Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 40 din 253

Aplicații set A1, S1

Studiu de caz privind ambalajele. Societatea A obtine produse finite din productie proprie la costul de 70 000 lei. Acestea vor fi utilizate ulterior ca ambalaje. • obtinerea de produse finite (bon de predare): 345 = 711 70 000 lei Produse finite Venituri aferente costurilor stocurilor de produse • transferul... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Extras Preview

Aplicații set A3, S1

1. Studiu de caz privind IAS 2. Se achiziţionează un stoc de mărfuri. Factura cuprinde: 2.000 bucăţi, preţul de cumpărare fiind de 10 lei/buc., iar cheltuielile de transport 500 lei. Este corectă următoarea soluţie contabilă? % = 401 24.395 lei 371 20.000 lei 624 500 lei 4426 3.895 lei Argumentaţi răspunsul.... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară - SC Anycom SRL

S.C. ANYCOM S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2006, având ca obiect principal de activitate producerea şi comercializarea de articole sportive. Firma este condusă de cinci asociaţi, cu experienţă în domeniul articolelor sportive. Capitalul social al societăţii este în valoare de 225 000 lei. Este divizat în 22500... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza economico-financiară SC Atlas SA

1. Carte de vizită – S.C Atlas S.A 1.1 Înfiinţare Societatea comercială a luat fiinţă în anul 1977 sub denumirea de IUGC (Întreprinderea de Utilaje Grele pentru Construcţii), însă abia în anul 1991 adoptă numele de S.C Atlas S.A., prin HGR Nr.29/1991, fiind o consecinţă a restructurărilor şi organizărilor din acel... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview

Misiunea de Ținere a Contabilității

Consideraţii generale privind contabilitatea fondurilor europene nerambursabile Beneficiarul fondurilor structurale trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea acestuia, inclusiv pentru... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Raport de audit - SC Danubius Turism SA Galați

INTRODUCERE Activitatea oricărei întreprinderi vizează obţinerea de profit din valorificarea bunurilor produse şi serviciilor prestate. Din acest motiv fiecare întreprindere se confrunte cu o incertitudine cu privire la viitorul său. Această incertitudinea poate fi pusă pe seama mediul economic care este... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol ”Aspecte generale privind contabilitatea decontărilor” cuprinde aspecte referitoare la coordonate ale noului sistem contabil adaptat la condiţiile economiei de piaţă, ulterior... citește mai departe

76 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Fonduri Nerambursabile

1. Introducere – prezentare generală a proiectului În vederea realizării prezentului proiect privind obţinerea de fonduri nerambursabile şi contabilizarea proiectului am pornit de la o „stare defapt” ce ar putea fi identificată în economia românească. În acest scop am supus studiului de caz un proiect imaginar, în... citește mai departe

48 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Aplicații CECCAR Botoșani rezolvate

Categoria I - Contabilitate financiara 558. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 300 lei. 300 lei 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare = 269 Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Evoluția Firmelor Multinaționale în Ultimul Deceniu

INTRODUCERE-originea firmelor multinaționale Compania multinaționalăeste unitatea economică care produce bunuri sau servicii pentru a genera profit, înregistrate în mai multe țări. O firmă multinațională este structurată în filiale localizate pe mai multe teritorii naționale sau chiar la nivel global. Filialele... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de Afacere - SC Silvana SRL

I.BENEFICIARULŞI ECHIPA DE LUCRU 1.1. Descrierea societăţii Planul de afaceri este proiectat de catre Pop V, adresa: strada Simion Barnutiu, nr 7, Cehu Silvaniei, jud Salaj. 1.2. Echipa de proiectare şi destinatarii planului de afaceri Administrator : Pop Vasile Activitatea de baza: Societatea a fost... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Modele privind situațiile financiare anuale conform IAS1 și directiva a IV-a

Capitolul 1: Introducere Obiectivul situaţiilor financiare este de a oferi informaţii despre activitatea unei entități, necesară unei largi game de utilizatori în luarea deciziilor. Aceste informații oferă date despre poziția financiară, performanța financiară si fluxurile de trezorerie ale unei întreprinderi.... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Normalizarea contabilității întreprinderii

Despre globalizare Într-o lume în care graniţele dintre pieţe, ţări şi culturi îşi pierd din relevanţa lor tradiţională, inevitabil suntem tentaţi să aruncăm o privire asupra tuturor dezvoltărilor contemporane care modelează o realitate ce înlocuieşte celelalte realităţi. Ciclurile economice, regulile jocului... citește mai departe

200 pagini Gratis Extras

Riscul de Solvabilitate

Capitolul 1. Delimitări conceptuale 1.1. Riscul bancar Noţiunea de risc poate fi definita ca un angajament care poarta o incertitudine datorita probabilitaţii de caştig sau pierdere. Este de știut faptul că orice organizație cu profil economic sau financiar desfășoară activități cu scopul de a obține profit.... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Costuri complete versus costuri parțiale - studiu de caz la SC Confort SA

Rezumat: În acest proiect am prezentat un instrument al controlului de gestiune, respectiv costul.Acesta reprezintă rezultatul calculaţiei, ce poate fi stabilit după diverse metode, principala sa funcţie fiind cea de informare a managerilor asupra întregii activităţi. Dar pentru a-şi îndeplinirolul său, costul... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale la Compania Națională de Autostrăzi

Capitolul I. I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a inteprinderii 1.Cunoasterea concreta a intreprinderii Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (C.N.A.D.N.R.) sa infintat prin reorganizarea regiei autonome Administratia Nationala a Drunurilor... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor

CAP.I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR Sistemul contabil al agenţilor economici din ţara noastră parcurge o nouă etapa şi anume aceea de armonizare cu norme contabile internaţionale. Din această cauză şi legislaţia referitoare la contabilitate a suferit unele modificări şi adoptări la această... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Preview

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am evidenţiat o parte din multitudinea de informaţii acumulate de-a lungul celor 3 ani de studiu a contabilităţii. Lucrarea este structurată în 3 Capitole, unde în primul capitol... citește mai departe

46 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe malul stâng al Dunării, la ieşirea din traversarea munţilor Carpaţi. Este o societate comercială pe acţiuni, deţinute de acţionari privaţi, înregistrată la registrul... citește mai departe

72 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei misiuni de audit, riscuri care dacă nu sunt bine determinate au impact asupra continuității activității. De asemenea, am încercat să ilustrez locul acestora în cadrul unei... citește mai departe

85 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza financiară pe exemplul SC Casielma SRL Ivești

INTRODUCERE Analiza financiară, ca parte componentă a analizei economico-financiare, este inclusă în categoria disciplinelor cu caracter specializat, fiind orientată spre functiunea financiar- contabilă a întreprinderii. Analiza financiară abordează problemele care vizează activitatea financiar-contabilă a unei... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Practică contabilitate financiară

CAP. I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII “VIITORUL S.C.M.” 1.1.Denumirea, forma juridica, sediul Denumirea societatii este VIITORUL S.C.M. VIITORUL S.C.M. este persoana juridica romana avand forma juridica de societate cu raspundere limitata cu capital privat. Societatea isi desfasoara activitatea in... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Impozit pe Profit la SC Pintexim SRL

1.Aspecte teoretice si legislative privind fiscalitatea in Romania In conditiile intrarii intr-o noua etapa- Romania ca stat membru al Uniunii Europene integrarea sistemului fiscal romanesc in sistemul fiscal european a devenit o necesitate. Pentru UE, ca un conglomerat de state si ca exponent al globalizarii... citește mai departe

26 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de Majorare și Reducere a Capitalului Social

1. Notiunea de capital social 1.1În științele sociale Capitalul social este un concept sociologic folosit în economia politică, management, teoria organizațiilor, științe politice, sănătate publică și în toate științele sociale. Capitalul social se referă în general la conexiunile din interiorul rețelelor sociale,... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme Expert în Contabilitate

I. RECENZIE ARTIFICIAL INTELLIGENCE Title: Artificial Intelligence Author: Rob Callan Publisher: Palgrave ISBN: 0333801369 This is a single volume introduction to Artificial Intelligence aimed at beginning students or those who have a general interest in the topic. As such it attempts to cover a wide range... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Extras Preview