Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 111 din 253

Contabilitatea Furnizorilor

ARGUMENT Lucrarea de fata îşi propune sã redea într-o maniera detaliata ansamblul de operaţiuni economice şi financiare realizate de o întreprindere în cadrul relaţiilor sale cu una dintre componentele mediului extern, şi anume furnizorii. Activitatea oricarei întreprinderi, este puternic influenţata de aceasta... citește mai departe

64 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Indicatorilor de Performanță economico-financiară în Diagnosticul Întreprinderii

INTRODUCERE Lumea contemporană devine, din ce în ce mai mult, o realitate de neconceput fără preocuparea pentru performanţă, reuşită, success. Aceste elemente au devenit motivaţia, aproape obsedantă, a oricărei entităţi care încearcă să se înscrie și să se menţină durabil pe o piaţă concurenţială. În general,... citește mai departe

169 pagini 9 puncte Extras Preview

Managementul Costurilor la SC Lumier SRL

Prezentarea generală a S.C. LUMIER S.R.L. Denumire, înființare, domeniul de activitate și obiectivele firmei Denumirea societaţii in conformitate cu legea in vigoare este S.C.LUMIER.S.R.L Societatea a fost înfinţată la data de 8 martie 2009,debutând sub conducerea unei singure persoane şi anume D-l Voicu... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Întrebări recapitulative - contabilitate bancară

Capitolul 1 Întrebări recapitulative 1. Cum definiti contabilitatea institutiilor de credit? Contabilitatea instit.de credit trebuie sa asigure inreg.cronologica si simetrica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie... citește mai departe

17 pagini 3 puncte Extras Preview

Contabilitatea amortizărilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Ca forma principala a evidentei economice,contabilitatea are sarcini si functii specifice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza in mod documentat, complet, neintrerupt, acele fenomene si procese economice cere se pot exprima valoric. Printr-o metodologie proprie,... citește mai departe

34 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la toate nivelurile politico-administrative (global, european, naţional, local) dar, mai nou, şi în legătură cu activităţile întreprinderilor (guvernare corporativă). Dacă... citește mai departe

151 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea pentru Afaceri

Doi tineri întreprinzători, îi vom numi X si Y, mari amatori de excursii şi drumeţii şi mici colecţionari de obiecte de artizanat din diversele locuri prin care au trecut, realizează la un moment dat potenţialul pe care l-ar avea producerea şi distribuirea diverselor obiecte de acest gen în micuţul lor oraşel natal,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de Fezabilitate din Industria Maselor Plastice

1.Introducere Prezentul studiu are ca scop constituirea unui material documentat, care să analizeze fezabilitatea unei investiţii într-o linie tehnologică de fabricare a pungilor biodegradabile. Achiziţionarea şi instalarea utilajelor va avea ca rezultat modernizarea procesului de producţie, sporirea... citește mai departe

47 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Raport de audit intern și certificare a bilanțului contabil

Prezentarea firmei. Date de certificare a firmei Denumirea firmei: S.A”INCOMLAC - JLC" Sediul social al firmei: Calea Ieşilor 180, Bistrita, cod poştal 30147, Romania Forma de organizare juridica a firmei Societate pe acţiuni de tip deschis. Forma de proprietate: privata colectiva, adică este proprietatea... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Extras

Managementul și Control Financiar Contabil

1.Controlul – funcţie a managementului Primele lucrări de specialitate care vizează abordarea controlului financiar în ţara noastră se situează în anii 80, când la Editura Academiei apare lucrarea lui Radu Ciurileanu numită “Controlul financiar în România”, precum şi lucrările autorului Ion Florea: “Control... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Creditul pentru Investiții

CAPITOLUL I. 1.1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE CREDIT Mai întâi de toate a-şi vrea să dau definiţia creditului. Creditul - operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediată resurse, în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, în mod normal însoţite de plata unei dobânzi ce remunerează pe împrumutator.... citește mai departe

62 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Scheme Audit Financiar

ACCEPTAREA ANGAJAMENTULUI DE AUDIT Standardele profesionale ale auditului financiar contabil solicită ca această activitate responsabilă să se desfăşoare luând în considerare standardele de Audit, cerinţele organismelor profesionale relevante, legislaţia şi reglementările în vigoare, cerinţele de raportare.... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Financiară a Întreprinderii

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1 DATE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea S.C. MORIŢA S.A STEI 2. Sediul Str Unirii nr.3 3 Forma juridică Societate pe actiuni cu capital privat 4 Nr. Înregistrare O.R.C J05-181-1991 5 Cod fiscal R 3427865 6 Telefon 59-333578 7 Durata de funcţionare Nelimitată 1.2 SCURT ISTORIC... citește mai departe

62 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Activelor Nemateriale

Introducere. Timp de 18 ani Moldova Agroindbank se afla in topul bancilor din Republica Moldova, an de an confirmind, prin rezultatele obtinute, titlul de lider al sectorului bancar din tara. MAIB este o banca universala si dispune de licenta (Hotarirea BNM cu privire la modificarea unor acte normative nr. 145 din... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in cadrul economiei sale, işi desfăşoară activitatea Exploatarea Minieră Petrila, puternică şi importantă unitate carboniferă care se numără printre cele mai mari exploatări de... citește mai departe

97 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

IAS 12 - Impozitul pe Profit

1. STRUCTURA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR DATORATE STATULUI 1.1. SISTEMUL FISCAL Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. De la apariţia lor, impozitele au fost concepute şi aplicate diferit, în funcţie de dezvoltarea economico-sociala... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Extras Preview

Perspective ale Schimbărilor în Activitatea de Audit Intern

Înca din titlul ariticolului ne dăm seama că se referă la posibilităţile de dezvoltare ale auditului intern în viitorul apropiat. Articolul se bazează pe cercetările făcute de către PricewaterhouseCooper, în rândul profesioniştilor de audit intern, pentru a vedea cum va arăta în viitor auditul intern. Introducere... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Bugete

Intreprinderea S.C. INCALTAMINTE.S.R.L. fabrica si comercializeaza doua produse: sandale si pantofi, utilizand doua materii prime de baza (piele naturala si captuseala) si un ambalaj specific. Pentru proiectia bugetara pe semestrul 1 a anului 2010, avem urmatoarele informatii tehnico-financiare: BILANT LA... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Lucrare de practică - SC Ana Info Serv SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: DENUMIREA SOCIETATII : S.C. ANA INFO SERV S.R.L SEDIUL SOCIETATII ….. FORMA DE PROPRIETATE: PRIVATA . CAPITAL SOCIAL 200 LEI C.U.I :RO 20064793 NR INREG REG. COM... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Extras Preview

Creditul pe Termen Lung

Introducere Creditul, în general, reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitore. Locul şi importanţa creditului în economie sunt date de rolul acestuia, prin funcţiile pe care le îndeplineşte, cea mai importantă fiind funcţia distributivă. Elementele creditului sunt: o... citește mai departe

78 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea stocurilor în agricultură

INTRODUCERE Confruntat cu mediul economic şi social în plină transformare, actualul sistem contabil constituie o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul managerial al unităţilor patrimoniale, precum şi în relaţiile fiecăreia dintre acestea cu terţii, furnizorii,... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Veniturilor

Introducere Veniturile constituie unul dintre elementele contabile principale ale oricărei întreprinderi care desfăşoară activitate de antreprenoriat. Informaţiile privind veniturile sunt furnizate de contabilitate care este influenţată de doi factori principali: • identificarea elementelor care corespund... citește mai departe

34 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Metode și Proceduri Contabile privind Provizioanele pentru Deprecierea Activelor

1. ROLUL PROVIZIOANELOR ÎN GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII Tratate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 94/2001, provizioanele reprezintă „cote părţi din rezultate rezervate” pentru a finanţa ulterior deprecierea reversibilă sau pierderea unui element de activ, precum şi a unei cheltuieli... citește mai departe

42 pagini 7 puncte Extras Preview

Stabilirea și contabilizarea diferențelor constatate la inventariere

Inventarierea patrimoniului - generalitati Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea are ca scop principal... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Extras Preview

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti de contabilitate: Legea Contabilităţii nr. 82/1991 - republicată la 18.06.2008 şi cu normele internaţionale de contabilitate: Standardul Internaţional... citește mai departe

60 pagini 12 puncte Extras Preview