Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 117 din 253

Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere la SC CF Muntenia SA

CAP.1 PREZENTARE GENERALA A SC C.F.MUNTENIA SA 1.1. SCURT ISTORIC AL “SC C.F.MUNTENIA SA” “SC C.F.MUNTENIA SA” Ploiesti este un agent economic constituit ca societate comerciala pe actiuni si inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numar J 29 – 1127 – 1992 avand ca temei juridic de constituire HG.... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea produselor finite și a producției în curs de execuție

INTRODUCERE Noul sistem de contabilitate se inspira din Planul contabil general francez si se inscrie in Directivele 4 si 7 ale Comunitatii Internationale si cu Sistemul Contabil al intreprinderilor propus pentru tarile Europei de Est. Introducerea noului sistem contabil in viata economica a Romaniei reprezinta un... citește mai departe

48 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate informatizată

Cursul nr. 1 Sistemul informaţional contabil, parte componentă a sistemului informaţional al întreprinderii - Globalizarea a condus la sporirea valorii informaţiei care circulă pe o piaţă unde actorii acţionează în grupuri de lucru globale, pe mari întinderi geografice în căutarea de noi oportunităţi de afaceri.... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Lichidarea și dizolvarea societăților comerciale

Lichidarea reprezintă ansamblul de operaţii economice şi financiare determinate de dizolvarea sau falimentul judiciar al unei societăţi comerciale. Dizolvarea urmată de lichidare (denumită şi lichidare convenţională) potrivit legii nr. 31 / 1990 a societăţilor comerciale are loc în cazul: - trecerea timpului... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme Contabile Comparate

Analiza comparativă a cadrului conceptual IASB, a cadrului conceptal britanic şi a celui american Conf. univ. dr. Corneliu Burada - I. Cadrul conceptual contabil IASB - Este un dispozitiv al normalizării contabile internaţionale de tip privat. - Denumit şi Cadrul pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea de Gestiune

Contabilitatea de gestiune Introducere Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simpla tehnică de înregistrare a schimburilor comerciale, într-un mijloc de control şi prevedere, apoi într-un instrument de gestiune, iar în zilele noastre... citește mai departe

149 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metoda pe comenzi

CAP 1. DESPRE METODA PE COMENZI Se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific acestui tip de producţie este că produsul finit se obţine prin asamblarea părţilor sale componente fabricate anterior în paralel, în diferite secţii sau ateliere ale întreprinderii sau chiar în alte... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Extras Preview

Demersul de Audit

Standardele profesionale ale auditului financiar contabil solicită ca demersul de audit să se desfăşoare luând în considerare standardele de audit, cerinţele organismelor profesionale relevante, legislaţia şi reglementările în vigoare, cerinţele de raportare. Posibilitatea auditorului de a exprima o opinie privind... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea Patrimoniului în Contabilitate

CAPITOLUL I Necesitatea evaluarii Evaluarea reprezintă un procedeu al metodei contabilităţii care constă în cuantificarea, măsurarea în expresie bănească a existenţei mişcării şi transformării elementelor patrimoniale în scopul reflectării acestora în contabilitate. Evaluarea este necesară atât pentru evaluarea... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitate

1.4. Teste de autoevaluare 1. În viziunea cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de IASB, cheltuielile constituie: a. creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea de închidere a exercițiului

I.1 Delimitări privind lucrările de închidere a exerciţiului financiar Realizarea funcţiilor contabilităţii implică sintetizarea şi generalizarea informaţiilor din contabilitatea curentă, în vederea stabilirii periodic a situaţiei patrimoniale cu ajutorul bilanţului şi a rezultatelor obţinute cu ajutorul contului... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri Contabilitate

I.1 Conţinutul şi structura activelor imobilizate Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unităţii patrimoniale, care nu se consumă la prima utilizare, fiind destinate utilizării pe o perioadă îndelungată în activitatea întreprinderii,... citește mai departe

148 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate Creativă

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA CREATIVĂ: DEFINIRE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 1.1. Contabilitatea creativă între perversitate şi perfecţionarea tehnicilor prin imaginaţie În ciuda creşterii importanţei potenţiale a documentelor de sinteză şi a complexificării activităţii dezvoltate de organismele de normalizare,... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Auditul financiar contabil privind rezultatul exercițiului

Etapa I: Prezentarea cadrului legislativ normativ - IAS 12 „Impozitul pe profit”; - Legea contabilităţii 82/1991; - OMFP 3055/2009 – Reglementările contabile conforme cu directivele europene - Cod Fiscal; - Cod de Procedură Fiscală; - Norme de Aplicare a Codului Fiscal; - Norme de Aplicare a Codului de... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director general Ugur Kayali. b) Domeniul de activitate 1. Productia aparatelor frigorifice de uz casnic si de uz comercial. 2. Comercializarea aparatelor electrocasnice sau de... citește mai departe

70 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Detalierea costului utilizând sistemul de conturi de gestiune în cadrul companiei SC Niceprint SRL

Intreprinderea s-a infiintat in 2008, in localitatea Codlea, judetul Brasov prin asocierea a 3 persoane fizice : Samson Liviu, Trif Claudia si Trif Ioan. S.C. NicePrint S.R.L. inseamna profesionalism, seriozitate si dinamism. Iar dupa cum spune si sloganul: CALITATE PE HARTIE. S.C. NicePrint S.R.L. este o persoană... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Istoria Contabilității Publice

Introducere Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidențierea tuturor operațiunilor de încasări și plăți referitoare la fondurile publice. Ea evaluează obligațiile contribuabililor, evidențiază încasările din aceste obligații și determină diferențele din obligațiile neonorate, precum și... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Planificarea Auditului și Documentele de Lucru ale Auditorului

1. Definirea Planificării auditului. Componentele de bază ale planificării unui audit Fiecare auditor, mai devreme sau mai târziu, conştientizează faptul importanţei lucrărilor de planificare, şi anume a planificării adecvate a auditului. Aceasta vine în urma experienţei practice pe care o dobândeşte în activitatea... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Monedă și Credit

CAPITOLUL I. MONEDĂ, LICHIDITATE, PATRIMONIU 1.1. Elemente definitorii, evolutii si interdependente 1.2. Dematerializarea monedei si inovatia financiară 1.3. Moneda neutră si moneda activă, în teorie si practici 1.3.1. Scurtă incursiune 1.3.2. Teoria cantitativă traditională 1.3.3. Variante moderne ale... citește mai departe

241 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Marketing

I) Stabilirea planului de marketing 1.1) Marketing ca o functie managerială Marketing ca o functie managerială conditionează un comportament decizional sistematic. Functiile clasice ale managementului - analiza, planificare, executare si control - determina totodată si procesul decizional al marketing. Pocesul... citește mai departe

55 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Informaticii

Navigarea într-o prezentare cu programul PowerPoint Programul PowerPoint permite mai multe moduri de navigare(parcurgere) a unei prezentări. Navigarea cea mai simplă se realizează cu butonul stânga al mouse-ului, care permite trecerea la diapozitivul următor, tasta Backspace face trecerea la diapozitivul... citește mai departe

196 pagini 8 puncte Extras

Contul de profit și pierdere

Contul de profit si pierdere conform standardului IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare anuale” Contul de profit si pierdere este situatia financiara anuala ce trebuie sa prezinte in mod sincer performantele unei societati. Structurile contului de profit si pierdere legate direct de evaluarea performantei... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea instituțiilor publice

Executia de casa bugetara este un complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare. Contul general anual de executie al Bugetului de Stat, al bugetului asigurarilor sociale, al bugetelor fondurilor speciale se intocmesc in structura bugetelor aprobate si au ca anexe... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Organisme implicate în procesul de armonizare contabilă

1. Globalizarea afacerilor şi nevoia de armonizarea contabilă la nivel internaţional Motivul pentru care normalizarea contabila s-a afirmat l-a constituit o evolutie superioara a economiei, care a determinat necesitati crescute de informare contabila. La început, procesul de normalizare a contabilităţii firmelor... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview