Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 60 din 114

Stabilirea dozelor de îngrășăminte organice și chimice, pentru cultura viței de vie în contextul practicării unei agriculturi de tip intensiv

Capitolul I Chimizarea agriculturii in contextul societăţii contemporane 1.1. Căi si mijloace de sporire a producţiei agricole Ritmul actual de creştere a populaţiei precum şi deficitul existent sub aspectul mijloacelor de trai necesare pentru hrana oamenilor, impun găsirea unor căi de sporire a producţiei... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Stabilirea Dozelor de Îngrășăminte Organice și Chimice pentru Cultura Părului în Contextul Practicării unei Agriculturi de Tip Intensiv

CAPITOLUL I. CHIMIZAREA AGRICULTURII ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE Chimizarea reprezintă aplicarea pe scară largă a mijloacelor chimice în tehnologiile folosite în producţia agricolă cu scopul intensivizării şi modernizării agriculturii. 1.1. Căi si mijloace de sporire a producţiei agricole Problema care a... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Modificări de Natură Microbiologică ce Apar în Vin

Mustul şi vinul, fără îngrijiri, sunt medii favorabile pentru creşterea şi multiplicarea microorganismelor. De la bobul de strugure şi pînă la vinul din pahar se dă o luptă acerbă în care enologul trebuie să iasă învingător, folosind ca aliat microorga¬nismele utile şi înlăturînd pe cele care prin activitatea lor... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Extras Preview

Mecanisme de diferențiere a sexelor

Caracterele sexuale de ordin morfologic, anatomic, fiziologic, comportamental sunt foarte bine exprimate la animale și la om. La plantele superioare ele sunt mai puțin distincte, deoarece atât în cazul speciilor dioice, cât și unisexuat-monoice, diferențele dintre exemplarele mascule sau female și respectiv, dintre... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Stabilirea Dozelor de Îngrășăminte Organice și Chimice pentru Cultura Castraveților în Solar

Capitolul 1 Chimizarea agriculturii în contextul societății contemporane 1.1. Căi și mijloace de sporire a producției agricole Pentru sporirea produţiei agricole, principalele căi de care dispune agricultura sunt: a) extinderea suprafeţelor de teren agricol și în special de teren arabil, prin luarea în cultură... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Cultura Salcâmului

CAPITOLUL I CULTURA SALCÂMULUI ÎN ROMÂNIA 1.1. Originea şi evoluţia salcâmului Salcâmul este o specie alohtonă, provenind din nord-estul Americii de Nord unde este răspândit între 330 latitudine nordică până la sud de Marile Lacuri, depăşind paralela 400, iar ca longitudine vestică până la 940 la confluenţa... citește mai departe

62 pagini 8 puncte Extras Preview

Cultura Pajiștilor și a Plantelor Furajere

INTRODUCERE 1.1. Importanţă, clasificare, răspândire Pajiştea reprezintă suprafaţa de teren acoperită cu vegetaţie ierboasă, alcătuită în cea mai mare parte din plante perene, ce aparţin diferitelor familii botanice, a căror producţie este utilizată în alimentaţia animalelor, prin păşunat sau cosit. Congresul... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Moraxella

Moraxella Familia Neisseriaceae Această grupă de bacterii este formată din familia Neisseriaceae şi din două genuri neîncadrate.Familia Neisseriaceae cuprinde patru genuri: Neisseria,Branhamella,Moraxella şi Acinetobacter.Primele două cuprind specii patogene pentru om şi nu prezintă interes pentru microbiologia... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Raport de practică la Vorniceni - Agrovin

„Daca din copilarie se educa o atitudine corecta fata de vin,atunci o intilnire cu el va aduce bucurie si inspiratie. Spontan chiar si sub actiunea vinului,se trezesc muschii-la dans,Sufletul -la cintec, Inima –la dragoste,Buzele-la zimbet,Mintea la idee.’’ (H.Ortega) Viticultura şi vinificaţia au tradiţi... citește mai departe

57 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Obținerea vinurilor spumante

„O sticlă de vin conţine mai multă psihologie decît toate cărţile din lume „ Louis Pasteur „Vinul pentru mine este pasiune, este familia şi prietenii mei. Căldura inimii şi generozitatea sufletului, vinul este artă şi cultură. Este esenţa civilizaţiei şi arta de a trăi.” Robert Mondori În ultimele decenii,... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Extras Preview

Producerea Vinurilor Demidulci

COMPARTIMENTUL GENERAL 1.1 NOŢIUNI ÎNTRODUCTIVE Producerea vinurilor în Moldova, care din cele mai vechi timpuri a fost una din cele mai tradiţionale îndeletniciri ale moldovenilor, actualmente este una din cele mai importante ramuri ale economiei naţionale. Vinul de struguri este cea mai veche băutură, zemislită... citește mai departe

94 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Raport de practică - Fabrica de vinuri Sadova

1. Partea introductivă. Fiecare băutură constituie o istorie aparte, un adevărat poem, care înalţă în cînturi îmbinarea nobilei viţei de vie cu sufletul viitoarei licori şi această îmbinare, ca şi multe altele, trece cu succes proba timpului. Viticultura şi vinificaţia pe aceste meleaguri au o tradiţie... citește mai departe

43 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Soiuri de vin - Fetească

Arta de a produce şi de a consuma vinul la moldoveni a fost şi a rămas o parte integrantă a culturii acestei naţiuni. [4] În ultimele 2-3 decenii, viticultura şi vinificaţia mondială sau confruntat cu unele elemente de criză determinate de apariţia unui dezechilibru între cerere şi ofertă. Producerea băuturilor... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Raport de practică - Vinăria Trifești

Întroducere. Ramura vinificaţiei este o parte componentă a Îndustriei Alimentare a Republicii Moldova. Pentru aşi ocupa locul cuvenit în Economia Moldovei ramurii ia permis condiţiile favorabile de dezvoltare şi prezenţa pieţei de desfacere. Ramura are tradiţii multiseculare, dar organizarea producerii băuturilor... citește mai departe

46 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Producerea vinului alb sec Mileștii - Mici

1.1 Partea introductivă Moldova- ţara cu istorie şi tradiţii bogate.Poietul a numit acest ţinut îmbelşugat porţile raiului. Amplasarea favorabilă şi clima minunată din timpuri străvechi, atrăgeauoamenii,care-şi construiau casele, creşteau copiii şi desigur cultivau pămîntul.Despre bogăţia acestui meleag există un... citește mai departe

122 pagini 13 puncte Extras Preview

Viticultură și vinificație - Întreprinderea Chatau Vartely

Introducere Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare încă de pe atunci strămoşii noştri moldoveni(triburile geto-dacii) din neoliticul timpuriu, la nord de Marea Neagră duceau observaţii asupra butucilor viţei de vie, supraveţuind înpreună in conditii dificile. Milenii în şir cultivarea viţei de vie a fost... citește mai departe

44 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Carnea și Preparatele din Carne

Carnea si preparatele din carne sunt componente importante în alimentatia omului. Ne vom referi în continuare la carnea de pasăre, mamifer si peste, la crustacei si moluste, ca si la icre, viscere si mezeluri. Toate acestea au, în mare, o compozitie similară, aducând organismului nutrienti foarte importanti pentru... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras

Laptele și Produsele Lactate

Acestă grupă de alimente este consumată la toate vârstele si pe tot mapamondul. Laptele este singurul aliment consumat în perioada de început a vietii de către toate mamiferele, inclusiv de către om, rezultând clar valoarea sa pentru organism. Este un “aliment constructor”, asa cum este definit de Bigore, care,... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras

Gelatinizarea Retrogradarea și Modificarea Amidonului

I. AMIDONUL NATIV Amidonul este un polizaharid de rezervă, specific organismelor vegetale, care se găsește atât în țesuturile fotosintetice, cât și în majoritatea țesuturilor de rezervă ( semințe, tuberculi, etc). Extragerea amidonului se face din: - semințe: amidonurile cerealiere ( porumb, orez, secară, grâu);... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras

Tehnologia de Fabricare a Biscuiților Glazurați

I. NOTIUNI GENERALE Biscuiţii sunt produse obţinute prin coacerea unui aluat stanţat, preparat din făină, apă, zahăr, grăsimi, lapte etc., care se afânează pe cale chimică. Sunt produse cu o mare valoare alimentară şi conservabilitate ridicată (circa 6 luni - l an) datorită materiilor prime folosite şi umidităţii... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Stabilirea Necesarului de Nutrețuri și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

IMPORTANŢA ALIMENTAŢIEI ANIMALELOR Alimentaţia animalelor domestice şi tehnologia furajelor se ocupă de cercetarea nutriţiei şi alimentaţiei animalelor şi a păsărilor domestice crescute şi exploatate în diferite condiţii de întreţinere şi îngrijire. Nutriţia şi alimentaţia animală prezintă mare importanţă deoarece... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Riscurilor și Punctelor de Control a Indulcitoriilor Sintetice

Introducere Aditivii alimentari sau E-urile sunt substanţele care însoţesc aproape orice produs aflat în galantarele magazinelor, ele au sau nu valoarea nutritivă sunt folosite la prepararea unor alimente în scopul îmbunataţirii calitaţii acestora sau pentru a permite aplicarea unor tehnologii avansate de... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Gastronomie și Oenologie

Termenul de tehnologie este format din cuvintele greceşti tehnos = artă, meşteşug şi logos = ştiinţă. Definiţia dată astăzi tehnologiei este: tehnologia este ştiinţa care se ocupă cu procesele de transformare a materiilor prime în produse de consum şi mijloace de producţie. Prin proces de producţie al unei... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Ameliorarea plantelor - organizarea producerii de sămânță

Producerea de sămânţă este o activitate foarte importantă în agricultură, de calitatea materialului biologic cultivat depinzând în mare parte nivelul producţiior obţinute. În România, activitatea de înmulţire a soiurilor şi hibrizilor este reglementată prin acte legislative care stabilesc condiţiile ce trebuie... citește mai departe

87 pagini Gratis Extras

Politica agricolă comună - întrarea României în UE

1 „PAC reprezintă un set de politici menite să crească veniturile fermierilor din UE. Reprezintă aproape jumătate din bugetul UE, dar fermierii continuă să părăsească pământul. PAC a zilelor noastre e o matrice extrem de complexă de politici, dar nu întotdeauna a fost aşa. Politica a adus o serie de probleme... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview