Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 37 din 253

Metodologia Adoptării Deciziei

PROCESUL DE DECIZIE. DECIZII MULTIATRIBUT. Metodologia adoptării deciziei PROCESUL DE DECIZIE - Decizia (fr. décision, lat. decisio, -onis). - Decident / decidenţi. - Variante: - mulţimea „V” a variantelor posibile - variantă optimă - calitatea de optimalitate = f(criterii). submulţime de variante “v” O... citește mai departe

177 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Informatică pentru afaceri privind sistemul de gestiune furnizori

1. PARTEA CONCEPTUALĂ 1.1. DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT Problema de rezolvat este reprezentată de evidențierea furnizorilor pentru fiecare comandă din cadrul SC Ovialex SRL. S.C. OVIALEX S.R.L. îşi are sediul central în oraşul Iasi, pe strada Muşatini numărul 3. Regiunea de nord-est a României este regiunea... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Extras Preview

Contabilitatea Stocurilor

Introducere În proiectul de faţă sunt prezentate aspecte din contabilitatea stocurilor punându-se accent pe etapele parcurse de bunurile şi/sau serviciile, de la intrarea şi până la iesirea lor din gestiune, din cadrul unei întreprinderi. În prima parte sunt tratate aspecte teoretice ale stocurilor, atât... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impozitele și Taxele - Principalele Surse de Venit la Bugetul de Stat

ARGUMENT Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile şi/sau averea persoanelor fizice şi juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu definitive (nerambursabil) şi fără contraprestaţie din partea... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicații expert contabil

1. Studiu de caz privind ambalajele. Societatea BAS livreaza societatii AFM SA marfa in valoare de 250.000 lei; 500 bucati de ambalaje la 50 lei/buc. Ambalajele protivit contractului sunt in regim de restituire, la 5 zile dupa livrarea produselor. Nici una din cele doua societati NU aplica sistemul de TVA la... citește mai departe

71 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi concepte cheie. Realizarea obiectivului de activitate al oricărei întreprinderi necesită pe langă activele imobilizate şi o varietate de active circulante denumite şi... citește mai departe

50 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmei. Contabilitatea în cadrul firmei reuneşte ansamblul proceselor în care se înregistreazã şi evidenţiazã valoric resursele material şi financiare din... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul Metodei ABC în Practicarea Gestiunii Costurilor. Studiu Privind Aplicarea Metodei

I. Introducere Schimbarile survenite in mediul economic, modernizarea tehnologiei (automatizare si robotizare), nevoia de informatii pertinente in procesul decizional, atingerea obietivelor de performanta au condus la o regandire a calculatiei costurilor in contextul unui nou management. Managementul economic are... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Introducere Contabilitatea este o ştiinţă din sfera economică care asigură înregistrarea ordonată a tuturor operaţiilor privind mişcările de active, de capitaluri şi datorii, precum şi modificările generate de rezultatele activităţii desfăşurate. Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, contabilitatea este o... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind cadrul general conceptual pentru raportarea financiară și OMFP 3055-2009

INTRODUCERE Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este necesar de a fi realizată de orice entitate, pentru a informa utilizatorii externi din întreaga lume. În ansamblu, aceste situaţii pot părea asemănătoare de la o ţară la alta. Cu toate acestea,există unele diferenţe cauzate de factori sociali,... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu Comparativ Privind Sistemul Simplificat de Contabilitate Aplicabil din 2011 Adoptat prin OMFP 2239-2011

INTRODUCERE Legile actuale aplicabile în domeniul contabilității oferă diverse opțiuni persoanelor juridice în ceea ce privește conducerea activității contabile. Pentru reflectarea unei imagini cât mai fidele privind activitatea entității, societățile au posibilitatea de a alege un mod de raportare cât mai adecvat... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Contabilitatea este singura ştiinţa care poate oferi informaţii precise cu privire la o întreprindere, la un moment dat, cu ajutorul înregistrărilor operaţiilor economice. În orice moment cu ajutorul contabilităţii, putem avea imagine clară asupra societăţii, întrucât toate operaţiile economice sunt... citește mai departe

51 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia contabilă dintr-o intreprindere se poate clasifica în două mari categorii: informaţie contabilă financiară şi informaţie contabilă de gestiune. Informaţia contabilă... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau derivate ale acesteia. ”Contabilitatea reprezintă cea mai importantă sursă de informare a unei naţiuni”, apreciază într-o lucrare de referinţă Oskar Morgenstern. Cel mai... citește mai departe

60 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Amortizarea fiscală

Amortizarea fiscala are ca efect diminuarea rezultatului fiscal. Cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe amortizabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării. Mijlocul fix amortizabil este orice... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras

Auditul intern în instituția publică

INTRODUCERE Instituţiile publice, în sensul birocratic pe care îl au în ziua de astăzi, reprezintă singurul mod de organizare social-economică a statului care poate face faţă provocărilor modernităţii, respectiv numărul mare al populaţiei, diversitatea şi complexitatea nevoilor umane ce se cer satisfăcute.... citește mai departe

51 pagini 8 puncte Extras Preview

Fondul de Rulment

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ A SC “ZIMBRU” SRL SATU MARE 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE În vederea exemplificării practice a formării şi eficenţei utilizării fondului de rulment am ales cazul firmei SC ”ZIMBRU” SRL Satu Mare, care are ca elemente de identificare următoarele: - Denumire SC “ZIMBRU” SRL -... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fasceita

Fasceita eozinofilica sau sindromul Shulman reprezinta o boala fibrozanta localizata, care apare la nivelul fasciilor si este caracterizata de eozinofilie periferica. Aceasta afectiune a raspuns bine la corticoterapie, regimurile terapeutice initiale fiind bazate pe aceasta terapie. Se mai numeste fasceita Schulman,... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modele de Control

INTRODUCERE Într-un fel sau altul, toată lumea efectuează control în activităţile cotidiene şi în toate domeniile de activitate de aceea controlul este o preocupare generală. Din aceste considerente, toţi oameni care fac afaceri, dar mai ales managerii, profesionişti în domeniu au în permanenţă în fata întrebarea... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Preview

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi pertinente în procesul de luare a deciziilor economice. Contabilitatea permite cunoaşterea periodică a situaţiei unităţii economice-sociale vis-a-vis de terţi: clienţi,... citește mai departe

52 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind Contabilitatea Decontărilor cu Clienții

Argument Potrivit Legii contabilităţii, contabilitatea se defineşte ca fiind „activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice,trebuie să asigure... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea de Clădiri Construcții Echipamente și Altor Bunuri

Follows our life everyday procuring goods and services or are engaged in society, organizations that provide these things. Statistical studies regularity reflects the reality evenomentelor production generated by natural or human activity. Uncertainty is that it can not be identified individuals, legal entities... citește mai departe

83 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza economico-financiară

1.Cartea de vizită a firmei CEPROHART SA BRAILA SC CEPROHART SA reprezintă Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru industria de Celuloză şi Hârtie din România înfiinţat în anul 1956. În perioada 1948-1956, sectorul de celuloză și hârtie a aparținut administrativ de Ministerul Industriei Lemnului (MILCH din... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

ARGUMENT Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată şi-a găsit motivaţia în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afaceri şi folosirea ei ca taxă unică percepută în diferitele stadii ale producţiei de către producători. Fiecare producător era îndreptăţit prin lege să deducă taxa pe... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi în formare profesională este cea mai rentabilă pentru dezvoltarea unei societăţi pe termen lung. Importanţa învăţământului în propăşirea economică şi spirituală a... citește mai departe

102 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview