Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 74 din 114

Tehnologii (Instalatii, Utilaje, Parametrii de Operare) de Izolare și Conservare (Uscare-Deshidratare) cu Ajutorul Ultrasunetelor

Capitolul I. Introducere.Generalitati. Conservarea (produselor alimentare) in vederea fie a prelungirii duratei de valabilitate, fie pentru modificarea caracteristicilor senzoriale a aparut inca din cele mai vechi timpuri. Astfel, in scrierile istorice sunt amintite: uscarea la soare, prin ventilatie naturalã, sau... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea performanțelor individuale în cadrul SC Lafarge-Romcim SA

Introducere In teoria traditionala a inteprinderii, salariatii erau priviti prin prisma modului in care acestia executau , in mod “disciplinat” anumite operatii prestabile, puneau in miscare masini si dispozitive tehnologice sau indeplineau anumite activitati. Obiectivul principal al managementului resurselor... citește mai departe

103 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Comercializarea în România a Produselor Lactate - Studiu Monografic SC Lactaprod SRL

INTRODUCERE Dacă până nu demult, hrana zilnică a populaţiei româneşti a constituit-o produsele alimentare preponderent naturale, achiziţionate fie de la ţărani, fie din magazine, o dată cu schimbările intervenite în organizarea economico-socială a ţării noastre, alimentele procesate au devenit indispensabile pentru... citește mai departe

44 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect la Agrochimie - Soluri

1.Structura culturilor pe sole Exploataţia agricolă cu o suprafaţă de 65 ha este împărţită în trei sole: Sola I cultivata cu nuc şi cu o suprafaţă de 20 ha ; Sola II cultivată cu zmeur şi cu o suprafaţă de 20 ha; Sola III cultivată cu afin şi cu o suprafaţă de 25 ha. NUCUL Nucule este una dintre cele mai... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Apicultura în România

CAPITOLUL 1. APICULTURA ÎN ROMÂNIA 1.1 Importanţa apiculturii Albinele melifere, prin modul lor social de viaţă, sunt organizate în familii cu un număr mai mare de indivizi diferenţiaţi în cele trei caste (matca, albină lucrătoare şi trântor), fiecare castă cu rol şi activitate distinctă în cadrul familiei.... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Extras Preview

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin aplicarea unor tehnologii specifice, perfecţionate, care să permită o valorificare superioară atât a resurselor naturale, cât şi a imputurilor. Nivelul şi calitatea... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect la turism - Constanța

CAPITOLUL I Conditiile locale de asezare si dezvoltare, limitele, suprafata si populatia orasului Municipiul Constanta este asezat in judetul Constanta in extremitatea de sud-est a Romaniei, la tarmul Marii Negre, avand coordonatele: 440 11`- latitudine nordica, 280 39`- longitudine estica. Suprafata teritoriului... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Gazonul

Conform definitiilor din dictionare gazonul reprezinta o „iarba care se uda si se coseste des pentru a fi mentinuta scurta,deasa si mereu verde” sau „o suprafata de teren pe care se afla asemenea iarba (mai ales pentru unele competitii sportive)”, acesti termeni insa sunt extrem de sumari. Daca gandim in... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Determinarea experimentală și analiza conținutului de umiditate a plantei myscantus

Capitolul I Introducere Cultura de Miscanthus este una foarte ecologica si economica: dupa stabilirea marimii terenului ai a culturii, nu sunt necesare mici un fel de prelucrari sau de ingrijiri ale terenului. De aceea nu veti avea costurile anuale pentru seminte/ rasaduri precum si cele de prelucrare a pamantului.... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Județul Dâmbovița

PREZENTARE GENERALĂ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală este serviciul public deconcentrat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin care se asigură promovarea şi facilitarea dezvoltării, managementul şi utilizarea resurselor agricole pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii. •... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect la Agrochimie

Pentru o exploataţie agricolă în suprafaţă de 190 ha care practică sistemul de agricultură convenţional,se anunţa următoarele caracteristici: TABEL 1 Sola Suprafaţa pH (H2O) SB me% T me % Al3+ me % Ah me % Na+ad me % CO3-2 Me % HCO3- me % V% H% PAL ppm KAL ppm I 6.6 22,65 23,8 - - - - - 92 3,4 82,0... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologia Producerii și Aprecierea Calității Conservelor de Castraveți și Gogoșari în Oțet

Introducere Conservarea produselor alimentare constituie o verigă importantă în asigurarea calitătii acestora. Modalitătile prin care se realizează acest deziderat cuprind o gamă largă de tehnici de conservare, clasificate în două grupe: metode termice si atermice. Conservarea (produselor alimentare) în vederea... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Acidul Oxalic și Oxalații

CAP I. ACIDUL OXALIC ŞI OXALAŢII I.1 GENERALITĂŢI Acidul oxalic (denumire IUPAC: acid etandioic, formula H2C2O4) este un acid dicarboxilic cu structura (HOOC)-(COOH). Datorită unirii celor două grupe carboxil, acesta este unul dintre cei mai tari acizi organici. Este, de asemenea, un agent reducător. Anionii... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Utilizarea Instalațiilor de Muls în Fermele de Producere a Laptelui

NECESITATE ŞI CERINŢE Una din cele mai importante activităţi din fermele de creştere a animalelor o constituie obţinerea laptelui. Evacuarea laptelui din ugerul animalului este efectul unui proces neurohormonal cuprinzând două etape distincte şi anume: • sinteza laptelui din uger; • secreţia propriu-zisă ca... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Silvicultură - Ocol Silvic

Capitolul I SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ 1.1. Localizarea Ocolului Silvic in spaţiul geografic şi administrativ Situat în extremitatea sud-estică a judeţului Cluj, Ocolului Silvic Turda, se desfaşoară altitudinal începând din Câmpia Transilvaniei, până în zona munţilor Trascăului şi a Muntelui Mare din... citește mai departe

42 pagini 7 puncte Extras Preview

Hibridarea somatică

Constă în fuzionarea (contopirea) a doi sau mai mulţi protoplaşti şi refacerea unei noi celule care conţine material genetic (nuclee, cromozomi, organite citoplasmatice) provenit din celule care aparţin aceleiaşi specii sau la specii diferite (fără a recurge la hibridarea sexuată). Cu alte cuvinte, hibridarea... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras

Cultură de protoplasti

Din sistematica vegetală şi animală se cunoaşte faptul că speciile sunt delimitate prin bariere de incompatibilitate sexuală, ceea ce reduce posibilităţile de încrucişări interspecifice. Creşterea variabilităţii genetice, atât de necesară în lucrările de ameliorare şi selecţie, implică găsirea unor metode de rupere... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras

Producerea de Plante Libere de Viroze

Speciile ornamentale care majoritatea se înmulţesc vegetativ sunt expuse contaminării cu virusuri care se transmit prin nematozi şi insecte. În acelaşi timp, virusurile sunt propagate prin toate procedeele de înmulţire vegetativă şi se pot acumula în cursul ciclurilor de înmulţire. Cormet (1987) a înregistrat 3... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Robotizarea în agricultură

Robotica – o ramură modernă şi avansată a ştiinţei calculatoarelor, are un rol important în domeniul agriculturii. În termeni generali, robotul este un dispozitiv care poate fi programat pentru manipularea diverselor obiecte şi pentru realizarea anumitor munci. Dacă la început au fost dezvoltaţi roboţi industriali... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras

Fertilizarea chimică

1. Introducere Cea mai importantă măsură în vederea creşterii potenţialului productiv al pământului este administrarea de ingrasaminte. Aceasta constă în adăugarea de substanţe minerale, împuţinate în pământ din diferite cauze, şi sprijinirea, în acest fel, a necesităţilor de dezvoltare a plantelor, ceea ce conduce... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Stabilirea Necesarului de Nutreț și a Eficienței Utilizării Lor pentru o Exploatație Zootehnică

INTRODUCERE Nutriţia şi alimentaţia influenţează direct şi evident nu numai nivelul producţiilor animale dar şi reproducţia, procesele de creştere şi dezvoltare, starea de sănătate a animalelor şi nu in ultimul rând eficienţa economică- obiectiv determinant în desfăşurarea activităţii din zootehnie. Nutriţia... citește mai departe

18 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Strategia de dezvoltare rurală durabilă a unei comunități rurale - Comuna Berzunți,Judetul Bacău - Ciupercărie

4.4.1.Tema proiectului Comuna Berzunti duce lipsa de locuri de munca , in afara celor din administratie publica si invatamant in comuna nu prea mai sunt posibilitati de angajare . Berzuntenii lucrand in localitatile vecine sau chiar in afara tarii , duc lipsa de timp pentru o viata normala de familie . In... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Extras Preview

Introducere asupra markerilor, realizarea QTL a hărților genetice și selecțiilor bazate pe markeri

Rezumat şi introducere Recunoscând potenţialul enorm al markerilor ADN in genetica plantelor, multe centre de cercetare în ameliorare plantelor agricole au adoptat capacitatea de lucru bazată pe dezvoltarea markerilor moleculari si a selecţiei markerilor ajutători (marker +asssisted selection MAS). Aceasta lucrare... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Tehnologia de creștere și întreținere a taurinelor

In conditiile economiei de piata, este necesara o noua abordare a modului de crestere si intretinere a taurinelor. Ca urmare a desfiintarii marilor complexe pentru cresterea vacilor de lapte, ponderea principala in cresterea taurinelor revine micilor fermieri cu efective mici (5-20 capete). Pentru eficientizarea... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Nulitatea și Revocarea Actelor Juridice Administrative

CAPITOLUL I ACTELE DE DREPT ADMINISTRATIV. REGIMUL JURIDIC APLICABIL l. Noţiunea de act juridic de drept administrativ Legislaţia, practica judiciară şi literatura de specialitate nu întrebuinţează o terminologie unitară pentru denumirea principalului act juridic (de putere) emis de administraţia de stat.... citește mai departe

148 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview