Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 112 din 253

Portofoliu acțiuni

INTRODUCERE Prezentul proiect îşi propune o evaluare a două companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. În prima parte a proiectului am prezentat pe scurt principalele surse de finanţare ale unei firme: autofinanţarea, emisiunea de acţiuni, emisiunea de obligaţiuni, creditarea bancară şi leasing-ul. Cel de-al... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Impozitul pe Profit

Capitolul 1 Dispoziţii generale Art.1-(1) Sunt obligaţi la plata impozitului pe profit , în condiţiile prezentei ordonante(402/2000) , si denumiţi in continuare contribuabili : a) persoanele juridice române , pentru profitul impozabil obţinut din orice sursa , atât din România , cât si din stăinătate ; b)... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Fuziunea, lichidarea și divizarea unităților economice

Datele de identificare ale celor douǎ societǎţi comerciale Premisele fuziunii 1.1. Actionarii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune au hotarat si aprobat, de principiu, fuziunea prin absorbtie a S.C. GEOPEC S.A., in calitate de societate absorbita, de catre S.C. SICOMED S.A, in calitate de societate... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Extras Preview

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției sau a serviciilor

1. Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale Datorita complexitatii fenomenelor si proceselor economice, dar si a evolutiei procesului decizional, s-au dezvoltat patru conceptii de organizare a contabilitatii manageriale: - contabilitatea manageriala in partida simpla; - contabilitatea manageriala... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea și analiza surselor de finanțare pe termen lung la SC Allsetrans SRL

INTRODUCERE S-a ales aceasta temă deoarece datoriile pe termen lung sau capitalul împrumutat, cum mai sunt ele cunoscute, sunt o parte importantă din pasivul societăţii, ele influenţând poziţia financiară şi performanţele întreprinderilor. Pentru exemplificare s-a ales SC ALLSETRANS SRL deoarece această societate... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras

Abordări actuale privind contul de rezultate

Infiintarea S.C. Prescom S.A. 1991, Targoviste Obiectiv: solutionarea problemelor privind colectarea si depozitarea deseurilor menajere. Obiect de activitate si capitalul social Structura organizatorica Sistemul informational privind cheltuielile, veniturile si rezultate Documente utilizate pentru determinarea... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Contabilitate financiară

1 Notiuni generale Stocurile si productia in curs de executie se pot defini ca fiind ansamblul de bunuri materiale, titluri de valoare, servicii din cadrul unitatilor economice care sunt destinate pentru a se consuma la prima utilizare, pot fi vandute dupa incheierea procesului de prelucrare urmarea unui ciclu de... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate financiară

1. Contabilitatea stocurilor aflate la terti Sunt considerate stocuri aflate la terti, acele bunuri care se afla in una din urmatoarele situatii: - sunt achitate si lasate in custodia furnizorilor, - sunt date spre prelucrare la terti, - sunt predate tertilor pentru vanzarea in consignatii, - sunt trimise... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Leasingul - sursă externă de finanțare

INTRODUCERE Conceptul de leasing a devenit în ultima vreme un termen des uzitat în România, această afacere având deja un rol important în economia naţională. În fapt, alături de creditul ipotecar, leasingul a fost unul din instrumentele de o importanţă covârşitoare în reglementarea şi disciplinarea pieţei... citește mai departe

83 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra rolus, care înseamnă verificarea actului original după duplicatul care se încredinţează în acest scop unei persoane. În calitate de concept, controlul constă în verificarea... citește mai departe

72 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Subiecte Audit Financiar

1. Definitia controlului financiar. Din punct de vedere conceptual, controlul financiar reprezintă verificarea modului de îndeplinire a programelor stabilite, a erorilor, abaterilor, lipsurilor şi deficienţelor din activitatea economico-financiară. Controlul financiar este o concretizare practică a funcţiei de... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate managerială master

Într-o accepţiune generală, se poate aprecia că este un subsistem informaţional în care se prelucrează date cu maximum de operativitate, rezultând informaţii necesare conducerii operative, tactice şi strategice a firmei. are structură organizată; are graniţe clar conturate; are componente prin care se defineşte;... citește mai departe

530 pagini Gratis Extras

Contabilitatea Cheltuielilor Financiare

Introducere Realizarea obiectului de activitate al fiecărui agent economic impune utilizarea tuturor elementelor ce compun procesul muncii (obiectele muncii, mijloacele de muncă şi forţa de muncă). O parte din aceste elemente se consumă în procesul de producţie sau comercializare al unităţii patrimoniale, o altă... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Procedee de Calculație a Costurilor

INTRODUCERE În literatura de specialitate contabilitatea de gestiune mai este denumită şi contabilitate managerială, contabilitate internă, analitică sau contabilitatea exploatării. Informaţiile oferite de contabilitatea de gestiune sunt destinate în exclusivitate celor ce asigură managementul firmei, facilitând... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Capitalurilor

1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. 1 CONCEPTUL DE CAPITAL Reprezintă : Totalitatea surselor de finanţare stabile utilizate de întreprindere pentru procurarea activelor necesare existenţei şi funcţionării acesteia . Totalitatea mijloacelor de producţie create prin munca anterioară a caror posesiune acordă... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

IPSAS - În Lume

Datorită faptului că s-au realizat foarte multe schimbări la nivel internațional din punct de vedere social, informațional, cultural, economic, ajungând ca în zilele noastre să ne confruntăm cu o multitudine de aspecte datorită cărora să căutăm modalități de a le face față, s-au creeat diferite organizații care se... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Rezolvări seminarii contabilitate

2.2 Contabilitatea imobilizărilor corporale 1. S.C.___________________S.R.L. achiziţionează la data de 08.10.2007 o maşină de şlefuit cu preţul de cumpărare înscris în factura fiscală a furnizorului S.C. Furnizorul S.R.L. de _________ lei şi TVA ______. Cheltuielile de transport facturate de cărăuşul S.C. Cărăuşul... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare de diplomă - contabilitate

INTRODUCERE Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă a impus adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor economici. Acest lucru se explică prin faptul că, contabilitatea reprezintă pentru agentul economic instrumentul principal de cunoaştere, gestiune şi control al... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Previziune Economică

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Ritmul tot mai alert al schimbarilor caracteristice epocii contemporane reclama anticiparea acestora pe perioade cât mai îndelungate. Cercetarea viitorului devine astfel o preocupare permanenta atât a unor persoane si specialisti cât si a unor organisme si institutii nationale si... citește mai departe

178 pagini Gratis Extras Preview

Piețe de capital

OBIECTIVELE CURSULUI Constituind fundamentul economiilor de piată, pietele de capital contemporane sub impactul globalizării financiare leagă economiile statelor lumii, asigurând finantarea acestora, valorificarea capitalurilor bănesti disponibile, protectia tuturor entitătilor împotriva riscurilor de piată, dar... citește mai departe

186 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori economice autonomizate pe personae fizice sau juridice dupa caz. Structurile calitative folosite pentru a personifica aceasta separare au fost, dupa caz, cele de avere,... citește mai departe

108 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Diagnosticul financiar al societății Sante Farm SRL

CAP I. - Prezentarea societatii - obiect de activitate, organizare , numar de angajati, etc. S.C. SANTE Farm Srl reprezinta o companie care activeaza pe piata de distributie produse farmaceutice si parafarmaceutice achizitionate din import sau de la producatori autohtoni. Clientii sunt in in proportie de 90% din... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Întocmirea și utilizarea documentelor financiar-contabile

Intocmirea si utilizare documentelor financiar-contabile Orice operatie economica, inainte de a fi inregistrata in contabilitate trebuie sa fie consemnata in documente de evidenta economica anume concepute, pentru fiecare fel de operatie economica. Documentele de evidenta economica sunt acte scrise, in care se... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Taxa pe valoarea adăugată la SC Estrella Azul SRL

Argument Impactul taxei pe valoarea adaugata asupra economiei a avut loc pentru prima data in Franta la initiativa lui Maurice Laure in anul 1954. Fundamental introducerii taxei pe valoarea adaugata si-a gasit motivatia in substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afaceri si folosirea ei ca taxa... citește mai departe

47 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

CRM - custom relationship management o soluție de management al unei firme de audit

1. Mangementul relatiilor cu clientii – o strategie de business performantă AUDITUL, privit ca un serviciu complex, vandabil si repetabil, solicitat atât de marile corporatii cât si de firme mici si mijlocii, a generat aparitia si extinderea unui segment de business foarte profitabil care ne necesită firesc un... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview