Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 42 din 253

Impozitul pe Venitul din Salarii

Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE ALE IMPOZITELOR Impozitele şi taxele sunt principalele instrumente de intervenţie a statului în economie, prin intermediul politicii fiscale pentru constituirea de resurse financiare în vederea îndeplinirii funcţiilor statului pentru impulsionarea dezvoltării sectoarelor economiei şi... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview

Prezentarea generală a societății SC Lori Alba SRL Brad

1.1. Denumirea societăţii, forma juridică, capital social, număr de înregistrare la Registrul Comerţului Societatea Comercială LORIALBA PREST SRL Brad. Societatea Comercială S.C. LORI ALBA PREST S.R.L. Brad este o societate comercială ce îmbrăca forma juridică a societăţii cu răspundere limitată fiind înfiinţată... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Extras Preview

Studiu Comparativ Privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare în România și în Marea Britanie

Putem să presupunem că, odată ce omul a devenit o fiinţă economică (homo oeconomicus), a apărut şi nevoia de măsurare şi înregistrare a activităţii sale economice desfăşurate la nivel individual sau comunitar. Nevoia unei contabilităţi a fost prezentată atât la deţinătorii de putere asupra unei colectivităţi... citește mai departe

70 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitate de gestiune - sinteză

Noţiunea de cheltuieli este o noţiune economică mai generală, fiind utilizată de mai multe discipline (economie politică, contabilitate financiară, contabilitate de gestiune, analiză-diagnostic şi evaluare economico-financiară, etc.) şi comportă mai multe accepţiuni. Într-o primă abordare, cheltuielile iau naştere... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Extras Preview

Accizele

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din productia internă sau din import: a) alcool si bauturi alcoolice; b) tutun prelucrat; c)produse energetice si electricitate. Productia de produse accizabile reprezintă orice operatiune... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici de Audit

Tehnicile de audit intern se aplică în funcţie de subiectul auditării şi pot fi utilizate individual sau în combinaţie, atunci când auditorii efectuează evaluări, astfel: • Observarea fizică: presupune vizualizarea, remarcarea, ascultarea, comparaţia cu standardele. Reprezintă o modalitate prin care auditorii... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Germania

Capitolul 1. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă 1.1 Procesul de reformă contabilă şi de asimilare a IAS/IFRS în România Reforma contabilă în România a început după decembrie 1989. În decembrie 1989 sistemul societății economice a cunoscut o ruptură fundamentală, caracterizată prin negarea totală... citește mai departe

78 pagini 9 puncte Extras Preview

Riscurile Bancare

INTRODUCERE Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică. Ca intermediari între depunătorii de economii şi beneficiarii de credite, băncile realizează următoarele: colectează fonduri, îşi asumă... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitatea Consumurilor și Cheltuielilor; Contabilitatea Veniturilor

Tema 11. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor 11.1. Componenţa , caracteristica şi clasificarea consumurilor şi cheltuielilor 11.1.1. Componenţa, caracteristica şi clasificarea consumurilor 11.1.2. Componenţa, caracteristica şi clasificarea cheltuielilor 11.2. Evaluarea şi constatarea consumurilor şi... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Raport de Evaluare Transgaz

CAPITOLUL I – GENERALITATI 1.1. CERTIFICARE Prin limita cunostiintelor si in informatiilor obtinute, certificam ca afirmatiile prezentate si sustinute in acest raport sunt corecte si adevarate. Opiniile si concluziile noastre personale sunt nepartinitoare din punct de vedere profesional si reflecta analiza,... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Monografie Contabilă la SC Eurosel Trans SRL

DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETĂŢII Numele firmei: SC EUROSEL TRANS SRL a fost înfiinţată în anul 2004 Sediului societăţii: jud. Bihor, loc. Salonta, str. Oradiei, nr. 44 Numărul şi data înregistrării la Registrul Comerţului: J05/76/2004 Codul Unic de Înregistrare: RO16069563 Forma juridică de constituire:... citește mai departe

63 pagini 7 puncte Extras Preview

Ingredientele Necesare Replicării Celor 3 Modele de Sisteme de Management

Un demers destul de dificil este acela de a formula întrebări corecte cu privire la direcţiile viitoare de dezvoltare a managementului. Este şi mai dificil să încercăm să structurăm o singură teorie cu privire la modelul optim de firmă; conform lui Drucker fiecare afacere semnificativă ar trebui să se bazeze pe... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza societății - managementul organizațiilor

Infiintata in anul 1955, compania Antibiotice SA (ATB) este incadrata de Thomson Reuters in industria “Biotehnologii si medicamente”, fiind unul dintre cei mai importanti producatori autohtoni de medicamente generice cu un portofoliul de peste 150 de medicamente acopera o gama larga de arii terapeutice. La finele... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Informatică pentru afaceri - Microsoft Excel

1.1. PARTE CONCEPTUALA 1.1.1. DESCRIEREA PROBLEMEI DE REZOLVAT Problema de rezolvat este reprezentata de evidentierea SC Ralircom SRL. Preocuparea de baza a managerului de portofoliu consta in faptul ca rentabilitatea unui plasament financiar trebuie sa fie in toate cazurile, mai mare decât rentabilitatea altor... citește mai departe

21 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Comparație între IAS 38 și OMFP 3055-2009

PARTEA I Introducere Integrarea Romaniei in U.E.a impus atat cunoasterea aprofundata cât si alinierea la Standardele Internationale de Contabilitate (I.A.S.), tinând seama de specificul evolutiei economiei de piata in tara noastra. În cadrul Uniunii Europene cât si pe plan international exista o preocupare... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Evaluarea Performanței Întreprinderii

Introducere În prezent un rol fundamental îi revine performanţei entităţilor economice în contextul în care competiţia pentru fiecare segment de piaţă a devenit tot mai strânsă, iar mecanismele globalizării îi mătură din cale pe cei mai slabi. Astfel că, şansa de a supravieţui în această competiţie creşte... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Misiune de Audit Intern

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" este situat în cartierul Burdujeni, municipiul Suceava si ofera servicii educationale pentru tinerii si adultii din zona Suceava si din judetul Suceava. Domeniile de pregatire sunt: filologie, stiinte sociale, stiinte ale naturii si matematica-... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitatea Operațiunilor cu Carduri Bancare la BCR Satu Mare

INTRODUCERE Plăţile electronice sunt un stimulator important al creşterii economice şi al vitalităţii unei economii, iar guvernele trebuie să fie interesate în încurajarea dezvoltării şi generalizării sistemelor electronice de plăţi şi de transferuri electronice de fonduri. O economie eficientă depinde în mare... citește mai departe

79 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate bancară

1. Particularitatile planului de conturi ale bancilor. Institutiile de credit, persoanele juridice romane cu sediul in Romania au, potrivit legii contabilitatii, obligatia organizarii si tinerii evidentei contabile la sediile declarate pe teritoriul Romaniei. Prevederile planului de conturi si normele metodologice... citește mai departe

16 pagini 4 puncte Extras Preview

Gestiunea Stocurilor

CONTABILITATEA STOCURILOR Contabilitatea stocurilor Stocurile de valori materiale şi comenzile în curs de execuţie cuprind totalitatea bunurilor şi serviciilor din cadrul unei întreprinderi,utilizate în scopul consumării lor în procesul de producţie sau pentru a fi vândute în aceeaşi stare, ori după ce au suferit... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Adoptarea standardelor internaționale de raportare financiară în întreaga lume

1.Considerente generale privind normele internaționale de contabilitate şi raportare financiară( IAS/IFRS) Standardele Internaționale de Raportare Financiară ( cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea ȋn limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza diagnosticului întreprinderii

SPECIFICATIILE MISIUNII DE EVALUARE 1. CERTIFICARE Ipoteze si conditii limitative Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare. Pe parcursul elaborarii prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare urmatoarele ipoteze si conditii... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Extras Preview

Considerații generale privind veniturile întreprinderii

Cap.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND VENITURILE ÎNTREPRINDERII 1.1.Definirea, înregistrarea şi recunoaşterea veniturilor întreprinderii Performanţa întreprinderii reflectă capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar, prin utilizarea resurselor existente, precum şi gradul de eficienţă în utilizarea... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea operațiunilor de leasing

Introducere Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de contextul economic. Este important de clarificat încă de la începutul prezentei lucrări că, în esenţă, operaţiunea de finanţare prin leasing presupune existenţa a trei... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător. Finanţele publice şi-au „cucerit” această poziţie aparte prin faptul că, în zilele noastre în numeroase ţări ale lumi, prin intermediul instrumentelor financiare s-a ajuns să... citește mai departe

70 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview