Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 59 din 114

Metode de Testare a Bolilor Virale la Materialul Săditor Viticol

Metode de testare a bolilor virale la materialul săditor viticol 1. Aspecte generale Identificarea virusurilor este un aspect laborios pentru studiul detaliilor de structură fiind nevoie de microscopie electronică performantă, de echipe de cercetători specializaţi şi de dotări corespunzătoare. În prezent pentru... citește mai departe

39 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect Agrochimie

Capitolul 1 Chimizarea agriculturii in contextul societații contemporane 1.1. Cai și mijloace de sporire a producției agricole Agricultura este una dintre sursele principale care asigura un nivel de trai ridicat in orice societate moderna. Realizare obiectivelor agriculturii, de sporire a prodcuției vegetale,... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Strategia locală de dezvoltare durabilă a Comunei Dobreni

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Dobreni îşi propune să valorifice potenţialul, oportunităţile i realele disponibilităţi pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, meni a atrage investiţii private importante din ţară şi străinătate. Planificarea strategică... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Extras Preview

Studiu de Oportunitate Privind Amenajarea Turistică și Agroturistică a Județului Buzău

CAPITOLUL I Contextul natural şi socio-economic al zonei judeţului Buzau Un ţinut de legendă, judeţul Buzău Buzăul, nume cu învăluiri de legendă şi rostogoliri molcome, conştituie una din cele mai vechi unităţi administrativ-teritoriale din Muntenia. Aşezat în sud-estul ţării, ocupă cea mai mare parte a bazinului... citește mai departe

98 pagini 11 puncte Extras Preview

Cercetare de piață privind lactatele - iaurturi

. Piaţa lactatelor, respectiv a iaurturilor 1.Generalitãţi Piaţa lactatelor din România reprezintã un sector în continuã dezvoltare. Conştienti de valoarea acestuia, producãtorii de profil investesc sute de mii de euro în modernizarea şi tehnologizarea fabricilor de procesare, precum şi în strategii de marketing... citește mai departe

46 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza calității senzoriale a vinului - mărfuri alimentare

Istoricul vinului Istoria vinului este la fel de lungă ca istoria civilizaţiei umane. Vinul îl însoţeşte pe om încă din zorii istoriei, fapt confirmat de un bazorelief reprezentând o petrecere, găsit în oraşul sumerian Ur. Mai multe marturii istorice arata ca strugurii au fost folositi pentru prepararea vinului... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Pozitia Judetului Giurgiu în Cadrul Regiunii 3 Sud-Muntenia

Capitolul I – Caracteristici generale Giurgiu aparţine Regiunii Sud-Muntenia, dezvoltată sub semnul sectorului auto, a industriei petroliere şi, din ce în ce mai actual, comerţul. Creşterea accelerată a economiei Regiunii Sud-Muntenia în următorii trei ani, într-un ritm mediu anual de 6%, va tripla produsul intern... citește mai departe

70 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Vinul licoros de la istoric până la tehnicile de elaborare ale acestuia

Vinurile speciale se obţin prin aplicarea unor tehnologii specifice, care includ o serie de practici oenologice suplimentare faţă de cele folosite la producerea vinurilor obişnuite cum ar fi: adaosurile de fortifianţi, de substanţe aromatizante, dioxid de carbon sau maturarea sub peliculă de levuri. În funcţie de... citește mai departe

64 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Circuitul valorificării la lapte

INTRODUCERE Laptele a fost folosit din cele mai vechi timpuri ca aliment principal in hrana diferitelor popoare, ca asirieni, babilonieni, greci si romani. În toatescrierile vechi ce se refera la condiţiile de viaţa ale popoarelor care au trăit cu miide ani înaintea erei noastre in Europa in zona Marii Mediterane... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Eficiența Economică a Culturii de Cartof

Introducere Obiectivele acestui proiect constau în determinarea performanției economice a culturii de cartof exprimate prin: - Volumul profitului - Rentabilitatea economică - Marja de siguranță - Eficiența economică a investiției Indicatorii determinanți în cadrul acestei cercetari sunt: 1. Indicatori... citește mai departe

38 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Importanța etichetării produselor alimentare

I.Ce este eticheta? Eticheta reprezinta totalitatea informatiilor care insotesc produsul alimentar respectiv si care sunt de regula inscrise pe ambalaj si care ofera consumatorului detaliile privind caracteristicile produsului cum ar fi data de expirare, lista ingredientelor, numele si adresa producatorului etc.... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect Dendrometrie

Lucrarea 1. Determinarea suprafeţei secţiunii transversale la nivelul diametrului de bază pentru un arbore de molid Tema lucrării: Pentru arborele de molid luat in considerare să se determine suprafaţa secţiunii transversale la nivelul diametrului de bază folosind următoarele metode: 1.1 Formula cercului cu... citește mai departe

45 pagini 8 puncte Extras Preview

Studiul pajiștilor din interfluviul Timiș-Bega - studiu de caz islazul comunal Foeni

CAPITOLUL I CLASIFICAREA ŞI IMPORTANŢA PAJIŞTILOR NATURALE Noţiunea de pajişte provine din cuvântul de origine slavă pašište şi înseamnă loc acoperit cu iarbă (măruntă şi deasă), folosită ca nutreţ sau pentru păşunat; vegetaţie ierboasă care acoperă acest loc (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 1998). După... citește mai departe

60 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Pregătirea substratului nutritiv în vederea producerii răsadurilor

Argument Floricultura, este una din ramurile hoticulturii care se ocupa cu studiul cerintelor plantelor floricole fata de factorii de medii, al metodelor de inmultire si al tehnologiei cultivarii lor in camp sau sub adaport. Aceasta ramura ofera posibilitatea cunoasterii celor mai importante specii, precum si... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Recoltarea Produselor Horticole

Recoltarea este prima lucrare din fluxul tehnologic de valorificare si consta in desprinderea, dizlocarea, smulgerea si taierea la nivelul solului a produselor horticole. Este o lucrare care are un caracter de campanile si necesita o pregatire atenta si o buna organizare,trebuind ca din timp sa se cunoasca... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras

Metode de altoire în pomicultură

ARGUMENT Pozitia geografica si clima tarii noastre au oferit dintotdeauna conditii deosebit de favorabile pentru cultura pomilor si arbustilor fructiferi. Despre aceasta indeletnicire a stramosilor nostrii stau marturie descoperirile facute cu 5-6 secole in urma , la Topalu (Dobrogea) si Cioclovina (Hunedoara),... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Studiul variabilității fenotipice a speciei Acer Pseudoplatanus L în unitatea de producție vii Șucu Olteana, Ocolul Silvic Oțelu-Roșu

1. Acer pseudoplatanus L. Paltinul de munte este o specie care se situează în etajul I de vegetaţie şi contribuie la ridicarea valorii arboretelor datorită lemnului extrem de valoros fiind in acelaşi timp un foarte bun ameliorator de sol. Intră în componenţa arboretelor de fag şi de gorun din regiunea dealurilor... citește mai departe

52 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Vinul brut natural roz demidulce de tip romantica

I Întroducere Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare încă de pe atunci strămoşii noştri moldoveni(triburile geto-dacii) din neoliticul timpuriu , la nord de Marea Neagră duceau observaţii asupra butucilor viţei de vie , supraveţuind înpreună ţn condişii dificile . Milenii în şir cultivarea viţei de vie a... citește mai departe

90 pagini 8 puncte Extras Preview

Lion Gri SRL

I Partea introductiva Viticultura şi vinificaţia au tradiţii seculare încă de pe atunci strămoşii noştri moldoveni(triburile geto-dacii) din neoliticul timpuriu , la nord de Marea Neagră duceau observaţii asupra butucilor viţei de vie , supraveţuind înpreună ţn condişii dificile . Milenii în şir cultivarea viţei... citește mai departe

57 pagini 7 puncte Extras Preview

Darea de Samă cu Privire la Practica de Producție

1.ANALIZA CONDIŢIILOR NATURALE, FACTORII ECONOMICI, ORGANIZATORICI ŞI MANAGERIALI AI GOSPODĂRIEI. Ca agent economic de importanţă în cadrul economiei naţionale, întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, în determinarea potenţialului acesteia. Şi deoarece Republica Moldova este... citește mai departe

35 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Recolta și Calitatea Fructelor de Măr în Funcție de Normarea Încarcăturii cu Rod

INTRODUCERE Republica Moldova posedă condiţii de climă şi de sol destul de favorabile pentru cultura speciilor pomicole, pomicultura reprezintă una din ramurile principale ale agriculturii. Cercetările întreprinse în domeniul pomiculturii intensive demonstrează că un rol important în sporirea calităţii şi... citește mai departe

49 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Certificarea Sistemelor de Management al Calității

CAPITOLUL I CERTIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR Până în '80 atestarea calităţii s-a realizat aproape exclusiv de producător prin documente ce cuprindeau valorile caracteristicilor (certificate de calitate, buletine de analiză, certificate de garanţie). Deoarece simpla afirmaţie a producătorului nu... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Plante floricole bienale destinate pentru ronduri rabate platbande și alte amenajări peisagere

Prin spatiu verde de intelege o suprafata de teren amenajata cu elemente decorative vegetale in scop estetic si edilitar, cum sunt scuarurile , gradinile, parcurile create special ca si alte suprafete in care omul a intervenit mai putin, indeplinind functii sanitar igienice sau de protectie a mediului ca padurile... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Extras Preview

Conceptul de Edible Landscaping

Edible landscaping ar putea fi tradus ca “ peisaj comestibil” sau “ amenajari peisagistice cu plante comestibile Edible landscaping, oferă o alternativa la peisaje conventionale rezidentiale care sunt destinate exclusiv in scopuri ornamentale. Edible landscaping pot fi la fel de atractive, dar mai mult, pot produce... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza economică a unităților de alimentație publică și agroturism

TEMA 1. ANALIZA PENSIUNILOR TURISTICE SI AGROTURISTICE DIN ROMÂNIA Etape de lucru: 1. culegerea datelor referitoare la pensiunile turistice şi agroturistice existente la nivelul regiunilor de dezvoltare şi judeţelor româneşti în perioada 2001-2005; 2. stabilirea evoluţiei pensiunilor turistice şi agroturistice... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview