreţia care caracterizează, în general, activitatea consultanţilor. Ca şi alte concepte care au apărut mai târziu în... citește mai departe

98 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Serviciul public - modalitate concretă de realizare a administrației publice

CAPITOLUL I: Serviciile publice mijloace ale activitatii administratiei 1.1. Administratia publica – scopul si rolul ei in societate 1.1.1. Notiunea de administratie publica Statalitatea este, în prezent, principiul dominant al organizării politice, lumea fiind “parcelată” în state separate care, prin... citește mai departe

43 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Politici agricole despre piața zahărului

Zahărul, este cel mai îmbelşugat şi economic îndulcitor. Poate fi folosit în diferite feluri în medicină si poate fi adăugat în betonul folosit la construcţia zidurilor. El ajută la prelungirea vieţii florilor tăiate (ţinute în glastră). A fost folosit chiar şi în industria filmului, ca înlocuitor al geamului,... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras