Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 58 din 114

Amenajări și construcții hidrotehnice

CAPITOLUL 1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND CICLUL HIDROLOGIC SI SCHEMELE DE AMENAJARE A BAZINELOR HIDROGRAFICE 1.1. DEFINIŢIA SI COMPONENTELE CICLULUI HIDROLOGIC Ciclul hidrologic reprezintă un model conceptual care descrie miscarea continuă a apei între biosferă, atmosferă, litosferă si hidrosferă. pa reprezintă unul... citește mai departe

45 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Instituții și integrare europeană - politici agricole comune

Evolutia Politicii Agricole Comune INSTRUMENTE DE SUSTINERE - PRETURILE Principiul de baza fundamenteaza mecanismul preturilor in cadrul P.A.C. are in vedere necesitatea acordarii unui pret producatorului agricol pentru produsele sale, in functie de fortele pietei. Intrucat, aceste forte ale pietei sunt... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Stabilirea dozelor de îngrășăminte organice și chimice, pentru cultura mărului în contextul practicării unei agriculturi de tip intensiv

Capitolul I Chimizarea agriculturii în contextul societăţii contemporane Problema de baza a societatii contemporane este satisfacerea nevoilor de hrană. Necesitatea sporirii producţiei agricole prin folosirea îngrăşămintelor şi a substanţelor de protecţie chimică a plantelor în etapa contemporană, derivă din... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Stabilirea dozelor de îngrășăminte organice și îngrășăminte organice și chimice, pentru cultura viță de vie, soi aromat

CAPITOLUL 1. CHIMIZAREA AGRICULTURII ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE Prin "chimizarea agriculturii" se inţelege, aplicarea pe scară largă in tehnologiile de producţie agricolă a mijloacelor chimice, in scopul intensivizării si modernizării producţiei agricole. 1.1. Căi si mijloace de sporire a producţiei... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Stabilirea dozelor de îngrășăminte organice și chimice, pentru cultura cireșului

CAPITOLUL 1. Chimizarea agriculturii în contextul societaţii contemporane Printre problemele de baza ale lumii contemporane se numara in primul rand cele de satisfacere a nevoilor de hrana şi de creştere a nivelului de trai. Necesitatea sporirii producţiei agricole prin folosirea îngrăşămintelor şi a substanţelor... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Pomicultură Specială

A. MEMORIU DESCRIPTIV 1. Obiectul şi necesitatea proiectului Cultura vişinului este o ramura importanta a pomiculturii, deoarece vişinul este unul dintre cei mai timpurii pomi, fructele lui se maturează incepand cu luna iunie pînă in mijlocul lunii august. Vişinul este o specie pomicolă cu o importanţă... citește mai departe

20 pagini 10 puncte Extras Preview

Conceptul Bursei de Mărfuri

1.1 Definirea bursei de mărfuri Bursa este o piaţă specială organizată de către stat sau de către societăţi particulare în cadrul căreia se confrunta cererea cu oferta şi au loc tranzacţii de vânzare-cumpărare de mărfuri, titluri de valoare, etc. Bursa de mărfuri este o forma a bursei, o piaţă specială, unde se... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview

Conservarea prin Deshidratare a Usturoiului

INTRODUCERE Usturoiul (Allium sativum) este o legumă perenă, în practica legumicolă este tratat ca o legumă bienală și se înmulțește pe cale vegetativă. Bulbul (căpățâna) usturoiului este alcătuit din mai mulți bulbili, denumiți căței, așezați strâns pe un disc comun, turtit, care reprezintă tulpina usturoiului.... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect nutriție - calculul valorii energetice a alimentelor și întocmirea unui meniu

Valoarea energetica a produselor alimentare reprezinta capacitatea acestora de a furniza energie termica si se exprima in kilocalorii sau in kilojouli. Ea este cea care conditioneaza aspectul cantitativ al hranei, acoperirea necesarului energetic zilnic individual depinzand de aceasta. Este necesar cunoasterea... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Tehnologia morăritului

1. Scurt istoric al activitatii de morarit Măcinarea cerealelor este una din cele mai vechi îndeletniciri, de-a lungul timpului, iar echipamentele din componenta liniilor tehnologice pentru măcinarea grâului au evoluat concomitent cu progresul general al omenirii, prin aplicarea unor procedee si tehnologii de... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologia creșterii animalelor - ovine - rasa țurcană

I.Introducere 1.Importanta cresterii animalelor Istoria civilizatiei este asociata indeaproape cu animalele domestice. La aparitia comunitatilor umane, acum aproximativ 10-12.000 de ani, cateva specii de mamifere mari si pasari au fost domesticite, dand astfel posibilitatea umanitatii sa treaca de la conditiile... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Extras Preview

Studii privind starea solului în Județul Brăila privind poluarea cu pesticide

Introducere Solul reprezintă acel strat viu de la suprafaţa litosferei care permite naşterea ecosistemelor vegetale în mod specific şi face legatura între litosferă şi biosferă. Poluarea solului este definită într-o concepţie modernă ca fiind acţiunea care produce dereglarea funcţionării normale a solului ca... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Tehnologia creșterii animalelor

Importanta cresterii cailor Calul a fost domesticit cu aprox. 6000-7000 ani inaintea EN, domesticirea constituind una dintre primele indeletniciri ale omului. Calul a jucat un rol important in dezvoltarea social-istorica a popoarelor. A fost folosit in lupte, razboaie, agricultura, exploatatii forestiere,... citește mai departe

48 pagini 8 puncte Extras Preview

Conceptul și Funcțiile Agromarketingului

Nevoia de a înţelege, prezice şi satisface cererea de produse agroalimentare a consumatorului este atât de importantă încât eforturile de satisfacere a ei au dat naştere unei activităţi speciale numite agromarketing sau marketing agroalimentar. Agromarketingul, ca specializare sau ramură a marketingului, trebuie... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de montanologie - cheia dezvoltării agroturismului montan

Turismul rural în România s-a practicat mereu, dar spontan, sporadic, întâmplător, şi mai ales neorganizat. Dezvoltate pe cele mai variate forme de relief, aşezările rurale româneşti au păstrat şi mai păstrează încă în bună măsură datinile şi obiceiurile străvechi, un bogat şi variat folclor, elemente originale de... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Viticultură

INTRODUCERE ÎN VITICULTURÃ 1.1. DEFINItIA sI CONtINUTUL VITICULTURII Termenul de viticulturã derivã din limba latinã: „vitis“ = vitã de vie si „cultura“ = cultivare, îngrijire. Viticultura reprezintã o ramurã importantã a horticulturii, care studiazã particularitãtile biologice si modul rational de cultivare a... citește mai departe

200 pagini 3 puncte Extras Preview

Rolul serviciilor în învățământ

CAPITOLUL I Rolul serviciilor in invatamant 1.1. Rolul serviciilor de educatie in cadrul economiei nationale Despre educaţie s-a vorbit mult ca mijloc de dezvoltare şi realizare personală. În societăţile democratice este de la sine înţeles că acest mijloc trebuie să fie la dispoziţia toturor, fără deosebire de... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad

INTRODUCERE Marketingul a aparut in prima jumatate a secolului nostru , în ţările capitaliste dezvoltate, iniţial ca metoda de studiere şi prospectare a pieţei. Marketingul – are o scurta istorie. Primele apariţii aparţin acestui secol, faptul ca începuturile marketingului şi dezvoltarea lui ulterioară în spaţiile... citește mai departe

75 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Creșterea bovinelor

IMPORTANŢA CREŞTERII BOVINELOR: In ceea ce priveşte bovinele, acestea reprezintă, fără îndoială, una din cele mai importante specii, in cadrul animalelor de fermă. Acestea sunt principalele furnizoare de lapte, un produs alimentar de primă necesitate. Laptele si produsele rezultate prin prelucrarea lui : lapte... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras

Cercetări Privind Creșterea Performanțelor Liniei Tehnologice de Vinificație Primară

INTRODUCERE.9 INTRODUCERE Oenologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul metodelor şi procedeelor de producere, maturare, stabilizare şi îmbuteliere a vinurilor şi a celorlalte produse obţinute pe bază de struguri, must şi vin, în scopul realizării unor produse finite care să corespundă exigenţelor... citește mai departe

92 pagini 14 puncte Cuprins Extras Preview

Încadrarea în clasa de bonitare a Comunei Cosești

CAPITOLUL I Caracterizarea conditiilor naturale ale comunei Cosesti de Arges. Comuna Cosesti, aflata in judetul Arges este localizata pe harta la 45° 4' Nord, 24° 52' Est , comuna fiind situata in partea centrala a judetului, la o distanta de 25 km de municipiul Pitesti si dispune de o suprafata totala de 6138... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Fonduri Destinate Turismului Rural și Agroturismului

1. TURISMUL RURAL IN ROMANIA Turismul rural in Romania s-a dezvoltat greu si relativ eterogen in ultimele decenii, in principal datorita cadrului legal ambiguu si necontinand decat putine facilitati speciale pentru investitorii in domeniu, precum si datorita accesului redus la informatie al potentialilor agenti... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Metode de Testare a Bolilor Virale la Materialul Săditor Viticol

Metode de testare a bolilor virale la materialul săditor viticol 1. Aspecte generale Identificarea virusurilor este un aspect laborios pentru studiul detaliilor de structură fiind nevoie de microscopie electronică performantă, de echipe de cercetători specializaţi şi de dotări corespunzătoare. În prezent pentru... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect Agrochimie

Capitolul 1 Chimizarea agriculturii in contextul societații contemporane 1.1. Cai și mijloace de sporire a producției agricole Agricultura este una dintre sursele principale care asigura un nivel de trai ridicat in orice societate moderna. Realizare obiectivelor agriculturii, de sporire a prodcuției vegetale,... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Strategia locală de dezvoltare durabilă a Comunei Dobreni

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Dobreni îşi propune să valorifice potenţialul, oportunităţile i realele disponibilităţi pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, meni a atrage investiţii private importante din ţară şi străinătate. Planificarea strategică... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Extras Preview