Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 46 din 253

Calculația costului unitar prin metoda direct-costing

CAPITOLUL I METODA DIRECT- COSTING NOTIUNI TEORETICE 1 1 Costurile – cadru conceptual Conceptiile referitoare la cost, au evoluat de-a lungul timpului Gh Popescu apreciaza ca Adam Smith punea “semnul egalitatii între valoare si costul productiei, incluzând profitul si renta între elementele costului” Costul era... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu Privind Analiza Principiilor Contabile General Acceptate în România

Introducere: Tema studiului nostru se referă la analiza principiilor contabile general acceptate în România. Una dintre preocupările noastre principale a fost să utilizăm, analizăm și să valorificăm informațiile oferite de bibliografia propusă, prin intermediul anumitor specialiști recunoscuți atât în România cât... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea Decontărilor Bănești

INTRODUCERE Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor care aduce modificări în sistemul de plăţi şi încasări prin trecerea de la instrumentele de plată pe suport de hârtie la instrumentele pe suport electronic şi... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România Reforma contabilă în România a început după decembrie 1989. În decembrie 1989 sistemul societății economice a cunoscut o ruptură fundamentală, caracterizată prin negarea... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile publice pot fi definite ca entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi de regulă, sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri evaluate la preţul... citește mai departe

108 pagini 12 puncte Extras Preview

Noțiuni Privind Creanțele și Datoriile Salariale

INTRODUCERE Pentru realizarea obiectivului de activitate al întreprinderii, alături de factorii materiali: mijloace fixe, stocuri şi bani este necesar şi factorul muncă. Munca nu este o resursă stocabilă ci se manifestă ca factor de producţie. Operaţiile de decontare cu personalul unităţii se referă la salariile... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitate și informatică

CAP.I.PREZENTAREA UNITAŢII PATRIMONIALE A CADRULUI LEGISLATIV DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE SC TRANSCOM SRL s-a infiintat in anul 1992,conform Hotararii Guvernului nr 2.145/12.02.1992 având sediul social in municipiul Tg-Jiu şi capitalul social in suma de 10.000 RON,ca unitate de transport in comun. Un an mai tarziu... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Extras Preview

Exportul de mărfuri

a. După modalitatea de efectuare: - export de mărfuri pe cont propriu - export de mărfuri in comision b. După modalitatea de decontare: - export cu decontare prin acreditiv - export cu decontare prin incasso-documentar - export cu decontare prin efecte de comerţ c. După termenul de decontare: - export cu... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras

Test de evaluare la audit financiar contabil

Capitolul 1. „Conceptul general şi categoriile de audit” Întrebări şi teste pentru evaluarea pregătirii 1. Ce se înţelege prin audit, pe ce bază se derulează şi ce cuprinde obiectul său? 2. Care sunt categoriile de audit şi cum se definesc? 3. Definiţi şi caracterizaţi, cu exemplificări, auditul conformităţii... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Extras Preview

Sistemul Informatic AEL la GSI Petrol

SCURT ISTORIC Situat în curbura sudica a Carpatilor , municipiul Câmpina îşi înscrie prezenta în acest spatiu geografic înca din anul 1697 . Aşa cum în alte oraşe în mijlocul acestora se înalta catedrale , în centrul municipiului Câmpina se afla Rafinaria , simbol al traditiei în domeniul petrolier . Multe mari... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Securitatea informațiilor informatice la GSI Petrol

GENERALITATI (dpdv NATO) Securitatea informatiilor Securitatea informatiilor (INFOSEC - Information Security) are scopul major de a asigura protectia informatiilor si a sistemelor informationale integrate impotriva accesului neautorizat la informatii in scopul citirii, copierii sau modificarii, fie ca ele sunt... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Monografie contabilă - Comuna Mihail Kogălniceanu

Inregistrări contabile privind deschiderea finanţării Principalele operaţiuni legate de finanţarea instituţiilor publice, din sursele bugetului local au în vedere trei mari categorii de evenimente şi anume ; - Deschiderea finanţării - Finanţarea propriu zisă - Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Extras Preview

Studiul cadrului organizatoric și normativ al întreprinderii SC Pati Holding SRL

Introducere Raţiunea de a exista a oricărei întreprinderi presupune desfăşurarea unei activităţi echilibrate măsurată prin nivelul performanţelor economico-financiare. Se constată necesitatea analizei echilibrului financiar, motivată atât de situaţia în care întreprinderea are dificultăţi, cât şi atunci când... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Standard internațional de contabilitate IAS 20

Acest Standard International de Contabilitate reformulat il inlocuiete pe cel initial aprobat de Consiliu in noiembrie 1982. Textul care a fost aprobat initial nu a suferit modificari substantiale. Doar anumiti termini au fost schimbati pentru ai alinia la practica actuala. a IASC. Finantarea publica reprezinta o... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Expertiză contabilă 2011

EXPERTIZA CONTABILA Cuvântul „expertiză” vine de la latinescul „expertus”, adică priceput – lucrarea unei persoane experimentate, specializate. Expertiza este o noţiune care cuprinde în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte fapta sau faptele asupra cărora s-a efectuat... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras

Contabilitate și Control de Gestiune

I. OBIECTIVELE SI FUNCTIILE CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CONTROLULUI DE GESTIUNE Contabilitatea fiind principala sursa de informatii de la nivelul intreprinderii ofera utilizatorilor externi si interni o gama variata de informatii care sunt valorificate in procesul decizional. Amplificarea obiectivelor,... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum şi persoanele fizice care desfăşoară activitate aducătoare de venituri sunt obligate să organizeze şi să conducă contabilitate proprie. Contabilitatea este ştiinţa şi... citește mai departe

81 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Sinteza a Standardului Internațional de Audit

Auditul trebuie planificat pentru a asigura integritatea opiniei de audit şi efectuat întro manieră eficientă. Standardul de audit 400(ISA) „Evaluarea riscului şi controlul intern”,cere ca auditorul să cunoască suficient de bine sistemele de control intern ale clientului şi utilizând aceste informaţii şi cunostinţe... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Comparație între audit și controlul financiar intern

In economia de piata orice agent economic doreste sa realizeze profit.Agentii economici sunt supusi examenului riguros ,exigent dar drept al pietei ,avand la baza raportul cerere –oferta,care opereaza dupa criteriul eficientei ,al concordantei activitatilor economice cu nevoile reale ale consumatorilor. O conditie... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Contabilitate bancară

Tema 1: Evoluţia sistemului bancar contemporan 1.1. Scurt istoric 1.2. Funcţiile şi rolul băncilor în dezvoltarea economiei 1.3. Tipuri de bănci şi de sisteme bancare - 1 - Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în trecutul îndepărtat. Primele dovezi ale unei activităţi bancare se regăsesc în Orientul... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în Contabilitate

INTRODUCERE ÎN CONTABILITATE “Introducere în contabilitate” este o altă apariţie în colecţia “Introducere în economie”. Cursul se adresează studenţilor Universităţii din Bucureşti, care după absolvire vor avea nevoie de noţiunile elementare ale contabilităţii. Desigur că nu vor putea deveni buni contabili, decât... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică

İ N T R O D U C E R E Atât costul cât şi profitul sunt principalii indicatori utilizaţi în măsurarea performanţei întreprinderii. De-a lungul timpului, noţiunea de profit a cunoscut multe definiţii. Conform lui Adam Smith, profitul este definit ca venitul economic total al întreprinderii după deducerea salariilor... citește mai departe

71 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

TVA la încasare

Baza Legala Ordinul Ministerului finantelor publice nr. 1519/ 2012 de aprobare a Ghidului pentru aplicarea sistemului TVA la incasare Hotararea nr. 1071 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in MO nr. 753 din 08.11.2012 Legea nr... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras

Metoda Standard Cost

Metoda standard cost 1. O SC ce are ca obiect de activitate producția și comercializarea produselor din carne de pui a elaborat pentru centrul de cost abator și depozit fișa de cost standard pentru produsul etalon carne de pui grill. În funcție de comenzile zilnice și plecând de un randament de tîiere prognozat... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate publică - Primăria Sectorului 6

Primaria Sectorului 6 a achizitionat un program informatic de la SC. InfoTrust. SRL in valoare de 3500 lei, TVA 24%, avand o valoare utila de 4 ani. a). Achizitia activului : % = 404 “Furnizori de imobilizari” 4340 2081 “Program informatic” 3500 4426 “ TVA deductibila “ 840 b). Inregistrarea amortizarii... citește mai departe

43 pagini 8 puncte Extras Preview